La Sexualitat Humana

50 %
50 %
Information about La Sexualitat Humana

Published on March 6, 2008

Author: gueste07b6c

Source: slideshare.net

LA SEXUALITAT HUMANA “ L´amor d´un ésser humà per l´altre és l´obra suprema de la qual les altres en són una preparació”. Rilke

Comencem… Parlem a casa obertament de sexualitat? Què ens preocupa més de la sexualitat dels nostres fills i filles? Quines qüestions ens solen preguntar? Com reaccionem davant les manifestacions sexuals de la vida quotidiana? Coneixem les opinions i valors del grup d´amics dels nostres fills i filles?

Parlem a casa obertament de sexualitat?

Què ens preocupa més de la sexualitat dels nostres fills i filles?

Quines qüestions ens solen preguntar?

Com reaccionem davant les manifestacions sexuals de la vida quotidiana?

Coneixem les opinions i valors del grup d´amics dels nostres fills i filles?

A la meva amiga ja se li noten els pits i a mi encara no.Ella presumeix de pits.

A la meva amiga ja se li noten els pits i a mi encara no.Ella presumeix de pits.

Faig un massatge a l´espatlla del meu fill petit i es posa en erecció. Deixo de fer-ho perquè l´éxito sexualment.

Faig un massatge a l´espatlla del meu fill petit i es posa en erecció. Deixo de fer-ho perquè l´éxito sexualment.

A tots els homes els agrada el futbol, per tant,Jaume és una mica raret perquè no juga a futbol.

A tots els homes els agrada el futbol, per tant,Jaume és una mica raret perquè no juga a futbol.

A l´escola hi ha una xiqueta que diu que té dues mames. Això pot ser?

A l´escola hi ha una xiqueta que diu que té dues mames. Això pot ser?

Si no hi ha penetració, no hi ha autèntica relació sexual.

Si no hi ha penetració, no hi ha autèntica relació sexual.

La primera vegada és la millor experiència sexual.

La primera vegada és la millor experiència sexual.

Estem esperant un fill/a i la meva filla de 6 anys em pregunta com es fan els xiquets i les xiquetes…

Estem esperant un fill/a i la meva filla de 6 anys em pregunta com es fan els xiquets i les xiquetes…

En la primera relació no em puc quedar embarassada.

En la primera relació no em puc quedar embarassada.

A la dutxa em fixo amb el cos un dels meus companys. Seré homosexual?

A la dutxa em fixo amb el cos un dels meus companys. Seré homosexual?

Si no ets com els models de la tele no ets un autèntic home o una autèntica dona.

Si no ets com els models de la tele no ets un autèntic home o una autèntica dona.

El meu fill es tanca al lavabo,és mira molt a l´espill i crec que es masturba.

El meu fill es tanca al lavabo,és mira molt a l´espill i crec que es masturba.

Si em poso el preservatiu se´m talla el rotllo.

Si em poso el preservatiu se´m talla el rotllo.

Tots els meus companys han tingut una experiència sexual. Seré un bitxo raro?

Tots els meus companys han tingut una experiència sexual. Seré un bitxo raro?

Què ens suggereix el tema… Llibertat. Culpabilitat. Amor. Bo. Reproducció. Responsabilitat. Por. Respecte. Pudor. Tendresa. Abstinència. Comunicació. Vergonya. Plaer. Genitals. Negatiu.

Llibertat.

Culpabilitat.

Amor.

Bo.

Reproducció.

Responsabilitat.

Por.

Respecte.

Pudor.

Tendresa.

Abstinència.

Comunicació.

Vergonya.

Plaer.

Genitals.

Negatiu.

La sexualitat és… BONA PLAER REPRODUCCIÓ RESPONSABILITAT RESPECTE LLIBERTAT COMUNICACIÓ TENDRESA AMOR

BONA

PLAER

REPRODUCCIÓ

RESPONSABILITAT

RESPECTE

LLIBERTAT

COMUNICACIÓ

TENDRESA

AMOR

LA PERSONA: SER D´ENCONTRE ELS OBJECTES NO ES PODEN TROBAR LES PERSONES SÍ. Per trobar-se: Presència/proximitat. Generositat en oferir. Senzillesa en rebre.

ELS OBJECTES NO ES PODEN TROBAR LES PERSONES SÍ.

Per trobar-se:

Presència/proximitat.

Generositat en oferir.

Senzillesa en rebre.

LA PERSONA… 1.-Perifèria (tinc). 2.-Intermig (faig). 3.-Profund (sóc). “ L´encontre suposa trobar un tu no només en l´espai de la perifèria i en l´activitat del seu temps, sinó en allò més íntim del seu ésser”.

1.-Perifèria (tinc).

2.-Intermig (faig).

3.-Profund (sóc).

“ L´encontre suposa trobar un tu no només en l´espai de la perifèria i en l´activitat del seu temps, sinó en allò més íntim del seu ésser”.

PERSONA… ÉSSER VIU. DINÀMIC. LLIURE. RELACIONAL.

ÉSSER VIU.

DINÀMIC.

LLIURE.

RELACIONAL.

L´AFECTIVITAT… L´afectivitat es refereix a la forma en què emprem aquesta necessitat de relacionar-nos amb els altres, com digerim aquesta necessitat d´afecte. Els ésser humans som així: o ens estimem o ens morim.

L´afectivitat es refereix a la forma en què emprem aquesta necessitat de relacionar-nos amb els altres, com digerim aquesta necessitat d´afecte.

Els ésser humans som així: o ens estimem o ens morim.

Com educar l´afectivitat… Parla al teu fill/filla. No sobreprotegir. No perdre coses de la infantesa. Tolerants a la frustració. Relacionar-se amb xics i xiques.

Parla al teu fill/filla.

No sobreprotegir.

No perdre coses de la infantesa.

Tolerants a la frustració.

Relacionar-se amb xics i xiques.

Gestos parella Gestos parella Gestos amics Contacte visual COM? parella sortir amics Descone-gut QUI? Em compro-meto Quelcom Més que amic M´agra-des Estàs bo/ bona FASES

Conceptes previs… Component de la personalitat(està en tota la persona). Educació sexual inclosa en l´educació afectiva i valors. Sexualitat/genitalitat. Realitat dinàmica. Parlarem de sexualitats. No tenim per què saber-ho tot. Força per construir la persona.

Component de la personalitat(està en tota la persona).

Educació sexual inclosa en l´educació afectiva i valors.

Sexualitat/genitalitat.

Realitat dinàmica.

Parlarem de sexualitats.

No tenim per què saber-ho tot.

Força per construir la persona.

NIVELLS… 1.-EL CAP. 2.-EL COR. 3.-ELS GENITALS.

1.-EL CAP.

2.-EL COR.

3.-ELS GENITALS.

DIMENSIONS ALTURA:tota la persona. LONGITUD:des del naixement fins mort. PROFUNDITAT:diferents nivells d´expressió. AMPLITUD:força per construir persona.

ALTURA:tota la persona.

LONGITUD:des del naixement fins mort.

PROFUNDITAT:diferents nivells d´expressió.

AMPLITUD:força per construir persona.

Errors comuns… La sexualitat apareix amb la pubertat. El més important és el plaer. La relació sexual amb la mateixa persona pot caure en la rutina. Els nois i noies ja aprenen sols. Davant els nens no. Encara són petits per entendre-ho. Ja tenen la informació que volen.

La sexualitat apareix amb la pubertat.

El més important és el plaer.

La relació sexual amb la mateixa persona pot caure en la rutina.

Els nois i noies ja aprenen sols.

Davant els nens no.

Encara són petits per entendre-ho.

Ja tenen la informació que volen.

Els podem incitar a practicar-ho. No pregunten perquè són inocents. Sexualitat és igual a reproducció. Els pares no estem preparats. Veure amb pensament adult el comportament sexual infantil. Si el xiquet juga amb nines el farem gay.

Els podem incitar a practicar-ho.

No pregunten perquè són inocents.

Sexualitat és igual a reproducció.

Els pares no estem preparats.

Veure amb pensament adult el comportament sexual infantil.

Si el xiquet juga amb nines el farem gay.

TIPUS D´EDUCACIÓ SEXUAL 1.-Abstinència. 2.-Postergació. 3.-Sexe segur. 4.-Sexualitat responsable. ACTITUDS: 1.-Repressiva. 2.-Permissiva. 3.-Personalista.

1.-Abstinència.

2.-Postergació.

3.-Sexe segur.

4.-Sexualitat responsable.

ACTITUDS:

1.-Repressiva.

2.-Permissiva.

3.-Personalista.

SEXUALITAT RESPONSABLE La persona es fa càrrec dels propis actes i decisions. Tenim en compte les conseqüències dels propis actes sobre si mateix i els altres. Tenim en compte els propis sentiments,valors i actituds per prendre decisions respecte a la vida sexual. Té la capacitat d´ajornar el plaer en ocasions que ocasionarien problemes per a un i per als altres.

La persona es fa càrrec dels propis actes i decisions.

Tenim en compte les conseqüències dels propis actes sobre si mateix i els altres.

Tenim en compte els propis sentiments,valors i actituds per prendre decisions respecte a la vida sexual.

Té la capacitat d´ajornar el plaer en ocasions que ocasionarien problemes per a un i per als altres.

Desició lliure, conscient i autònoma. Sap donar-li sentit a l´experiència sexual i amorosa.

Desició lliure, conscient i autònoma.

Sap donar-li sentit a l´experiència sexual i amorosa.

Si volem aquesta educació… 1.-Bona informació. 2.-Enseyar-los a ser responsables. 3.-Ensenyar-los a prendre decisions.

1.-Bona informació.

2.-Enseyar-los a ser responsables.

3.-Ensenyar-los a prendre decisions.

ACTUACIÓ EN FAMÍLIA… Clima de confiança i seguretat. Naturalitat i espontaneitat. No hi ha moments ni llocs específics. Evitar actituds solemnes i artificials. L´edat la indica el propi xiquet/a. És millor que expliqui ell el que ja sap. Contestar sempre les preguntes adaptades al nivell maduratiu.

Clima de confiança i seguretat.

Naturalitat i espontaneitat.

No hi ha moments ni llocs específics.

Evitar actituds solemnes i artificials.

L´edat la indica el propi xiquet/a.

És millor que expliqui ell el que ja sap.

Contestar sempre les preguntes adaptades al nivell maduratiu.

La resposta no pot ser mentida ni reprobació. Llenguatge correcte,senzill i sense metàfores. No explicar-ho tot i mesclat. Igualtat home-dona. Vincular respostes a aspectes afectius. Conèixer els fets amb antel.lació. Tot pare o mare és educador de qualsevol sexe.

La resposta no pot ser mentida ni reprobació.

Llenguatge correcte,senzill i sense metàfores.

No explicar-ho tot i mesclat.

Igualtat home-dona.

Vincular respostes a aspectes afectius.

Conèixer els fets amb antel.lació.

Tot pare o mare és educador de qualsevol sexe.

Fomentar sentit crític i la responsabilitat. Dret a la intimitat. Objectivitat i respecte per la diferència. El diàleg com a instrument. No imposar criteris.

Fomentar sentit crític i la responsabilitat.

Dret a la intimitat.

Objectivitat i respecte per la diferència.

El diàleg com a instrument.

No imposar criteris.

Una correcta educació sexual… Ajuda a ser responsable. Ajuda a valorar el seu propi cos. Comprendre i respectar persones amb sexualitat diferent. Veure la sexualitat com a valor. Veure el sexe com quelcom positiu. Acceptar els canvis amb alegria.

Ajuda a ser responsable.

Ajuda a valorar el seu propi cos.

Comprendre i respectar persones amb sexualitat diferent.

Veure la sexualitat com a valor.

Veure el sexe com quelcom positiu.

Acceptar els canvis amb alegria.

Que els nostres fills i filles aprenguin a CONÈIXER-SE, ACCEPTAR-SE, EXPRESSAR la seva sexualitat d´un forma sana, adequada i joiosa.

Que els nostres fills i filles aprenguin a CONÈIXER-SE,

ACCEPTAR-SE,

EXPRESSAR la seva sexualitat d´un forma sana, adequada i joiosa.

Val la pena FER allò QUE s´hagi de FER, COM s´hagi de FER i QUAN s´hagi de FER, per tal d´aconseguir una educació sexual oberta, basada en la veritat i el diàleg, sistematitzada,intencio-nal i permanent per a la VIDA I l´AMOR.

Val la pena FER allò QUE s´hagi de FER, COM s´hagi de FER i QUAN s´hagi de FER, per tal d´aconseguir una educació sexual oberta, basada en la veritat i el diàleg, sistematitzada,intencio-nal i permanent per a la VIDA I l´AMOR.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Sexualitat - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

La sexualitat humana comprèn un gran nombre de comportaments i processos amb aspectes psicològics, socials, culturals, polítics, espirituals i religiosos.
Read more

LA SEXUALITAT HUMANA by Marc Alcalá on Prezi

LA SEXUALITAT HUMANA La sexualitat Conjunt de condicions anatòmiques, fisiològiques i psicològico-afectives d'un individu Sexologia Estudi de la ...
Read more

Què volem dir quan parlem de la sexualitat humana? - Núria Tió

Què volem dir quan parlem de la sexualitat humana? Signifiquen el mateix sexe i sexualitat? De fet, molta gent parla del sexe quan en realitat està ...
Read more

Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L’ASSIGNATURA

Coneixement de les diferents vessants de la sexualitat humana (biologia, fisiologia, patologia, bases terapèutiques) i les relacions interpersonals.
Read more

La sexualitat humana, entre la intimitat i la vulnerabilitat

La sexualitat humana, entre la intimitat i la vulnerabilitat on ResearchGate, the professional network for scientists.
Read more

Màster en Sexualitat humana. 4a edició (UdL)

M?ster en Sexualitat humana. 4a edici? (UdL) Divendres, 20 de maig del 2016. Presentació. Equip. Normatives ... Mòdul 1: Fonaments de la sexualitat humana.
Read more

Sexualitat - vilanova.cat

... la nuesa, els petons ... coneixement propi i al de la nostra parella. En la sexualitat humana és ... de sexualitat i afectivitat de l'Oficina Jove ...
Read more