LA REVOLUCIÓ RUSSA

100 %
0 %
Information about LA REVOLUCIÓ RUSSA
Education

Published on March 7, 2014

Author: anunez12

Source: slideshare.net

Description

La Revolució Russa: Es recomanable descarregar la presentació per visualitzar les animacions i activar els "Links" d'ampliació.

LA REVOLUCIÓ RUSSA 1917 1.- Introducció 2.- La Rússia Tsarista: Societat, Política i Economia 3.- Els Primers Canvis: La Revolució de 1905 (Soviets – La Duma) 4.- Rússia i la Primera Guerra Mundial - La Revolució de Febrer 5.- La Revolució de 1917 - La Revolució d’Octubre 6 - La Guerra Civil i la Construcció de l’Estat Socialista 7.- L’Època de Stalin 8.- Significació de la Rev. Russa en el Món Contemporani

1.- INTRODUCCIÓ La Revolució Russa constitueix un dels esdeveniments de major importància del segle XX. Front l’expansió del model liberal capitalista , sorgeix un nou model de societat: La comunista. Propietat privada dels Mitjans de producció Propietat col·lectiva dels Mitjans de producció Llibertat econòmica del Liberalisme Economia Planificada des De L’Estat Societat de classes amb predomini de la burgesia Societat Igualitària sense Classes socials Una nova forma d’entendre la societat és fa tangible i real

2.- LA RÚSSIA TSARISTA Rússia abans de la revolució: La Rússia Tsarista La Rússia tsarista era un immens imperi que s’estenia al llarg de milers de Km, des de el centre d’Europa fins l’oceà Pacífic. 22 M km2, 174 M habitants

2.- LA RÚSSIA TSARISTA TERRITORI I POBLAMENT Aquest immens imperi l’habitaven una gran diversitat de pobles i ètnies diferents. Hi predominaven els eslaus: Russos 44 %, Ucraïnesos 17% Polonesos 6 % bielorussos 4% També hi havia minories importants: Turcs 10%, jueus 4% Finesos 2% i alemanys. A les estepes, i a les regions polars hi vivien pobles de raça groga descendents de les poblacions mongols.

2.- LA RÚSSIA TSARISTA SITUACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL ALS INICIS DEL SEGLE XX La força d’aquest gran imperi és més aparent que real, doncs presentava un GRAN ENDARRERIMENT ECONÒMIC I SOCIAL. amb característiques pròpies d’Antic Regim País agrícola: 75% de la població són pagesos dominats per grans terratinents (noblesa, Església i Corona). El 1861 el tzar Alexandre II acabà amb la servitud i alguns pagesos aconseguiren terres i prosperar (Kulaks) però la majoria continuaren vivint en la misèria (Mugiks) Poca indústria: Finançada amb capitals foranis (Anglaterra, França ) i localitzada a les grans ciutats com Moscou o Petrogad on es concentraven la majoria de les fàbriques i els obrers. Socialment: És una societat on una minoria aristocràtica (noblesa) monopoliza el poder i les terres. També hi ha una burgesia amb poca força, però formada i que te ganes de canviar les coses. Els obrers i camperols pateixen unes duríssimes i miserables condicions de vida i treball.

2.- LA RÚSSIA TSARISTA Població Russa 1914 Grans diferències socials: aristòcrates, obrers i camperol

2.- LA RÚSSIA TSARISTA ORGANITZACIÓ POLÍTICA Monarquia Absolutista (Tsar) Nicolau II (Romanov) Poble sense drets ni llibertats individuals Burocràcia fidel Exèrcit nombrós Església ortodoxa Policia (Okhrana) Immobilisme polític total: Ni partits, ni parlament…No es vol limitar l’absolutisme

2.- LA RÚSSIA TSARISTA OPOSICIÓ AL REGIM TSARISTA Des de finals del segle XIX havia anat creixent l’oposició al tsarisme . Les noves idees liberals i les socialistes s’havien anat introduint amb la industrialització REVOLUCIONÀRIA REFORMISTA Partit Socialdemócrata Rus (PSDR) (Plekhanov) 1898 Moviments liberals 1903 Menxevics Bolxevics Lenin Partit Constitucional Democràtic (KD) Tota aquesta oposició al règim tsarista, malgrat ser durament reprimida, va començar a erosionar les estructures de l’Imperi.

3.- ELS PRIMERS CANVIS: LA REVOLUCIÓ DE 1905 El PRECEDENT: LA REVOLUCIÓ DE 1905 Entre 1904 i 1905 Rússia pateix una Crisi econòmica Agreujada per una Guerra contra el Japó (1904) On Rússia és derrotada Això provoca una Crisis social (1905) I una Demanda popular -Millores en les condicions de vida -Democratització de l'Estat (Duma)

3.- ELS PRIMERS CANVIS: LA REVOLUCIÓ DE 1905 La crisi de 1905 constitueix el primer intent de modificar el regim txarista creant una monarquia constitucional de caire liberal La Demanda popular és acceptada pel Tsar ? NO El Tsar respon amb l’exèrcit que reprimeix violentament als manifestants “DIUMENGE SAGNANT"

3.- ELS PRIMERS CANVIS: LA REVOLUCIÓ DE 1905 EL DIUMENGE SAGNANT La revolta s’inicia davant del Palau d’hivern (residència dels tsars a Sant Petersburg amb una manifestació pacífica que reclamava reformes polítiques i socials. MÉS DE 300 MORTS MÉS 1.000 FERITS

3.- ELS PRIMERS CANVIS: LA REVOLUCIÓ DE 1905 Això provocarà: REVOLTA TOTAL Tots els grups polítics que s’oposaven al sistema Una part del clero ortodox Parts de l’exèrcit (cuirassat Potiomkin) Creació del soviets (consells d’obrers, camperols i soldats) Davant de la situació el tsar accepta la creació d’una DUMA (assemblea legislativa amb representants de diversos grups polítics) i realitza algunes reformes

3.- ELS PRIMERS CANVIS: LA REVOLUCIÓ DE 1905 Després de la Revolució de 1905, certa estabilitat a Rússia Millora la situació econòmica Les Reformes polítiques Baixa la conflictivitat social Existència de la DUMA (assemblea legislativa) Crea la il·lusió de que el país és governat per una Monarquia Parlamentaria amb representació de tots els partits i tendències polítiques Això és en teoria. En la pràctica, el Tsar continua tenint el poder (Duma sense poder efectiu) Però ... Aquesta situació canviarà radicalment amb l’esclat de la I GUERRA MUNDIAL

4.- RÚSSIA I LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 4.- RÚSSIA I LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL El 1914 esclata la Primera Guerra Mundial i les aliances internacionals que el tsarisme havia subscrit (Triple Entesa) van porta a Rússia ENTRAR EN LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL PROVOCA UNA NOVA CRISI, SOCIAL, ECONÒMICA I POLÍTICA Les derrotes de Rússia Dos milions de morts al 1916 4 milions de ferits provocarà Misèria (carestia de vida) preus alts i sous baixos Escassetat de productes De primera necessitat

5.- LA REVOLUCIÓ DE 1917: LA REVOLUCIÓ DE FEBRER El desastre militar i econòmic provocarà una revolta de més envergadura que la de 1905. LA REVOLUCIÓ DE FEBRER (1917) Manifestacions i vagues Revolta militar Provoquen la Abdicació de Nicolau II El poder passa a la Duma Es crea un Govern provisional de la República Presidit pel príncep Livov RÚSSIA ES TRANSFORMA EN UNA REPÚBLICA BURGESA

5.- LA REVOLUCIÓ DE 1917: LA REVOLUCIÓ DE FEBRER 1r discurs del govern provisional Ciutadans de l'Estat rus: S'ha produït un gran esdeveniment. L'Antic Règim ha estat enderrocat gràcies a l’impuls del poble rus. Ha nascut una Rússia lliure i nova. (...) El govern provisional considera com a sagrades les aliances que ens lliguen a les altres potències. Per això, el govern farà tot el que podrà per subministrar a l'exèrcit tot allò necessari per conduir la guerra a un final victoriós. (...)" El govern provisional prometia reformes socials i polítiques. Però... NO VOLIA TREURE A RÚSSIA DE LA GUERRA Mentrestant , els comunistes, als soviets, exigien: “Pau, pa i terra” “tot el poder pels soviets”

5.- LA REVOLUCIÓ DE 1917: LA REVOLUCIÓ DE FEBRER UN DOBLE PODER S’ANAVA CONFIGURANT Govern Provisional - Reformes Polítiques i Socials - Vol mantenir a Rússia en la guerra - Orientació Burgesa (menxevics) Abril 1917 Lenin publica Els Soviets -Aprofundir en le reformes -Retirada de la guerra -Orientació comunista (bolxevics) Retorn de Lenin a Rússia (amnistia, torna de l’exili) “ Tesis d’abril “ AGREUJAMENT DEL CONFLICTE “La Revolució ha de superar la fase burgesa per convertir-se en una Revolució del Proletariat

5.- LA REVOLUCIÓ DE 1917: LA REVOLUCIÓ DE FEBRER TESIS D’ABRIL -Rebuig de la guerra: Pau immediata -Terra per als camperols -Fàbriques sota control obrer -No col·laborar amb el govern provisional PAU, PA I TERRA “TOT EL PODER PER ALS SOVIETS” Paral·lelament, les reformes fetes pel govern provisional no avançaven Empitjorament de la situació -Guerra , - Fam, - Revoltes pageses -Vagues, - Desercions massives ... Livov és substituït per A. Kerenski (socialista moderat) partidari d’accelerar les reformes

5.- LA REVOLUCIÓ DE 1917: LA REVOLUCIÓ DE FEBRER El nou govern de Kerenski Volia consolidar a Rússia una república parlamentaria Convoca eleccions per formar una assemblea constituent Manté a Rússia a la guerra mundial Els bolxevics i el soviet de Petrograd s’oposaven a aquest plans MANIFESTEN LA SEVA INTENCIÓ D’ACONSEGUIR EL PODER CREAR UNA NOVA REPÚBLICA DE SOVIETS

5.- LA REVOLUCIÓ DE 1917: LA REVOLUCIÓ DE FEBRER El nou govern de Kerenski s’enfrontarà al soviet de Petrograd i iniciarà la persecució sistemàtica dels bolxevics. Kerinsky també haurà de fer front a un COP D’ESTAT dels militars tsaristes que volien recuperar el poder (general Kornilov) Paradoxalment Kerensky va poder frenar el Cop d’Estat dels Tsaristes gràcies al suport dels soviets i dels bolxevics El protagonisme dels bolxevics per avortar el cop ELS BOLXEVICS PRENEN LA INICIATIVA Augmenta la seva popularitat entre les masses i la seva influència en els soviets INSURRECCIÓ ARMADA Amb el suport Partidarios de Kerenski disparen GUÀRDIA ROJA contra els bolxevics.

5.- LA REVOLUCIÓ DE 1917: LA REVOLUCIÓ D’OCTUBRE LA REVOLUCIÓ D’OCTUBRE 1917 Els comunistes preparen un cop d’estat, contra el govern provisional amb el suport de la Guardia Roja, i dirigit per Trostki Assalt al Palau d’hivern, seu del govern provisional (25- Octubre) Lenin passa a dirigir el nou govern comunista. S’estableix: La Dictadura del Proletariat

5.- LA REVOLUCIÓ DE 1917: LA REVOLUCIÓ D’OCTUBRE Tot el poder per als soviets “Ciutadans de Rússia! El govern provisional ha estat enderrocat. El poder ha passat a les mans del Comitè Militar Revolucionari, òrgan del Soviet de Diputats Obrers i Soldats de Petrograd. Les causes per les quals el poble s’ha llençat a la lluita són la pau immediata, l’abolició de la gran propietat de la terra i el control de la producció pels treballadors. Tot això s’ha assolit i, per tant, el poble ha triomfat definitivament. Visca la revolució dels obrers, els soldats i els camperols! Adaptació d’una proclama del soviet de Petrograd (octubre de 1917)

5.- LA REVOLUCIÓ DE 1917: LA REVOLUCIÓ D’OCTUBRE Un cop destituït el govern provisional EL CONSELL DE COMISSARIS DEL POBLE dirigit per Lenin comença la implantació del socialisme. Comença a legislar dictant... LES PRIMERES MESURES REVOLUCIONARIES - La terra havia de passar als pagesos - Els treballadors havien de prendré el control de les fàbriques. - Nacionalització de la banca - Supressió de l’exèrcit tsarista - Abolició de l’assemblea (DUMA) - Signar la pau amb Alemanya (Brest-Litovsk) Lenin, president Trotski, afers exteriors Stalin, nacionalitats Rikov, interior

6.- LA GUERRA CIVIL I LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT SOCIALISTA 6.- LA GUERRA CIVIL I LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT SOCIALISTA Les mesures adoptades pel nou govern comunista de Lenin provoquen la resistència de certs sectors de la població contra el bolxevics Què Inicien la defensa armada per tal d’impedir la consolidació de l’Estat Sovietic GUERRRA CIVIL (1918-1921) Exèrcits Blancs (recolzats per Exèrcit Roig (Primer exèrcit potències occidentals) Revolucionari dirigit per Trotski) Burgesia Tsaristes Liberals Anticomunistes comunistes

6.- LA GUERRA CIVIL I LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT SOCIALISTA LA GUERRA CIVIL (1918-1922)

6.- LA GUERRA CIVIL I LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT SOCIALISTA LA GUERRA CIVIL (1918-1921) El desenvolupament de la guerra provoca la necessitat d'accelerar la desaparició de la propietat privada i el control de l’economia des de l’Estat per tal de fer front a l’esforç bèl·lic. Lenin aplica “EL COMUNISME DE GUERRA” Control de tota l’economia des de l’Estat amb l’únic objectiu d’avituallar l’exèrcit i guanyar la guerra Nacionalització indústria Socialització agrària (collites per l’Estat) La Guerra Civil va costat un nombre molt elevat de vides i va condenar a Milions de persones a la misèria i a la fam En mig d’aquest clima de violència el Tsar Nicolau II I tota la seva família van ser executats pel bolxevics el juliol de 1918.

6.- LA GUERRA CIVIL I LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT SOCIALISTA Finalment i malgrat la intervenció estrangera a favor dels blancs, la victòria serà comunista Es crearà блик ( U.R.S.S. ) Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques (URSS) 1922 (Els bolxevics van transformar el vell imperi dels tsars en una república federal)

6.- LA GUERRA CIVIL I LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT SOCIALISTA El nou Estat s’articula com un conjunt de repúbliques federals basades en els soviets i amb una estructura piramidal (local, regional. república, suprem) L’òrgan suprem del nou Estat CONGRÈS DELS SOVIETS (Soviet Suprem) El soviet suprem estarà format pels delegats dels soviets de les diferents repúbliques que formen la U.R.S.S.

6.- LA GUERRA CIVIL I LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT SOCIALISTA LA NOVA POLÍTICA ECONÒMICA (NEP) Acabada la guerra -El país està arruïnat -Cal estimular la producció -Cal construir una societat socialista El Comunisme de guerra imposat per Lenin durant la guerra Civil havia exigit grans sacrificis a la població, La manca de proveïment a les ciutats i la imposició de les mesures per la força allunava al poble de la revolució. calia doncs, rectificar . Per tal de millorar la situació econòmica Lenin instaura LA NEP (Nova Política econòmica) Augmentar ràpidament la producció Objectius Millorar les condicions de vida de la població

6.- LA GUERRA CIVIL I LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT SOCIALISTA Però ...Quin tipus d’economia es la NEP, Estatal, Privada o Mixta ? Aquesta economia mixta (en part estatal i en part privada) tindrà dos conseqüències: Reactivarà l’economia (millora producció agrícola i Industrial captant més adeptes a la Revolució Però també... Farà reaparèixer de nou les diferències socials. Petits empresaris i pagesos propietaris acomodats Això donarà lloc a una divisió interna entre els dirigents de la revolució: Els partidaris de la NEP i els partidaris d’aprofundir en la socialització de la producció i distribució de bens.

6.- LA GUERRA CIVIL I LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT SOCIALISTA 1924 MORT DE LENIN (POLÈMICA DE LA SUCCESSIÓ) Lenin emmalaltí el 1922 i morí al 1924. la qüestió de la seva successió plantejava una sèrie d’interrogants. - Qui ha de substituir Lenin ? Stalin o Trostki ? - Cal mantenir la NEP ? O cal aprofundir en la socialització ? -S’ha de enfortir la democràcia als sòviets ? O Cal imposar la Dictadura del Proletariat ? -S’ha d’aprofundir i consolidar a el socialisme sols a la URSS o cal estendre la revolució a altres nacions ( atot el món)

6.- LA GUERRA CIVIL I LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT SOCIALISTA Dos candidat a un perfil força diferent Trotski - Stalin

7.- L’ÈPOCA DE STALIN L’ÈPOCA D’STALIN ( 1924 – 1953 ) Stalin pren les rendes del país, expulsa a Trotski, i crea un regim totalitari controlant l’Estat, el Partit,i l’Exèrcit (dictadura personal) CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTALINISME Domini del Partit Comunista sobre l’Estat i la societat a través del Politburó (dominat per Stalin) Socialisme en un sol país Culte a la personalitat Repressió de qualsevol oposició

7.- L’ÈPOCA DE STALIN CANVIS I TRANSFORFORMACIONS REALITZATS PER STALIN ECONOMIA CENTRALITZACIÓ Eliminació de la NEP Planificació i Col·lectivització POLÍTICA TOTALITARISME Dictadura Personal SOCIETAT TERROR ESTALINISTA Persecució i purgues dels dissidents i creació d’una nova classe social privilegiada: LA NOMENKLATURA

8.- SIGNIFICACIÓ DE LA REVOLUCIÓ RUSA EN EL MÓN CONTEMPORANI IMPORTÀNCIA DE LA REV. RUSSA EN EL MÓN CONTEMPORANI LA I GUERRA MUNDIAL havia provocat a Europa importants transformacions polítiques entre les quals cal destacar: La desaparició dels grans imperis Alemany, Austríac, Turc i Rus... I l’establiment de noves repúbliques Liberals Democràtiques a gran part d’Europa Les dures condicions de vida i de treball que pateixen gran sectors de la població europea després de la Guerra , generades pel capitalisme fa que els partits polítics defensors dels obrers (socialistes) augmentin molt els seus seguidors a molts països d’Europa També la creació del primer estat comunista al món(URSS) després de la revolució Russa de 1917 Europa 1914 Europa 1919

8.- SIGNIFICACIÓ DE LA REVOLUCIÓ RUSSA EN EL MÓN CONTEMPORANI La burgesia europea comença a témer l’expansió del moviment obrer, especialment del comunisme, i recela del sistema democràtic. La por de les classes benestants (burgesia) i La incapacitat dels governs liberals occidentals per donar resposta a les demandes i necessitats de la classe obrera facilitarà l’aparició i desenvolupament de moviments totalitaristes: El Feixisme i nazisme.

8.- SIGNIFICACIÓ DE LA REVOLUCIÓ RUSSA EN EL MÓN CONTEMPORANI La burgesia europea comença a témer l’expansió del moviment obrer, especialment del comunisme, i recela del sistema democràtic.

8.- SIGNIFICACIÓ DE LA REVOLUCIÓ RUSA EN EL MÓN CONTEMPORANI La por de les classes benestants (burgesia) i La incapacitat dels governs liberals occidentals per donar resposta a les demandes i necessitats de la classe obrera facilitarà l’aparició i desenvolupament de moviments totalitaristes: El Feixisme i nazisme.

3.- ELS PRIMERS CANVIS: LA REVOLUCIÓ DE 1905 EL DIUMENGE SAGNANT MÉS DE 300 MORTS davant del Palau d’hivern (residència dels tsars La revolta s’inicia a Sant Petersburg amb una manifestació pacífica que reclamava reformes polítiques i socials. MÉS 1.000 FERITS

7.- L’ÈPOCA DE STALIN L’ESTALINISME ECONÒMIC PLANIFICACIÓ I COL·LECTIVITZACIÓ Eliminació de la NEP Control estatal de tots el mitjans econòmics LA PLANIFICACIÓ VA COMPORTAR LA RÀPIDA INDUSTRIALITZACIÓ DE L’URSS, QUE AL FINAL DELS ANYS 30 JA S’HAVIA SITUAT ENTRE LES GRANS Rígida PLANIFICACIÓ de l’economia des de l’Estat POTÈNCIES INDUSTRIALS DEL MÓN. OBJECTIU PRIORITARI INDUSTRIALITZACIÓ DE L’URSS EL SECTOR AGRARI FINANÇA L’INDUSTRIAL SOVKHOZ (GRANGES ESTATALS) Inicialment, la planificació (plans quinquennals) va ser tot un èxit, però a la Col·lectivització de l’agricultura massa rígida, centralista, excessiva llarga paralitza l’economia soviètica: KOLKHOZ (COOPERATIVES) burocràcia... massa indústria pesant i poca indústria d’ús i consum provocant escassetat de productes de consum quotidians.

7.- L’ÈPOCA DE STALIN TOTALITARISME STALINISTA - Dictadura personal d’Stalin - Culte a la seva personalitat - Dictadura sobre el proletariat -Persecució I eliminació física dels opositors - Camps de treball pels dissidents (comunistes o no) En política internacional: Socialisme en un sol país: Consolidar el Model comunista a l’URSS (autarquia)

7.- L’ÈPOCA DE STALIN REPRESSIÓ POLÍTICA Exemples de la manipulació estalinista de la història Quines diferències hi trobes?

7.- L’ÈPOCA DE STALIN EL TERROR ESTALINISTA Stalim desenvolupa les seves idees en un regim de dictadura, on la repressió I les purgues van ser els instruments més utilitzats per eliminar qualsevol tipus d’oposició. REPRESIÓ GEERALITZADA POLÍTIC SOCIAL Eliminació dels opositors polítics Deportació o execució dels desidents (Kulaks) Stalin va jutjar, va condemnar, va executar o va enviar a camps de concentració (GULAG) milers de ciutadans soviètics. Es calcula que durant les grans purgues dels anys treinta: 700.000 persones van ser executades 2.000.000 van ser enviades al GULAG

7.- L’ÈPOCA DE STALIN L’exemple més significatiu és el dels Kulaks (propietaris acomodats) en Ucraïna; on milers de famílies camperoles van ser expropiats de les seves terres durant la col·lectivització i molts van morir de fam.

OPOSICIÓ REVOLUCIONARIA AL REGIM TSARISTA MENXEVICS Partit obrer de masses (Socialdemòcrates) Eren partidaris de cooperar amb la burgesia. Es plantegen realitzar la revolució en dues fases: Primer la revolució burgesa, i després la proletària BOLXEVICS Partit minoritari ( Revolucionaris professionals) No són partidaris de cooperar amb la burgesia. Consideren que cal preparar la revolució, però que s’ha de fer directament la revolució proletària, sense passar per la fase burgesa. Destaquen: Trotski Lenin

3.- ELS PRIMERS CANVIS: LA REVOLUCIÓ DE 1905

EL COMUNISME DE GUERRA Control estatal de l’economia i planificació de l’economia i planificació de la producció Nacionalització indústria Socialització agrària Les collites es venen a l’Estat Es fixen preus màxims Disciplina laboral duríssima (Limitació dels drets laborals) RESULTATS L’Exèrcit Roig guanya la Guerra Civil Però ... Caos econòmic: Caiguda de la producció, inflació, fam ... L'escassetat produeix malestar social, descontent de la població, resistència als canvis...

PER SABER-NE MÉS AMPLIAR INFORMACIÓ a) Apunts en format PDF sobre el tema b) Web sobre el tema (ben estructurada ) d) Web amb apunts i recursos varis e) Exercicis interactius sobre “ la revolució Russa “ per comprovar el teus coneixements sobre el tema (castellà) VIDEOS

Add a comment

Related presentations

Related pages

Revolució Russa - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

La Revolució Russa de 1917 fou un procés polític que culminà el mateix any amb l'establiment d'una república que substituí el sistema tsarista ...
Read more

Revolución rusa - Wikipedia, la enciclopedia libre

Revolución rusa; Consejo de obreros de la fábrica Putílov, que empleaba a más de 35 000 personas y que constituyó uno de los principales núcleos ...
Read more

Rosa Luxemburg: De la revolució russa - marxists.org

I. La revolució russa és el fet més important de la guerra mundial. El seu esclat, el seu inigualat radicalisme, les seues conseqüències duradores ...
Read more

LA REVOLUCIÓ RUSSA - buxaweb.com

Introducció. Vocabulari. Personatges. Cronologia. Bibliografia. Filmografia. Inici. Tornar a Temes: INTRODUCCIÓ. La revolució russa de 1917 va culminar ...
Read more

La revolució russa - YouTube

Standard YouTube License; Loading ... Documental: La Revolució Russa a través de les fonts primàries - Duration: 8:43. areyda 1,622 views. 8:43
Read more

La revolució russa by Batman Vader - issuu

revolucio russa | Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily ...
Read more

Documental: La Revolució Russa a través de les fonts ...

Documental editat per estudiants de la Universitat Pompeu Fabra. La Revolució Russa a través de les fonts primàries.
Read more

La Revolució Russa by Jaume de Lamo - issuu

La revolució soviètica. ESCOLÀPIES SANT MARTÍ. 2. 1. La Rússia dels tsars Al començament del segle XX l'imperi rus era aparentment gran i poderós.
Read more

zonaClic - activitats - El nacimiento de la URSS

Projecte d'activitats sobre la Revolució russa i els fets més importants que van esdevenir.
Read more