La reproducció dels animals

0 %
100 %
Information about La reproducció dels animals

Published on October 1, 2014

Author: jcamps1

Source: slideshare.net

1. TIPUS DE REPRODUCCIÓ ASEXUAL • Un sol individu en genera d’altres que són idèntics • Tipus de reproducció asexual en els animals: – Escissió – Gemmació

2. ESCISSIÓ • Els animals fragmenten el seu cos i cada part genera un individu nou • Les estrelles de mar es reprodueixen sexualment, per ous, però també asexualment, per escissió

3. GEMMACIÓ • En el cos de l’animal es formen uns bonys o protuberàncies que es diuen gemmes i donen lloc a individus nous. • Quan són madurs se separen del cos del progenitor I fan una vida autònoma.

4. • De vegades no se separen i formen colònies • És el cas de les esponges de mar o els coralls

5. LES CÈL·LULES SEXUALS • La majoria dels animals es reprodueixen sexualment. Els descendents no són idèntics als progenitors, tot I que s’hi assemblen molt. • Les cèl·lules reproductores són: – ESPERMATOZOIDES (masculines) – ÒVULS (femenines)

6. DIFERENCIACIÓ SEXUAL • Els mascles fan espermatozoides i les femelles produeixen òvuls • A més, en moltes espècies animals, el mascle i la femella externament són diferents

7. HERMAFRODITES • Alguns animals són hermafrodites: tant poden produir espermatozoides com òvuls • El cuc de terra o el cargol són hermafrodites

8. LA FECUNDACIÓ • És la unió d’un òvul i un espermatozoide per formar un nou individu. • Pot ser: – Fecundació externa – Fecundació interna

9. FECUNDACIÓ EXTERNA • Es produeix fora del cos de la femella. • La femella pon els ous a l’exterior i el mascle hi diposita els espermatozoides. • La fecundació externa és pròpia d’animals aquàtics, com els peixos i els amfibis.

10. FECUNDACIÓ INTERNA • Es produeix quan el mascle diposita els espermatozoides dins del cos de la femella. • La fecundació interna és pròpia d’animals terrestres, com els rèptils, els ocells o els mamífers

11. EL DESENVOLUPAMENT DE L’EMBRIÓ • De l’òvul fecundat per l’espermatozoide es forma l’embrió. • Segons el lloc on es desenvolupa l’embrió, els animals poden ser: – Vivípars – Ovípars – Ovovivípars

12. ANIMALS OVÍPARS • Són els que desenvolupen l’embrió a l’interior d’un ou, fora del cos de la mare. • La femella pon els ous i l’embrió s’alimenta de les substàncies nutritives que conté l’ou. Quan l’animal està prou desenvolupat, surt.

13. ANIMALS VIVÍPARS I GESTACIÓ • Els embrions dels animals vivípars es desenvolupen a l’interior del ventre de la mare • La gestació és el temps en que l’embrió es va formant dins del cos de la mare • Durant la gestació l’oxigen i les substàncies nutritives li arriben a l’embrió a través de la mare pel cordó umbilical. • Els mamífers són animals vivípars

14. ANIMALS OVOVIVÍPARS • L’embrió es desenvolupa a l’interior d’un ou, però dins del cos de la mare • L’embrió s’alimenta de les substàncies nutritives de l’ou fins que neix. • Quan trenca l’ou, encara és a dins de la mare. • Els animals ovovivípars fan ous, però no els ponen. • Són ovovivípars algunes aranyes, taurons, llangardaixos i serps.

15. L’ESCURÇÓ, UN OVOVIVÍPAR • L’ovoviviparisme de l’escurçó el protegeix • Com que els ous es formen a finals de la tardor, si pongués els ous es refredarien massa durant l’ hivern i l’embrió moriria congelat. Si la mare manté els ous a dins, els embrions tenen més possibilitats de sobreviure. ZIGOT OU CRIA

16. OVIPARISME I METAMORFOSI • Les cries d’alguns ovípars neixen poc desenvolupades. Es diuen larves. Per adquirir l’aspecte que tindran de grans, han de patir un conjunt de transformacions que s’anomena metamorfosi Pàgina d'inici del Mozilla Firefox firefox firefox Cerca d'imatges del Google vdpSeccio.jsp index.htm Framing of MedlinePlus XTEC. Escola oberta. Ciències de la naturalesa XTEC Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya Primers passos Darreres notícies semtic http://www.escolasantaclara.org/micro/images/cicle_fongs.gif

Add a comment

Related pages

Reproducció dels animals - Inici. XTEC

La majoria dels animals es reprodueixen per la unió de dues cèl·lules reproductores: una masculina i una altra femenina. La cèl·lula reproductora ...
Read more

zonaClic - activitats - Coneixement del medi natural 5è de ...

La reproducció dels animals Les adaptacions dels éssers vius Els ecosistemes La conservació del medi La matèria L'energia L'aigua i l'aire La ...
Read more

Tema 4: La reproducció dels animals - xtec.cat

Tema 4: La reproducció dels animals: - Formes de reproducció asexual en els animals: 1. Gemmació : un grup de cèl·lules es diferencia formant una ...
Read more

els animals: LA REPRODUCCIÓ ANIMAL

Dins dels animals que es reprodueixen sexualment hi ha un grup diferent: els animals hermafrodites. Consisteix en un sol individu que poseeix els órgans ...
Read more

zonaClic - actividades - Coneixement del medi natural 5è ...

08 - La reproducció dels animals - Versión JClic - catalán: 09/02/05 ... 09 - Les adaptacions dels éssers vius - Versión JClic - catalán: 09/02/05
Read more

Reproducció asexual - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

De manera que els organismes fills són genèticament iguals al progenitor. És la reproducció pròpia dels ... La reproducció asexual en els animals ...
Read more

Reproducció - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

La majoria dels animals ... pràcticament està garantida i la sexualitat està molt lligada a la reproducció. En animals com la guineu i alguns ...
Read more