La política a roma

50 %
50 %
Information about La política a roma
Education

Published on February 16, 2014

Author: SlviaMontals

Source: slideshare.net

Description

Síntesi de la política romana durant la República.

LA POLÍTICA A ROMA Escolàpies Sant Martí Sílvia Montals

SISTEMES DE GOVERN MONARQUIA • El rei prenia decisions amb l’ajuda del senat (format per caps de famílies que l’assessoraven). REPÚBLICA • Pretén una participació dels ciutadans en el govern de la ciutat. IMPERI • Un home, l’emperador, decideix sobre els assumptes de govern.

REPÚBLICA • Senat: – Màxima autoritat i màxim òrgan de representació. – Hi havia 600 senadors escollits d’entre els que havien estat magistrats. – El càrrec era vitalici. – Funcions: • Assessorar els magistrats • Discutir les lleis • Controlar el govern de les províncies • Controlar les finances públiques • Declarar la guerra i la pau

• Assemblees (o comicis): – Només podien intervenir. – I havia diversos tipus d’assemblees: – Les seves funcions eren: • Elaborar iaprovar lleis • Elegir els magistrats – Per poder votar s’havia d’estar present a l’assamblea.

• Magistratures: – Càrrecs públics que podia ocupar cada ciutadà. – N’hi havia de diferents tipus amb diferents graus de responsabilitat: • • • • Eren escollits per les assemblees del poble. Tenien un temps limitat: un any (normalment) Hi havia més d’un membre per magistratura. Per passar a una magistratura de més grau calia esperar entre 3 I 5 anys. – Els magistrats no cobraven, per tant, eren gent adinerada.

– Principals magistratures: • Qüestors: administraven les finances. • Edils: responsables de la vida municipal (mercats, espectacles, policia…) • Pretors: administraven la justícia. • Cònsols: convocaven i presidien el senat i les assemblees. Eren els caps de l’exèrcit. • Tribuns de la plebs: defensaven la plebs contra els abusos dels cònsols I els pretors. • Censors: s’encarregaven del cens.

Un ciutadà és registrat pel censor. Relleu de l'altar de Domici Ahenobarb. Musée du Louvre, París (S.G.) Relleu de l'Ara pacis d'August que representa els senadors.

• Els ciutadans romans podien participar en la política de la ciutat a través de les assemblees o comicis que eren controlades per dirigents polítics. – Candidat: • Tot ciutadà pot presentar-se a candidat a unes eleccions. Requisits: – Limitació d’edat per càrrec – Residir a la ciutat de les eleccions – Acreditar solvència econòmica – Tenir una feina honrada (no era honrada: actors, enterramorts…)

• Qualsevol que es volgués dedicar als afers públics havia de fer: – Primer: el servei militar – Segon: seguir el seu cursus honorum (carrera política) exercint les magistratures en aquest ordre: • Qüestor, edil, pretor i cònsul

Add a comment

Related presentations

Related pages

Vida política en Roma - Wikipedia, la enciclopedia libre

[1] La vida política en Roma se basaba principalmente en el Mos maiorum o su equivalente en plural, Mores maiorum, que se traduce como «la costumbre de ...
Read more

Antigua Roma - Wikipedia, la enciclopedia libre

Antigua Roma (en latín, Antiqua Rōma) designa la entidad política unitaria surgida de la expansión de la ciudad de Roma, que en su época de apogeo ...
Read more

Notizie Politica Roma

Tutte le notizie di politica della città di Roma. I partiti e le associazioni, le istituzioni: le informazioni e la cronaca della politica a Roma
Read more

Repubblica romana - Wikipedia

La Repubblica romana (Res publica Populi Romani) fu il sistema di governo della città di Roma nel periodo compreso tra il 509 a.C. e il 27 a.C., quando l ...
Read more

LA POLÍTICA EN ROMA - menu, TARRACONENSIS

LA POLÍTICA ROMANA : Los electores romanos eran todos los ciudadanos libres incluidos en el censo, el populus. El derecho a ser elegido resultaba ser un ...
Read more

LA POLÍTICA EN ROMA - YouTube

LA POLÍTICA EN ROMA mangelta. Subscribe Subscribed Unsubscribe 2 2. ... La vida política en Roma.wmv - Duration: 11:24. by 140Roma 1,147 views.
Read more

L’organizzazione politica a Roma - SEI Editrice | Libri ...

L’ORGANIZZAZIONE POLITICA A ROMA Il senato Il senato, secondo la tradizione, fu istituito da Romolo, il quale, avendo accolto nella città una moltitu-
Read more

La Repubblica.it - News in tempo reale - Le notizie e i ...

Repubblica è il quotidiano online aggiornato 24 ore su 24 su politica, cronaca, economia, sport, ... La risposta del G20 al terrorismo ... Roma, la truffa
Read more

Politica Roma

Categoria: Politica Roma ... del Balletto di Roma in collaborazione con la Royal Opera House di Londra, per la coreografia di PAOLO MANGIOLA.
Read more

Roma, organización política - YouTube

Escena de la película "Gladiador", en la que queda expuesto el rol del Senado en la organización política frente al emperador
Read more