La lactosa: particularitats i determinacions analítiques.

0 %
100 %
Information about La lactosa: particularitats i determinacions analítiques.
Education

Published on February 26, 2014

Author: crptarragones

Source: slideshare.net

Description

VIII Fòrum TRiCS

Tutora: Cinta Sebastià Maria Porta Tarragona

 Aprofundir en el coneixement de la lactosa i dels problemes de salut que pot originar.  Estudiar el paper de l’enzim lactasa en la digestió de la lactosa.  Investigar el contingut d’aquest glúcid en diferents tipus de llets, per mètodes volumètrics i gravimètrics d’anàlisi.  Determinar la velocitat d’hidròlisi de la lactosa amb un procediment senzill d’anàlisi

 Sucre caracterísitic de la llet  Poder edulcorant 5 vegades inferior a la sacarosa.

 És un glúcid reductor.  S’hidrolitza en glucosa i galactosa.  Intol·lerància a la lactosa.

 Begudes, productes carnis, sopes, rebosteria, panificació, acompanya a edulcorants com aspartam o sacarina.

 Llets sense lactosa obtingudes industrialment:

 Part experimental realitzada al laboratori de l’escola.  4 pràctiques realitzades:  Presència de sucre reductor: determinació qualitativa i quantitativa  Aïllament lactosa  Velocitat d’hidròlisi de la lactosa en funció de la quantitat d’enzim lactasa i de la temperatura

 Reacció: Cu2+ + R-CO- → Cu+ + R-COOH

 Resultats positiu en la llet normal i sense lactosa, i negatiu en la llet de soja. Patrons de glucosa, lactosa i sacarosa Mostres de llet normal, sense lactosa i de soja

 Precipitació caseïna amb àcid i separació del sèrum per filtració.  Determinació dels sucres reductors per volumetria amb els reactius de Fehling.

 Taula de resultats del contingut total de sucres reductors.

 Separació del sèrum.  Tractaments addicionals per a la precipitació de la lactosa.  Resultats en diferents tipus de llet:

 Aspecte de la lactosa cristal·litzada:

 Es controla l’activitat enzimàtica de la lactasa en llet crua de cabra mesurant la glucosa formada amb un mesurador de glucosa en sang.  Es realitza un seguiment d’aquesta activitat en funció de la quantitat de lactasa afegida i de la temperatura de la mostra.

 Gràfics de concentració de glucosa formada en funció del temps:

 Les diferències en la velocitat d’hidròlisi segons la concentració de lactasa són considerables durant la primera hora. A partir de la segona hora, s’estabilitzen.

 Els éssers humans necessitem la presència de l'enzim lactasa per a la correcta digestió de la lactosa.  El procés tecnològic per obtenir llet sense lactosa consisteix en afegir lactasa, que hidrolitza la lactosa en glucosa i galactosa.

 Es comprova que el contingut de sucres reductors és del ordre del descrit a la bibliografia però no es pot distingir entre lactosa i glucosa i per tant entre llet normal i llet sense lactosa.  S’ha estudiat l’activitat enzimàtica de la lactasa en llet crua de cabra en funció de la quantitat d’enzim i de la temperatura. La concentració de glucosa formada augmenta considerablement durant la primera hora. Aquesta augment es pot incrementar addicionant més enzim i/o pujant la temperatura.

 Aconseguir un 65% d’hidròlisi com a la indústria s’aconsegueix al laboratori a 27°C amb o,4 g/L d’enzim actuant durant 3 hores o amb 0,8 g/L d’enzim actuant 2 hores. El 100% s’aconsegueix amb o,8g/L d’enzim actuant 4 hores.  Aconseguir un 65% d’hidròlisi com a la indústria s’aconsegueix al laboratori a 38°C amb o,2 g/L d’enzim actuant durant 3 hores o amb 0,4 g/L d’enzim actuant 1,5 hores. El 100% s’aconsegueix amb o,4g/L d’enzim actuant 2 hores.

Add a comment

Related presentations

Related pages

PREMI UB - FERRAN ADRIÀ AMB GALLINA BLANCA

La lactosa. Particularitats i determinacions analítiques ... Per què alguns humans no tolerem la llet? Intolerància a la lactosa
Read more

VIII Fòrum TRiCS - Calaméo - Calaméo - Publishing ...

Joaquim Corbera Vidiella Física La lactosa. Particularitats i determinacions analítiques. ... La lactosa: particularitats i determinacions analítiques.
Read more

Ajuntament de Tordera - Més de 16.000 determinacions ...

... qui ha explicat que la qualitat de l'aigua subministrada està sotmesa a un rigorós control, ... realitza 1.820 determinacions analítiques ...
Read more

El laboratori de l’Agència

Dur a terme les tasques i les determinacions analítiques necessàries per al control sistemàtic de la
Read more

Presa, conservació i tramesa de mostres al laboratori.

Determinacions analítiques a realitzar. En el moment de la presa de la mostra s’ha de preveure quines determinacions analítiques s’han de realitzar i ...
Read more

ESTUDI DE LA VARIABILITAT

determinacions analítiques en el Laboratori Clínic i, a la vegada, incrementar la seva ... i és la mitjana de les determinacions de cada pacient n
Read more