La inflació. Pau Benavent i Josep Bohigues

50 %
50 %
Information about La inflació. Pau Benavent i Josep Bohigues

Published on June 10, 2019

Author: helenrotova

Source: slideshare.net

1. LA INFLACIÓ EN L’ECONOMIA Pau Benavent Josep Bohigues

2. ·Què és la inflació? La inflació apareix quan hi ha un desequil·libri entre l’oferta i la demanda. En un estat és important que es mantiga l’estabilitat en els preus, per exemple, l’objectiu del Banc Central Europeu és arribar a una inflació moderada del 2%.

3. ·Com es calcula? La inflació és l’augment continuat en el nivell general de preus i es calcula a partir del IPC o del deflacor fent una taxa de variació percentual.

4. ·Conseqüències de la pujada de preus ● Distribució de la renda i la riquesa

5. - Pèrdua del valor dels diners - Rendes fixes perjudicades - Afavoriment per als deutors - Tipus d’interés real disminueix - Impostos progressius

6. ·Conseqüències de la pujada de preus ·Activitat econòmica

7. - Incertesa en la població - Pèrdua de competitivitat externa - Desencadenació d’una espiral inflacionària

8. ·Teories explicatives - Inflació de la demanda. - Inflació dels costos. - Inflació estructural. http://www.expansion.com/diccionario-economico/inflacion-de-demanda.html http://www.expansion.com/diccionario-economico/inflacion-de-costes.html https://www.enciclopediafinanciera.com/diccionario/inflacion-estructural.html

9. ·Què és la deflació? ● És la baixada en el nivell general de preus ● Entre les conseqüències destaquem: - Augment del poder adquisitiu dels diners. - Disminució de la demanda.

10. ·Polítiques econòmiques per fer front a la inflació ● Política fiscal o monetària restrictiva (provoquen atur) ● Política microeconòmica (liberalització en el cas de monopolis)

Add a comment