La Imatge

40 %
60 %
Information about La Imatge

Published on May 4, 2007

Author: efit

Source: slideshare.net

Description

Aspectes Tècnics referits a la imatge digital.
Informació extreta del curs Dinamitzador de les TIC.

Multimèdia UNITAT 1 - La Imatge R. Catrisse, B. de Vicente

La Imatge Digital El concepte Son preses d’una escena o escanejades de documents. Es realitza una mostra digital i es confecciona un mapa d'ella en forma de quadricula de punts que s'anomenen pixels (mapa de bits).

El concepte

Son preses d’una escena o escanejades de documents.

Es realitza una mostra digital i es confecciona un mapa d'ella en forma de quadricula de punts que s'anomenen pixels (mapa de bits).

La Imatge Digital El concepte A cada pixel se li assigna un valor tonal representat en binari. (negre, blanc, matisos de gris o color) Els bits per cada pixel son enregistrats per l'ordinador i generalment comprimits. Per mostrar-nos les imatges, efectua el procés contrari per produir-ne una versió analògica.

El concepte

A cada pixel se li assigna un valor tonal representat en binari. (negre, blanc, matisos de gris o color)

Els bits per cada pixel son enregistrats per l'ordinador i generalment comprimits.

Per mostrar-nos les imatges, efectua el procés contrari per produir-ne una versió analògica.

La Imatge Digital Que cal tenir en compte? 6 propietats La resolució La dimensió o mida La profunditat de bits o colors El tamany de l’arxiu o pes La compressió El format de l'arxiu

Que cal tenir en compte? 6 propietats

La resolució

La dimensió o mida

La profunditat de bits o colors

El tamany de l’arxiu o pes

La compressió

El format de l'arxiu

La Imatge Digital La resolució És la capacitat de distingir els detalls fins. La freqüència de mostratge de la imatge digital acostuma a ser un bon indicador de la resolució.

La resolució

És la capacitat de distingir els detalls fins.

La freqüència de mostratge de la imatge digital acostuma a ser un bon indicador de la resolució.

La Imatge Digital La resolució s'expressa en DPI : dots-per-inch o punts per polzada PPI : pixels-per-inch o pixels per polzada

La resolució

s'expressa en

DPI : dots-per-inch o punts per polzada

PPI : pixels-per-inch o pixels per polzada

La Imatge Digital La resolució Es considera que 72 ppp és la resolució ideal per que una imatge es mostri correctament en pantalla o internet. Aquesta resolució en permet veure pràcticament la mida real de la imatge en pantalla, sempre i quant el monitor de l’ordinador estigui configurat amb els paràmetres més estàndards ( 15" a 800x600, 17" a 1024x768,.. ).

La resolució

Es considera que 72 ppp és la resolució ideal per que una imatge es mostri correctament en pantalla o internet.

Aquesta resolució en permet veure pràcticament la mida real de la imatge en pantalla, sempre i quant el monitor de l’ordinador estigui configurat amb els paràmetres més estàndards ( 15" a 800x600, 17" a 1024x768,.. ).

La Imatge Digital La resolució Resolucions generalment acceptades com a més adequades per obtenir una qualitat òptima 72 ppp - Pantalla d’ ordinador o internet 150 ppp - Còpia de laboratori fotogràfic 300 ppp - Impremtes i gràfiques

La resolució

Resolucions generalment acceptades com a més adequades per obtenir una qualitat òptima

72 ppp - Pantalla d’ ordinador o internet

150 ppp - Còpia de laboratori fotogràfic

300 ppp - Impremtes i gràfiques

La Imatge Digital La resolució En el monitor de l’ ordinador, el pixels sempre son iguals, per tant la mateixa imatge, en pantalla, ocuparà mes espai que una imatge de menor resolució.

La resolució

En el monitor de l’ ordinador, el pixels sempre son iguals, per tant la mateixa imatge, en pantalla, ocuparà mes espai que una imatge de menor resolució.

La Imatge Digital La resolució També una imatge amb la mateixa resolució, ocuparà més o menys espai segons la configuració de pantalla.

La resolució

També una imatge amb la mateixa resolució, ocuparà més o menys espai segons la configuració de pantalla.

La Imatge Digital La resolució Exemples Càlcul del mida resultant d’ una imatge de 2,2 megapixels (1800x1200), positivada a paper fotogràfic amb una qualitat òptima de 150 ppp : 1200 pixels / 150 ppp = 8" x 2,5 (polsades x cm) = 20 cm 1800 pixels / 150 ppp = 12" x 2,5 (polsades x cm) = 30 cm Si volguéssim obtenir una foto típica de 10x15, ni hauria prou amb un document de 0,6 megapixels (900x660) 600 pixels / 150 ppp = 4" x 2,5 (polsades x cm) = 10 cm 900 pixels / 150 ppp = 6" x 2,5 (polsades x cm) = 15 cm

La resolució

Exemples

Càlcul del mida resultant d’ una imatge de 2,2 megapixels (1800x1200), positivada a paper fotogràfic amb una qualitat òptima de 150 ppp : 1200 pixels / 150 ppp = 8" x 2,5 (polsades x cm) = 20 cm 1800 pixels / 150 ppp = 12" x 2,5 (polsades x cm) = 30 cm

Si volguéssim obtenir una foto típica de 10x15, ni hauria prou amb un document de 0,6 megapixels (900x660) 600 pixels / 150 ppp = 4" x 2,5 (polsades x cm) = 10 cm 900 pixels / 150 ppp = 6" x 2,5 (polsades x cm) = 15 cm

La Imatge Digital La dimensió És la mida horitzontal i vertical de la imatge, normalment expressada en pixels Si la imatge no és digital, la dimensió en pixels s'obtindrà multiplicant tant l'alçada com l’amplada de la imatge per el PPI

La dimensió

És la mida horitzontal i vertical de la imatge, normalment expressada en pixels

Si la imatge no és digital, la dimensió en pixels s'obtindrà multiplicant tant l'alçada com l’amplada de la imatge per el PPI

La Imatge Digital La dimensió Exemples Quina serà la dimensió de un document de 8 x 10 polzades escanejat a 300 ppi? 8*300 = 2.400 pixels x 10*300 = 3.000 pixels A quina resolució s’ha escanejat una pàgina de 8.5 x 11 polzades si la seva dimensió en pixels es de 2.550 x 3.300? 2.550/8.5 = 300 ppi x 3.300/11 = 300 ppi

La dimensió

Exemples

Quina serà la dimensió de un document de 8 x 10 polzades escanejat a 300 ppi? 8*300 = 2.400 pixels x 10*300 = 3.000 pixels

A quina resolució s’ha escanejat una pàgina de 8.5 x 11 polzades si la seva dimensió en pixels es de 2.550 x 3.300? 2.550/8.5 = 300 ppi x 3.300/11 = 300 ppi

La Imatge Digital La profunditat de bits És determinada per la quantitat de bits emprats per a definir cada pixel. Com més gran sigui la profunditat de bits, major serà la quantitat de tons representables. Les imatges poden ser en B/N, escala de grisos o en Color És comú treballar amb 24 bits (8 per canal R-G-B)

La profunditat de bits

És determinada per la quantitat de bits emprats per a definir cada pixel.

Com més gran sigui la profunditat de bits, major serà la quantitat de tons representables.

Les imatges poden ser en B/N, escala de grisos o en Color

És comú treballar amb 24 bits (8 per canal R-G-B)

La Imatge Digital La profunditat de bits Tons representables segons la profunditat de bits més comunes 1 bit (2 1 ) = 2 tons 2 bits (2 2 ) = 4 tons 3 bits (2 3 ) = 8 tons 4 bits (2 4 ) = 16 tons 8 bits (2 8 ) = 256 tons 16 bits (2 16 ) = 65.536 tons 24 bits (2 24 )= 16,7 milions de tons 32 bits (2 32 )= 4.295 milions de tons

La profunditat de bits

Tons representables segons la profunditat de bits més comunes

1 bit (2 1 ) = 2 tons

2 bits (2 2 ) = 4 tons

3 bits (2 3 ) = 8 tons

4 bits (2 4 ) = 16 tons

8 bits (2 8 ) = 256 tons

16 bits (2 16 ) = 65.536 tons

24 bits (2 24 )= 16,7 milions de tons

32 bits (2 32 )= 4.295 milions de tons

La Imatge Digital Tamany de l’arxiu D’un document a escanejar es calcula com segueix: Tamany = (alt x ample x profunditat de bits x dpi) / 8 D’una imatge digital es calcula com segueix: Tamany = (profunditat de bits x dimensions de pixel) / 8 (1 polzada = 2,5 cms :: Resultat expresat en Bytes)

Tamany de l’arxiu

D’un document a escanejar es calcula com segueix: Tamany = (alt x ample x profunditat de bits x dpi) / 8

D’una imatge digital es calcula com segueix: Tamany = (profunditat de bits x dimensions de pixel) / 8 (1 polzada = 2,5 cms :: Resultat expresat en Bytes)

La Imatge Digital Tamany de l’arxiu Exemples Si capturem una imatge de 24 bits amb una càmara digital de 2.048 x 3.072, el seu tamany serà de: (2048*3072*24)/8 = 50.331.648 Bytes Quin serà el tamany d’una foto de carnet de 2,5 x 3,5 cms escanejada a 150 dpi i 24 bits? ((2.5/2.5)*(3.5/2.5)*24*150)/8 = 630 Bytes

Tamany de l’arxiu

Exemples

Si capturem una imatge de 24 bits amb una càmara digital de 2.048 x 3.072, el seu tamany serà de: (2048*3072*24)/8 = 50.331.648 Bytes

Quin serà el tamany d’una foto de carnet de 2,5 x 3,5 cms escanejada a 150 dpi i 24 bits? ((2.5/2.5)*(3.5/2.5)*24*150)/8 = 630 Bytes

La Imatge Digital Compressió És clar que necessitem comprimir les imatges per fer-les més portables La compressió l’efectua el programa de tractament de la imatge que utilitzem, segons el format escollit Existeixen dos tipus principals de compressió

Compressió

És clar que necessitem comprimir les imatges per fer-les més portables

La compressió l’efectua el programa de tractament de la imatge que utilitzem, segons el format escollit

Existeixen dos tipus principals de compressió

Compressió sense pèrdua (reversible) La informació resultant de la descompressió ha de ser idèntica a la original. Compressió amb pèrdua (irreversible) La informació resultant de la descompressió no és idèntica a la original. Amb medias continuats com sons, imatges o vídeos, no és necessari presentar més informació de la que l’ull o l’oïda humana siguin capaços de percebre. Per tant, aquesta informació pot ser descartada sense que la persona ho apreciï. La Imatge Digital

Compressió sense pèrdua (reversible)

La informació resultant de la descompressió ha de ser idèntica a la original.

Compressió amb pèrdua (irreversible)

La informació resultant de la descompressió no és idèntica a la original.

Amb medias continuats com sons, imatges o vídeos, no és necessari presentar més informació de la que l’ull o l’oïda humana siguin capaços de percebre. Per tant, aquesta informació pot ser descartada sense que la persona ho apreciï.

La Imatge Digital Format d’arxius Existeixen molt sistemes o tipus de documents per emmagatzemar una imatge. Es per la extensió: bmp, gif, fpx, pcd, pcx, pdf, psd, ... . Els més utilitats, però, son : jpg, gif, tif, png o bmp

Format d’arxius

Existeixen molt sistemes o tipus de documents per emmagatzemar una imatge.

Es per la extensió: bmp, gif, fpx, pcd, pcx, pdf, psd, ... .

Els més utilitats, però, son : jpg, gif, tif, png o bmp

La Imatge Digital Format d’arxius més usats a Internet Format GIF Utilitza un algorisme de compressió sense cap mena de pèrdua. Els gràfics estan limitats a 256 colors. Admeten transparència. Això vol dir que tenen la possibilitat de convertir en transparent o invisible un sol color, de manera que el fons que tingui aquest color sigui invisible. Permeten fer animació amb una tècnica de posar moltes imatges en el mateix arxiu GIF. emmagatzemar una imatge.

Format d’arxius més usats a Internet

Format GIF

Utilitza un algorisme de compressió sense cap mena de pèrdua.

Els gràfics estan limitats a 256 colors.

Admeten transparència. Això vol dir que tenen la possibilitat de convertir en transparent o invisible un sol color, de manera que el fons que tingui aquest color sigui invisible.

Permeten fer animació amb una tècnica de posar moltes imatges en el mateix arxiu GIF. emmagatzemar una imatge.

La Imatge Digital Format d’arxius Format JPG L'algorisme que utilitza descarta alguns blocs de les dades de les imatges quan les comprimeix. Per aquesta raó és millor només desar una vegada una imatge amb compressió JPEG. Cada vegada que s'utilitzi aquest algorisme, s'eliminen més dades. Està optimitzat per a fotografies i imatges escanejades amb 16 milions de colors o, el que és el mateix, de 24 bits de profunditat de color. Permet escollir el grau de compressió, com més compressió més pèrdua i la mida del fitxer és menor.

Format d’arxius

Format JPG

L'algorisme que utilitza descarta alguns blocs de les dades de les imatges quan les comprimeix. Per aquesta raó és millor només desar una vegada una imatge amb compressió JPEG. Cada vegada que s'utilitzi aquest algorisme, s'eliminen més dades.

Està optimitzat per a fotografies i imatges escanejades amb 16 milions de colors o, el que és el mateix, de 24 bits de profunditat de color.

Permet escollir el grau de compressió, com més compressió més pèrdua i la mida del fitxer és menor.

La Imatge Digital Format d’arxius Format JPG

Format d’arxius

Format JPG

La Imatge Digital Format d’arxius

Format d’arxius

Torn de preguntes Si no hi ha més preguntes Passem a la part pràctica

Si no hi ha més preguntes

Passem a la part pràctica

Add a comment

Related pages

Centre de la Imatge - Barcelona - Bewertungen und Fotos ...

Centre de la Imatge, Barcelona: 7 Bewertungen und 3 Fotos von Reisenden. Centre de la Imatge ist auf Platz 289 von 524 Barcelona Aktvititäten bei TripAdvisor.
Read more

Die 10 Besten Hotels nahe Centre de la Imatge, Barcelona

Hotels in der Nähe von Centre de la Imatge, Barcelona: Auf TripAdvisor finden Sie 165.113 bewertungen von reisenden, 53.829 authentische Reisefotos und ...
Read more

Portada | [La Virreina] Centre de la Imatge

Número tres. De la casa a la fàbrica. Obres del Centre national des arts plastiques, França
Read more

What is La Virreina? | [La Virreina] Centre de la Imatge

La Virreina Centre de la Imatge is deeply committed to sustainability and is working to obtain the Catalan Government’s Distintiu de Garantia de Qualitat ...
Read more

UPIFC | Sindicat de la Imatge

Sindicat de la Imatge de Catalunya - Unió de Professionals de la Imatge i la Fotografia de Catalunya (UPIFC) - Sindicat de fotògrafs i fotoperiodistes -
Read more

Imatge - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Arts visuals: Imatge (arts visuals), ... Imatge virtual, projecció dels punts de la superfície visible de l'objecte sobre un pla; Psicologia:
Read more

Centre d'Estudis de la Imatge

Centre d'Estudis de la Imatge. 1,609 likes · 13 talking about this. El Centre d'Estudis de la Imatge imparteix cursos arreu de Catalunya sobre Fotografia...
Read more

Zoom Centre de la Imatge

Zoom Centre de la Imatge, Sant Cugat del Vallès, Spain. 157 likes · 2 talking about this. Establecimiento fotográfico fundado en 1989. Estudio,...
Read more

Diagnòstic per la imatge. Diagnòstic per la imatge ...

El diagnòstic per la imatge és una branca de la medicina molt present en el dia a dia del sistema sanitari. Les diferents tècniques que permeten ...
Read more

www.imatge.org - Google Sites

Si estudies a l'IES La Plana, pots parlar directament amb els professors i les professores del Departament de Valencià. També pots enviar-nos un missatge ...
Read more