Śląskie Archiwum Opozycyjne -1989

50 %
50 %
Information about Śląskie Archiwum Opozycyjne -1989
Education

Published on February 28, 2014

Author: SlaskaBC

Source: slideshare.net

Description

Prezentacja z otwarcia projektu ŚAO -1989, aut. Remigiusz Lis

Śląskie Archiwum Opozycyjne 1989 … Remigiusz Lis Biblioteka Śląska - Śląska Biblioteka Cyfrowa

Początek projektu • W Bibliotece Śląskiej kolekcja druków tzw. drugiego obiegu gromadzona przez bibliotekarzy i z darowizn, • różne typy dokumentów (czasopisma, ulotki, plakaty), • stosunkowo dobrze zachowane, lecz bardzo niska jakośd druków, • nieustalony status prawny (różne podmioty, niekiedy nieistniejące, efemerydy), • jedne z najtrudniejszych dokumentów do digitalizacji i publikacji (często brak wydawców, brak autorów, pseudonimy, efemerycznośd, zniszczenia nakładów)

Znaczenie zbiorów • bardzo cenne dla historii najnowszej Polski – wysoka „rozdzielczośd” czasowa i granulacja faktów, • potrzeba tzw. digitalizacji ratunkowej, • rozproszone, także w zbiorach prywatnych, • możliwe znaleziska dużych zasobów ukrytych dokumentów, • możliwośd pozyskania do zbiorów dokumentów oryginalnych od osób prywatnych (warunek niekonieczny).

Współpraca inicjująca Biblioteka Śląska: • przygotowanie projektu umowy licencyjnej i spisu dokumentów wybranych do digitalizacji (czasopisma), • digitalizacja i publikacja dokumentów, • zarządzanie kolekcją projektową ŚAO -1989 w ŚBC. Partner - NSZZ Solidarnośd: • kwerenda szczegółowe ustalenie praw do poszczególnych tytułów i wskazanie tytułów posiadanych, • wskazanie posiadaczy praw lub stwierdzenie nieznajomości właściciela.

Kolekcja w ŚBC http://sao.sbc.org.pl

Publikacja cyfrowa w ŚBC

Dokumenty

Dokumenty

Zamierzenie Utworzenie regionalnej, cyfrowej kolekcji wydawnictw tzw. drugiego obiegu, wydawanych do roku 1989, dokumentujących historyczne wydarzenia tamtych czasów, szczególnie rozwój i działania ówczesnych ruchów i organizacji opozycyjnych oraz udostępnienie jej w Internecie.

Działania • Ciągła digitalizacja, opracowanie i publikacja dokumentów w ŚBC, • rozszerzenie projektu na inne typy dokumentów (ulotki, plakaty, fotografie), • współpraca z archiwami związkowymi regionu – docieranie do nowych i uzupełnienia ciągów dokumentów opublikowanych w ŚBC, • rozszerzenie projektu na inne organizacje opozycyjne – ówczesnych wydawców publikacji, • poszukiwania dokumentów u osób prywatnych.

Współpraca na rzecz publikacji w ŚBC Działania: • Ustalenie podmiotu – właściciela prawa autorskich do dokumentów – utworów, • umowa licencyjna na publikację w ŚBC, • wstępny wybór dokumentów do digitalizacji (spis czasopism), • digitalizacja i publikacja w ŚBC.

Zapraszamy do współpracy Remigiusz Lis Biblioteka Śląska - Śląska Biblioteka Cyfrowa

Add a comment

Related presentations

Related pages

Silesian Digital Library - Śląskie Archiwum Opozycyjne -1989

Silesian Digital Library, Śląskie Archiwum Opozycyjne -1989 ... Use "Prepare link" to get RSS feed with informations based on the content of form below.
Read more

Silesian Digital Library - Śląskie Archiwum Opozycyjne -1989

Collection Description: Śląskie Archiwum Opozycyjne -1989 . Number of publications in collection: 1308 Publications list
Read more

Silesian Digital Library - Journals

Śląskie Archiwum Opozycyjne -1989 Educational materials Miscellanea Natura Bibliophile collection Publications of the Participians Journals ...
Read more

Silesian Digital Library - Cultural heritage

Śląskie Archiwum Opozycyjne -1989 Educational materials Miscellanea Natura Bibliophile collection Publications of the Participians Cultural ...
Read more

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami ...

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi UMCS, Lublin. 696 likes · 2 talking about this. Studiuj z nami archiwistykę na UMCS!...
Read more

Silesian Digital Library - Archiwalia

Śląskie Archiwum Opozycyjne -1989 Educational materials Miscellanea Natura Bibliophile collection Publications of the Participians Reset choice. Search ...
Read more

Silesian Digital Library - Cartographic materials

Śląskie Archiwum Opozycyjne -1989 Educational materials Miscellanea Natura Bibliophile collection Publications of the Participians Reset choice. Search ...
Read more

Śląska Biblioteka Cyfrowa liczy już ponad 244 tys ...

Placówkę tworzą 63 śląskie instytucje, ... Wśród nich jest m.in. Śląskie Archiwum Opozycyjne – publikujące tzw. wydawnictwa drugiego obiegu, ...
Read more

Silesian Digital Library - Manuscripts

Śląskie Archiwum Opozycyjne -1989 Educational materials Miscellanea Natura Bibliophile collection Publications of the Participians Reset choice. Search ...
Read more

Silesian Digital Library - Books (1801-)

Śląskie Archiwum Opozycyjne -1989 Educational materials Miscellanea Natura Bibliophile collection Publications of the Participians Reset choice. Search ...
Read more