L’Hospital de Dia. Una excel∙lent oportunitat d’intervenció

50 %
50 %
Information about L’Hospital de Dia. Una excel∙lent oportunitat d’intervenció
Health & Medicine

Published on February 20, 2014

Author: XarxaCatalanaHospitalsSenseFum

Source: slideshare.net

Description

Concepció Martí - Infermera. Hospitalització parcial de psiquiatria. Hospital de Mollet

L’Hospital de Dia. Una excel·lent oportunitat d’intervenció. CONCEPCIÓ MARTÍ CASTELLÀ INFERMERA ESPECIALISTA UHPP HOSPITAL MOLLET GLORIA ADAM TORRES PSICÒLOGA CLÍNICA UHPP HOSPITAL MOLLET

Introducció (I)  Hospital comarcal va entrar a la XCHSF en conveni de col·laboració amb l‟ICO el 26 de maig de 2005.  El programa de deshabituació dels pacients a tot l‟hospital s‟ inicià a l‟abril de 2011.  La direcció de l‟Hospital té una implicació important, fomentant i facilitant els recursos pel compliment del programa.

Introducció (II)

Avantatges Hospital de Dia (I)  Durant l‟ingrés a la UHPP no està permès fumar:  Pacients prèviament preparats/motivats perquè saben que no poden fumar.  Període relativament llarg sense tabac (matí) , apartats dels estímuls lligats al fet de fumar.  Oportunitat per adonar-se de la pròpia capacitat per mantenir l‟abstinència.  Tractament més intensiu i estructurat (major contacte amb el pacient, seguiment diari de l‟evolució, anàlisi de les dificultats in situ).  Permet programar els tractaments de forma més directa i flexible (més oportunitats per abordar el tabaquisme).

Avantatges Hospital de Dia (II)  Treball transversal sobre el tabaquisme en totes les activitats que es realitzen durant l„ingrés.  Es potencien les activitats distractores.  Persona referent (infermera) + coordinació i participació simultània de diferents professionals.  Avantatges respecte a hospitalització completa: les tardes són útils per “posar a prova”.

Programa d’intervenció tabàquica  Desembre 2010. Implantació Llei Antitabac 42/2010.  Abril 2011. Prohibició fumar a UHPP Mollet.  2012. Inici seguiment dels pacients fumadors ingressats.

Objectius del programa  Aprofitament de l„ ingrés per tractar l‟addicció a la nicotina:    Evitar la simptomatologia d‟abstinència a la nicotina en els pacients ingressats. Sensibilitzar els pacients que ingressen a deixar de fumar o a reduir el consum. Població diana: tots els pacients fumadors ingressats.  2 grups de pacients en funció de l‟objectiu: 1. Els que aprofiten l‟ ingrés per deixar de fumar, amb l‟objectiu d‟abandonar aquest hàbit. 2. Els que deixaran de fumar el temps que estiguin a la Unitat, amb l‟objectiu de reduir el consum de tabac.

Metodologia  Valoració infermera del patró de consum de tabac:    Test de Fagerström (avaluació del grau de dependència a la nicotina) . Test de motivació al canvi de Richmond. Qüestionari de tabac.  Es determina i controla la facilitat de la persona per deixar de fumar.  Explicació verbal i escrita de:      Avantatges d‟abandonar l‟hàbit. Funcionament del programa. Manera d‟administrar els pegats i els xiclets. Símptomes físics de l‟abstinència (temporalitat...). Recomanacions per trencar la rutina pels moments difícils.  Format grupal: taller salut, grup de conversa...  Tractament ofert: Teràpia Substitutiva de la Nicotina (pegats i xiclets).

Perfil de pacient UHPP (2012)  Procedència dels ingressos: - Centre de Salut Mental: ........................................... 130 (69,9%) - Hospitalització Aguts: ................................................. 38 (20,4%) - Urgències: ................................................................... 16 (8,6%) - Hospitalització subaguts ................................................ 2 (1,1%)  Derivacions a l’alta: - Centre de Salut Mental d‟Adults Mollet: ................. 155 (83,3%) - Hospitalització Aguts: ................................................. 19 (10,2%) - CAS Drogodependències/Patologia Dual: .................... 6 (3,2%) - ABS ................................................................................. 4 (2,1%) - Medicina Interna ........................................................... 2 (1,1%)  Distribució dels casos segons diagnòstic principal a l’alta, agrupats sindròmicament (n i % sobre el total d’altes) - Esquizofrènia i altres psicosis: .................................... 59 (31,7%) - Trastorns afectius ....................................................... 44 (23,6%) - Trastorns adaptatius: ................................................. 28 (15,0%) - Trastorns d‟ansietat: ................................................... 21 (11,3%) - Trastorns de la personalitat: ...................................... 20 (10,7%) - Trastorns de la conducta alimentària: .......................... 6 (3,2%) - Trastorns relacionats amb consum de substàncies ...... 4 (2,1%) - Trastorns somatomorfs ................................................. 2 (1,1%) - Trastorns orgànics cerebrals: ....................................... 2 (1,1%)

Dades 2012  El 45 % dels pacients ingressats a la Unitat són fumadors.  El 4‟5 % dels pacients fumadors són tractats amb pegats de 7 mg., el 6‟8 % amb pegats de 14 mg. i el 47‟7% amb pegats de 21 mg.  El 40‟9 % no accepten els pegats.  El 38‟6 % dels pacients fumadors són tractats amb xiclets de 2 mg. i el 61‟3 % no accepta xiclets.  A l‟alta el 47‟7 % no realitza canvi, el 50 % ha reduït el consum i un 2‟2 % ha abandonat l‟hàbit.

Conclusions Tot i el resultat ....creiem que:  Augmentem la consciència de la necessitat de deixar el tabac.  Aconseguim una disminució del número de cigars/dia.

Dificultats i reptes de futur Dificultats:  Manteniment de la continuïtat a l‟ alta.  Qüestions econòmiques. Reptes futurs:  Intervenció psicològica.  Increment coordinació amb altres dispositius a l‟alta.

MOLTES GRÀCIES!

Add a comment

Related presentations

Related pages

ORGANITZEN IJORNADA SALUT MENTAL i TABAC - papsf.cat

L’Hospital de Dia. Una excel∙lent oportunitat d’intervenci ...
Read more

PAIDHOS 11 català by Hospital Sant Joan de Déu - issuu

“Era una oportunitat genial per aprendre i ... establir un model d’intervenció, ... L’Hospital de dia de Sant Joan de Déu també organitza ...
Read more

Missatger 25 / 2016 - La Unió - uch.cat

... és una oportunitat ... organitzat pel Servei de Psiquiatria i Salut Mental de l'Hospital ... Aquest congrés serà una excel·lent oportunitat ...
Read more

13 consells per a que els nens amb autisme gaudeixin del ...

Pot ser una excel·lent oportunitat perquè el ... de cada dia per ... les llistes de contactes de l'Hospital de Sant Joan de Déu de ...
Read more

Les noves tecnologies en nens i adolescents. Guia per a ...

El doble vessant de la tecnologia: una oportunitat d ... per cada pacient que ve cada dia, l’Hospital rep dos ... tenim una oportunitat d’intervenció ...
Read more

Logopèdia | Estudia el grau en logopèdia a Blanquerna i ...

... i estratègies d’intervenció en els casos ... i logopeda de l’hospital de la ... del logopeda són una oportunitat per a tots els ...
Read more

tdah, tea, altes capacitats a l'escola: d’octubre 2012

Al començar el mes d'octubre la Comunitat de La Rioja va presentar el seu protocol d'intervenció a ... una oportunitat excel·lent ... l'Hospital Vall d ...
Read more

Missatger 16 / 2016 - La Unió - uch.cat

L'Hospital Sagrat Cor de Martorell ... grans mitjançant un nou model d'intervenció ... una excel·lent oportunitat per debatre i ...
Read more