L'estat de l'educació a catalunya. Miquel Martínez. II Jornades Educació Avui

50 %
50 %
Information about L'estat de l'educació a catalunya. Miquel Martínez. II Jornades Educació...
Education

Published on March 6, 2014

Author: comunicaciobofill

Source: slideshare.net

Description

El professor Miquel Martínez presenta els principals resultats de l'Anuari 2013 de la Fundació Jaume Bofill. El catedràtic de teoria de l'educació de la UB i codirector de l'Anuari 2013 fa una síntesi de les millores del sistema educatiu a Catalunya, dels riscos que suposa la crisi per aquestes millores i de les oportunitats que moments tant transformadors com l'actual poden suposar per l'estructura educativa d'un país.

L'Anuari 2013 de la Fundació Jaume Bofill està dirigit per Miquel Martínez, catedràtic de teoria de l'educació a la Universitat de Barcelona, i Bernat Albaigés, investigador en l'àmbit de l'educació, i ha comptat amb la col•laboració d'un ampli equip d'experts.

Millorenelsresultats o La taxa d'idoneïtat als 15 anys o La taxa de graduació a l’ESO o La proporció de població entre 20 i 24 anys amb estudis secundaris postobligatoris o La proporció de joves que als 20 anys continuen al sistema o Es redueix l’abandonament educatiu prematur

El sistema educatiu català millora els seus resultats any rere any

Actors i accions que ho fan possible o o o o La política educativa i les millores estructurals El compromís del professorat La taxa d’atur Els joves que creuen que es una mala idea abandonar els estudis o Els estudiants de 20 anys o més als cicles formatius

Gràfic. Evolució de l'alumnat de 20 anys o més a cicles formatius de grau mitjà a Catalunya, 2006/2007 a 2011/2012 Font: Elaboració a partir de les dades del Departament d'Ensenyament i de l'Idescat.

Actors i accions que dificulten millorar o o o o o La forta polarització formativa de la població Un elevat pes de l’ocupació de baixa qualificació Baix nivell de despesa pública en educació Dèficits d’equitat en el sistema Baixa inversió en polítiques d’equitat

Gràfic. Evolució d’indicadors sobre R+D per àmbit territorial.UE-27, Espanya i Catalunya,2000-2011 2,5 2,02 2,0 1,86 1,86 1,87 1,86 1,83 1,82 1,85 1,85 1,7 1,61 1,5 1,27 1,18 1,0 1,06 0,91 1,04 0,92 0,91 0,99 0,98 1,11 1,05 1,33 1,35 1,18 1,06 1,15 1,12 1,47 1,42 1,27 1,23 1,2 2,01 2,03 1,92 1,35 1,33 1,48 1,39 1,65 1,48 1,39 1,6 1,33 Catalunya. Despesa interior bruta en R+D (% del PIB) Espanya UE-27 Catalunya. Personal en R+D sobre ocupació (%) 0,5 2000 2001 2002 2003 Font: elaboració a partir de dades d’Eurostat i Idescat. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

L’ impacte de la crisi econòmica en les famílies i les mesures d’austeritat o o o o Reducció del finançament en educació Increment de la vulnerabilitat social Debilitament de l’educació com a ascensor social Debilitament de les politiques d'èxit educatiu o Debilitament de la formació al llarg de la vida

Qualitat i equitat en el sistema educatiu o Comprensivitatiinclusió del sistemaeducatiu o LEC: descentralització, desconcentració, treball integrat i corresponsabilitat o Marges en la millora de l’eficiència o El model d’escola catalana, inclusiva i participativa

Riscos d’escletxes educatives o o o o o Situació socioeconòmica Comprensivitat i caràcter inclusiu del sistema Dualització del sistema educatiu Autonomia escolar Escola-entorn

Principals reptes i principals polítiques educatives o Mes enllà del sistema escolar o Compromís i consens per l’educació en un sentit ampli: organitzar la governabilitat en matèria d’educació o Actuar sobre l’equitat educativa. Acompanyar les transicions en educació. Invertir en adhesió educativa. En la qualitat en els usos dels temps familiars i en els usos del lleure. Reforçar el retorn de la inversió en educació a traves del mercat de treball

Add a comment

Related presentations

Related pages

L'estat de l'educació a Catalunya. Miquel Martínez - II ...

L'estat de l'educació a Catalunya. Miquel Martínez - II Jornades Educació Avui. by fundacio-jaume-bofill
Read more

L'estat de l'educació a Catalunya - Miquel Martínez - YouTube

... Miquel Martínez, ... de l'Anuari 2013 a l'obertura de les II Jornades Educació Avui. ... de L'estat de l'educació a Catalunya.
Read more

L'estat de l'educació a Catalunya. | Miquel Martínez ...

Miquel Martínez presenta els ... de l'educació de la UB i codirector de l'Anuari ... 2013 a l'obertura de les II Jornades Educació Avui. ...
Read more

Resum de L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2013 ...

Resum de L'estat de l'educació a Catalunya. ... Intervenció en el marc de les II Jornades Educació Avui 2014. Ponent. Martínez, Miquel. Projecte. Temes.
Read more

II Jornades Educació Avui Protagonistes del canvi educatiu

18:00 L’estat de l’educació a Catalunya a càrrec de Miquel Martínez, ... de les II Jornades Educació Avui? ... L’estat de l’educació a Catalunya.
Read more

Reportatge II Jornades Educació Avui - YouTube

Síntesi d'idees de les II Jornades Educació Avui, celebrades el 19 i 20 de febrer de 2014 al CCCB de Barcelona. Comparteix-lo amb # ...
Read more

Jornades Educació avui | Papers 4.0 - Escola Pia de Catalunya

Jornades Educació avui. ... Programa Jornades Educació avui. L’estat de l’educació a Catalunya. ... segons Miquel Martínez ...
Read more

EDUCACIÓ AVUI - Escola Pia de Catalunya

Les Jornades Educació Avui pro-posen 3 debats sobre l’estat actual de l’educació a Catalunya sorgits de ... MIQUEL MARTÍNEZ / BERNAT ALBAIGÉS
Read more

L’educació avui (i demà) | Josep Bargalló

... la Fundació Jaume Bofill va convocar unes Jornades sota el lema “Educació avui ... Miquel Martínez ... seu L’estat de l’educació a Catalunya.
Read more