Lịch sử 7 bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

7 %
93 %
Information about Lịch sử 7 bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)
Education

Published on June 14, 2012

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Slide 1: Vì sự nghiệp giáo dục phòng giáo dục Quận Hà đông trường thcs dương nội Giáo viên: Phạm Thị Doan Năm học 2009 - 2010 Nhiệt liệt chào mừng Các thầy cô giáo về dự tiết học LỊCH SỬ 7 Slide 2: KIỂM TRA BÀI CŨ Câu1: Em hãy cho biết chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta? Xoá bỏ Quốc hiệu nước ta. Xác nhập nước ta vào Trung Quốc. - Về chính trị: - Về kinh tế: Tăng thuế và đặt ra hàng trăm thứ thuế. Bắt phụ nữ và trẻ em về Trung Quốc làm nô tì. - Về văn hoá: Thực hiện chính sách đồng hoá ngu dân. Bắt dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình. Slide 3: Lich sử 7 CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 - 1427) 1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa. BÀI 19: TIẾT 37: I THỜI KỲ Ở MIỀN TÂY THANH HOÁ (1418-1423). Slide 4: Em hãy cho biết vài nét về Lê Lợi? Lê Lợi ( 1385-1433 ) vốn là một hào trưởng có uy tín và ảnh hưởng lớn ở vùng Lam Sơn. Ông tổ 3 đời của Lê Lợi là Lê Hối đã tổ chức khẩn hoang lập nên một trang trại ở vùng này. Từ đó “ đời đời làmquân trưởng một phương”. Lich sử 7 CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 - 1427) BÀI 19: TIẾT 37: I THỜI KỲ Ở MIỀN TÂY THANH HOÁ (1418-1423). 1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa. Slide 5: Lam Sơn Vì sao Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ khởi nghĩa? Slide 6: Lich sử 7 CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 - 1427) BÀI 19: TIẾT 37: I THỜI KỲ Ở MIỀN TÂY THANH HOÁ (1418-1423). 1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa. Vì sao hào kiệp khắp nơi tìm về Lam Sơn? Nguyễn Trãi (1380-1442 ) là con của Nguyễn Phi Khanh cả hai cha con đều đỗ đại khoa và làm quan thời Hồ. Ông học rộng tài cao, có lòng yêu nước và thương dân hết mực. Quân Minh tìm mọi cách để dụ dỗ ông nhưng đều thất bại. Từ thành Đông Quan ông bí mật trốn vào Lam Sơn theo Lê Lợi khởi nghĩa và dâng bản “Bình Ngô sách” (Kế sách đánh quân Ngô) Em hiểu biết gì về Nguyễn Trãi ? Slide 7: Hội thề Lũng Nhai ( Thanh Hóa ) “ Tôi là phụ đạo Lê Lợi cùng Lê Lai…, Nguyễn Trãi, Đinh Liệt, Lưu Nhân Chú. 19 người tuy họ hàng quê quán khác nhau, nhưng kết nghĩa thân nhau như một tổ liền cành. Phận vinh hiển có khác nhau, mong có tình như cùng chung một họ…Chung sức đồng lòng. giữ gìn đất nước, làm cho xóm làng được ăn ở yên lành. Thề sống chết cùng nhau không dám quên lời thề son sắt…Kính xin có lời thề. Trích : Lam Sơn Thực Lục 1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa. Lich sử 7 CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 - 1427) BÀI 19: TIẾT 37: I THỜI KỲ Ở MIỀN TÂY THANH HOÁ (1418-1423). Slide 8: 2. Những năm đầu hoat động của nghĩa quân Lam Sơn 1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lich sử 7 CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 - 1427) BÀI 19: TIẾT 37: I KHỞI NGHĨA Ở MIỀN TÂY THANH HOÁ (1418-1423) Chi Linh Những năm đầu hoạt động nghĩa quân Lam Sơn gặp những khó khăn gì? Em có suy nghĩ gì trước gương hi sinh của Lê Lai? Slide 9: 2. Những năm đầu hoat động của nghĩa quân Lam Sơn. Lich sử 7 CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 - 1427) BÀI 19: TIẾT 37: I THỜI KỲ Ở MIỀN TÂY THANH HOÁ (1418-1423). 1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa. Tình hình nghĩa quân trên núi Chí Linh như thế nào? “ Chín phần tử, một phần sinh, tuy ở chốn hiểm nghèo, mà ngất trời khí thế. Bao nhiêu nghịch bấy nhiêu thuận, khéo tùy cơ lợi dụng, thật tột bậc anh hùng”. (Phú núi Chí Linh ) Slide 11: THẢO LUẬN NHÓM Câu1: Tại sao Lê Lợi tạm hoà với quân Minh? Câu 2: Tại sao quân Minh phải chấp nhận đề nghị tạm hoà của Lê Lợi? Câu 1: - Xây dựng và củng cố lực lượng. Tích luỹ lương thực. Chuẩn bị vũ khí. Nghiên cứu phương hướng mới. Câu 2: Sau nhiều năm tấn công quân Minh đã thiệt hại về mọi mặt nhưng không tiêu diệt được cuộc khởi nghĩa. Tìm cách mua chuộc dụ dỗ Lê Lợi, Nguyễn Trãi và bộ chỉ huy nghĩa quân. Slide 12: 2. Những năm đầu hoat động của nghĩa quân Lam Sơn. Lich sử 7 CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 - 1427) BÀI 19: TIẾT 37: I THỜI KỲ Ở MIỀN TÂY THANH HOÁ (1418-1423). 1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa. Câu 2 : Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của nghĩa quân Lam Sơn trong thời kỳ ở miền Tây Thanh Hoá? Câu 1: Em hãy tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong giai đoạn 1418-1423 ? Slide 13: bài tập trắc nghiệm Slide 14: C A Rất mạnh, quân sĩ đông vũ khí đầy đủ. Lực lượng nghĩa quân và quân Minh tương đương. Còn yếu, Gặp nhiều khó khăn gian nan. KHOANH VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG Câu 1 : Lực lượng nghĩa quân Lam Sơn, những ngày đầu khởi nghĩa như thế nào ? B Slide 15: C B Rút lên núi Đọ( Thanh Hóa ). Rút vào Nghệ An . Rút lên núi Chí Linh ( Thanh Hóa ). Câu 2 : Trước thế mạnh của giặc khi chúng tấn công căn cứ Lam Sơn nghĩa quân đã làm gì ? A D Không hề rút lui cầm cự đến cùng. KHOANH VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG Slide 16: 1 L Ê L A I 2 3 C H Í L I N H 4 TỪ KHOÁ N G U Y Ễ N T R Ã I 5 L A M S Ơ N Ê Ơ I L TRò CHƠI Ô CHữ R Ú T L U I L Slide 17: Xin chân thành cảm ơn! Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ, công tác tốt Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Sử 7-Bài 19.CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 –1427) - Trường ...

sử 7- bài 19.cuỘc khỞi nghĨa lam sƠn ... 4.Ý nghĩa lịch sử : ... nhỮng sỰ kiỆn chÍnh trong khỞi nghĨa lam sƠn 1418- 1427 :
Read more

Lịch sử 7 Bài 19 - Soạn Bài

Tiết: 38 BÀI 19: CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 – 1427) I/Thời kỳ ở miền tây Thanh Hoá (1418-1423) 1/. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa
Read more

Lịch sử 7 - Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

Lịch sử 7 - Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) Sử 7 - Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) Bài 19: CUỘC KHỞI ...
Read more

Lịch sử 7 Bài 19 - mocnoi.com

Tiết: 38 BÀI 19: CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 – 1427) I/Thời kỳ ở miền tây Thanh Hoá (1418-1423) 1/. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa
Read more

Lịch Sử 7- Bài 19.CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 –1427 ...

Ngày 7-2-1418 Lê lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn .Lam Sơn nằm tả ngạn sông Chu, nối liền giữa đồng bằng và miền núi ...
Read more

Sử 7 HK II - Môn Lịch sử - Google Sites

Bài 19, tiết 38: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) (tiết 1) Lịch sử 7 bài 19: Cuộc khởi n...More PowerPoint presentations from Dang Bach
Read more

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) - loigiaihay.com

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ?
Read more

De cuong on tap Lich su 7 doc - khotailieu.com

De cuong on tap Lich su 7 doc Đề cương ôn tập lịch sử 7 hKII.Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn( 1418- 1427)Câu 1: Lê Lợi dựng cờ ...
Read more