L'AIGUA AL PLANETA

100 %
0 %
Information about L'AIGUA AL PLANETA
Education

Published on November 30, 2007

Author: tic.formacio

Source: authorstream.com

Slide1:  L’AIGUA AL PLANETA TERRA AIGUA DOLÇA RIUS CONJUNT D’AIGUA EXTERIOR CURSOS D’AIGUA INTERNS AIGÜES SUBTERRANIES ATMOSFERA EXEMPLES D’UN MAL ÚS NO TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS SISTEMES DE REGADIU “A MANTA” AIGUA SALADA MARS I OCEANS LLACS VAPOR D’AIGUA

Add a comment

Related presentations