L´activitat geològica interna

40 %
60 %
Information about L´activitat geològica interna
Education

Published on September 16, 2014

Author: afane58

Source: slideshare.net

Description

l´activitat geològica interna

L´ACTIVITAT GEOLÒGICA INTERNA

LA TERRA UN SISTEMA DINÀMIC La geodinàmica externa de la Terra tendeix a igualar el terrenys, mentre que la geodinàmica interna crea muntanyes i depressions. Aquestes dues forces antagòniques, la destructora externa i la creadora interna, es troben en equilibri dinàmic i fan que l´aspecte de l´escorça terrestre canviï constantment.

L´ENERGIA INTERNA DE LA TERRA L´energia interna de la Terra genera a la superfície pressions i moviments que tenen conseqüències visibles a l´exterior. L´estructura interna de la Terra L´estrctura de l´interior de la Terra s´ha estudiat a partir de dos criteris : la composició i el comportament mecànic dels seus materials.

Segons la composició, l´estructura de la Terra s´ha dividit en: L´escorça és la capa més superficial, és sòlida i està formada bàsicament per silici i alumini. El mantell, capa intermèdia. Està format per silici i magnesi. El nucli és la capa més interna. Està format per ferro i níquel. Segons el comportament mecànic dels materials, la Terra es divideix en:

La litosfera és la capa sòlida superficial de la Terra.Està constituïda per l´escorça i per una petita franja de mantell. L´astenosfera. És una capa fluida del mantell. Es troba sota la litosfera. La mesosfera també comprèn part del mantell però és més densa. A sota la mesosfera s´hi troba el nucli extern, que és manté fluid, i el nucli intern, sòlid.

Manifestacions de l´energia interna de la Terra Es poden diferenciar dos tipus de manifestacions de l´energia interna a la superfície terrestre: Els processos de formació del relleu: Tectònica de plaques. És una teoria que explica las creació. Evolució i destrucció dels continents i oceans.

Deformacions i fractures. Són processos de formació d´accidents del relleu a nivell local o regional. Vulcanisme. Gràcies a aquest fenomen es formen surgències de magma a la superfície. Tenen la capacitat de modificar el relleu. Sismicitat. Són els processos que produeixen moviments del terreny que poden modificar el paisatge.

Els processos de formació de roques endògenes: Magmatisme. Són les roques que es formen quan és refreda el magma. Metamorfisme. Són les roques que es generen quan són sotmeses a pressions i temperatures elevades però que no arriben a fondre-les.

TECTÒNICA DE PLAQUES Els continents no sempre van estar en les posicions que ocupen actualment. En un passat, tots els continents van estar units en un gran super continent anomenat pangea , envoltat d'un únic i immens oceà, anomenat panthalasa . La teoria que explica com els continents actuals es van formar a partir de la fragmentació d'un únic continent és la teoria de la Tectònica de plaques .

Un dels primers científics que va proposar que els continents havien estat units i es movien, va ser Alfred Wegener en 1915 amb la seva teoria de la Deriva continental. La seva teoria es basava en la forma dels continents (Àfrica i Amèrica del Sud encaixen) i que alguns fòssils d'animals terrestres que es presentaven en ambdós continents i només es podia explicar si havien estat units. La seua decisió va ser que no va poder explicar el motor del moviment dels continents.

Aquesta teoria no va tenir molt èxit però va ser la base perquè el 1960 sorgís la teoria de la tectònica de plaques, segons la qual les corrents de convecció que hi ha a l'astenosfera i en el mantell, produeixen el moviment de les plaques en què està fragmentada la litosfera. Tots els moviments d'aquestes plaques, els seus efectes i les seves causes constitueixen la tectònica global, que explica tots els fenòmens geològics que tenen un origen intern (volcans, terratrèmols, formació de serralades, expansió dels oceans, moviment dels continents ...)

DEFORMACION I FRACTURES Deformacions Quan les roques són plàstiques ,el terreny forma unes ondulacions anomenades plecs. En la estructura d´un plec hi distingim els elements següents; Xarnera: conjunt de punts on es produeix el canvi de sentit en la inclinació del plegament. Pla axial : pla imaginari que passa per les xarneres dels diversos estrats. Divideix el plegament en dues parts d´inclinacions oposades.

Eix de plegament: línia en què el pla axial coincideix amb la superfície del terreny. Flancs: laterals del plegament, a tots dos costats de la xarnera.

Existeixen dos tipus de plecs: Anticlinals: són aquells en què els estrats més profunds es troben en el centre i els més superficials en l´exterior dels flancs. Tenen forma de U invertida. Sinclinals: són aquells en què els estrats més profunds es troben a l´exterior dels flancs i els més superficials, al centre. Tenen forma de U.

Fractures Quan les deformacions de les roques superen el seu límit de ruptura, el material cedeix i es produeixen fractures. Hi ha dos tipus de fractures: Diàclasis: són fractures de les roques que es caracteritzen perquè entre els blocs es produeix una separació o esuqerda, però no hi ha desplaçament d´un bloc respecte de l´altre. Falles: es tracta de fractures de les roques en les quals els blocs resultants es desplacen l´un respecte de l´altre. El moviment pot ser vertical, horitzontal o una combinació de tots dos.

Les falles tenen els elements següents: Llavi elevat :bloc que es troba desplaçat cap amunt respecte de l´altre. Llavi enfonsat: bloc desplaçat cap avall respecte d´altre. Salt de falla:desplaçament produït entre el dos llavis. Pla de falla: superfície sobre la qual s´ha produït el desplaçament dels llavis.

Hi ha diferents tipus de falles: Falla normal El pla de falla está inclinat cap al llavi elevat. Falla inversa El pla de falla está inclinat cap el llavi enfonsat. Falla horitzontal El desplaçament entre blocs es horitzontal. El pla de falla és vertical.

Add a comment

Related presentations

Related pages

UD4 L’ACTIVITAT GEOLÒGICA INTERNA - blocs.xtec.cat

1 UD4 L’ACTIVITAT GEOLÒGICA INTERNA 1. La terra un sistema dinàmic 2. L’energia interna de la terra 1. L’estructura interna de la Terra 2 ...
Read more

5.L'activitat geològica interna - IJCS ciències

Heu d'iniciar la sessió per afegir gadgets que només vós pugueu veure
Read more

2 ESO | Biologia i més…

La geologia interna i la modificació del relleu; ... L’activitat geològica interna. Per si en voleu una mica més podeu consultar els següents enllaços:
Read more

Tema 5: El moviment - jaumescala2013

Apunts del llibre (jaume) https://docs.google.com/a/xtec.cat/file/d/0Bzvs1eBNubHrYllxSTZpcDEyRWc/edit https://sites.google.com/site ...
Read more

INS MIQUEL MARTI I POL: 2n ESO

TEMES 5 i 7 - L'Activitat Geològica Interna i Externa. ... L'ACTIVITAT GEOLÒGICA EXTERNA. Agents geologics from izcprof LES ROQUES SEDIMENTÀRIES .
Read more

Manifestacions de l'energia interna de la Terra by Joan ...

Manifestacions de l’energia interna de la Terra L’activitat geològica interna Ciències de la Natura Escolania de Montserrat. 2n ESO Novembre 2011
Read more

Guia de la de matèria per a l’alumnat - Inici. XTEC

L’activitat geològica interna (2n trimestre) ... L’activitat geològica externa (2n trimestre) El medi natural (3r trimestre) LA MATÈRIA I L’ENERGIA
Read more

L'activitat geològica externa del planeta: Treball de 3º d ...

En Espaciociencia ja hem vist els que són Treballs escolars segons curs, i corresponents a 1º d'ESO i a 2º d'AIXÒ, per la qual cosa comencem a veure ...
Read more

La contracció tardana de la Lluna: l’activitat geològica d ...

Selenologia: D’acord amb la teoria més difosa en l’actualitat, el procés d’acreció de planetèssims en l’òrbita actual de la Terra tingué un ...
Read more