Ky Niem Memory 2 150

50 %
50 %
Information about Ky Niem Memory 2 150
Entertainment

Published on July 13, 2009

Author: toubib46

Source: slideshare.net

Description

Kỷ Niệm

Bàn tay nhẹ mở thoát tình say,
Tim đùa tìm lại tuổi thơ ngây,
Trả lại người cũ bao nhung nhớ,
Hồn vui thanh thản qua làn mây.

Áng mây theo gió xoá tan buồn,
Chỉ còn kỷ niệm ấm tâm hồn,
Vần thơ năm xưa còn phảng phất,
Nhẹ nhàng theo nắng đuổi hoàng hôn.

Tình bạn năm xưa vẫn còn đây,
Tình thân trong trắng vẫn đong đầy,
Ngày vui tương phùng như ảo mộng
Dù lòng ta vẫn thầm ngất ngây.

Đêm nay từ biệt mối tình xưa,
Thả trôi thương nhớ lẫn mong chờ.
Trăng, thơ nếu về ru giấc ngủ
Xin cùng an hưởng chuỗi ngày mơ.

TSN
05/25/2009

Kỷ Niệm Thơ : TSN ThựcHiện : LPN Nhạc: Memory do LêTấnQuốc

Bàntaynhẹmởthoáttình say,

Bàntaynhẹmởthoáttình say, Tim đùatìmlạituổithơngây,

Trảlại ngườicũbaonhungnhớ,

Trảlại ngườicũbaonhungnhớ, Hồnvuithanhthản qua lànmây.

Áng mây theo gió xoá tan buồn

Áng mây theo gió xoá tan buồn Chỉ còn kỷ niệm ấm tấm hồn,

Vầnthơnămxưacònphảngphất,

Vầnthơnămxưacònphảngphất, Nhẹnhàngtheonắngđuổihoànghôn.

Tìnhbạnnămxưavẫncònđây,

Tìnhbạnnămxưavẫncònđây, Tìnhthântrongtrắngvẫnđongđầy,

Ngàyvui tươngphùng ảomộng như

Dùlòngtavẫn thầm ngấtngây.

Đêm nay từbiệtmốitìnhxưa,

Thảtrôithươngnhớlẫnmongchờ.

Trăng, thơnếuvềrugiấcngủ

Trăng, thơnếuvềrugiấcngủ Xincùng an hưởngchuỗingàymơ.

KỷNiệm                Bàntaynhẹmởthoáttình say,             Tim đùatìmlạituổithơngây,             Trảlại ngườicũbaonhungnhớ,             Hồnvuithanhthản qua lànmây.               Ángmâytheogióxoá tan buồn,             Chỉcònkỷniệmấmtâmhồn,             Vầnthơnămxưacònphảngphất,              Nhẹnhàngtheonắngđuổihoànghôn.               Tìnhbạnnămxưavẫncònđây,             Tìnhthântrongtrắngvẫnđongđầy,             Ngàyvuitươngphùngnhưảomộng             Dùlòngtavẫn thầm ngấtngây.               Đêm nay từbiệtmốitìnhxưa,            Thảtrôithươngnhớlẫnmongchờ.            Trăng, thơnếuvềrugiấcngủ            Xincùng an hưởngchuỗingàymơ.                          TSN              05/25/2009

Add a comment

Related presentations

Related pages

Video Ky niem 30 nam 2 - YouTube

Video Ky niem 30 nam 2 Ngoc Nguyen. Subscribe ... Transgender Teen Surprised With First Dose of Hormones After Waiting 2.5 Years ...
Read more

Hai Ky Niem Mot Chuyen Di-Karaoke - YouTube

Hai Ky Niem Mot Chuyen Di-Karaoke. Skip navigation Upload. Sign in. Search. Loading... Close. Yeah, keep it Undo Close. ... 2. Loading... Loading...
Read more

Kỷ Niệm Thời Con Gái 2 - Cải Lương | Ca khúc ...

Ky Niem Thoi Con Gai 2; Cai Luong; Son Tung M-TP; Dam Vinh Hung; Le Quyen; Nhac Dance; Nhac Vu Truong; Nhac Che; Nhac San; Nhac Vang; Quang Le; Hoai Linh ...
Read more

Hướng dẫn làm nhiệm vụ kỹ năng 150 thập ...

... Kòi xin hướng dẫn cụ thể tất cả các bạn cách làm nhiệm vụ kỹ năng 150 bằng ... Nhấp đối thoại 2 lần và ...
Read more

DVD Buoc Chan Hai The He 2 - Tinh Khuc Ky Niem - 2DVDs

DVD Buoc Chan Hai The He 2 - Tinh Khuc Ky Niem - 2DVDs. BUOCCHAN2. Regular price: $9.00. Sale price: $6.99. Music & Movies. Vietnamese Movies / Music ;
Read more

Comments on: 4853. Kỷ niệm CM tháng 8 và 2/9: Hãy ...

Comments on: 4853. Kỷ niệm CM tháng 8 và 2/9: Hãy chôn “chiếc bẫy” xuống địa ngục ...
Read more

FUJITSU Server PRIMERGY TX150 S8 - Fujitsu Technology ...

PRIMERGY TX150 S8: the one processor tower server – maximized! ... 2 GB - 96 GB, DIMM (DDR3) Memory protection:
Read more

Chuẩn Bị Cho Ngày Kỷ Niệm 140 Năm Trường La ...

Trang điện tử của Tỉnh dòng La San phục vụ dự án 150 năm dòng La San hiện diện tại Việt Nam
Read more

4GB KIT (2 x 2GB) For HP Compaq Compaq SG3 SG3-150DE SG3 ...

Shop 4GB KIT (2 x 2GB) ... DIMM DDR3 NON-ECC PC3-10600 1333MHz RAM Memory. Genuine A-Tech Brand. and other memory products at Amazon.com ...
Read more

Memory (RAM): Computer Memory - Best Buy

Buy computer memory from Best Buy for your laptop or desktop. ... (150) 3 & Up (153) 2 & Up (156) ... 16GB memory (8GB x 2); ...
Read more