Kvantově mechanický model atomu

50 %
50 %
Information about Kvantově mechanický model atomu

Published on April 13, 2008

Author: guestb1a76b

Source: slideshare.net

Description

Stručné shrnutí kvantově-mechanického modelu atomu + návod, jak modelovat orbitaly na PC ve 3D.

KVANTOVĚ-MECHANICKÝ MODEL ATOMU Jan Matyáš, 2008

Ervin SCHR ŐDINGER Werner Karl HEISENBERG Louis DE BROGLIE

Předpoklady kvantově-mech. modelu atomu: De Broglieho hypotéza Schrodingerova rovnice Heisenbergův princip neurčitosti

De Broglieho hypotéza

Schrodingerova rovnice

Heisenbergův princip neurčitosti

Vlastnosti kvantově mechanického modelu: Kvantování energie elektronu (diskrétní hladiny; podobně jako u Bohrova modelu) Vlnové vlastnosti elektronů jsou vzaty v úvahu => Nelze mluvit o konkrétních dráhách elektronů, ale poloha elektronu je vyjádřena pomocí pravděpodobnosti.

Kvantování energie elektronu (diskrétní hladiny; podobně jako u Bohrova modelu)

Vlnové vlastnosti elektronů jsou vzaty v úvahu

 

 

n=5 l=4 m=0 n=4 l=0 m=0

Orbital Viewer http://www.orbitals.com/orb/

Zviditelnění elektronu: Lund University, Švédsko, únor 2008 Využití krátkých světelných pulzů (řádově attosekundy).

Add a comment

Related pages

Bohrův model atomu – Wikipedie

Bohrův model atomu je model atomu, který vytvořil v roce 1913 dánský fyzik Niels Bohr. Bohrův model je následníkem Rutherfordova modelu atomu a ...
Read more

Atom – Wikipedie

Atom: Znázornění struktury atomu helia. Elektronový obal, sestávající z orbitalu 1s, je zobrazen černě, přičemž odstín vyjadřuje hustotu ...
Read more

MODELY ATOMŮ - Jaderná energie

V daném atomu nemohou existovat dva elektrony ve stejném kvantovém stavu, tj. se stejnými kvantovými čísly n, l, m, s. ... Kvantově mechanický model
Read more

Elektronový obal atomu - Neoficiální internetová ...

Zpět na obsah. Thomsonův model atomu. Rutherfordův model atomu. Bohrův model atomu. Spektrum. Stavy vodíku. Kvantově mechanický model atomu. Pauliho ...
Read more

01B Kvantově mechanický model atomu - náhled na ...

Referáty, čtenářské deníky, seminární práce, zápisky, přehledy - rozčleněno do tematických oblastí s možností vyhledávat. Online burza ...
Read more

2 Struktura atomu | Revenant

Kvantově mechanický model atomu: - chování mikročástic, např. protonů nebo elektronů, se zásadně liší od chování těles běžných ...
Read more

Kvantově mechanický model atomu – Publikace

Kvantově mechanický model atomu . Tento model atomu je založen na dualismu částic (někdy se chovají jako vlny jindy jako částice). Vznikl na ...
Read more

Kvantově mechanický model atomu vodíku

Kvantově mechanický model atomu vodíku Author: matefyz Last modified by: User Created Date: 3/17/2009 10:40:00 AM Company: Gymnazium EK Other titles:
Read more

Bohrův model atomu - Fyzika :: MEF

Bohrův model atomu. ... Jedním z nich, který se skutečným atomům blíží ještě více, je kvantově mechanický Schrödingerův model.
Read more