Kurumsal Yönetim - Ali KAHRAMAN

50 %
50 %
Information about Kurumsal Yönetim - Ali KAHRAMAN
Business & Mgmt

Published on March 21, 2014

Author: trockyali

Source: slideshare.net

Description

Kurumsal Yönetim - Ali KAHRAMAN

KURUMSAL YÖNETİM Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Kurumsal Yönetişim Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Süleyman Gökhan GÜNAY

Kurumsal yönetim, İngilizce "Corporate Governance" kavramının Türkçe karşılığıdır. "Governance" sözcüğü denetlemek, yöneltmek işlevlerini içerir ki, bu aktiviteler doğal olarak kamu, özel, kâr amacı güden ve gütmeyen tüm birimlerce yapılmaktadır. "Corporate" kavramı ise başka birimlere ait değil şirketlere ait uygulamalara referansta bulunulduğunu belirtir. KURUMSAL YÖNETİM KAVRAMI 1/3

Aslında "corporate governance" kavramının karşılığı olarak "kurumsal yönetim" sadece şirketlerin yönetimi ve denetimine ilişkin kurallar bütününe işaret etmekten uzaktır. Ancak daha önceleri kullanılan "yönetişim" kavramı da ifadeyi tam karşılayamamaktadır. Alternatif olarak, örneğin, Sak "yönetim biçimi" kavramını da kullanmaktadır. Orbay da "şirket yönetkesi" kavramını benimsemiştir. Ancak, özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konuda 2003 yılında yayımladığı ilkelere "Kurumsal Yönetim İlkeleri" adı verilmesi, artık kurumsal yönetim kavramının benimsendiğinin bir göstergesidir. KURUMSAL YÖNETİM KAVRAMI 2/3

Kurumsal yönetim şirketin fon sağlayıcılarının yatırımlarının korunmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamalardır. Kurumsal yönetim uygulamalarının yerleştiği bir şirkette, yatırımcılar pasif bir şekilde şirket faaliyetlerini sadece dönemsel bazda incelemezler. Bilakis kendilerini mülksüzleştirmeye yeltenen yöneticileriyöneticileri kesintisiz olarak kontrol edecek şekilde donanımlı olurlarkesintisiz olarak kontrol edecek şekilde donanımlı olurlar. KURUMSAL YÖNETİM KAVRAMI 3/3

KURUMSAL YÖNETİM MEKANİZMALARI

KURUMSAL YÖNETİM MEKANİZMALARI Hissedarlara şirketteki yatırımlarının getirisini temin güvencesi sağlayan kurumsal yönetim mekanizmaları, kaynak açısından şirket-içi ve şirket- dışı olarak iki sınıfa ayrılır; bir farklı sınıflandırılması da Anglo-Saxon sistemi ve Kıta Avrupa'sı sistemi şeklinde yapılmaktadır. Kurumsal yönetim mekanizma çeşitliliğini açıklamada, hissedarların yasal korunma farklılığını merkeze alan çalışmalar, 1990’lı yılların ikinci yarısında gündeme gelmiştir.

1.1.Kurumsal Yönetim Kavramının Arka Planı Kurumsal yönetimin işlerlik kazanmadığı ortamda şirket hissedarlarının karşı karşıya kaldığı mülksüzleştirme riskinin betimlenmesi, kurumsal yönetim uygulamalarının önemini çarpıcı şekilde ortaya koyacaktır. Bu nedenle, kurumsal yönetimin şirket hissedarları açısından arz ettiği önemin açılımı, bu uygulama yokluğunda yatırımcıların çaresizliğine ilişkin odaklanma ile gerçekleştirilecektir.

1.1.1.Kurumsal Yönetim Yokluğunda Şirket FinansmanıŞirket sahipliğinin hissedarlarda, denetimin ise profesyonel yöneticilerde olması önemli bir sorunu da birlikte getirmektedir. Bu temel sorun, ]ensen ve Meckling tarafından da belirtildiği gibi çok önceleri, 1776 tarihinde Adam Smith'in Wealth of Nations yapıtında ifade edilmiştir. Nitekim Adam Smith, profesyonel yöneticiler hakkında bilgi verirken şunu vurgulamıştır: "Diğer adamların parasının yöneticisi olarak, yöneticilerin sanki kendi paralarını yönetiyormuş gibi aynı isteklilik ve ihtiyat ile yönetip korumaları beklenemez. .ihmal ve müsriflik bu tür şirketin işlerinin yönetiminde az ya da çok daima var olacaktır."

1.1.1.Kurumsal Yönetim Yokluğunda Şirket Finansmanı .Tasarruf sahibi yatırımcıların, yatırımlarını getirişine ve geri ödemesine yönelik herhangi bir güvence olmadan şirketlere fon sağlamalarının iki nedeni,

1.1.1.Kurumsal Yönetim Yokluğunda Şirket FinansmanıKarşılığında bir kontrol gücü elde etmeksizin tasarruflarını piyasada üne sahip şirketlere yatırmanın yatırımcılar için önemli bir sakıncası vardır. Shleifer ve Vishny şirket yöneticilerinin gelecekte sermaye piyasalarına gelip fon temin etmek istediklerinden ve gelecekteki yatırımcıların para vermelerini temin etmek için iyi bir ün oluşturmak istediklerinden, mevcut yatırımcılara fonları karşılığı ödeme yaptıklarını belirtir. Uç bir örnek olarak "Ponzi örneğini" vermektedirler ki, girişimciler silsile halinde fon elde edip sonraki yatırımcılardan elde ettikleri fonu ilk yatırımcılara verip piyasada yüksek getiri illüzyonu oluşturmuşlardır. Nitekim bu durum daha yakın geçmişte Türkiye'de "Saadet Zinciri" olarak isimlendirilen vaka şeklinde gerçekleşmiştir.

1.1.1.Kurumsal Yönetim Varlığında İşletme FinansmanıKurumsal yönetim şirket değerinin tüm hissedarlara hisse miktarları ile oransal olarak tahakkuk eden hisse getirisi ve yalnızca büyük hisseleri olan veya yönetim ile bağlantıları olan bir kısım hissedarlara tahakkuk eden özel yararlar arasında nasıl bölüşüldüğünü belirlediği için yatırımcılar açısından önem gösterir

1.1.1.Kurumsal Yönetim Varlığında İşletme Finansmanı Karşılığında hiçbir kontrol elde etmeksizin şirkete fon sağlama, yatırımcıları yöneticilerin mülksüzleştirilmesine karşı korumasız bırakmaktadır. işte, yatırımcılara yöneticilerin mülksüzleştirilmesine karşın kontrol gücü verme “kurumsal yönetim” tanımlarının ortak noktasıdır. Kurumsal yönetim fonksiyonunu yalnızca bir kelime ile özetlemek gerekirse, bu sözcük "kontrol" olacaktır. Kurumsal yönetim mekanizmaları sayesinde elde edecekleri kontrol ile yatırımcılar yöneticilerin mülksüzleştirilmesine karşı kendi yatırımlarını koruyacaklar ve yatırımlarından getiri elde edeceklerdir.

1.1.1.Kurumsal Yönetim Varlığında İşletme Finansmanı

1.1.1.Kurumsal Yönetim Varlığında İşletme FinansmanıÖzetlenecek olursa, Şekil-1.4'te görüldüğü gibi kurumsal yönetim yatırımcılara şirket kontrolünü ellerinde tutanların mülksüzleştirilmesine karşı bir kontrol gücü sağlamaktadır. Kurumsal yönetim yokluğunda, kendilerini mülksüzleştirilmeye maruz bırakmaktadırlar.

Sorular?…

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Kurumsal Yönetim – İSBAK | Akıllı Şehrin Mimarı

Kurumsal Yönetim. İSBAK; ... Ali KARAHAN: Yönetim Kurulu Başkan Vekili: ... Yönetim Kurulu Üyesi: Sn. Ömür KAHRAMAN: Yönetim Kurulu Üyesi:
Read more

Kurumsal Yönetim İlkeleri - Ankara Sigorta

Kurumsal Yönetim İlkeleri; ... Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Ali ÜNAL: Üye: Genel Müdür Vekili: Ertuğrul KAHRAMAN: Üye:
Read more

Yönetim | Kurumsal | S.S. 150. YIL TÜKETİM ve HİZMET ...

YÖNETİM KURULU. Ahmet TEKMEN. 0 506 234 6656. İsa KAHRAMAN. 0 535 729 0557. ... Ali İhsan TETİKİŞCİ. 0535 358 1577. Ali NALINCIOĞLU. 0535 658 7524 ...
Read more

Deloitte Türkiye 56 ortağıyla güçlenmeye devam ediyor

... Ali Yılmaz Kumcu ve Barış Bağcı Kurumsal Risk Hizmetleri, ... Orhan Kahraman Vergi, Sibel Yorohan Yönetim Destek Hizmetleri, ...
Read more

TKYD - Corporate Governance Association of Turkey

Members; Membership Terms ... Ali Perşembe: Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Der. Hiz. A.Ş. Vice Chairman of the Board of Directors: ... Gülsevim Kahraman:
Read more

Kurumsal Yapı - cocukegitimdernegi.org

Kurumsal Yap ı. Yönetim Kurulu; Dr ... Yönetim Kurulu Üyesi . Üyelerimiz; Ali Acun Ilıcal ... Mehmet Fatih Kahraman .
Read more

Kurumsal Yönetimin Yol Haritası - Haldun Ersen - Yolda ...

Kurumsal Yönetimin Yol Haritası ... Allah'a Emanet Ol Kahraman Tazeoğlu t 9,80 5: ... Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali t 7,70 10:
Read more

Dr MEHMET KAHRAMAN | LinkedIn

Dr MEHMET KAHRAMAN. Akademisyen - Danışman - S.M.M.M. - Yönetim Kurul Üyesi - Lecturer - Consultant CMC- CPA - Executıve Board Of Member. Location
Read more