KURUMSAL ARŞİV SİSTEMLERİ: ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRNEKLER

67 %
33 %
Information about KURUMSAL ARŞİV SİSTEMLERİ: ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRNEKLER
Technology

Published on March 6, 2014

Author: Gussun

Source: slideshare.net

YÖK ULUSAL AKADEMİK ARŞİV PROJESİ EĞİTİM SEMİNERİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRNEKLER Yard. Doç. Dr. Güssün GÜNEŞ Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

NEDEN AÇIK ERİŞİM ?  Açık Erişim araştırma literatürü teknik raporlar, tezler ve çalışma raporları yanında dergi makalelerinin, konferans bildirilerinin ücretsiz, çevrimiçi kopyalarından meydana gelir. Açık materyallerin kullanımında genel olarak lisans sınırlaması yoktur. Bu nedenle araştırma, öğretim ve paylaşım için ücretsiz kullanılabilmesini sağlamaktadır. 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

KURUMSAL ARŞİV SİSTEMİ NEDİR?  Kurumsal arşiv sistemi, bir üniversitenin üyelerine ait dergi makaleleri, konferans bildirileri, ders materyalleri, tez gibi entelektüel çıktılar ile yayınlamak istedikleri dijital özel koleksiyonlarını uluslararası standartlarda saklayan ve açık erişim olarak yayımlayan sistemlerdir. 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

AÇIK ARŞİV STANDARTLARI 4  Üst Veri (Metadata): Bir bilgi kaynağını tanımlayan veri kümesidir. Başka bir ifadeyle, sayısal bilgilerin ve bilgi kaynaklarının bulunması, kimliklendirilmesi, kullanımı ve yönetimi ile ilgili yapılandırılmış bilgidir. (Z39.50, ISO 639-3 gibi) 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

AÇIK ARŞİV STANDARTLARI 5  Dublin Core (DC): Dokümanlara ait üst verilerin belirli bir standart içerisinde tanımlanması, kaydedilmesi, farklı uygulamalar ile kolay iletişim kurabilmesi ve yapısal değişikliklerin bir bütün olarak kendi içerisinde tutulabilmesini sağlayan bir alt yapı modelidir. 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

AÇIK ARŞİV STANDARTLARI 6  Açık Arşiv Girişimleri Üst Veri Harmanlama Protokolü (Open Archives Intitiative Protocol for Metadata Harvesting / OAIPMH): Açık arşivlerdeki içeriğin etkili yayımını kolaylaştırmak amacıyla, karşılıklı işlerlik standartlarını geliştiren ve destekleyen bir protokoldür. OAI-PMH, e-baskı arşivleri arasında karşılıklı işlerlik için potansiyel yaratır ve bu arşivlerin üst verilerini taranabilir bir veri tabanında harmanlamayı, yani bir araya toplamayı mümkün kılar. Harmanlanan üst veri Dublin Core biçimindedir ve yazar, başlık, konu, özet, tarih gibi bilgileri içerir. 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

Dünyada Kurumsal Arşivler ve Kullanılan Yazılımlar DSpace EPrints BEPress ETD‐ds OPUS Fedora Open Rep. Diğer : 1,126 : 433 : 152 : 42 : 26 : 37 : 14 : 1,011 Toplam Arşiv Sayısı : 2.841 DSpace Kullanım Oranı : %40

NEDEN DSPACE ?  Dspace açık kaynak kodlu kurumsal arşiv sistemi ve kurum bünyesinde üretilen bilgi kaynaklarının açık erişime sunulması amacıyla kullanılan bir yazılımdır.  Temel amaç Dspace kurumsal arşiv sistemi uzun süreli depolama, koruma, dizinleme ve erişime odaklanarak hizmet vermektir. 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

DSPACE KİMDİR?  İlk olarak Kasım 2002'de piyasaya sürülen DSpace, MIT Üniversitesi ve HP işbirliğiyle geliştirmiştir. Dünyada 1126’dan fazla kurum tarafından kullanılmaktadır. 2004'teki ilk kullanıcı grubu toplantısının ardından, Dspace kullanan kurumlardan bir grup, Apache Vakfı'nın toplumsal kalkınma modelini benimseyerek yazılımı geliştirmek üzere Dspace Federasyonu'nu kurmuştur. 2007'de ise, HP ve MIT'in işbirliği ile kullanıcılara liderlik ve destek sağlamak üzere Dspace Vakfı'nı kurmuştur. 2009'da, ilgili projelerde işbirliği yapan Dspace Vakfı ile Fedora Commons DuraSpace adında kar amacı gütmeyen bir organizasyonun kurulmasıyla sonuçlanmıştır. 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE SIRALAMALARI 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

CALTECH-COLLECTION OF OPEN ARCHIVES 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

HARVARD-DASH(DIGITAL ARCHIVES TO SCHOLARSHIP AT HARVARD) 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

MIT-DSPACE 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

OXFORD -ORA( OXFORD UNIVERSITY RESEARCH ARCHIVE) 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

PRINCETON-DATASPACE(DSPACE) 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

CAMBRIDGE-DSPACE 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

TÜRKİYE GENEL DURUM 17 İNCELENEN KURUMLAR 120 107 100 80 63 60 40 20 14 0 Devlet Üniversiteleri Devlet Kurumu 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA Özel Üniversiteler

KURUMSAL ARŞİVİ OLAN KURUMLAR 18 Kurumsal Arşiv Yazılım Olan Kurumlar 180 154 160 140 120 100 80 60 40 30 20 2 1 1 Ojs E-prints Pkp 0 Dspace Mitos 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA Yok 2 Yordam 10

KURUMSAL ARŞİVİ OLAN KURUMLAR 19 Devlet Üniversiteleri 0% 3% 15% Open archives Site Açılmamış 3% 2% 2% 0% Mitos Dspace 1% Yordam Ojs E-prints Pkp 74% 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA Yok

KURUMSAL ARŞİVİ OLAN KURUMLAR 20 Özel Üniversiteler 0% 3% 17% Open archives Site Açılmamış Mitos Dspace 9% Yordam 0% 0% 1% 0% 70% 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA Ojs E-prints Pkp Yok

ULUSLARARASI İNDEKSLENME 21 İNDEKSLENME OpenDoar Google Akademik Open Archives Özyeğin Üniversitesi, İYTE, Doğuş Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi, İYTE, Doğuş Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi Roar Hacettepe Bilgi ve Belge Yönetimi Arşivi,  İYTE,  ODTÜ OpenAIREs İYTE,, Süleyman Demirel Üniversitesi, Doğus Üniversitesi 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE AÇIK ERİŞİM YAZILIMLAR DSPACE KULLANAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE AÇIK ERİŞİM YAZILIMLAR DSPACE KULLANAN ÖZEL ÜNİVERSİTELER DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE AÇIK ERİŞİM YAZILIMLAR DSPACE KULLANAN ÖZEL ÜNİVERSİTELER DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE AÇIK ERİŞİM YAZILIMLAR 25 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE AÇIK ERİŞİM YAZILIMLAR 26 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE AÇIK ERİŞİM YAZILIMLAR 27 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE AÇIK ERİŞİM YAZILIMLAR MİTOS KULLANAN ÖZEL ÜNİVERSİTELER ATILIM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ HALİÇ ÜNİVERSİTESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE AÇIK ERİŞİM YAZILIMLAR 29 Mitos Kurumsal Arşiv Sistemi Aktiflik Durumu 21 25 20 9 15 10 5 0 Veri girişi yapılmamış 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA Veri girişi yapılmış

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE AÇIK ERİŞİM YAZILIMLAR 30 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE AÇIK ERİŞİM YAZILIMLAR MİTOS KULLANAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE AÇIK ERİŞİM YAZILIMLAR 32 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE AÇIK ERİŞİM YAZILIMLAR 33 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE AÇIK ERİŞİM YAZILIMLAR 34 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE AÇIK ERİŞİM YAZILIMLAR 35 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE AÇIK ERİŞİM YAZILIMLAR 36 DAİRE BAŞKANLIĞI/BİRİM 05.03.2014

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE AÇIK ERİŞİM YAZILIMLAR 37 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

TEŞEKKÜR EDERİZ… 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA 05.03.2014 38

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Etabs Örnekler Ve Saglama 2002-Doc (1) - Documents

Etabs Örnekler Ve Saglama 2002-Doc (1) ... ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRNEKLER 1. YÖK ULUSAL AKADEMİK ARŞİV PROJESİ EĞİTİM SEMİNERİULUSAL VE ...
Read more

Uluslararasi alanda kabul edi̇len kurumsal yöneti̇m ...

Türk işletmeleri ve KOBİ’ler kurumsal yönetim konusunda ... ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRNEKLER 1. YÖK ULUSAL AKADEMİK ARŞİV PROJESİ EĞİTİM ...
Read more

Açık Hava Kütüphanesi: DSpace Kurumsal Arşiv ...

... kurumsal arşiv, açık erişim, OJS ve DSpace ... Kurumsal arşivler ise ulusal ... Kurumsal arşiv sistemleri ilk bakışta ...
Read more

TRT - Kurumsal Ana Sayfa

KURUMSAL. TRT Hakkında ... TRT Arşiv; Türkiye Radyo ... Gerçekleştirdiği ulusal, uluslararası ve uydu yayıncılığı ile dünyanın sayılı ...
Read more

DSpace Kurumsal Arşiv Sisteminin Kurulması ve ...

... Sönmez Çelik Ulusal Açık ... DSpace Kurumsal Arşiv Sisteminin Kurulması ve ... Açık Dergi Sistemleri - Sönmez Çelik ...
Read more

YÖK ULUSAL AKADEMİKARŞİV PROJESİ EĞİT MSEMNER

ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRNEKLER 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA ... KURUMSAL ARŞİV SİSTEMİ NEDİR?
Read more

Arşiv Ekipmanları - Ağ Sistemleri, Bilişim Güvenliği ...

Kurumsal Mimari Analizi. ... Arşiv Raf Sistemleri. Arşiv rafı talepleri karşılıklı ... Arşiv Kutuları yapıştırıcı ve zımba kullanılmadan ...
Read more

Arşiv Firmaları - Ağ Sistemleri, Bilişim Güvenliği ...

Beyaz Bilgisayar’ın sunduğu AYSPro 7.0 Fiziki Arşiv ve METUS ... Stratejik Kurumsal ... Ülkemizde geliştirdiği Arşiv Yönetim Sistemleri ...
Read more