Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları-Taassub

50 %
50 %
Information about Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları-Taassub
Entertainment

Published on March 9, 2014

Author: kocasinanmerkez

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation:  Bilimsel bilgi, ölçülebilen olaylar ve oluşumları inceler. Yağ- mur nasıl oluşur? Su nasıl, kaç derecede aynar ? Bir canlı nasıl oluşur? Buna benzer konular bilimin alanına girer. Bilimsel bilgi deneye dayanır; ezberden ya da geleneksel kabullere göre sonuca varmaz. Olayın veya oluşumların nedenlerini derin- lemesine inceler ve bunları bulmaya çalışır. Bilimsel bilgi, varlıklar arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu araştırır. Sorduğu soru, çoğunlukla “ nasıl ” sorusudur. Bilimsel Bilgi Dini bilgi, Allah’ın gönder- diği kutsal kitaplara ve peygamber- lerin sözlerine dayanır. Dini bilgiler, yön- lendirici bilgilerdir. İnsan inançlarını ve davra - nışlarını arıtmayı ve yüceltmeyi amaçlar. Ahlaki kuralların ve değerlerin kaynağıdır. Dini bilgi daha çok “ neden ” sorusunu sorar. Örne - ğin bilimsel bilgi insanların nasıl oluştuğunu, nasıl doğup büyüdüğünü araştırırken, dini bilgiler insanın hangi amaçla var olduğunu, nasıl yaşaması gerektiğini, davranışlarının nasıl olması gerektiğini açıklar. Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları Dini Bilgi Dini Deliller Bilimsel Deliller PowerPoint Presentation: Kuranıkerim, her iki bilgi- yi de önemli görmüş, bir yandan Allah’a inanmayı ve güvenmeyi öğretirken, diğer yandan düşünmeyi emrederek, büyük bir kitaba benzettiği evreni iyi okumayı öğütlemiştir. Bilimsel bilgi çok önemlidir. Onun sayesinde düşünce gelişir; karanlıkta kalan konular aydınlanır; teknoloji gelişir; problemlere çözümler bulunur. Bununla birlikte bilimsel bilgi tek başına yeterli değildir . Çünkü o, manevi değer üretmez; iyilik, kötülük, sevap günah, inanç, güven, salih amel gibi konular, alanının dışındadır. Hiçbir bilim kitabında, gönülden okunacak ve okuyanı rahatlatacak bir dua yer almaz. Bilim adamı, araştıracağı hakkındaki her türlü ön yargıdan uzak durur. Gerçek din ile bilimin kesin verileri yani kanunları kesinlikle birbirine ters değildir. Zira ikisinin de kaynağı birdir. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, Bu nice okumaktır. (Yunus Emre) PowerPoint Presentation:  Bilgi Taassubu Önler. Kur'an inananların bilgice üstün olmalarının vurgular: "...İlimde derinleşmiş olanlara... büyük mükâfatlar vereceğiz." Nisâ , 162 "Rabb'im ilmimi artır, de." Tâ - hâ , 114 De ki: Hiç bilenlerle bilmeyen- ler bir (eşit) olur mu?“ Zümer , 9 Peygamberimiz bilgi öğrenmeyi teşvik etmiştir: "İlim Çin'de de olsa arayınız.“ Keşfü'l - Hafa , 1/138 "İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır. “ İbnül M âce , Mkdm , 17 "Bilim, müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa alır." Tirmizi , İlim, 19 PowerPoint Presentation:  Bilgi Taassubu Önler. “Ne zaman onlara: "Allah'ın indirdiklerine uyun" denilse, onlar: "Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyarız" derler. (Peki) Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış İdiyseler?” (Bakara170) Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar. (Furkan 43-44) PowerPoint Presentation: Bilgi Taassubu Önler. Taassup bir düşünceye körü körüne inanmak, düşünmeden hareket etmek anlamına gelmektedir. Dinimizde taassup söz konusu değildir. Zira dinimiz bilerek inanmaya , inancımızı kendimize mal etmemizi is- ter. Bu sayede inancımızı kuvvetlendiririz. Zira dinimizin akla ve mantığa aykırı bir tarafı yoktur. Bu nedenle dinimizin verilerini bilerek yerine getirmek bizlere ayrı bir huzur verecektir. Bazı ayetler, bilimin kesin olarak ispatlamadığı teorilere göre yorumlanarak dine mal edilirse, dine iftira atılmış olabilir. Zira bu teori doğru değilse ayet yanlış yorumlandığından dolayı insanların dine güvenleri de azalacaktır . Bu nedenle bu konularda ayrı bir özen gösterilmesi şarttır. Şunu da unutmayalım ki, dinin bazı konuları akıl üstü olan meselelerdir. Ancak akla ters değildir. Dinimizde ayrıca uğursuz sayma, falcılık, sihir ve büyü de yasaklan- mıştır . Dinimiz bilim ve teknoloji yolunda araştırmalar yapmamızı emreder. PowerPoint Presentation: Bilgi eksikliği veya bilgisizlik - tembellik İrade kontrolü - Nefsani istek ve arzular ( heva ve heves) Ekonomik çıkarlar-bencillik Taassub (körü körüne bağlılık) Kötü huylar (kıskançlık-kibir) Toplum un değer yargılarının yozlaşması İnsanın Aklını Yanlış Kullanmasına Sebep Olabilen Faktörler: Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim.: Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim. Hazırlayan ve Sunan: Sezai Dönmez Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kur'an'da Bilgi Edinme Yolları - Kitap Tadında Bilgiler

Kur'an'da Bilgi Edinme Yolları Kur'an'da bilgi edinme yolları üçtür: Duyu organları, akıl, vahiy. ... Vahyin bilgi verdiği konular: Vahiy, ...
Read more

Kuranda akıl ve bilgi Nedir? Kuranda akıl ve bilgi Ne ...

Kur’an’da bilgi edinme yolları. Kur’an’da bilginin kaynakları; duyu organları, akıl ve vahiy olarak belirtilir. Kur’an, ...
Read more

8/4.4. Kur'an'da Bilgi Edinme Yolları - Din Kültürü ve ...

8/4.4. Kur'an'da Bilgi Edinme Yolları : KONU: 4. Kur’an’da Bilgi Edinme Yollar ...
Read more

Kuranda bilgi ayetleri, bilgi ile ilgili ayetler, Kurani ...

Kuranda geçen bilgi ve bilgi ile ilgili ayetler ... Kuranda bilgi . Güzel Kurani kerimimizde geçen bilgi ile ilgili ayetler.
Read more

4. ÜNİTE: KUR’AN’DA AKIL VE BİLGİ | Din Kültürü ...

Selim ve arkadaşları “Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları” adlı performans ödevlerini hazırlamak üzere Sevgilerin evinde bir araya geldiler.
Read more

Kur'an'a Göre Bilgi Edinme Yolları Nelerdir

kuranda bilgi edinme yolları nelerdir, kurana göre bilgi edinme yolları, kuranda bilgi edinme yolları vikipedi « ...
Read more

Kur'an'a göre bilgi edinme yolları nelerdir › Harbi Forum

Kur'an'a göre bilgi edinme yolları nelerdir ayet meallerinden örnekler vererek anlatınız Kur’an’da Bilgi Edinme Yollar ...
Read more

Kur-an'ı Kerim'deki bilgi edinme yolları nelerdir?

kuranda bilgi edinme yolları vahiy akıl ve duyu organlar ... Kur’an’da Bilgi Edinme Yollar ...
Read more

Kur’ân’da Bilgi Edinme Yolları

1-Kur’ân’da Bilgi Edinme Yolları Kur’ân’da Bilgi Edinme Yolları 1. Duyu organları a. Görme b. Duyma c. Tatma d. Koklama e. Dokunma 2. Vahiy
Read more

DinDersim

Kaza ve kader; Zekat hac ve kurban ibadeti ; Hz muhammed'in hayatından örnek davranışlar ; Kuranda akıl ve bilgi ; İslam dinine göre kötü ...
Read more