Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster-Doğru Bilgi

33 %
67 %
Information about Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster-Doğru Bilgi
Entertainment

Published on March 9, 2014

Author: kocasinanmerkez

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation:  Kur’an hayatın her alanında insanın düşünce ve bilgiye göre hareket etmesini emreder. Yerin ve göklerin yaratılışı üzerinde düşünmemizi emreden ayetlerin hedeflediği amaç , insanların yaratıcıdan izler görerek O’nu bulmasıdır. Aklını en çok kullananlar, bilgiyi en çok elde edenlerdir ve: “Allah’ın kulları arasında O’na (karşı gelmekten) en çok korkanlar alimlerdir.” İslam dini aklın kullanılmasını ısrarla emreder. Kur'an-ı Kerim, düşünen ve olaylar hakkında akıl yürüterek ders çıkaranları öv- müştür . Kur’an’da pek çok ayette “düşünmez misiniz” , “anlamaz mısınız” , "aklınızı kullanmaz mısınız” ihtarları yer alır. Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster. PowerPoint Presentation:  Düşünsel anlamda insan aklına hitap eden Kur'an ayetlerinin sayısı 750’yi aşkındır. Bu ayetlerde Yüce Allah, evren- deki çeşitli varlıkları örnek verir, onlar üzerinde dü - şünmemizi ister. İnsanın kendi yaratılışına bakma- sını , doğmadan önceki halini ve daha sonra ha- yat içinde yol aldığı aşamaları incelemesini teklif eder. Evrenin her yanında bulunan Yaratıcımıza ait izleri bir türlü göre- meyen inkarcılarla ilgili olarak, Yüce Allah sitemle şöyle buyurur: “ Andolsun , biz cinler ve insanlar-dan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar ; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmez- ler . İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.” ( A’raf sûresi; 179) PowerPoint Presentation:  Yüce Allah, putların önünde saygıyla eğilen, onlarda büyük güçler gören, istekleri ve dileklerinin gerçekleşmesi için putlara yalvarıp yakaran müşrikleri, omuzlarından tutup sarsarcasına şöyle buyuruyor: “Ey İnsanlar! İşte size bir örnek veriliyor: onu dinleyin şimdi: Sizin Allah’tan başka yalvarıp yakardığınız bütün o (düzmece) varlıklar, hepsi bir araya gelseler bir sinek bile yaratamazlar (değil mi?) Hatta bir sinek onlardan bir şey kapacak olsa onu bile geri alamazlar! Başvurup isteyen de güçsüz, başvurulan ve istenen de...” ( Hacc ; 73) Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster. PowerPoint Presentation: Kuranı Düşünmek… PowerPoint Presentation: AKIL VAHYİN ÖNÜNE GEÇMEMELİDİR. ZİRA AKIL BİLGİYİ KULLANIR. İNSAN AKLININ BİLGİSİ İSE SINIRLIDIR. ŞÜPHESİZ ALLAH EN DOĞRUYU BİLİR VE SÖYLER. İŞTE BURADA ALLAH’A İMAN DEVREYE GİRER. PowerPoint Presentation:  Kur’an sadece Allah’a iman konusunda değil, konuşmalarımızda , yargılarımızda ve karşılaştığımız problemlerin çözümünde aklımızı kullanmamızı, önyargılar ve peşin hükümlerle hareket etmememizi emreder. Bu konuda Kur’an yine putperestleri kınayarak: “ Onların çoğu zanna (temelsiz inançlara, peşin hükümlere) dayanırlar. Halbuki zan , hakikat karşısında hiçbir şey ifade etmez.” buyurur. “Siz, insanlara iyiliği emrederken, kendinizi unutuyor musunuz ? Oysa siz kitabı okuyorsunuz . Yine de akıllanmayacak mısınız? (2/44)” “Ne zaman onlara: "Allah'ın indirdiklerine uyun" denilse, onlar: "Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyarız" derler. (Peki) Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler? (2/170)” “ Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? (6/32)” “Bu Kur'an; kendisiyle uyarılsınlar , Allah'ın ancak tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.” PowerPoint Presentation:  İslam dini, temel olarak doğru bilginin peşindedir. Çünkü doğru olan her bilgi, Hakk'ı gösteren bir ışıktır. Bu nedenle Kur’an, doğru bilgileri araştırıp öğrenmemizi ister. Bu konuda bazı ayetler şöyledir: Şüphesiz Kur’an, gerçek kesin bilgidir.(Hakka,51) "Gökyüzünde kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası orada tutmuyor"(Mülk19), " Göklerin ve yerin yaratılışında geceyle gündüzün peş peşe gelişinde düşünen kimseler için gerçekten işaretler vardır." (Al-i İmran 190) Kur’an, Doğru Bilgiye Önem Verir “Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.” ( Hucurat 12)   Kur’an kesin olmayan bilgiden zan’dan kaçınmamızı ister. Çünkü zan insanı kötülüklere sürükler. PowerPoint Presentation: “ Onlara “Rabbiniz ne indirdi?” denildiği zaman, “Ön- cekilerin masalları” dediler. Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak, bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler . Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür.” ( Nahl ; 24-25) “Bir de inkârlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atma- larından ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” deme- lerinden dolayı kalplerini mühürledik . Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlı- ğa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedir- ler . O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.” (Nisa; 156-157) Kur’an, Doğru Bilgiye Önem Verir PowerPoint Presentation:  İnsanlar merak ettikleri, çözmek zorunda kaldıkları şeyleri araştırmış, gerekiyorsa bunun için gruplar, üniteler kurmuş, üniversiteler inşa etmiştir. Bazı konuları bilim adamları yıllar, yüzyıllar boyu araştırmalar yaparak ancak aşabilmişlerdir. Çağı- mızda kullandığımız çoğu araç-gereç bilimsel bilgiyle üretilmiş ürün- lerdir . Allah’ın güzel isimlerinden biri de Alîm ’dir. Alîm, her şeyi bilen, sonsuz bilgiye sahip olan demektir. Allah, yarattığı her şeyi bilgiyle yaratır. Bu demektir ki, evrende bulunan şeyler bilgiyle var olmuş ve varlıklarını bil- giyle devam ettirmektedirler. Biz araştırmalarımızla evrendeki sırların bir bölü- münü elde edebiliriz. Tek başına bilimsel bilgi insanların ve dünyanın mutluluğu ve selameti için yeterli değildir. Çünkü bilgi ancak erdemli insanların elinde değer kazanır. İnsana erdem kazandıran şeyler ise ilâhi öğretilerdir. Bilim, erdemsiz, ihtiraslı, kendinden başka kimseyi düşünmeyen kötü amaçlı kimselerin elinde korkunç bir silaha dönüşür ve bundan hava, toprak, deniz, insanlar ve diğer canlılar... kısaca bütün tabiat zarar görür. Dinimize göre doğru bilgiye ulaşmak için okumak , gözlemlemek , düşünmek , ibret almak , kalp gözüyle bakmak , araştırmak önemlidir. PowerPoint Presentation: İLİM İLİM BİLMEKTİR İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir  Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır  Okumaktan mani ne, kişi Hakkı bilmektir  Çün okudun bilemedin, ha bir kuru emektir Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme  Eri hak bilmez isen, abes yere yelmektir  Dört kitabın manisi, bellidir bir elif te   Sen elif dersin hoca, manisi ne demektir Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim.: Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim. Hazırlayan ve Sunan: Sezai Dönmez Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Add a comment

Related presentations

Related pages

8. Sınıf Kur'an'da Akıl ve Bilgi Sunu-huseyinarasli.com

4- Kur'an'da Akıl ve Bilgi.ppsx dosyasını bilgisayarınıza kaydedin. ... - Kur'an aklımızı kullanmamızı ister - Doğru bilgi ve önemi
Read more

Din Kültürü 10. Sınıf 4. Ünite: Kur'an ve Yorumu ...

Doğru bilgi: Kur'an'ın temel amaçlarından biri, ... aklımızı kullanmamızı ister. ... gözlem yapmamızı ister. Doğru inanç: Kur'an'ın temel ...
Read more

EBA Ders, Haber, e-Dergi, e-Kitap, Video, Ses, Görsel, e ...

Kur’An Aklımızı Kullanmamızı İster-Doğru Bilgi Ppt Presentation. AKIL BİLGİYİ KULLANIR. İNSAN AKLININ BİLGİSİ İSE SINIRLIDIR.
Read more

DİNİN KAYNAĞI OLARAK KUR’AN YETER Mİ? \ Kashif Ahmed ...

... Kur’an ile ilgili yanlış anlaşılmaları açıklamak ve bu yanlışları Kur’an'dan delillerle düzeltmektir. Bu yanlış kanıların ...
Read more

FatihLtfAydin - DiNi ANLAMADA KUR'AN YETER Mi?

Fatih Lütfü AYDIN. Hoş Geldiniz. A Say. Fen Bilimleri Terimleri; Turkce Karsiliklar; Dini Kavramlar
Read more

Mart | 2013 | İKTİBASLAR | Sayfa 21

kur'an'da kabİr azabinin olmadiĞini gÖsteren ayetler saadettin merdİn yenİ dÜnya dÜzenİ: ÇaĞdaŞ fİravunlarin yenİ hedefİ ve bu hedefe ...
Read more

DİNİN KAYNAĞI OLARAK KUR’AN YETER Mİ? \ Kashif Ahmed ...

DİNİN KAYNAĞI OLARAK KUR’AN YETER Mİ? Bugün: 29 Ağustos 2016 Pazartesi. Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Venhar Röportajlar ... BİLGİ ...
Read more

Dinin Kaynağı Olarak Kuran Yeter Mi - scribd.com

Browse all. Upload Sign in Join. Books Audiobooks Comics Sheet Music
Read more