Kun koulu loppuu 2013 - tiivistelmä tutkimustuloksista

50 %
50 %
Information about Kun koulu loppuu 2013 - tiivistelmä tutkimustuloksista
Education

Published on March 5, 2014

Author: T-MediaOy

Source: slideshare.net

Description

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT tutkii nuorten koulutukseen, työelämään ja ammatteihin liittyviä asenteita ja ajatuksia. Nuorisotutkimukseen ovat vuosittain vastanneet tuhannet yläkoululaiset ja lukiolaiset eri puolilta Suomea. Vuodesta 2013 alkaen Kun koulu loppuu -nimen saaneen tutkimuksen toteuttaa T-Media Oy, joka on osa TATia.

Kun koulu loppuu –tutkimus 2013 Tiivistelmä nuorten tulevaisuuden suunnitelmista

Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus • Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia, koulutuspaikan valintakriteereitä ja työelämään liittyviä ajatuksia. • Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella marraskuusta 2012 ja tammikuun loppupuolelle 2013 aikana. • Aineisto kerättiin poimimalla T-Median tutkimusrekisteristä otos. Kyselylinkki välitettiin myös yläkoulujen ja lukiolaisten rehtoreille sekä Taloudellisen tiedotustoimiston Opetin.fi ja kunkoululoppuu.fi –sivustoille. • Tutkimukseen vastasi yhteensä 4715 nuorta, joista yläkoululaisia oli 1903 ja lukiolaisia 2812. • Tutkimuksen toteutti Taloudellisen tiedotustoimiston toimeksiannosta T-Media Oy. 2

Työelämän teemoja käsitellääm lukiossa vähän 3

Työelämään liittyvää tietoa ja opetusta kaivataan lisää sekä lukiossa että yläkoulussa 4

Miten haluaisit työelämää käsiteltävän? Millaisia työelämätaitoja koulun pitäisi opettaa? ”Haluaisin kuulla enemmän aloista, joita on olemassa. Tuntuu, että on paljon sellaisia, joista en ole koskaan kuullutkaan. Muutenkin olisi kiva kuulla enemmän työelämästä etenkin kaikkia käytännön juttuja. Ei minulla ole mitään hajua töihin hakemisesta, työhaastatteluista jne..” (nainen, lukio) ”Lukioon työharjoittelujakso!!!” (nainen, lukio) ”Haluaisin tietää eri aloista paljon, ja ”Koululle voisi tulla jonkun alan ammattilaisia esittelemään työtä ja koulutusta siihen työhön.” erilaiset videot ovat hyvä keino opettaa tällaisia asioita. Haluaisin tietää paljon tradenomikoulutuksesta ja työhön lähdöstä.” (mies, yläkoulu) (nainen, yläkoulu) 5

Yläkoululaisten Vanhemmat tai sukulaiset Ystävät ja tutut Tämän hetkisen kouluni opo TET-jakso Oppilaitoksen nettisivut 6

7

Viime vuonna täysin varmasti ammattikorkeakouluun ilmoitti pyrkivänsä 14% lukiolaisista Viime vuonna välivuoden ilmoitti pitävänsä aika tai täysin varmasti 20 % lukiolaisista. 8

Vastasit todennäköisesti pitäväsi välivuoden. Onko sinulla suunnitelmia siitä, mitä aiot välivuoden aikana tehdä? 9

10

Suhtautuminen työelämään? 11

12

Nuoria huolettaa työllistyminen, töissä jaksaminen ja mieluisan työn löytäminen Huolettaako sinua jokin asia työelämässä? Jos kyllä, niin mikä. 13

14

% vastaajista on ilmoittanut olevansa erittäin tai melko kiinnostunut toimialasta 15

% vastaajista on ilmoittanut olevansa erittäin tai melko kiinnostunut toimialasta 16

Miten kiinnostus eri aloja kohtaan herää? • Kysyimme niiltä nuorilta, jotka ilmoittivat tietävänsä mille alalle he haluavat työllistyä, mikä sai kiinnostuksen heräämään alaa tai ammattia kohtaan. • Hyvin monenlaiset tekijät ovat vaikuttaneet kiinnostuksen heräämiseen; harrastukset, kutsumus, alan hyvä palkkaus, omat tai lähipiirin kokemukset alan töistä vaikuttavat monilla. Samoin omien vahvuuksien löytäminen on auttanut hahmottamaan alavalintaa. • Niiltä nuorilta, jotka eivät tienneet vielä, mille alalle he meinaavat suunnata kysyimme, mikä saisi heidät kiinnostumaan jostakin alasta tai ammatista. • Moni nuorista kokee, että tieto ylipäätään eri aloista olisi tärkeää. • Myös työkokemukset (TET tai kesätyö) ja hyvä palkkaus voisivat herättää kiinnostuksen jotakin alaa tai ammattia kohtaan. • Jotkut nuorista ajattelevat, että tieto hyvästä ilmapiiristä ja kivoista työkavereista saisi heidät kiinnostumaan alasta tai ammatista. 17

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kun koulu loppuu -tutkimukseen kertyi lähes 5 000 vastaajaa!

Kun koulu loppuu -tutkimus luotaa nuorten arvo- ja asennemaailmaa ja auttaa ... Kun koulu loppuu 2013 – tiivistelmä tutkimustuloksista from T ...
Read more

⭐ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä ...

BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna ... TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu ... 10.2013 Tiivistelmä ...
Read more

⭐Nuorten uratavoitteet sosiaalisessa kontekstissa

... 2013, Vol. 23, No. 3 Niilo ... ja keitä Miksi Tiivistelmä tutkimustuloksista Tutkimus on ... TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu ...
Read more

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

teettämästä tutkimuksesta ”Kun koulu loppuu” (2014, ... (Nikkilä 2013, 54). ... heesta ja tutkimustuloksista.
Read more

Feeds - Sport.fi

Parafamilyday2016rajRead more

RSS Kemianteollisuus ry:

Vuoden 2016 Kun koulu loppuu -tutkimus on julkaistu. ... n ensimmäinen vaihe 2013-2015 oli suomalaiselta ... joka haluaa saada tutkimustuloksista kaiken ...
Read more

Se kuuluu kuin virta” - Jyx - spotidoc.com

No category; Se kuuluu kuin virta” - Jyx +
Read more

GALLUP: Miksi lapsesi on huostaanotettu? - Biovanhemmat ...

Kun sosiaalipolitiikka toimii, ... että poliitikot vaiennettaisiin viimeisistä tutkimustuloksista. ... Lyhyt tiivistelmä tästä on, ...
Read more