Kuidas säästa aega ja tõsta efektiivsust palgaarvestuses ja personalitöös.

44 %
56 %
Information about Kuidas säästa aega ja tõsta efektiivsust palgaarvestuses ja personalitöös.
Recruiting & HR

Published on October 1, 2014

Author: Columbus_Eesti

Source: slideshare.net

Description

Käsitleme ettevõtete võimalusi sujuvalt hallata igapäevaseid palga- ja personaliküsimusi ning räägime, kuidas võtta maksimum suhtlusest e-riigiga. usume, et käsitletavad teemad ja lahendused aitavad säästa aega igapäevases personalitöös ja palgaarvestuses.

KUIDAS SÄÄSTA AEGA JA TÕSTA EFEKTIIVSUST ERKI TAMMLEHT EVA ABRAM TOOMAS RIISMAA TAAVI SALUMÄGI MAIDU UUSEN 10/1/2014

PÄEVAKAVA • 9:00-11:30 • Sissejuhatus • Platvorm ja teenused • Columbus Palk, Inimressursid ja tööajaarvestus • Lahenduse kasutuselevõtt • E-riigi liides 11:30-12:00 - Arutelu

3 COLUMBUS EESTI Erki Tammleht View slide

PÕGUSALT MEIST Kui tuntud Itaalia maadeuurija Christopher Columbus oma uue maailma avastusretkelt tagasi jõudis leidus kritiseerijaid, kes väitsid "Seda oleks võinud igaüks teha". Vastuseks andis Columbus neile ülesande panna muna terava otsa peale püsti seisma. Kui see neil ei õnnestunud, lõi ta muna otsast ettevaatlikult lömmi ja pani niiviisi seisma. "Aga see on ju lihtne!" hüüdsid nemad. "Jah", vastas Columbus, "see on lihtne, kui tead, kuidas." Nagu Christopher Columbus leidis tee uude maailma, leiame ka meie viise kuidas aidata ambitsioonikatel ettevõtetel jõuda kõrgete tulemusteni. View slide

PÕGUSALT MEIST • Loodud Taanis 1989, noteeritud börsil, täna üle 900 töötaja • 1600 klienti, 40 riigis • Ärikonsultatsioon Dynamics platvormil • TOP5 Microsofti ärilahenduste partneri hulgas maailmas

PÕGUSALT MEIST • Eestis alates 1997, kokku 60 töötajat, Baltikumis kokku 150 • Number 1 Microsofti partner Baltikumis • 150 eduloole kaasa aidanud Eestis

7

ÕIGED INIMESED 10/1/2014

ÕIGE FOOKUS

PLATVORM Eva Abram 10

COLUMBUSE PLATVORMID Columbuse valdkonnapõhine strateegia 11 Dynamics AX 2012 - Tööstusharule suunatud - Rollipõhine - App’id Dynamics NAV 2013 > NAV 2015 - Rollipõhine - Pilve ERP - Integreeritud Office 365ga Dynamics CRM 2013 - XRM - Pilvelahendus Tööstusharu parimad praktikad Tööstusharu-põhine tarkvara Baasplatvorm Columbuse kogemused ja kliendi lisaväärtus-komponendid

COLUMBUSE OMATOOTED DYNAMICS PLATVORMILE Tööstusharu lahendused: - Projektipõhine tootmine – Columbus ADM /IEM - Ehitusprojektide planeerimine ja juhtimine – Columbus CEC - Toidutööstuslahendus - ColumbusFood - Jae-, hulgi ja distributsioonilahendus ColumbusSCS ja WMS Universaalsed lahendused: - Protsesside juhtimine - RapidValue - Integratsioonilahendused – ColumbusBIS Columbus Eesti omatooted: - Columbus Palk - Pangaliides, e-riigi liides ja muud.. 12

13 Teenused Valdkonna põhine strateegia Tehnoloogia SURESTEP+ RAPID VALUE Tööstusharu teadmised Tööstusharu lahendused Microsoft platvorm Columbuse tarkvara Õiged inimesed Baltikumi teenussuutlikkus

COLUMBUS PALK Toomas Riismaa 14

COLUMBUS PALK • Palgalahenduste juurutuskogemus aastast 1998 • Microsoft Dynamics AX palgalahendus alates 2001 • Pan-Balti lahendus • Eestis ca 45 palgalahenduse klienti, palka arvestatakse üle 30 000 töötajale • Aktiivne tootearendus - uuenduste paketid 2-4 korda aastas • Seadusandlikud muudatused • Täiendav funktsionaalsus ja veaparandused • Uutele Microsoft Dynamics versioonidele üleminek • Suunatud keskmistele ja suurematele ettevõtetele 15

KLIENDID 16

17 AX 2012 INIMRESSURSID JA COLUMBUS PALK Maidu Uusen ja Taavi Salumägi

• Ülevaade MS Dynamics AX-i kasutusmugavusest • Microsoft: Inimressursid (HRM) • Columbus: Columbus Palk (EE/LV/LT) TEEMAD • Elatiste ja täitelehtede kinnipidamiste arvestus • Puudumiste haldamine • Töövõimetuspensionäride sotsiaalmaksu arvestus • TSD koostamise ja esitamise muutused alates 2015 aastast 18 TEEMAD KUIDAS TÕSTA PALGAARVESTUSE EFEKTIIVSUST

MICROSOFT DYNAMICS AX • Tarkvara kasutamine sarnaneb MS Wordi ja Exceli’le 19

20 INIMRESSURSID (HRM) Maidu Uusen

ORGANISATSIOONI HALDAMINE 21 • Visuaalselt hallatav • Säilitab ajalugu • Loodav erinevatel tasemetel • Ettevõtted/Allüksused/Osakonnad • Ametikohad • Toimib üle kogu ERP lahenduse • Üle ettevõtete • Üle moodulite • Toimib kulutunnustena finantsis • Toimib ligipääsupiiranguna kasutajaõiguste seadistuses

KOMPETENTSIDE JUHTIMINE 22 • Kompetentsi mudel: • Oskused • Haridus, sertifikaadid • Testid, töökogemus, koolitused • Oskuste kasutamine • Ametid – nõutavad oskused • Arenguvestlused – oskuste eesmärgid • Koolitused – läbimisel saadavad oskused • Töötaja oskuste võrdlus vastu ametikoha nõudeid • Kindlate oskustega isiku otsing üle andmebaasi

VÄRBAMINE • Kogu protsess: konkursi alustamisest tööle võtmiseni • Kandidaadi andmete hoidmine sarnaselt töötaja andmetega • Välis- ja sisekandidaadid • Eelseadistatavad vastused • Integratsioon MS Outlook’iga • Värbamise statistika 23

TÖÖSUHETE HALDAMINE 24 • Üle ettevõtete • Andmetele ligipääsupiirangute seadmise võimalus • Töötajad vs töövõtjad • Töötamine korraga mitmes ettevõttes • Liikumine ettevõtete vahel • Töötamine korraga mitmel ametikohal • Liikumine ametikohtade vahel

25 COLUMBUS PALK Taavi Salumägi

COLUMBUS PALK 26 • Integreeritud Inimressursside mooduliga, kus on ühised: • Töötajad • Töösuhted • Ametid • Ametikohad • Isikuandmed • Loodud Pan-Balti lahendusena (EE/LV/LT) • Integreeritud Dynamics AX finantslahendusega • Automaatsed kanded pearaamatusse • Töötajatele maksete loomine sarnaselt hankijatele maksmisega • Sisaldab standardseadistuste paketti

PALGAARVESTUS 27 • Arvestused nii ühekaupa kui gruppidena. • Seadistatavad tasude ja kinnipidamiste liigid • Paindlik kulude jagamine • Riiklikud aruanded • Palgasedelid e-mailile • Andmete saatmine Excelisse • Maksuerisuste arvestus • Pensionikeskuse liides • Maksete tegemisel pangaliidese võimalus

28 TÖÖAJAARVESTUS (TIME & ATTENDANCE) Taavi Salumägi

TÖÖAJAARVESTUS 29 Tööajaarvestuse funktsiooni eesmärgid • Töötajate tööaja ja puudumiste registreerimine • Tööjaam töökoha kõrval • Elektrooniline uksekaart • Tootmise tagasiside registreerimine • Arvutada välja töötunnid töötajate poolt registreeritud kohaloleku põhjal • Juhtida töötajate töö- ja puhkeaega • Palgaarvestuse aluseks olevate andmete genereerimine, et töötasu arvestus oleks korrektne

TÖÖAJAARVESTUS 30 Tööajaarvestuse mooduli kasutajad jagunevad kaheks: • Töötajad, kes registreerivad igapäevaselt tööaega, et anda tööaja tagasisidet; • Ettevõtte juhid, osakondade juhid, palgaarvestajad, kes peavad arvestust tööaja üle, kinnitavad ja edastavad tööajad palgaarvestuseks

TÖÖAJAARVESTUS 31 Ülevaatlik töövoog töötajate tööaja registreerimise protsessi kohta Töötajad registreerivad tööpäeva kohta tööaja • 7:00 – tööle registreerimine • 7:00 – 11:00 Ülesanne 1 • 11:00 – 12:00 – Lõuna • 12:00 – 15:00 – Ülesanne 2 Osakonna juhid peavad arvestust registreeritud töötundide üle Palgaarvestuse grupijuht/ finantsjuht kinnitab tööajatabelid palgaarvestusse ülekandmseks • Töötajate tööaegade arvestamine vastavalt tööajamudelile/ vahetusele. • Genereeritakse palgaarvestuse aluseks vajalik fail, mis imporditakse palgamoodulisse

TÖÖAJAARVESTUS 32 Tööaja registreerimise võimalused: • Tööle registreerimine ja välja registreerimine (Clock-in / clock-out) • Projekti tasu ja tegevuste registreerimine (Projektimoodul) • Puudumiste registreerimine • Pauside registreerimine • Kaudsete tegevuste registreerimine (koolitused, koosolekud, lähetused) • Ületundide registreerimine

TÖÖAJAARVESTUS 33 Tööaja registreerimine tööjaama kaudu

TÖÖAJAARVESTUS 34 Tööaja registreerimine tootmise tagasiside kaudu

TÖÖAJAARVESTUS 35 Töötundide kinnitamine

PUUDUMISTE HALDAMINE Taavi Salumägi 36

PUUDUMISTE HALDAMINE 37 • Eesti seadusandlusele vastav puhkuste arvestus • Puhkuse saldod • Puhkuste planeerimine • Puhkuste tasumine • Automaatsed saldod töötaja andmete muutmisel • Lepingu aktiveerimisel • Laste andmete sisestamisel • Töötaja erisuste gruppi määramisel • Lepingu peatamise kinnitamisel • Puudumiste kinnitamise kontrollid • Puhkuste katkestamine • Puhkuse kompensatsiooni arvestus • Aruanne „Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks“

PUUDUMISTE HALDAMINE 38 Isapuhkuse arvestuse näide • Lapse eeldatav sünnikuupäev 27.10.2014 • Õigus isapuhkusele perioodil 27.08 – 27.12.2014 • Isapuhkus 01.10 – 14.10.2014 • Puhkusetasu arvutamisel maksimummäära kontroll • Hüvitise taotlus eelarvest (Sotsiaalkindlustusametile)

39 TÖÖVÕIMETUS-PENSIONÄRI SOTSIAALMAKS Taavi Salumägi

TÖÖVÕIMETUSPENSIONÄRI SOTSIAALMAKS 40 • 2014. aasta 1. jaanuari seisuga oli Eestis 94 325 töövõimetut inimest • Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 320 eurot • Taotlus sotsiaalmaksu maksmiseks erijuhtudel

TÖÖVÕIMETUSPENSIONÄRI SOTSIAALMAKS 41 Sotsiaalmaksu erijuhtude näited 1. Töövõimetuspensionäri (TVP) tööle võtmine kuu keskel • Töösuhte algus 15.09.2014 • Riigipoolt tasumisele kuuluv SM summa: 320 / 30 x 16 x 33% = 56,32 eurot 2. TVP töötab terve kuu • Riigipoolt tasumisele kuuluv SM summa: 320 x 33% = 105,5 eurot 3. TVP koondamine kuu keskel • Viimane tööpäev 15.09.2014 • Riigipoolt tasumisele kuuluv SM summa: 320 / 30 x 15 x 33% = 52,80 eurot

42 ELATISTE JA TÄITELEHTEDE KINNIPIDAMINE Maidu Uusen

ELATISTE JA TÄITLEHTEDE KINNIPIDAMINE 43 • Arvestab Täitemenetluse seadustiku §132 nõudeid • Toetab erinevat liiki kohustuste arvestusi: • Elatised • Täitelehed • Koolituskokkulepped • Nõuete prioriteetsuse määramine • Vajadusel võimalik käsitsi korrigeerida

44 TOOTEARENDUS 2015 Maidu Uusen

TSD MUUDATUSED 2015 AASTAL 45 • Vastu võetud 11.09.2014 • Riigi Teatajas avaldatud 19.09.2014 • Määrus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril. • Maksuamet hakkab maksusummat ise arvutama. • Tulevikus esitatav AX E-Riigi liidesest

46 TARKVARA KUI TEENUS? Toomas Riismaa

OSTA VÕI KASUTADA TEENUST? 47 TEENUS RENT OSTMINE

OSTMINE JA RENTIMINE? • Erilahendused – võimalik tarkvara muuta vastavalt ettevõtte protsessidele ja vajadustele • Majutus olemasolevas serveris – võimalik tarkvara paigutada enda poolt hallatud ja monitooritud serverisse • Ühekordne investeering või tarkvara rent – klassikaline mudel tarkvara soetamiseks • Tootetugi annab õiguse tooteuuenduspakettidele – tarkvara uuendatakse vastavalt kokkulepitud ajal 48

TEENUS? • Lihtne kasutuselevõtt ja madalam stardikulu – peamiselt koolitumine, andmete ületoomine ja konsultatsioon • Stabiilne ja planeeritav investeering - kuutasu vastavalt töötajate ja kasutajate arvule • Paindlik - kasvab ja kahaneb vastavalt ettevõttele • Väiksem risk ja vähene seotus tarkvaraga (commitment) – võtad kasutusele ja vajadusel loobud • IT kulud kontrolli all – ei ole vaja mõelda serveri monitoorimisele ja riistvara aegumisele, litsentside ostmisele, andmete varundamisele jne • Alati viimane versioon lahendusest - uuendused ja seadusandlikud muudatused on alati õigel ajal olemas • Liidestus teiste tarkvaradega - andmed on võimalik suunata olemasolevasse tarkvarasse 49

50 (PEALKIRI) OSTMINE JA RENT • Erilahendused • Ühekordne investeering või tarkvara rent • Majutus enda olemasolevas serveris • Tootetugi annab õiguse tooteuuenduspakettidele TEENUS • Lihtne kasutuselevõtt ja madalam stardikulu • Stabiilne ja planeeritav investeering • Paindlik • Väiksem risk ja vähene seotus • IT kulud kontrolli all • Alati viimane versioon lahendusest • Liidestus teiste tarkvaradega

51 E-RIIGI LIIDES Eva Abram

AGENDA 52 E-riik? E-riigi liides? Mida see teeb? Mis see maksab? Mida edasi?

53 E-RIIK JA E-TEENUSED ETTEVÕTJALE

E-RIIK JA E-TEENUSED ETTEVÕTJALE 54

COLUMBUSE E-RIIGI LIIDES 55 ColumbusPalk TVL (TSD) Finants KMD ... Kliendi lahendus TÖR ... AX Maksu- ja Tolliamet Haigekassa ... Riigi lahendus Turvaserver Riik E-riigi liides

MIDA LIIDES TEEB? • Töötajate register (TÖR) • Töövõimetuslehtede haldus (TVL) • Käibemaksu deklaratsioon (KMD) • Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) • Riik avab teenuse arvatavasti 2015 aastast Tulevikus võimalik AX lahendusse hõlpsalt lisada muid e-riigi pakutavaid teenuseid 56

MIS ON VÄÄRTUS? Erinevalt seni kasutatud e-riigi portaali faili impordi või andmete sisestamise asemel: • Kasutaja identifitseerib ennast lahenduses ID-kaardiga • Kasutaja paneb vajalikud andmed kokku ja esitab need lahenduse vormide kaudu 57

Kuutasu HINDADEST 58 Teenused Kliendi lahendus Palk Moodul E-riigi liides TÖR TVL (TSD) Finants KMD ... ... AX Maksu- ja Tolliamet Haigekassa ... Riigi lahendus Turvaserver Riik

E-RIIGI LIIDESE HINDADEST • Moodulid • Uutele klientidele palgateenused: sisaldub ColumbusPalk toote hinnas • Palgateenused: ColumbusPalk klientidele, kellel on tootetugi – täiendava tasuta • KMD teenused tootetoega kliendile: 1600 € • Kuutasu • X-tee teenused 50 €/kuus • Juurutuskulud • Paigaldus-, testimis- ja koolitustööd – ühekordne summa, mis oleneb: • kasutatavate teenuste arvust • kas testitakse testkeskkonnas ja LIVEis eraldi Minimaalne arvestuslik ajakulu – 2 päeva 59

LIITUMINE • Ettevõte peab end Riigi Infosüsteemide Ametis (RIA-s) registreerima X-Tee kasutajaks • Klient ja Columbus sõlmivad kuutasulise teenuse lepingu • Kliendi serverisse ja lahendusse paigaldatakse e-riigi liidese moodul + teenused • Testimine ja koolitus 60

AJAVAADE • Palgateenused - kasutatavad juba praegu • KMD lahenduse juurutamine - alates 1. november 2014 • TSD aruande esitamine - alates 2015 • E-stat aruannete esitamine - tulevikus Liidese edaspidine areng sõltub riigipoolsetest otsustest ja arendustest 61

EESTI PAISTAB MAAILMAS SILMA OMA AVALIKE E-TEENUSTEGA, SELLE ÜLE VÕIME TÕSISELT UHKED OLLA X-teega liitunute statistika: 31.12.2011: üle 100 andmekogu, X-teed on kasutanud üle 100 000 organisatsiooni. Edukat e-riigi teenuste kasutuselevõttu! 62 Eesti edu võti seisneb selles, et oleme väike ja vaene riik - saame kiirelt otsuseid vastu võtta ega taha raha tuulde lasta. Kalev Pihl, sertifitseerimiskeskuse juhataja

’Columbus’ is a part of the registered trademark ‘Columbus IT’

Add a comment

Related presentations

Recruiting Purple Squirrels

Recruiting Purple Squirrels

October 24, 2014

HOW TO SUCCESSFULLY HIRE INNOVATORS, PURPLE SQUIRRELS, GAME CHANGERS AND PIONEERS ...

Stand out as dev   lpw final

Stand out as dev lpw final

November 10, 2014

A talk I gave at The Perl Workshop 2014 , The talk is aimed to help technical cand...

Créer l'esprit d'équipe

Il processo di candidatura ed assunzione, in genere, è la prima esperienza del can...

Su quali mercati i trend occupazionali viaggiano in tandem con l’economia e dove, ...

Conference season is a great time to catch up on leading-edge thinking, and get an...

Related pages

Kuidas säästa aega ja tõsta efektiivsust palga- ja ...

... Kuidas tõsta palgaarvestuses ja personalijuhtimises efektiivsust – hoida kokku aega ja ... kuidas panna majandustarkvara kiirelt ja valutult ...
Read more

Columbus Eesti AS - HubSlide

Miks ja kuidas arvestada standardkulu ning kuidas seda on v... 5 months ago. Technology. Tarneahela tulemuslikkuse hindamine Logistika Aastakonverentsil ...
Read more