KUŞ GRİBİ

33 %
67 %
Information about KUŞ GRİBİ

Published on May 8, 2009

Author: anttab

Source: slideshare.net

Description

Kuş gribi hakkında bilgilgi

 

KUŞ GRİBİ Dr. Şahin ERASLAN

AVİAN İNFLUENZA Tavuk vebası kuş gribi olarak da bilinen, influenza A grubu virüslerin sebep olduğu, kanatlı hayvanlarda solunum ve sinir sistemine ait belirtilerle birlikte, yüksek morbidite ve mortalite hızıyla seyreden akut kontagiyöz bir hastalıktır.

Tavuk vebası kuş gribi olarak da bilinen, influenza A grubu virüslerin sebep olduğu, kanatlı hayvanlarda solunum ve sinir sistemine ait belirtilerle birlikte, yüksek morbidite ve mortalite hızıyla seyreden akut kontagiyöz bir hastalıktır.

İnfluenza virüsünün A, B ve C antijenik tipleri mevcuttur. B ve C antijenik tipleri sadece insanda hastalık yapmaktadır. A tipinin ise kanatlılarda solunum ve sinir sistemine ait belirtilerle karakterize avian influenza hastalığını oluşturduğu bilinir.

İnfluenza virüsünün A, B ve C antijenik tipleri mevcuttur.

B ve C antijenik tipleri sadece insanda hastalık yapmaktadır.

A tipinin ise kanatlılarda solunum ve sinir sistemine ait belirtilerle karakterize avian influenza hastalığını oluşturduğu bilinir.

Avian influenza, ortomiksovirüs ailesinden ifluenza grubuna ait RNA genetik materyali bulunan influenza A virüsüdür.

Avian influenza, ortomiksovirüs ailesinden ifluenza grubuna ait RNA genetik materyali bulunan influenza A virüsüdür.

Kanatlı hayvan türlerinden izole edilen bir çok serotip bulunmaktadır.

Kanatlı hayvan türlerinden izole edilen bir çok serotip bulunmaktadır.

Bilinen 15 farklı hemaglutinin (HA) ve 9 farklı nöraminidaz tipinin varlığı söz konusudur.

Bilinen 15 farklı hemaglutinin (HA) ve 9 farklı nöraminidaz tipinin varlığı söz konusudur.

Bütün yüksek patojeniteli epidemilerin, influenza A virüsünün H5 ve H7 serotiplerinden kaynaklandığı bildirilmektedir.

Bütün yüksek patojeniteli epidemilerin, influenza A virüsünün H5 ve H7 serotiplerinden kaynaklandığı bildirilmektedir.

BULAŞMA Virüsün hava yolu ile bulaşması birkaç km. ile sınırlıdır. Böcekler, kan emici sinekler ve kemiriciler vasıtasıyla enfekte hayvanlardan duyarlı olan hayvanlara bulaşabilmektedir .

Virüsün hava yolu ile bulaşması birkaç km. ile sınırlıdır.

Böcekler, kan emici sinekler ve kemiriciler vasıtasıyla enfekte hayvanlardan duyarlı olan hayvanlara bulaşabilmektedir .

KULUÇKA KANATLILARDA KULUÇKA SÜRESİ GENEL OLARAK 3-5 GÜNDÜR. DAHA KISA OLABİLECEĞİ GİBİ 7 GÜNÜ BULABİLECEĞİ DE İFADE EDİLMEKTEDİR .

KANATLILARDA KULUÇKA SÜRESİ GENEL OLARAK 3-5 GÜNDÜR.

DAHA KISA OLABİLECEĞİ GİBİ 7 GÜNÜ BULABİLECEĞİ DE İFADE EDİLMEKTEDİR .

EPİDEMİ 100 Yıl önce ilk olarak İtalya’da tanımlanan dünyanın değişik yerlerinde de zaman zaman epidemiler şeklinde ortaya çıkan bir hastalıktır.

100 Yıl önce ilk olarak İtalya’da tanımlanan dünyanın değişik yerlerinde de zaman zaman epidemiler şeklinde ortaya çıkan bir hastalıktır.

Hastalığın doğal saklayıcısının göçmen su kuşları özellikle yaban ördekleri olduğu belirtilmektedir.

Hastalığın doğal saklayıcısının göçmen su kuşları özellikle yaban ördekleri olduğu belirtilmektedir.

Virüsün saklayıcıları enfeksiyona dirençlidir;ancak diğer kuşlar duyarlıdır

Evcil kanatlı hayvanlardan tavuklar ve hindiler hastalığa oldukça duyarlı olup bu hayvanlarda hızlı fataliteyle seyreden epidemiler şeklinde ortaya çıkmaktadır .

Evcil kanatlı hayvanlardan tavuklar ve hindiler hastalığa oldukça duyarlı olup bu hayvanlarda hızlı fataliteyle seyreden epidemiler şeklinde ortaya çıkmaktadır .

Hastalığın horizantal bulaşması (yatay bulaşma, hayvandan hayvana bulaşma) çok rastlanan bulaşma şeklidir. Vertikal bulaşma (dikey bulaşma, tavuktan yumurta yoluyla civcive geçiş) ile ilgili kesin bir kanıt bulunmamaktadır .

Hastalığın horizantal bulaşması (yatay bulaşma, hayvandan hayvana bulaşma) çok rastlanan bulaşma şeklidir.

Vertikal bulaşma (dikey bulaşma, tavuktan yumurta yoluyla civcive geçiş) ile ilgili kesin bir kanıt bulunmamaktadır .

Enfekte hayvanlardan elde edilen yumurtanın kabuklarında etkenin varlığı belirlenmiştir.

Enfekte hayvanlardan elde edilen yumurtanın kabuklarında etkenin varlığı belirlenmiştir.

Hastalık kanatlılarda hafif bir hastalık tablosu şeklinde veya yüksek bulaşıcılık ve hızlı fatalite gösteren ciddi epidemiler halinde karşımıza çıkmaktadır.

Hastalık kanatlılarda hafif bir hastalık tablosu şeklinde veya yüksek bulaşıcılık ve hızlı fatalite gösteren ciddi epidemiler halinde karşımıza çıkmaktadır.

Hastalık etkeni enfekte hayvanlarla doğrudan ve dolaylı temasta bulunan evcil kümes hayvanlarına bulaşmakta ve bu hayvanlarda şiddetli salgınlara neden olmaktadır. Hastalıkta mortalite ve morbidite hızları % 100 ‘ü bulabilmektedir .

Hastalık etkeni enfekte hayvanlarla doğrudan ve dolaylı temasta bulunan evcil kümes hayvanlarına bulaşmakta ve bu hayvanlarda şiddetli salgınlara neden olmaktadır.

Hastalıkta mortalite ve morbidite hızları % 100 ‘ü bulabilmektedir .

Kuş ithalat ve ihracatlarının hastalığın epidemisinde önemli yeri bulunur. Virüsün esasen düşük patojeniteye sahip olduğu, ancak, kanatlı popülasyonu arasındaki kısa süreli dolaşımıyla mutasyona uğrayarak yüksek patojenite kazandığı belirtilmektedir.

Kuş ithalat ve ihracatlarının hastalığın epidemisinde önemli yeri bulunur.

ABD 1983-1984 epidemisinde H5N1 virüsü başlangıçta düşük bir mortalite hızına sahipken, altı ayda yüksek bir patojenite kazanarak yaklaşık % 90 mortalite hızına ulaşmıştır.Kontrol için 65 milyon dolar değerindeki 17 milyon kanatlı hayvan itlaf edilmiştir.

ABD 1983-1984 epidemisinde H5N1 virüsü başlangıçta düşük bir mortalite hızına sahipken, altı ayda yüksek bir patojenite kazanarak yaklaşık % 90 mortalite hızına ulaşmıştır.Kontrol için 65 milyon dolar değerindeki 17 milyon kanatlı hayvan itlaf edilmiştir.

İtalya’daki 1999-2001 H7N1 başlangıçta düşük patojenite gösteren virüs,9 ay içinde mutasyona ugrayarak yüksek patojenite kazanmıştır. 13 milyon kanatlı hayvanın bir kısmı ölmüş bir kısmı itlaf edilmiştir.

İtalya’daki 1999-2001 H7N1 başlangıçta düşük patojenite gösteren virüs,9 ay içinde mutasyona ugrayarak yüksek patojenite kazanmıştır. 13 milyon kanatlı hayvanın bir kısmı ölmüş bir kısmı itlaf edilmiştir.

DİKKAT ENFEKTE ÇİFTLİKLE- RİN KARANTİNAYA A- LINMASI VE ETKENE BİR TEMASIN SÖZ KONUSU OLDUĞU SÜRÜLERİN İTLAFI İLE STANDART KONTROL METOTLARININ UYGULANMASI HASTALIĞIN YAYILMASINI ENGELLEMEK İÇİN GEREKLİDİR.

ENFEKTE ÇİFTLİKLE-

RİN KARANTİNAYA A-

LINMASI VE ETKENE BİR TEMASIN SÖZ KONUSU OLDUĞU SÜRÜLERİN İTLAFI İLE STANDART KONTROL METOTLARININ UYGULANMASI HASTALIĞIN YAYILMASINI ENGELLEMEK İÇİN GEREKLİDİR.

İnfluenza A yüksek bulaşıcılığı yanında çiftlikler arasında araç-gereç, yiyecek, kafes, elbise veya diğer ekipmanlarla kolayca taşınabilmektedir. Yüksek patojeniteli virüsler, özellikle çevre ısısının düşük olduğu yerlerde uzun süre canlı kalabilirler.

İnfluenza A yüksek bulaşıcılığı yanında çiftlikler arasında araç-gereç, yiyecek, kafes, elbise veya diğer ekipmanlarla kolayca taşınabilmektedir. Yüksek patojeniteli virüsler, özellikle çevre ısısının düşük olduğu yerlerde uzun süre canlı kalabilirler.

1997 yılında Hong Kong’da kümes hayvanlarında meydana gelen virüsün H5N1 serotipinin sebep olduğu salgında, 18 kişide şiddetli solunum yolu hastalığının belirlendiği, bunlardan 6 kişinin öldüğü, etkenin de kümes hayvanlarında salgına yol açan avian influanza A serotipiyle aynı olduğu bildirilmiştir.

1997 yılında Hong Kong’da kümes hayvanlarında meydana gelen virüsün H5N1 serotipinin sebep olduğu salgında, 18 kişide şiddetli solunum yolu hastalığının belirlendiği, bunlardan 6 kişinin öldüğü, etkenin de kümes hayvanlarında salgına yol açan avian influanza A serotipiyle aynı olduğu bildirilmiştir.

2003 şubatında Hollanda’da yüksek patojeniye sahip H7N7 alt tipinin sebep olduğu epidemide, bir veteriner hekimin öldüğü, 83 kişide de hafif hastalık tablosunun görüldüğü bildirilmiştir.

2003 şubatında Hollanda’da yüksek patojeniye sahip H7N7 alt tipinin sebep olduğu epidemide, bir veteriner hekimin öldüğü, 83 kişide de hafif hastalık tablosunun görüldüğü bildirilmiştir.

Hong Kong’da 1999 2003 yılında H9N2 alt tipine bağlı vaka bildirilmiş kanatlı hayvanlarda yüksek patojeniteli bir seyir göstermemektedir.

Hong Kong’da 1999 2003 yılında H9N2 alt tipine bağlı vaka bildirilmiş kanatlı hayvanlarda yüksek patojeniteli bir seyir göstermemektedir.

Virüsün insanlara bulaşması Enfekte hayvanlara veya enfekte hayvanların dışkıları, salyaları, burun ve boğaz salgıları vb. materyalleriyle temasla veya enfekte materyalle kontamine olmuş yüzeylere temas sonucunda olmaktadır. Havaya karışan virüslerin solunmasıyla da bulaş olur. Etkenin insandan insana bulaşıyla ilgili delil yoktur.

Enfekte hayvanlara veya enfekte hayvanların dışkıları, salyaları, burun ve boğaz salgıları vb. materyalleriyle temasla veya enfekte materyalle kontamine olmuş yüzeylere temas sonucunda olmaktadır.

Havaya karışan virüslerin solunmasıyla da bulaş olur.

Etkenin insandan insana bulaşıyla ilgili delil yoktur.

Avian virüsü H5N1 , hızlı bir şekilde mutasyon geçirme yeteneğinin olmasından bunun sonucunda diğer türler için enfekte edici nitelik kazanabilmesinden ötürü daha ciddidir.

Avian virüsü H5N1 , hızlı bir şekilde mutasyon geçirme yeteneğinin olmasından bunun sonucunda diğer türler için enfekte edici nitelik kazanabilmesinden ötürü daha ciddidir.

Hayatta kalan enfekte kuşlar dışkı ve ağızları ile 10 gün süre ile virüsü çıkarırlar.

Hayatta kalan enfekte kuşlar dışkı ve ağızları ile 10 gün süre ile virüsü çıkarırlar.

H5N1 yüksek patojeniteli epidemilerin kaynağıdır. Aralık 2003 ortalarında Kore’de ve diğer asya ülkelerinde halk sağlığını tehdit eden etken olmuştur. H5N1 alt tipi 1997 yılında insanları enfekte etmiş 2004 yılı ocak ayında tekrar ortaya çıkmıştır.

Aralık 2003 ortalarında Kore’de ve diğer asya ülkelerinde halk sağlığını tehdit eden etken olmuştur.

H5N1 alt tipi 1997 yılında insanları enfekte etmiş 2004 yılı ocak ayında tekrar ortaya çıkmıştır.

Aralık 2003 ten bugüne kadar H5N1 alt tipinin sebep olduğu vaka ve ölüm sayıları DST verilerine göre 20-10-2005 4 4 Kamboçya 13 18 Tayland 41 91 Viet Nam 3 ölüm 5 vaka Endonezya

TANI ülkemizde veteriner araştırma enstitüleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi başkanlığı ve laboratuarlarında influenza tanısı için hızlı ve güvenilir test metodları vardır.

ülkemizde veteriner araştırma enstitüleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi başkanlığı ve laboratuarlarında influenza tanısı için hızlı ve güvenilir test metodları vardır.

TEDAVİ Belirtilere yönelik tedavi Uygulaması hakimdir. Ancak başta avian influenzanın H5N1serotipi olmak üzere değişik alt tiplerine etkili olduğu bildirilen oseltamivir adlı antiviral ilacın günde 2 defa 75 mg. Dozunda 5 gün süreyle kullanılabileceği ifade edilmektedir. İlaç hastalığın başladığı ilk iki gün içinde başlanırsa daha etkilidir.

Belirtilere yönelik tedavi

Uygulaması hakimdir.

Ancak başta avian influenzanın H5N1serotipi olmak üzere değişik alt tiplerine etkili olduğu bildirilen oseltamivir adlı antiviral ilacın günde 2 defa 75 mg. Dozunda 5 gün süreyle kullanılabileceği ifade edilmektedir.

İlaç hastalığın başladığı ilk iki gün içinde başlanırsa daha etkilidir.

Korunma kontrol Kanatlılarda hastalığın belirlenmesi halinde yetkili kurumlarca gerekli önlemler alınmalı ilgili mevzuat gereğince karantina, itlaf ve dezenfeksiyon gibi uygulamalar eksiksiz yerine getirilmeli bu alandaki hizmetler TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI tarafından yapılmaktadır.

Kanatlılarda hastalığın belirlenmesi halinde yetkili kurumlarca gerekli önlemler alınmalı ilgili mevzuat gereğince karantina, itlaf ve dezenfeksiyon gibi uygulamalar eksiksiz yerine getirilmeli bu alandaki hizmetler TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI tarafından yapılmaktadır.

korunma Tavuk çiftliklerinde çalışanların korunma önlemlerini (eldiven,maske, gözlük, kişisel hijyen vb.) sağlanmalı, bu kişiler hastalıkla ilgili bilgilendirilip bilinçlendirilmelidir.

Tavuk çiftliklerinde çalışanların korunma önlemlerini (eldiven,maske, gözlük, kişisel hijyen vb.) sağlanmalı, bu kişiler hastalıkla ilgili bilgilendirilip bilinçlendirilmelidir.

KORUNMA Hastalığın görüldüğü ülke veya bölgelere seyahat edenler, enfekte tavuk çiftliklerinden uzak durmalı; iyi piştiğinden emin oldukları kanatlı hayvan etlerini(etler iç ısıları 70 C olacak şekilde pişirilmeli veya etteki kırmızı pembe kısımlar kayboluncaya kadar pişirilmeye devam edilmeli) tüketmeli. Yumurtalar sabunlu suyla yıkanmalı ve en az 5 dk. 70 C pişirildikten sonra yenmeli. Temastan sonra eller sabunla yıkanmalı

Hastalığın görüldüğü ülke veya bölgelere seyahat edenler, enfekte tavuk çiftliklerinden uzak durmalı; iyi piştiğinden emin oldukları kanatlı hayvan etlerini(etler iç ısıları 70 C olacak şekilde pişirilmeli veya etteki kırmızı pembe kısımlar kayboluncaya kadar pişirilmeye devam edilmeli) tüketmeli. Yumurtalar sabunlu suyla yıkanmalı ve en az 5 dk. 70 C pişirildikten sonra yenmeli. Temastan sonra eller sabunla yıkanmalı

TEDAVİ Etkene bir temasın söz konusu olduğu durumda etkili antiviral ilaçlarla profilaksi yoluna gidileceği de ifade edilmektedir. Bu amaçla , oseltamivir günlük 75 mg. Doz 7 gün süre ile kullanılır. İlacın güvenle kullanılacağı süre en fazla 6 haftadır.

Etkene bir temasın söz konusu olduğu durumda etkili antiviral ilaçlarla profilaksi yoluna gidileceği de ifade edilmektedir. Bu amaçla , oseltamivir günlük 75 mg. Doz 7 gün süre ile kullanılır. İlacın güvenle kullanılacağı süre en fazla 6 haftadır.

Korunma amaçlı oseltamivir aşağıdaki risk gruplarına verilir Enfekte veya ölmüş hayvanların yetiştiricileri ve bu çiftliklerde çalışanlar Hastalık old.bildirilen çiftliklere hastalık sırasında ziyareti söz konusu olanlar, Ölen hayvanları eldiven, maske, önlük ve gözlük gibi korunma önlemlerini almadan bertaraf edenlerle, aynı önlemleri almadan hayvan itlafında bulunanlar, Enfekte hayvanlara ait etleri pişirmeden tüketenler.

Enfekte veya ölmüş hayvanların yetiştiricileri ve bu çiftliklerde çalışanlar

Hastalık old.bildirilen çiftliklere hastalık sırasında ziyareti söz konusu olanlar,

Ölen hayvanları eldiven, maske, önlük ve gözlük gibi korunma önlemlerini almadan bertaraf edenlerle, aynı önlemleri almadan hayvan itlafında bulunanlar,

Enfekte hayvanlara ait etleri pişirmeden tüketenler.

Korunma amaçlı ilaç verilmesi hem virüsün baskılanarak mutasyon geçirmesinin engellenmesi, hem de morbidite ve mortalitenin engellenmesi açısından önemlidir.

Korunma amaçlı ilaç verilmesi hem virüsün baskılanarak mutasyon geçirmesinin engellenmesi, hem de morbidite ve mortalitenin engellenmesi açısından önemlidir.

Dünyanın, muhtemel bir pandemi tetikleyicisi olabileceğini düşündüğü H5N1 serotipiyle alakalı bir aşı henüz mevcut değildir.

Dünyanın, muhtemel bir pandemi tetikleyicisi olabileceğini düşündüğü H5N1 serotipiyle alakalı bir aşı henüz mevcut değildir.

Hastalığın görüldüğü ülkelere seyahat edenler dönüşlerinde 7-10 gün süre ile sağlık durumlarını izlemeli bu süre içinde ateş, kas ve eklem ağrılarıyla, boğaz ağrısı ve öksürük gibi solunum sistemine ait belirtilerin görülmesi halinde hekime başvurmalıdır.

Hastalığın görüldüğü ülkelere seyahat edenler dönüşlerinde 7-10 gün süre ile sağlık durumlarını izlemeli bu süre içinde ateş, kas ve eklem ağrılarıyla, boğaz ağrısı ve öksürük gibi solunum sistemine ait belirtilerin görülmesi halinde hekime başvurmalıdır.

56 C 3 saatte veya 60 C 30 dk. Öldüğü Formalin ve iyot bileşiklerine duyarlı Kontamine gübrede düşük ısılarda en az 3 ay canlı kalabilirken Suda 22 C 4 gün , 0 C de 30 gün canlı kalabilmektedir

56 C 3 saatte veya

60 C 30 dk. Öldüğü

Formalin ve iyot bileşiklerine duyarlı

Kontamine gübrede düşük ısılarda en az 3 ay canlı kalabilirken

Suda 22 C 4 gün , 0 C de 30 gün canlı kalabilmektedir

talimatname 3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıtası yönetmeliği ve bu yönetmeliğe bağlı olarak tarım ve köy işleri bakanlığınca yayımlanan tavuk vebası hastalığına karşı korunma ve müdahale talimatnamesi düzenlenmiştir. Talimatnamede hastalıkla ilgili bilgilerden teşhis yöntemlerine, numune gönderme şekillerinden korunma ve kontrol önlemlerine ait geniş bir bilgi vardır.

3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıtası yönetmeliği ve bu yönetmeliğe bağlı olarak tarım ve köy işleri bakanlığınca yayımlanan tavuk vebası hastalığına karşı korunma ve müdahale talimatnamesi düzenlenmiştir.

Talimatnamede hastalıkla ilgili bilgilerden teşhis yöntemlerine, numune gönderme şekillerinden korunma ve kontrol önlemlerine ait geniş bir bilgi vardır.

Hudut ve sahiller sağlık genel müdürlüğünce hastalığın görüldüğü ülkelere seyahat edenlere gerekli uyarılar yapılmakta ve bu ülkelerden dönen kişilerin ülkemize girişlerinde avian inf. yönünden muayenelerinin yapılması sağlanmaktadır

Hudut ve sahiller sağlık genel müdürlüğünce hastalığın görüldüğü ülkelere seyahat edenlere gerekli uyarılar yapılmakta ve bu ülkelerden dönen kişilerin ülkemize girişlerinde avian inf. yönünden muayenelerinin yapılması sağlanmaktadır

Kuş gribinde sağlık kuruluşlarınca uygulanacak usul ve esaslar 1- ihbarların tamamı il ve ilçe tarım müdürlüklerine yönlendirilecek 2- hiçbir vaka kuş gribi olası vakası olarak değerlendirilmeyecek 3- karantina bölgeleriyle ilgisi olanlara profilaktik olarak oseltamivir günde bir defa 75 mg. Dozunda 7 gün süreyle verilecek bunun dışında kimse profilaksiye alınmayacak 4- profilaksiye alınan kişiler hastaneye yatırılmayacak ve izolasyona tabi tutulmayacak

1- ihbarların tamamı il ve ilçe tarım müdürlüklerine yönlendirilecek

2- hiçbir vaka kuş gribi olası vakası olarak değerlendirilmeyecek

3- karantina bölgeleriyle ilgisi olanlara profilaktik olarak oseltamivir günde bir defa 75 mg. Dozunda 7 gün süreyle verilecek bunun dışında kimse profilaksiye alınmayacak

4- profilaksiye alınan kişiler hastaneye yatırılmayacak ve izolasyona tabi tutulmayacak

İnsanda kuş gribi olası vaka tanımı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının karantina bölgesinde “hasta veya ölmüş hayvanlarla “ temaslı olanlardan bu hayvanları yemleyen, sulayan, atıklarını ve barınaklarını temizleyenlerle, gerekli korunma tedbirlerini almadan hayvanların itlafında veya ölü hayvanların bertaraf edilmesinde görev alanlarda ve belirtilen tanım dışında bu hayvanlarla yakın temasta bulunanlarda ve başka hiçbir sebeple açıklanamayan

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının karantina bölgesinde “hasta veya ölmüş hayvanlarla “ temaslı olanlardan bu hayvanları yemleyen, sulayan, atıklarını ve barınaklarını temizleyenlerle, gerekli korunma tedbirlerini almadan hayvanların itlafında veya ölü hayvanların bertaraf edilmesinde görev alanlarda ve belirtilen tanım dışında bu hayvanlarla yakın temasta bulunanlarda ve başka hiçbir sebeple açıklanamayan

-38,5 C’ nin üzerinde ateş, -Boğaz ağrısı, -Kuru öksürük, -Yaygın myalji veya -Akut solunum sıkıntısı olması durumunda kişi, olası kuş gribi vak’ası olarak değerlendirilmelidir.

-38,5 C’ nin üzerinde ateş,

-Boğaz ağrısı,

-Kuru öksürük,

-Yaygın myalji veya

-Akut solunum sıkıntısı olması durumunda kişi, olası kuş gribi vak’ası olarak değerlendirilmelidir.

İnfluenza A tanısı için öncelikle nasofaringeal aspirat ile akut dönemde alınan serum Refik saydam hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Ulusal İnfluenza Laboratuarına gönderilmelidir. Örnek gönderilmeden önce laboratuarla telefonla görüşülmelidir.

İnfluenza A tanısı için öncelikle nasofaringeal aspirat ile akut dönemde alınan serum Refik saydam hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Ulusal İnfluenza Laboratuarına gönderilmelidir. Örnek gönderilmeden önce laboratuarla telefonla görüşülmelidir.

Hastalığın bugün için insandan insana bulaşması söz konusu olmadığından hastanelerde standart enfeksiyon kontrol önlemleri dışında olası vaka tanısı olan hastalar için özel önlem almak gerekmemektedir.

Hastalığın bugün için insandan insana bulaşması söz konusu olmadığından hastanelerde standart enfeksiyon kontrol önlemleri dışında olası vaka tanısı olan hastalar için özel önlem almak gerekmemektedir.

Mevcut influenza aşısı insan kuş gribi için koruyucu özellik taşımamaktadır. Ancak entegre kanatlı hayvan tesislerinde, kümeslerde çalışanların ayırıcı tanının kolaylaşması ile antijenik şift gelişiminin engellenmesi amacıyla, işletme sahibi tarafından temin edilecek grip aşısıyla aşılanmaları sağlanmalıdır.

Mevcut influenza aşısı insan kuş gribi için koruyucu özellik taşımamaktadır. Ancak entegre kanatlı hayvan tesislerinde, kümeslerde çalışanların ayırıcı tanının kolaylaşması ile antijenik şift gelişiminin engellenmesi amacıyla, işletme sahibi tarafından temin edilecek grip aşısıyla aşılanmaları sağlanmalıdır.

AVİAN İNFLUENZA İNSAN VAKALARI İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

AVİAN İNFLUENZA İNSAN VAKALARI İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

VAKA TANIMLARI RİSKLİ TEMAS : Son on gün içinde: a) Hasta veya ölü kanatlı hayvanların • Tüyüne dokunmak veya yolmak, • Çıkartılarına veya bu çıkartılarla kirlenmiş yüzey ve eşyalara dokunmak, • Kesmek ve pişirmek için hazırlamak, • Bulunduğu kapalı ortamda en az 1 saat bulunmak.

RİSKLİ TEMAS :

Son on gün içinde:

a) Hasta veya ölü kanatlı hayvanların

• Tüyüne dokunmak veya yolmak,

• Çıkartılarına veya bu çıkartılarla kirlenmiş yüzey ve eşyalara dokunmak,

• Kesmek ve pişirmek için hazırlamak,

• Bulunduğu kapalı ortamda en az 1 saat bulunmak.

b) H5N1 pozitif olduğu kesinleşmiş veya şüphelenilen hasta insanlarla yakın temasta bulunmak, çıkartılarına maruz kalmak veya bu çıkartılarla kirlenmiş yüzey ve eşyalara dokunmak.

b) H5N1 pozitif olduğu kesinleşmiş veya şüphelenilen hasta insanlarla yakın temasta bulunmak,

çıkartılarına maruz kalmak veya bu çıkartılarla kirlenmiş yüzey ve eşyalara dokunmak.

c) Sağlık ve veteriner teşkilatında laboratuvarda görev alanların enfekte materyallerle herhangi bir şekilde temas etmiş olması

c) Sağlık ve veteriner teşkilatında laboratuvarda görev alanların enfekte materyallerle herhangi bir şekilde temas etmiş olması

KLİNİK TANIMLAMA: Başka herhangi bir nedenle açıklanamayan, Ani başlangıçlı, koltuk altından ölçülmüş 38 0C üzerinde ateş ve aşağıdaki klinik bulgulardan en az birinin olması:

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kus Gribi karsin Kus Konmaz Köyü Komik video tiyatro ...

Cok Komik :)) karsin Kus Konmaz Mahallesinden Kus Gribi Vakasi C vitamini veriolar komedi Www.HuzurNet.Tk Adresine bekleriz.
Read more

Kus gribi KOMIK! [Orijinal] - YouTube

Mix - Kus gribi KOMIK! [Orijinal] YouTube; kuş gribi bırışka kulreş çok harikaa bir komedi - Duration: 8:16. zazaxmert 1,369,059 views. 8:16
Read more

kuş gribi - Doğu Anadolu Bölgesi | XING

evet korkulan oldu ve kuş gribi can aldı. giden canlarda malesef gene doğudandı doğuanadolu bölgesinden. ölenlere allahtan rahmet yakınlarınada ...
Read more

Belge Göster

KUŞ GRİBİ : (Avian İnfluenza , Tavuk Vebası, Pestis Avium, Bird Flu) Kuş gribi, evcil ve yabani kanatlılar ile memeli hayvanların ...
Read more

Kuş Gribi - Gıda | XING

Avian influenza, halk arasında tavuk vebası veya kuş gribi olarak da bilinen, Orthomyxoviridae familyasındaki viruslardan, influenza A grubu ...
Read more

Kuş Gribi Bilgilendirme Sitesi - Avian Influenza

Yaklaşık dört yıl önce dünya gündemine oturan, yüzmilyonlarca hayvan ile binlerce insanın ölümüne neden kuş gribinin artık bir aşısı olacak.
Read more

Kuş gribi - Vikipedi

Kuş gribi (Avian İnfluenza , Tavuk Vebası, Pestis Avium, Bird Flu, Avian Flu). Virüs kaynaklı ölümcül bir hayvan hastalığıdır. Virüsün H5N1 ...
Read more

kuş gribi auf deutsch übersetzen | Deutsch-Tuerkisch.net ...

Deutsch-Tuerkisch.net: 'kuş gribi' auf deutsch übersetzen. kuş gribi deutsch türkische übersetzung. kuş gribi in deutsch.
Read more

Kuş Gribi Haberleri - Son Dakika Kuş Gribi Gelişmeleri

Kuş Gribi haberleri ve son dakika gelişmeleri için tıklayın! Kuş Gribi ile ilgili en son ve en güncel haber akışı Sabah'ta
Read more

kuş gribi video - İzlesene.com | Türkiye'nin Video Sitesi

işte kuş gribi videosu ... Tesettürlü Ama Mini Etekli Gelin Evi Yarışmacısı 64.940 izlenme
Read more