Kształtowanie wytrzymałości tlenowej z piłkami z wykorzystaniem metody ciągłej o zmiennym wysiłku mariusz łuc, stal mielec, www.footballtrening.pl

50 %
50 %
Information about Kształtowanie wytrzymałości tlenowej z piłkami z wykorzystaniem metody...

Published on March 15, 2014

Author: Mariuszuc

Source: slideshare.net

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ Temat: Kształtowanie wytrzymałości tlenowej z piłkami z wykorzystaniem metody ciągłej o zmiennym wysiłku. Czas: 90 min. Grupa wiekowa: U 18 Ilość ćwiczących: 18 Przybory: - 2 - 18 - 8 - 8 - 9 Data: 15.01.2013 r. boisko „Orlik” Balon Prowadzący: Mariusz Łuc – FKS Stal Mielec Treść ćwiczenia Czas trwania Uwagi Część wstępna: 1. Rozbieganie 2. Rozgrzewka kompleksowa z akcentem koordynacji ruchowej W polu w kształcie prostokąta o wymiarach 30 x 20 metrów rozstawiamy przybory pomocnicze oraz zawodników podzielonych na 6 grup jak na powyższym schemacie. Odległość pomiędzy czerwonymi talerzykami – 10 metrów. Piłki posiadają zawodnicy grup A i D. Wykonują podanie po podłożu /1/ do partnerów B ze zmianą pozycji za piłką /1’/ i wykonaniem ćwiczenia koordynacji pracy RR i NN w truchcie. B po przyjęciu kierunkowym podaje piłkę /2/ do C i zmienia pozycję /2’/ na jego miejsce z wykonaniem ćwiczenia koordynacji na niskich płotkach. C po opanowaniu piłki wykonuje prowadzenie /3/ na odcinku 10 metrów zakończone wykonaniem dowolnego zwodu do wewnątrz z podaniem /4/ do D. C po podaniu wykonuje ćwiczenia rytmizacji ruchów na drabince koordynacyjnej /5/ w ustawieniu frontalnym lub 3’ 3 x 4’ 12’ Całość grupy Ustawienie czerwonych talerzyków zostanie wykorzystane do szybkiego przygotowania trzech ćwiczeń /stacji/ w części głównej W każdej serii zmieniamy ćwiczenia sprawności ogólnej w

bocznym, a następnie ćwiczenie koordynacji /sprawności ogólnej/ na odcinku kolejnych 10 metrów /6/. 3. Ćwiczenia stabilizacji statycznej Zawodnicy rozstawieni w szachownice wykonują 10 ćwiczeń stabilizacji w różnych pozycjach wyjściowych ze zmianą strony /NN, boku/ z wytrzymaniem statycznym po 20 sekund. 10’ truchcie i na przyborach pomocniczych. Rozsypka Zwracamy uwagę na poprawne przyjmowanie pozycji wyjściowej i ćwiczebnej /utrzymanie tułowia w linii/. Część główna: 4. Kształtowanie wytrzymałości tlenowej w ćwiczeniach z piłkami z wykorzystaniem metody ciągłej o zmiennym wysiłku. Ćwiczenie przeprowadzane jest z wykorzystaniem metody ciągłej oraz zastosowaniem wysiłku o charakterze zmiennym. Zawodników dobieramy w trzy grupy sześcioosobowe. Każda grupa wykonuje ćwiczenie techniki na swoim polu /stacji/ o wymiarach 8 x 20 metrów. Wszystkie grupy wykonują ćwiczenia równocześnie. Po upływie określonego czasu na sygnał trenera wszyscy zawodnicy przechodzą do biegu o wyższej intensywności dookoła wyznaczonych pól /schemat poniżej/ w czasie podanym przez trenera. Po zakończeniu biegu szybko zmieniają pola /stacje/ i przechodzą do wykonywania kolejnego ćwiczenia techniki. Ilość ćwiczeń w serii; 3 Ilość serii; 2. Czas ćwiczeń w serii I /ćw. techniki + bieg/; 5’+2’30” – 4’30”+2’ – 4’+1’30” Czas ćwiczeń w serii II /ćw. techniki + bieg/: 4’30”+2’ – 4’+1’30” – 3’30”+1’. Czas łączny; 34 minuty. Intensywność ćwiczeń techniki; w zakresie 140 – 160 ud/min /-20 poniżej progu/ Intensywność biegu; w zakresie 160 – 180 ud/min /-10 poniżej progu/ Ćwiczenie 1 Ustawienie zawodników jak na poniższym schemacie. Piłki posiadają zawodnicy A. Równocześnie wymieniają podanie piłki po podłożu /1, 2/ z partnerami B, a następnie podają ją prostopadle /3/ do C. A po podaniu zmieniają pozycję /3”/ w truchcie na miejsce B, B na C /3’/, którzy po przyjęciu piłki prowadzą ją /4/ na miejsce A, skąd rozpoczynają kolejne powtórzenie. 40’ Podział zawodników na trzy grupy. Każde z trzech wyznaczonych pól posiada te same wymiary. Na sygnał trenera zawodnicy przechodzą do biegu z najbliższego miejsca zakończenia ćwiczenia techniki. Po zakończeniu biegu jak najszybciej ustawiają się i przechodzą do wykonywania kolejnego ćwiczenia techniki. Zwracamy uwagę, by ćwiczenia techniki i bieg odbywały się bez wykonywania przyspieszeń /stałe określone przez trenera tempo/. W przypadku korzystania z pulsometrów zawodnicy pracują do maksymalnego tętna podanego przez trenera.

Ćwiczenie 2 Ustawienie zawodników jak na poniższym schemacie. Piłki posiadają zawodnicy A. Równocześnie wykonują podanie piłki po podłożu /1/ do partnerów B i przechodzą do zmiany pozycji w truchcie /2’/ na miejsce C. B po przyjęciu piłki w truchcie prowadza ją /2/ do środka pola na miejsce A, a w tym czasie C zmieniają pozycję /2”/ na miejsce B z wykonaniem ćwiczeń rytmizacji ruchów na skróconych drabinkach koordynacyjnych. Ćwiczenie 3 Ustawienie zawodników jak na poniższym schemacie. Piłki posiadają zawodnicy A. Równocześnie wykonują prowadzenie /1/ w kierunku środkowego talerzyka, skąd po wykonaniu dowolnego zwodu zagrywają /2/ piłkę po podłożu do partnerów B i wykonują zmianę za piłką /2’/. B bez przyjęcia podają piłkę /3/ poprzecznie do C, którzy rozpoczynają prowadzeniem piłki kolejne powtórzenie ćwiczenia. Zawodnik B po podaniu zmienia pozycję /3’/ w truchcie na miejsce C.

5. Ćwiczenia rozluźniające i żonglerka piłki w parach. 5’ Część końcowa: 6. Gra 7 x 7 + 2 N Założenia; każdy z zawodników neutralnych porusza się na przeciwnej połowie boiska i gra z zespołem będącym w posiadaniu piłki. Podczas rozgrywania akcji na danej połowie boiska musi nastąpić dwukrotna wymiana podania z danym zawodnikiem neutralnym /przygotowanie i rozegranie ataku pozycyjnego/. Na połowie przeciwnika każdy z zawodników zespołu będącego w posiadaniu piłki ma maksymalnie trzy kontakty z piłką /wymuszenie ruchu zawodnika bez piłki – wyjście na pozycję/. 2 x 12’ 25’ Pole gry 60 x 30 metrów na bramki 5 x 2 metry.

Add a comment

Related pages

Kształtowanie wytrzymałości tlenowej z piłkami z ...

Kształtowanie wytrzymałości tlenowej z piłkami z wykorzystaniem metody ciągłej o zmiennym wysiłku mariusz łuc, stal mielec, www.footballtrening.pl
Read more

Kp0305141 odesa pl | Documents & Tips - Sharing is our passion

Kształtowanie wytrzymałości tlenowej z piłkami z wykorzystaniem metody ciągłej o zmiennym wysiłku mariusz łuc, stal mielec, www.footballtrening.pl.
Read more

Konspekt - Kształtowanie wytrzymałości tlenowej - Sports

Kształtowanie wytrzymałości tlenowej z piłkami z wykorzystaniem metody ciągłej o zmiennym wysiłku mariusz łuc, stal mielec, www.footballtrening.pl
Read more