Kritisch Leiderschap

50 %
50 %
Information about Kritisch Leiderschap
Business & Mgmt

Published on March 23, 2009

Author: TraindeTrainer

Source: slideshare.net

Description

Dit is Marina’s (www.marinanoordegraaf.nl ) visuele interpretatie van het thema “Kritisch Leiderschap”, gevoed door (het boek Leiderschapsversnellers van) Prof. dr. Wil Foppen

K ritisch leiderschap P rof. dr. Wil Foppen

H et pad naar leiderschap

“ W andelaar , er is geen pad Jij maakt het wanneer je wandelt” Antonio Machado

H et aanleren van een paar trucjes is onvoldoende

 

H oe kijken mensen naar hun leiders ?

“ H et succes van het concept leiderschap heeft te maken met de menselijke behoefte de verantwoordelijkheid af te schuiven naar anderen” Wil Foppen

A lles wat een leider doet wordt uitver g r o o t en uitgemeten

E r zit een paradox in de eisen die we aan leiders stellen: “ Wees altijd oprecht, of je het nu meent of niet”

M ensen kijken niet meer naar jou, maar naar het beeld dat ze van je (willen) hebben

K un jij er tegen als mensen anders tegen jou aankijken dan jij jezelf ziet ?

( H oe) kijken leiders naar zichzelf ?

 

W eet je zeker dat het de wereld is die r o n d d r a a i t ?

” H et is niet hét beeld, het is slechts een beeld” Goddard

W il jij je gezicht steeds redden of durf je fouten toe te geven ?

T rotseer de inconsistenties in je gedrag zonder je eigen criticaster te worden

V oel jij je op je gemak als je nog maar zo weinig te verbergen hebt?

L eiden en V olgen

E chte leiders wantrouwen een omgeving die hun naar de mond praat

V erzamel jij alleen fans om je heen ? Of juist ook criticasters ?

L eiders hoeven niet steeds voorop te gaan Z e moeten ook kunnen volgen

O p de top kun je geen lange wandelingen maken

“ T rotse mensen verdwalen liever dan de weg te vragen” Winston Churchill

“ A utoritaire leiders zien het als hun taak om mensen op hun plaats te houden I nspirerende leiders zorgen ervoor dat mensen hun plaats kunnen vinden” Meenu Bachan

“ W e zoeken de balans niet binnen een persoon maar binnen een team Dat geeft een enorme stabiliteit” Francine Houben

“ J e medewerkers zetten samen een prestatie neer. Je kunt daar wellicht nog aan toevoegen dat je vereerd bent dat je daar aan hebt mogen bijdragen ” Wil Foppen

“ D e lakmoesproef voor een leider is de vraag of hij in andere mensen de overtuiging en wilskracht heeft gezaaid om door te gaan ..” Wil Foppen

” T ot mijn eigen verbazing … zijn het niet de grootsten, de sterksten of de snelsten die overleven …. maar zij die het beste om kunnen gaan met verandering” Darwin

D e schaduwzijde van leiderschap

‘ Als dat zo zou zijn, dan zou ik er zeker van hebben geweten, S ucces verblindt maar omdat ik er niks van weet, bestaat ’t ook niet.’

“ W ie denkt geen blinde vlekken te hebben, leeft vaak in een roze wereld” Robbins

O nderschat je positiemacht nooit

“ I k ben tegen miljonairs, maar het zou gevaarlijk zijn mij zo’n positie te geven” Mark Twain

” M acht hebben en er geen gebruik van maken, dat is pas beschaving” Cees Buddingh

R esultaatgericht leiderschap

E en echte leider is niet uit op glorie voor zichzelf maar voor zijn onderneming

W e hebben een uniek vermogen om de manier waarop we over dingen praten, te beschouwen alsof het ook de manier is waarop we de dingen doen Wil Foppen

Weten Twijfel E en wijs leider heeft een werkbare balans tussen weten en twijfel

“ 90% van alle wijsheid is op het juiste moment wijs zijn” Theodoore Roosevelt

“ H et zijn vaak de briljante mensen die denken dat je met ideeën bergen kunt verplaatsen Bulldozers verplaatsen bergen; ideeën laten zien waar de bulldozers aan het werk moeten” Peter Drucker

L eiders zijn liever effectief dan briljant

 

L eiders zien de waarde van resultaat én proces

“ A ls je de toekomst als een obstakel ziet, loop je in de verkeerde richting” Rolf Jenssen

“ G rote leiders planten bomen in de schaduw waarvan ze zelf nooit zullen zitten” Oud Grieks gezegde

D e leider in ieder van ons

H et concept leiderschap neemt vaak mythische vormen aan, maar je hoeft geen leider te zijn om leiderschap te vertonen

“ V eel mensen leven in een soort buitenwereld waarin ze participeren, zonder zich voor de eigen bijdrage eraan als verantwoordelijk te gedragen” Wil Foppen

A ls je naar een ander wijst , wijs je met drie vingers naar jezelf

L eg jij jouw lot in andermans handen ?

L aatste woorden

” D e kunst van leiderschap bestaat eruit op een bijzondere manier alert te blijven, vooral op wat je niet verwacht” Wil Foppen

A lle antwoorden die leiders nodig hebben, zijn in henzelf te vinden – ze moeten alleen zo stil zijn dat ze de antwoorden kunnen horen

1 http:// www.flickr.com / photos /29436111@N05/3131592477 3 http://www.flickr.com/photos/astanglin/3078588496/ 4 http://www.flickr.com/photos/37183619@N00/780539674 5 http:// www.flickr.com / photos / spudmurphy /2219132087/ 7 http:// www.flickr.com / photos /70405662@N00/1205496024 8 http:// www.flickr.com / photos / kapungo /2364272931/ 9 http:// www.flickr.com / photos / shaun /3153405503/ 10 http:// www.flickr.com / photos /60762933@N00/255274807/ 11 http:// www.flickr.com / photos /27888428@N00/2768271816/ 13 http:// www.flickr.com / photos / oter /3104958433/ 14 http:// www.flickr.com / photos / bigtallguy /2521728229/ 15 http:// www.flickr.com / photos / earthandeden /2862439437/ 16 http:// www.flickr.com / photos / jpcarter /201127369/ 17 http://www.flickr.com/photos/johnjoh/766371635/ 18 http:// www.flickr.com / photos / brooke /273364344/ 20 http://www.flickr.com/photos/golampo/2956460464/ 21 http:// www.flickr.com / photos / michaelspencer /380163067/ 22 http:// www.flickr.com / photos /8034873@N07/1891671180 23 http:// flickr.com / photos / wwworks /2686982308/ 24 http:// www.flickr.com / photos / kevinsaff /82830147/ 25 http://www.flickr.com/photos/cesarastudillo/157553188/ 26 http:// www.flickr.com / photos / wwworks /1384952210/ 27 http:// www.flickr.com / photos /72825507@N00/2127311117 Het visuele materiaal voor deze beeldreis komt van Flickr ( http:// www.flickr.com )

1 http:// www.flickr.com / photos /29436111@N05/3131592477

3 http://www.flickr.com/photos/astanglin/3078588496/

4 http://www.flickr.com/photos/37183619@N00/780539674

5 http:// www.flickr.com / photos / spudmurphy /2219132087/

7 http:// www.flickr.com / photos /70405662@N00/1205496024

8 http:// www.flickr.com / photos / kapungo /2364272931/

9 http:// www.flickr.com / photos / shaun /3153405503/

10 http:// www.flickr.com / photos /60762933@N00/255274807/

11 http:// www.flickr.com / photos /27888428@N00/2768271816/

13 http:// www.flickr.com / photos / oter /3104958433/

14 http:// www.flickr.com / photos / bigtallguy /2521728229/

15 http:// www.flickr.com / photos / earthandeden /2862439437/

16 http:// www.flickr.com / photos / jpcarter /201127369/

17 http://www.flickr.com/photos/johnjoh/766371635/

18 http:// www.flickr.com / photos / brooke /273364344/

20 http://www.flickr.com/photos/golampo/2956460464/

21 http:// www.flickr.com / photos / michaelspencer /380163067/

22 http:// www.flickr.com / photos /8034873@N07/1891671180

23 http:// flickr.com / photos / wwworks /2686982308/

24 http:// www.flickr.com / photos / kevinsaff /82830147/

25 http://www.flickr.com/photos/cesarastudillo/157553188/

26 http:// www.flickr.com / photos / wwworks /1384952210/

27 http:// www.flickr.com / photos /72825507@N00/2127311117

28 http:// www.flickr.com / photos / alicepopkorn /2971831831/ 29 http:// www.flickr.com / photos /livingos/2656622562/ 31 http:// flickr.com / photos / gastev /2960556197/ 32 http:// www.flickr.com / photos / kacey /249795799/ 33 http:// www.flickr.com / photos / booleansplit /2393247122/ 34 http:// www.flickr.com / photos / dubster /2986577562/in/ pool-moneyshots 35 http:// www.flickr.com / photos / ajawin /2448831073/ 37 http:// www.flickr.com / photos /14516334@N00/936410667 38 http:// www.flickr.com / photos / abhi _ ryan /2252867966/ 39 http:// www.flickr.com / photos /yogi/167926703/ 40 http:// www.flickr.com / photos / lumaxart /2364734203/ 41 http:// www.flickr.com / photos / apesara /2499666202/ 42 http:// www.flickr.com / photos / nathalielaure /2814370046/ 43 http:// www.flickr.com / photos / demibrooke /2994169884/ 44 http:// www.flickr.com / photos / seanj /96795910/ 45 http:// www.flickr.com / photos / krikit /2880756271/ 46 http:// www.flickr.com / photos / mukluk /573141468/ 48 http:// www.flickr.com / photos / giopuo /345913721/ 48 http:// www.flickr.com / photos / cijmyjune /175342364/ 49 http:// www.flickr.com / photos / orvalrochefort /2720574442/ 50 Foto door Marina Noordegraaf 51 http:// www.flickr.com / photos /14516334@N00/759309122 53 http:// www.flickr.com / photos /11599314@N00/2353309074 54 http:// www.flickr.com / photos / whetzel /71807735/ Het visuele materiaal voor deze beeldreis komt van Flickr ( http:// www.flickr.com )

28 http:// www.flickr.com / photos / alicepopkorn /2971831831/

29 http:// www.flickr.com / photos /livingos/2656622562/

31 http:// flickr.com / photos / gastev /2960556197/

32 http:// www.flickr.com / photos / kacey /249795799/

33 http:// www.flickr.com / photos / booleansplit /2393247122/

34 http:// www.flickr.com / photos / dubster /2986577562/in/ pool-moneyshots

35 http:// www.flickr.com / photos / ajawin /2448831073/

37 http:// www.flickr.com / photos /14516334@N00/936410667

38 http:// www.flickr.com / photos / abhi _ ryan /2252867966/

39 http:// www.flickr.com / photos /yogi/167926703/

40 http:// www.flickr.com / photos / lumaxart /2364734203/

41 http:// www.flickr.com / photos / apesara /2499666202/

42 http:// www.flickr.com / photos / nathalielaure /2814370046/

43 http:// www.flickr.com / photos / demibrooke /2994169884/

44 http:// www.flickr.com / photos / seanj /96795910/

45 http:// www.flickr.com / photos / krikit /2880756271/

46 http:// www.flickr.com / photos / mukluk /573141468/

48 http:// www.flickr.com / photos / giopuo /345913721/

48 http:// www.flickr.com / photos / cijmyjune /175342364/

49 http:// www.flickr.com / photos / orvalrochefort /2720574442/

50 Foto door Marina Noordegraaf

51 http:// www.flickr.com / photos /14516334@N00/759309122

53 http:// www.flickr.com / photos /11599314@N00/2353309074

54 http:// www.flickr.com / photos / whetzel /71807735/

U keek naar Marina’s ( www.marinanoordegraaf.nl ) visuele interpretatie van het thema “Kritisch Leiderschap”, gevoed door (het boek Leiderschapsversnellers van) Prof. dr. Wil Foppen Op deze presentatie rust een Creative Commons licentie

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Klinisch Leiderschap - Kritische ouder of zeik ****? - YouTube

Klinisch Leiderschap 2. Klinisch Leiderschap 2. Skip navigation Upload. Sign in. Search ...
Read more

Visie en leiderschap - Springer

Binnen de randvoorwaarde visie en leiderschap hebben lokale opinieleiders en interdisciplinaire teams een belangrijke rol voor een succesvolle ...
Read more

Leiderschap van professionele services - thesis.eur.nl

Eva-Marije de Boer Leiderschap van professionele dienstverlening Pagina 2 Abstract In this thesis research I tried to develop a leadership model for the ...
Read more

PerCo_studiedag_rond_leiderschap_intro - YouTube

Studiedag Rond Leiderschap. Patrick Vermeren spreekt in de introductie over de reden waarom academici werden uitgenodigd maar zonder de ...
Read more

Obote vs. Amin: 23 jaar Oegandees leiderschap kritisch ...

Obote vs. Amin: 23 jaar Oegandees leiderschap kritisch beschouwd DSpace/Manakin Repository
Read more

Creatief Leiderschap by cynthia Smeets on Prezi

Creatief Leiderschap Zelfbewustzijn 95% Zelfsturing Always Kritisch vermogen 95% Sociaal vermogen Communicatief vermogen 80% Kennis & Ervaring Zelf www ...
Read more

Leiderschap | waargemaakt

Berichten over Leiderschap geschreven ... als Centrum Kerk waarbij de benadering van Tim Keller in Manhattan kritisch gevolgd wordt op de ...
Read more

Leiderschap, kroonprinsendrama, kroonprinsen, organisaties ...

Leiderschap 9, Kroonprinsendrama. Waarom kroonprinsen in organisaties zelden de nieuwe leider worden al werden ze lang als beoogde nieuwe leider gezien
Read more