krik

50 %
50 %
Information about krik

Published on November 8, 2007

Author: aregh

Source: slideshare.net

Description

Kurs KRIK Kongsvinger

Brukervennlige og effektive nettsider Are Gjertin Urkegjerde Halland Informasjonskontoret for kristne folkehøgskoler Kongsvinger, 8. november 2007

NetLife Research er uavhengige eksperter på brukervennlig design • Brukersentrerte designprosesser • Informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign • Brukertesting og eyetracking • Evalueringer, kurs og rådgivning

BRUK-modellen: Erfaringsbasert, brukersentrert utviklingsmetodikk 1. Analyse 2. Konsept 3. Design

Agenda 10.00 – 10.45 Hva er gode brukeropplevelser? 10.45 – 11.15 Kaffepause 11.15 – 12.30 Personas, bruksoppgaver og forretningsmål 12.30 – 13.30 Lunsj 13.30 – 14.00 Intro til kjernemodellen 14.00 – 15.30 Kjernesider (Gruppearbeid) 15.30 – 16.00 Kaffepause 16.00 – 17.00 Presentasjon og tilbakemeldinger

Elementa i gode brukaropplevingar nyttig brukarvennleg tiltalande verdifull lettfunnen tilgjengeleg truverdig

Myter om brukervennligheit • Maks tre klikk til alt • Sju elementer i menyen • Unngå scrolling • Mykje funksjonalitet • Ser fint ut

Definisjonar av brukskvalitet Eit system skal være – lett å lære, – effektivt, – lett å huske, – håndtere feil på ein god måte – og være behagelig å bruke http://www.useit.com/alertbox/20030825.html

Kordan sikre brukervennligheit? • Involver brukarar og brukarkrav i utviklingsprosessen • Tilpass innhold og teknologi til brukarane, ikkje omvendt • Gjer løysninga oppgåvefokusert • Følge utbredte retningslinjer • Iterativ utvikling • Brukertest

Perfekt brukervennligheit hjelper ikkje... • ... hvis ingen har bruk for tenesta

”I will accept poor usability if I get what I need, if the total experience is great. I will reject perfect usability if I am not rewarded with a useful, engaging experience.” - Donald Norman

Eit spørsmål om tillit ”If possible, avoid having ads on your site. If you must have ads, clearly distinguish the sponsored content from your own. Avoid pop-up ads, unless you don't mind annoying users and losing credibility.” http://credibility.stanford.edu/guidelines

10 retningslinjer for truverdigheit 1. Gjer det lett å verifisere innhaldet ditt (lenker ut er bra) 2. Vis at det står ein ekte organisasjon bak 3. Vis fram ekspertise gjennom innhald 4. Vis fram ekte og truverdige mennesker 5. Gjer det lett å kontakte deg 6. Utform sidene profesjonelt og hensiktsmessig (design) 7. Gjer nettstaden nyttig og brukarvennlig (oppgåvefokusert) 8. Vis at innhaldet er oppdatert 9. Vis stor varsemd med annonser 10. Unngå feil av alle slag (også småfeil) http://credibility.stanford.edu/guidelines

Lett å finne? Utfordringa er ikkje lenger å gjere informasjon tilgjengeleg, men å besvare informasjonsbehov når dei oppstår, der dei oppstår

Verdien som blir skapt er avgjerande • Verdi for brukaren – Nytteverdi – Opplevelse – Return on Experience • Verdi for avsendar – Inntjening – Innsparing – Return on Investment

4 smarte ting å tenke på • Legg til rett for skumming • Bruk triggerord aktivt • Lag oppgåvefokuserte innganger • Vurder om nyheiter er riktig

1) Folk les ikkje tekstar, dei skummar • Skriv kort og legg til rette for skumming – Korte setningar – Korte avsnitt – Punktlister – Utheva nøkkelord

2) Folk leiter etter triggerord • Triggerord – Ordet brukeren ”har i hodet sitt” – Det du bruker når du søker på Google • Sjekk søkeloggen hvis du har! • Bruk triggerord aktivt i tekst og lenker Kva er våre triggerord?

3) Tenk viktigste oppgåver • Utgangspunkt i personas og scenarier • Lukten av informasjon og triggerord

4) Er nyheiter den beste måten? • Burde vi heller ha oppgåvefokuserte inngangar? • Blogg kan vere eit meir personleg og betre alternativ

“(…) etter ei uke har (nyheiten) ingen verdi lenger. Den er gløymt, og ligg difor og rotnar i arkivet. Og det luktar ikkje godt om nokon skulle slumpe til å finne den.” http://www.nettskriving.no/skrivetips/2005/10/794553.shtml

Agenda 10.00 – 10.45 Hva er gode brukeropplevelser? 10.45 – 11.15 Kaffepause 11.15 – 12.30 Personas, bruksoppgaver og forretningsmål 12.30 – 13.30 Lunsj 13.30 – 14.00 Intro til kjernemodellen 14.00 – 15.30 Kjernesider (Gruppearbeid) 15.30 – 16.00 Kaffepause 16.00 – 17.00 Presentasjon og tilbakemeldinger

Agenda 10.00 – 10.45 Hva er gode brukeropplevelser? 10.45 – 11.15 Kaffepause 11.15 – 12.30 Personas, bruksoppgaver og forretningsmål 12.30 – 13.30 Lunsj 13.30 – 14.00 Intro til kjernemodellen 14.00 – 15.30 Kjernesider (Gruppearbeid) 15.30 – 16.00 Kaffepause 16.00 – 17.00 Presentasjon og tilbakemeldinger

PERSONAS OG SCENARIER

Tre viktige spørsmål 1. Kven er brukarane? 2. Kva mål har dei? 3. Hvordan kan vi hjelpe dem å nå sine mål?

1. Kven er brukargruppene? • Målgrupper er på ikkje tilstrekkelig • Vi må vite kven dei faktiske brukargruppene er • Aller helst bør vi snakke med folk for å finne ut dette ?

2. Kva mål har dei? Døme: NRK Kva er oppskrifta på skillingsbollar? Døme: Lånekassen Når er fristen for å søke fast rente? Døme: SFT Kor mykje PCB-holdig rivningsmateriale er på ? avveie?

3. Korleis kan vi hjelpe folk å nå sine mål? • På internett? ? – Innhold – Funksjonalitet – Design og layout • Og korleis skal nettet forholde seg til andre kanaler: brosjyrer, kampanjer, kundeservice?

Personas og scenarier • Kva er personas? – Ikkje reelle brukere – Ikkje gjennomsnittlege brukere – Men typiske brukere • Kvifor personas? – Konkretisering – Vise brukarane sitt handlingsmønster – Gi prosjektet brukarfokus – Styrande for videre utvikling – Felles referanse for prosjektteamet – Evalueringsverktøy

Case: Vinmonopolet Scenario 1 Eli skal ha jentekveld på lørdag og vet at hun snart må begynne å tenke på å bestille, helst i løpet av mandagen. Hun ringer kundesenteret og ønsker ikke postoppkrav. Kundesenteret anbefaler å betale med kredittkort, men Eli er skeptisk til å oppgi dette over telefon. Kundesenteret anbefaler henne da å ta turen innom nettsidene til Vinmonopolet og bestille via nettbutikken. Eli har ikke gjort dette før, men tar anbefalingen og går inn på www.vinmonopolet.no.

Andre prioriterte brukargrupper • Mat & vinkobleren – Kristian – Litt perfeksjonist. Opptatt av at vinen passer til maten. Ønsker å briljere når det kommer gjester. • Butikkhandelsplanleggeren - Finn – Ansvarlig for å organisere innkjøp av drikkevarer til forspillene. Ønsker å kjøpe noe godt å drikke til en romantisk kveld.

Eli - distriktsbrukaren Finn - butitikkhandel Kristian – mat&vin-kobler pris Rolf – vineksperten type land drue

Oppgave • Grupper på to og to • Lag ein persona og typiske scenarier • Tid: 20 minutter Bilde Navn, alder, bakgrunn eller Viktigste mål tegning Viktigste triggerord’ Bruksscenario: Kordan ville vedkommande ønske å a) finne våre nettsider og b) bruke våre nettsider?

BRUKSOPPGÅVER

FORRETNINGSMÅL

Har du målsetningar for nettstaden? Passive målsetningar: • ”Få informasjon ut på nett” (men kvifor?) • ”Ha vårt på det tørre” (men kven har nytte av det?) • ”Lansere på tid og budsjett” (men kva?) • ”Tre nyheter i veka” (men kvifor?) • ”Få fleire besøk til nettsidene” (men kven?) • ”Meir effektiv arbeidsflyt” (men kordan?) • ”Færre henvendelsar” (men kva slags henvendelsar?)

Investeringar skal gi avkastning • Design, utvikling og drift av nettstaden din er ei investering • Alle investeringar bør gi ein målbar avkastning • Kva slags ”avkastning” kan nettstaden din gi? • Kva slags grep kan du gjere for å auke avkastninga? • Kordan kan du måle avkastninga?

Legg inn relevante Calls to Action

Følg med på konverteringsraten Antall ønska handlingar * 100 Antall besøkende (potensielle kundar) 210 salg * 100 = 1,75 12 000 besøk på sida

Agenda 10.00 – 10.45 Hva er gode brukeropplevelser? 10.45 – 11.15 Kaffepause 11.15 – 12.30 Personas, bruksoppgaver og forretningsmål 12.30 – 13.30 Lunsj 13.30 – 14.00 Intro til kjernemodellen 14.00 – 15.30 Kjernesider (Gruppearbeid) 15.30 – 16.00 Kaffepause 16.00 – 17.00 Presentasjon og tilbakemeldinger

Agenda 10.00 – 10.45 Hva er gode brukeropplevelser? 10.45 – 11.15 Kaffepause 11.15 – 12.30 Personas, bruksoppgaver og forretningsmål 12.30 – 13.30 Lunsj 13.30 – 14.00 Intro til kjernemodellen 14.00 – 15.30 Kjernesider (Gruppearbeid) 15.30 – 16.00 Kaffepause 16.00 – 17.00 Presentasjon og tilbakemeldinger

KJERNEMODELLEN

Problemet med forsidefikling © Joshua Porter: Home alone? The role of content aggregators

Problemet med isolasjon http://www.flickr.com/photos/brendio/147026911/

Problemet med informasjonsoverlast 100 Exabytes All info / year Unique info / yea All human 12 Exabytes documents produced last 40.000 years 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 © Stuart Park, based on Lesk, Berkeley SIMS, Landauer, EMC

Utnytte Calls 2 Action Forretningsverdi Sosial verdi

ABOUTNESS FINDABILITY

Vi må starte med kjernen

Design med kjernemodellen Prioritér og design kjernen (Prioritert innhald og funksjonalitet som tilfredsstiller brukarmål) Design vegar inn til kjernen (SEO, fasetter, menyar, søk, RSS, nyheitsbrev – alle mulige midler) Tilby relevante vegar vidare frå kjernen (”Calls to Action” som møter brukar-, forretnings- og sosiale mål)

Kjerne, vegar inn og vegar vidare Mest optimale informasjonsenhet Kjernen Balanserer brukar- og forretningsmål

Eksempel: Kommune Kjerne: Tenester , t.d. barnehage Forside Online søknad Søk om barnehageplass Søknadsfristen for hovudopptaket er 1. mars, men ein kan søkja Internt søk barnehageplass heile året. Du søkjer plass ved å bruka vår fullelektroniske Offline søknad søknadsportal. Her sender du oss søknaden frå dataskjermen: n Opplysningane går direkte inn i vårt barnehagesystem Google/SEO n Du får ei kvittering på at søknaden er motteken Kontaktpunkter Søk om barnehageplass Inngåande lenker Skriv ut Spørsmål & svar Nyheitsbrev - Kor gamalt må barnet vera før det kan byrja i barnehage? Send til ein venn Barnet må vere fylt 10 månader før det kan begynne i barnehagen. Det kan søkjast plass i inntil 3 barnehagar. + Kva er prioriterte grupper? Brosjyrer + Kor mykje kostar det? Kart over barnehagar + Finst det barnehagar som er opne på kvelden og om natta? + Kor lang tid tar det før eg får svar på søknaden? RSS + Kan eg klage på utfallet av søknaden? Lenker til barnehagar Barnehagar i Førde Kommunale barnehagar Førde familiebarnehage Kyrkjevegen barnehage Slåttebøen 33 Postboks 6 6800 FØRDE 6800 FØRDE 57 83 22 47 916 90 359

Eksempel: Finn Forside Online søknad Internt søk Offline søknad Google/SEO Kontaktpunkter Inngåande lenker Skriv ut Nyheitsbrev Send til ein venn Brosjyrer Kart over barnehagar RSS Lenker til barnehagar

Prioritér det viktigaste elementet

Tilby støtteinfo etter behov

Enkelt, oppgavefokusert design

Kjernen kan også være distribuert

Kjernevariasjonar Kjerneside Kjerneflyt Mange kjerner Distribuert kjerne Kjerne-mal Long Tail-kjerne

Design gode vegar inn til kjernen Internt søk Forside RSS Opne APIer Affiliates Nyheitsbrev Google/SEO

Vegar vidare: Calls to action Legg i handlevogn Kjøp brukt Legg i ønskeliste Andre kjøpte... Se også... Gi vurdering Tagg produktet

Temaer og referanser Inward Paths Findability Core Prioritiering Outward Paths Verdi Search Engine Epicenter Design Copy Calls to Action Captology Optimization Ads as interface Simplicity Getting Persuasion Tunelling Links Search Marketing Real Adaptive Design Agile Rhetorics Kairos Persuasion Feeds Newsletters Affiliates Development Flow Paths Conversion Statistics Information scent Offline Human Information Interaction ROI Social Design marketing Site navigation Sensemaking Hub-Spoke Tagging Recommendation Facets Residue Attraction Tags IA2.0 Microformats Systems Viral Marketing Taxonomies Site Search Best Semantic Web APIs Personal Social Media Optimization Bets Link-rich frontpages InfoClud

Alternative bruksområder • Enkelt, fleksibelt tankeverktøy • Støtteverktøy for intuitive valg • Flygande start på konseptfasen • Zoom inn på konsept utan å låse • Prioritering for redesign • Kommunikasjonsverktøy • Flytte fokus frå forsida

Prøv sjølv! Vegar inn Kjerne Vegar vidare

Og la oss bygge eit vakkert... ... informasjonsunivers!

Agenda 10.00 – 10.45 Hva er gode brukeropplevelser? 10.45 – 11.15 Kaffepause 11.15 – 12.30 Personas, bruksoppgaver og forretningsmål 12.30 – 13.30 Lunsj 13.30 – 14.00 Intro til kjernemodellen 14.00 – 15.30 Kjernesider (Gruppearbeid) 15.30 – 16.00 Kaffepause 16.00 – 17.00 Presentasjon og tilbakemeldinger

1) Finn mulige kjerner Gruppeoppgave • Lag en liste over de mest åpenbare kjernene/kjernesidene for din skule Ønsket resultat • Opplisting på A4-ark Tips! • Hva er det brukeren aller helst vil gjøre? Tid • Hva skal til for at brukeren blir fornøyd? • Hva er det DU aller helst vil oppnå? • 5 minutter • En kjerne kan være en side, men også en flyt, et element, eller noe helt annet...

2) Velg ut én kjerne Gruppeoppgave • Velg ut én av kjernene/kjernesidene (den dere tror er aller viktigs) • Sett en stor ring rundt denne • Denne skal vi jobbe videre med etterpå Tips! • Hva er det brukeren aller helst vil gjøre? Tid • Hva skal til for at brukeren blir fornøyd? • Hva er det DU aller helst vil oppnå? • 5 minutter

3) List mulige elementer i kjernen Gruppeoppgave • List opp alle potensielle elementer i kjernen (eller på kjernesiden om du vil) Ønsket resultat • Opplisting på et A4-ark Tips! • Elementer kan f.eks. være tittel, bilde, kart, søknadsknapp, spørsmål og svar, kontaktperson, Tid osv. • Tenk på både kjerne-elementer og • 5 minutter støtteinformasjon

4) Velg kjerne-elementer Gruppeoppgave • Velg ut 1-3 kjerneelementer (det aller, aller viktigste!) Ønsket resultat • Sett ring rundt kjerne-elementet/-ene i lista Tips! • Kjerne-elementer er de aller, aller mest Tid sentrale elementene i kjernen/kjernesiden • Hva står igjen hvis du måtte fjerne alt unntatt • 5 minutter det som absolutt MÅ være der? • Det KAN være mer enn ett kjerne-element, men prøv først å unngå dette...

5) Velg støtteinformasjon Gruppeoppgave • Velg ut de elementene som må være med som støtteinformasjon Ønsket resultat • Sett kryss ved støtte-elementene Tips! • Støtteinformasjon er nødvendig Tid informasjon som brukeren kan ha behov for for å løse sine oppgaver, • 5 minutter føle trygghet ved sine valg, osv.

6) Design kjernen! Gruppeoppgave • Fyll ut brukermål og forretningsmål øverst • Stryk elementer som ikke skal være med • Design kjernen/kjernesiden slik den bør være Tips! Tid • Fokuser på det viktigste kjerneelementet • Det er lov å delegere design av enkeltelementer • 25 minutter innad i gruppen. • Bruk gjerne post-it-lapper som kan limes på skissen. • Tekst og innhold er også design!

7) Lag gode veier inn til kjernen Gruppeoppgave • List opp alle mulige veier inn til kjernen dere har laget, og prioritér de viktigste Tips! Ønsket resultat • Tenk så fritt som overhode mulig • Skriv inn veier inn på for å finne veier inn til kjernen • Veier inn kan være gjennom intern pilene til venstre på arket navigasjon på nettstedet, men også gjennom andre nettsteder, offline kanaler, osv. Tid • Tenk på hvor brukeren befinner seg • 15 minutter (fysisk, mentalt og virtuelt) og hvordan veien derfra kan lede til din kjerne

8) Lag gode veier videre fra kjernen Gruppeoppgave • List opp alle mulige veier videre fra kjernen utfra brukermål og forretningsmål • Prioritér de viktigste Tips! • Når brukeren har fått ”svar på sine spørsmål” eller ”løst Ønsket resultat sitt problem”, hva er da • Veier videre til høyre på arket naturlige veier videre? • Hva er det vi som avsendere ønsker at brukeren skal gjøre? Tid • Har våre veier videre en • 15 minutter form for relevans til der brukeren er nå?

Agenda 10.00 – 10.45 Hva er gode brukeropplevelser? 10.45 – 11.15 Kaffepause 11.15 – 12.30 Personas, bruksoppgaver og forretningsmål 12.30 – 13.30 Lunsj 13.30 – 14.00 Intro til kjernemodellen 14.00 – 15.30 Kjernesider (Gruppearbeid) 15.30 – 16.00 Kaffepause 16.00 – 17.00 Presentasjon og tilbakemeldinger

Agenda 10.00 – 10.45 Hva er gode brukeropplevelser? 10.45 – 11.15 Kaffepause 11.15 – 12.30 Personas, bruksoppgaver og forretningsmål 12.30 – 13.30 Lunsj 13.30 – 14.00 Intro til kjernemodellen 14.00 – 15.30 Kjernesider (Gruppearbeid) 15.30 – 16.00 Kaffepause 16.00 – 17.00 Presentasjon og tilbakemeldinger

9) Vi presenterer for hverandre! • Vi tar runden fra bord til bord og ser hva de ulike gruppen har kommet fram til

Oppsummering Uten kjernemodell • Hvor langt ville vi kommet uten? • Har vi fått andre idéer nå ? • Hvor ville vi ha begynt uten? • Gjenstår fortsatt mye arbeid med å detaljere innhold, navigasjon og design • MEN vi har satt fokus på det viktigste!

Spørsmål? Kommentarer? Navn E-post Mobil

www.iallenkelhet.no

Add a comment

Related pages

Krick Modelltechnik

Krick-Modelltechnik hat sich zum Ziel gesetzt, ausschließlich den Modellbau Fachhandel zu beliefern und zu unterstützen, da wir der Meinung sind ...
Read more

Ferienhaus & Ferienwohnung in Krik (Westküste) | Fewo-Direkt

Ferienhäuser & Ferienwohnungen in Krik bei FeWo-direkt.de mit der größten Ferienhaus-Urlaub Auswahl weltweit. Online buchen, immer einfach und sicher!
Read more

Gaffelschoner Krik Vig;krikvig

Der Schoner Krik Vig, Chartertouren mit einem Traditionellen Gaffelschoner auf der Ostsee
Read more

Krick - Informationsdienste, Fachpublikationen, Online ...

Krick Produkte und Dienstleistungen: Telekommunikationsverzeichnisse, Das Telefonbuch, Das Örtliche, Online-Werbung, Google AdWords, Fachinformationen ...
Read more

Daten - Gaffelschoner Krik Vig;krikvig

Der Schoner Krik Vig, Chartertouren mit einem Traditionellen Gaffelschoner auf der Ostsee
Read more

Kriegsspiele | Spielen.com

Die besten Spiele. Tank Tactics; Uphill Rush 3; Mahjong Shanghai; Lose the Heat 3: Highway Hero; Pong; Beste Spielekategorien. Kriegsspiele; MMO; Musik ...
Read more

KRIK - Wikipedia, the free encyclopedia

KRIK may refer to: KRIK (FM), a radio station operating on 100.5 MHz/Channel 263 licensed to Refugio, Texas, U.S.A.. Kristen Idrettskontakt, a Christian ...
Read more

Willkommen bei Krik Vig Camping og Hüttenpark

Krik Vig Camping er en hyggelig 3-stjernet familieplads, placeret mellem skov og vand. En unik beliggenhed, i det naturskønne Thy. Campingpladsen ...
Read more

Krik? Krak! Haiti e.V.

Krik ? Krak ! = Traditionelle Redefloskel haitianischer Geschichtenerzähler. Um die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf die Geschichte oder das Rätsel ...
Read more

Krik? Krak! - Wikipedia, the free encyclopedia

Krik? Krak! (ISBN 0-679-76657-X) is a book written by Edwidge Danticat. It consists of nine short stories plus an epilogue. The stories are tied together ...
Read more