Krijimi i formularit

50 %
50 %
Information about Krijimi i formularit
Books

Published on March 11, 2014

Author: kallkan

Source: slideshare.net

* *Ne kete prezantim do ta spjegoj ne disa hapa se si krijohet nje formular per regjestrimin e te dhenav.

Pasi qe e kemi te gatshme tebelen,per ta krijuar formularin shkojm si ne hapat ne vazhdim: Klikojm ne Create dhe zgjedhim From dhe na hapet dritarja si ne foto.

Me te djatheten e mausit klikojm ne hapsir shko zgjedhim Design View per ta dizajnuar

Ne kete rast jemi duke krijuar butonin per ruajtjen e te dhenes

Pasi qe kemi krijuar butonin ateher duhet ta ruajm formularin dhe ta hapim formularin

E kemi hap formularin dhe e kemi shkruar nje te dhen dhe klikojm ne buton (save)

E hapim tabelen dhe me sukses eshte ruajtur E dhena.

Add a comment

Related presentations

Related pages

KRIJIMI I PROFILIT TË MATURANTIT NE PORTALIN QEVERITAR ...

KRIJIMI I PROFILIT TË MATURANTIT NË PORTALIN ... Klikojmë mbi “Aplikim i Ri” që të vijojmë me aplikimin për plotësimin e formularit A1, ...
Read more

Bazat e Te Dhenave - Shenime - Scribd - Read books ...

Krijimi i formularit në Design View bëhet me klikimin në pullën New dhe duke zgjedhur Design View ndërsa te Choose the table or query where the object ...
Read more

Microsoft Access...!!!! Projekt ne Word - Scribd - Read ...

Krijimi dhe dizajnim i formularit Sqarim:Krijimi i formularëve nuk është shumë i komplikuar por mundësit të cilat i ofron një
Read more

KRIJIMI I PROFILIT TË MATURANTIT NE PORTALIN QEVERITAR ...

Title: KRIJIMI I PROFILIT TË MATURANTIT NE PORTALIN QEVERITAR DHE APLIKIMI PER FORMULARIN A1 Author: Dell Last modified by: Qerim Karame Created Date
Read more

N.Sh. "Professional"

-Paraqitja në ATK e puntorve të ri dhe Krijimi i dosjes ... i kontributeve pensionale dhe tatimit në paga si dhe nxerrja e formularit për ...
Read more

Bazat e të dhënave - www.muhamerujkani.weebly.com ...

Krijimi i Formularit. Në fund kemi krijuar formularin nga tabela me emrin Tabela-Kursistët,i cili shihet në figurën në vijim. Si krijohet formulari ...
Read more

Men. Baz. Dhënave | pyetjet

Krijimi i relacionit 1-me-Shume midis entiteteve ne Bazen e te dhenave (praktike)! 62. Krijimi i formularit dhe nenformularit (form with subform)! 63.
Read more

Ambasada Gjermane Tiranë - Faqja e parë

4,5 milionë euro për rinovimin e konvikteve sipas parimit të efiçencës së energjisë. Kursim i energjisë, mbrojtje e mjedisit dhe krijimi i ...
Read more