Kozma Botond Szilárd: Gerle Éva perverzióra való hajlamai a sorsképlete tükrében

50 %
50 %
Information about Kozma Botond Szilárd: Gerle Éva perverzióra való hajlamai a sorsképlete...
Education

Published on March 20, 2014

Author: szilardkozma

Source: slideshare.net

Description

Amint Joó Viola is rámutatott, Gerle Éva azért lázad zsigerből a Kauzális asztrológia ellen, mert abban nem tudja azt a látszatot kelteni, hogy azoknál is jártasabb és tájékozottabb, mint akik művelik. Így a kauzális asztrológia róla, illetve az általa sajnos, vastagon megtestesített és megjelenített karmikus hajéamairól szóló, objektív leleplezéseit sem tudja semlegesíteni. Kozma Botond Szilárd karma-asztrológus

Kozma Szilárd karmaasztrológus: Az asztrológiai sorsképletekben található, szexuális perverziókra utaló, asztrológiai jelek és spirituális motívumok számbavétele (A perverzióját- anális szex-imádatát nyíltan felvállaló Gerle Éva,szexista blogger rendkivüli sorsképletének az értelmezése) … Akár a betegségek esetében, ahol a betegségnek és a betegségre való hajlamnak a lelki - szellemi okainak a feltárása és a betegség kialakulásának az ily módon történő megelőzése fontosabb a korházi intenzív és sebészeti osztályokon történő beavatkozásoknál, vagy a kemóterápiás kezeléseknél, úgy a pedofilia esetében is, ajánlatosabb a pedofil hajlam időbeni felismerése. A tényleges pedofil vonzódások és a tudatos cselekvési késztetések kialakulásához szükséges családi- környezeti impulzusok (élethelyzetek, személyi viszonyok, stb.) jellegének - minőségének és intenzitásának a feltárása. Ezek segítségével már a figyelmes és felelősségteljes neveltetés, illetve a gondos irányítás és a veszélynek (a hajlamnak: önkéntelen és öntudatlan késztetésnek) az idejében történő megnevezése (a veszélyes következmények felmutatása), nagyobb segítség lehet egy pedofiliára hajlamos (fiatal, vagy felnőtt) számára mint a megtörtént és esetleg jogilag is leleplezett bűnnek a „megbüntetése”. Vagyis, a törvényes lelepleződést követő, körülményes, hosszadalmas és nem egyszer a különféle értelmezések labirintusában elsikkadó bírósági eljárások, vagy a végzetes tetteket követő megtorló büntetések végrehajtása. Ahogy a különböző szexuális perverziókra való hajalmot ki lehet mutatni a személyi horoszkóp segítségével, ezen belül a pedofiliára való hajlamot is, külön ki lehet mutatni. De nem árt óvatosnak lenni és a felelőtlen bélyegzéseket föltétlenül el kell kerülni: egyetlen, vagy akár két, vagy három pedofil hajlamra utaló horoszkóp-jel, még koránt sem azt jelenti, hogy az illető személy óhatatlanul a pedofilia rabja, hogy máris benne van a bűn sodrásában. A pedofilia hajlamára utaló

horoszkóp elemek alapján viszont (Pl. többszörösen támadott Lilith, vagy Sárkányfarok a Bikában, a Rákban, a Mérlegben, a Skorpióban, vagy a Halakban, és főként ha az illető személynek a sorsképletében egymást támadják, vagy negatívan fényszögelve, egymással együttállnak a Vénusz, a Jupiter, az Uránusz, a Neptunusz vagy a Plútó, illetve, ha ezek un. karmikus alakzatokat alkotnak egymással. Pl. un. T-kvadrát, vagy Lándzsahegy nevű alakzatokat.) biztosra vehető, hogy a vizsgált személynek vannak ilyen jellegű, öntudatlan és önkéntelen vágyai, sóvárgásai, vagy konkrét vonzódásai. És, hogy ezek zavaros (és zavaró!) gondolatok és homályos képzelgések, ilyen vonatkozású álmok, vagyis önkéntelen sóvárgások, öntudatlan vágyakozások, vagy éber állapotban is előálló spontán fantázia-képek formájában jelentkeznek. Nagy általánosságban véve, minden olyan személy, akinek a Lilith valamelyik vízjegyben (Rák, Skorpió, Halak), de főképpen, ha a Bikában, vagy a Mérlegben áll és a Vénusztól, a Jupitertől, a Neptunusztól és a Plútótól negatív fényszöget kap, akkor több mint valószínű, hogy a horoszkóp-tulajdonos hajlamos a szexuális devianciák valamilyen formájára. A pedofiliára való hajlam viszont akkor jelentkezik, ha a fentiek mellett, a vizsgált szülött horoszkópjában, a Lilith, vagy a Sárkányfarok a Holddal és/vagy a Szaturnusszal is negatív fényszöget alkot. És ez különösen akkor, ha a Lilith a Bikában, vagy a Mérlegben, vagy a Víz- jegyekben áll és ha a Hold nem csak a Lilith-el, hanem a Jupiterrel, a Nappal, a Szaturnusszal és/vagy a Plútóval, illetve ezek valamelyikével is, negatív fényszöget alkot. Amennyiben a fenti elemekhez a Mars is valamilyen negatív formában (diszharmonikusan) kapcsolódik, és nem csak a Lilithez, hanem a Naphoz, a Jupiterhez és / vagy a Szaturnuszhoz), az eset már a veszélyes felelőtlenség, illetve a lehetséges bűnözői hajlamok szféráját érinti, egészen a kéjgyilkosságra való hajlamokig is elmenően. Természetesen, olyan születési képletet ritkán fogunk találni - Az ilyenekkel ugyanis, nagyon ritkán találkozhat asztrológus, mivel ezek a személyek félnek a lelepleződéstől és a karmikus - Spirituális gátlásokban és zavarokban jelentkező szellemi meghatározódás, amellyel

az ilyen személyek születnek, már eleve kitéríti őket az asztrológusok útjából, elrejti azok szeme elől. - amelyben a pedofiliára és a szexuális devianciára, vagy az ilyen jellegű tudatos bűnözésre való hajlamra utaló jelek mindegyike szerepeljen. (Amennyiben mégis találkoznánk „véletlenül” ilyen sorsképlettel szakemberként, majdnem biztosra vehető, hogy az illető személy, ha nem is tárja fel őszintén, vagy nem említi meg, mint mellékes kis lelki zavart, ezt a problémáját, de amennyiben már egy – két évtizede felnőtt, akkor titokban küzd ezzel a „titkos démonával”. És ha nem is sodródott még be az örvénybe, igen nagy küzdelmet folytat a saját sóvárgásaival és az őt állandóan kísértő, a mágikus erejű karma-képzelete által beidézett „kedvező” élethelyzetekkel, csábító sors-körülményekkel, illetve a konkrét vágyaival. És, a többnyire már tudatos fantázia-képeivel. Én legalább is, nagyon kevés olyan „bátor” horoszkópot rendelő személlyel találkoztam, aki már kezdettől, nyíltan fel merte volna vállalni ezeket a karma- problémáit. És ha igen, akkor csak azért, mert az zavarta a családi, illetve a párkapcsolati életében és úgy érezte, hogy zavart okoz benne az, ha titkolnia kell ezeket a karmájából, illetve természetesnek képzelt vágyaiból eredő, sóvárgásait, pl. az élettársa előtt, és ezért tudatosan meg szeretett volna szabadulni tőle. A legtöbb ilyen, hozzám bizalommal, segítségért forduló őszinte személy, nő nemű volt, és rendszerint nem csak az okozott problémát, hogy az élettársukkal való szeretkezés közben, azoktól más – illetve velük azonos! - nemű személyekkel való szeretkezések fantázia-képei ugrottak be mindig, amitől nem lehetett soha hüvelyi orgazmusuk. Sőt: általában hüvelyi túlérzékenységtől is szenvedtek, aminek következtében, számukra fájdalmas volt a férjeik péniszének a hüvelyükbe való behatolását „elszenvedni” és ez alkalmanként, „szeretkezés” utáni, belső sebek képződésével is járt. Ezeket a szerencsétlen párkapcsolati állapotokat az is súlyosbította, hogy az ezer kilencszáz hatvanas és hetvenes években, divatban levő szexuális pszichológia és a gyermekpszichológia azt tanácsolta a szülőknek, hogy hagyják nyugodtan a gyermekeiket önkielégítést végezni, mert az nem csak, hogy nem árt, hanem segíti azokat a felnőttkori szexuális életük minél teljesebb megélésében.

Az én gyakorló asztrológusi tapasztalataim viszont, száz százalékosan azt mutatják, hogy amennyiben azok a hajdani (volt!) kislányok, akik, akár szülői beleegyezéssel (sőt: a pszichológia felvilágosításai nyomán: szülői bátorítással!), akár titokban, csiklón keresztüli önkielégítést végeztek (Olyan is volt, aki a kis hüvelyébe helyezett tárgyakkal próbált „a csúcsra” fel jutni, de az már egyiknél sem jött be. Ezek a naiv próbálkozások viszont elegek voltak ahhoz, hogy „a zónában matatva” csiklójuk ingerlődése által felkínált lehetőséget idejekorán felfedezzék és ezzel „titokban”, vagy, ha „felvilágosult” szülők gyermekei voltak, akkor nyíltan elindulhassanak a felnőttkori szexuális életük tönkretételének a biztos útján.), felnőtt korukra majdnem teljesen elveszítették a hüvelyi orgazmus-készségüket. Ezekben az esetekben tehát, nem volt csoda, ha a horoszkópjukból kiolvasható, ide vonatkozó hajlamaik hatására is, a velük azonos nemű személyekkel, vagy éppenséggel kis gyermekekkel – Néha, saját gyermekeikkel… - való szexuális kielégülési lehetőségekről szóló fantázia-képek kezdtek egyre sűrűbben megjelenni a tudattalan érzés- és képzelet-világukban, álmaikban. Még egyszer mondom, hogy gyakorló asztrológusként ritkán találkoztam az egyértelmű pedofiliára, illetve a konkrét szexuális bűnök elkövetésére való hajlamokra utaló, „elégséges” jelekkel rendelkező horoszkóppal. A fent leírt, a modern pszichológiai „felvilágosultság” nyomán is létrejött „nehéz helyzetek” kijavítására irányuló kéréseket tehát, eddig sikerült, a teljes karma-jellegnek az asztrológiai feltárás segítségével úgy megtanácsolni, hogy hosszú hónapok után a pozitív eredmények is jelentkeztek. Majd, ha az illető személyek elég erősnek bizonyultak és nem engedtek az un. „kézi könnyítési lehetőségek” kísértésének, egy – két év múlva, el tudták érni a hüvelyi orgazmus elérésének az állandósítását is. De a szexuális devianciákra utaló jeleknek egy olyan halmazát tartalmazó asztrológiai sorsképlettel, amely ránézésből arra jogosított volna fel, hogy azt állítsam, hogy az illető személy egészen biztos, hogy homoszexuális, vagy leszbikus, vagy pedofil, a tüzetesen megvizsgált sorsképlete nyomán, 2O14 december 13-ig, legalább is, még nem találkoztam. December 13-án viszont, egy feminista provokációnak

engedve, pontosan egy ilyen sorsképletet kezdtem el, teljesen más okok és szempontok miatt, értelmezni. Annak ellenére, hogy az élettársam sok panaszos beszámolójából értesültem arról, hogy az, a magyar liberális és feminista internetezők körében magának vezér-írói szerepet vindikáló (Magát egyenesen „celebnek” hirdető!) és a különböző szexuális perverziókat propagáló blogján az erős férfi-gyűlöletével kitűnő Gerle Éva, a „celebes” , bolg- írói „tekintélyét” , latba veti annak érdekében, hogy Violát őrültnek tüntesse fel, én december 13-ig, nem vizsgáltam meg a képletét. De amikor Violától arról értesültem, hogy ez a féri- és apagyűlölő, tehát direkt és kimondottan csak kikészíteni és tönkretenni (levadászni ) való férfiáldozatokra leső nő, amellett, hogy szabályos tervet közölt a „Csak az olvassa” című blogján a családom gazdasági tönkre-tétele lehetőségeit taglalva, sőt, hogy azon engem szólogat és hívogat, vagyis provokál, tudtam, hogy ennek a perverziójával az interneten büszkélkedő fiatal vígözvegynek, mint karma-leleplező asztrológusra, „nagy szüksége van rám”. Pontosabban: a leleplező feltárásaimra. Hiszen Gerle Éva, éppen a 35 és a 41 éves kor közötti, Szaturnuszi fejlődési korszakában lévén, egy életfontosságú sorskereszteződéshez érkezett. Akkoriban úgy okoskodtam, hogy amennyiben sikerül ennek a gazember nőnek felébrednie és megfordulnia („pálfordulnia”), tehát, amennyiben sikerül az anyagi helyzete által lehetővé tett, beteges népszerűség-hajszáját abba hagynia, de legalább is, ezt a nyilvánosság előtt folytatott tevékenységét mérsékelnie, de főként, ha sikerül a férfi- gyűlöletének és az exhibicionizmusából eredő, népszerűség-hajszájának a valós, karmikus okait megismernie és ennek következtében, az interneten folytatott ártalmas tevékenységének a következményeiért (tetteiért és a szavaiért) a gyakorlati felelősséget felvállalnia, akkor, akár egészségesen is tovább élhet. Hogyha viszont nem, akkor hamarosan ő is korai halállal meg fog halni a következő években, akárcsak a férje. Herélő Perverz Madonna tehát, a gazemberes cinizmusával, anélkül, hogy tudná, hogy valójában kit is becsmérel liberális önimádatában,

jogtalanul belekötött a feleségembe annak egy, a Szaturnuszi szellemi erőkről szóló cikke miatt. A Kos Lilithje által jelölt mély-rombolási (Terminátori) karmája áldozataként, és elfajult liberálisan meg lévén győződve arról, hogy neki szabad mindenkibe büntetlenül bele kötnie, és mindenkit különösebb következmények nélkül becsmérelhet és tönkretehet, galád módon Violát becsmérelni kezdte. Képletesen szólva: visszakézből az őrültek házába (Fehér köpenyesek közé) „utalta”. Ez a hőstette viszont, nem volt neki elég, hanem, akkor, amikor látta, hogy Violát nem tudja „lenyomni” (Ez egyébként a Turbéki Kota kifejezése, arra, hogy a gonosz férfitársadalom őt korábban elnyomta.), mert az neki többszörösen „vissza-feleselt”, el kezdett engem is provokálni, hirdetvén, hogy az asztrológia úgy is hiteltelen az ő szemében. Hát ekkor vizsgáltam meg közelebbről a képletét. és azt, amit ott első látásra észleltem a perverz terminátor férfi-gyűlöletének a karmikus okairól, és persze a nemtelen hazudozási és rágalmazási mániájának az okairól, tehát ami már első látásra is teljesen világos és egyértelmű volt, azonnal közöltem is, a www.asztrologosz.com című portálomon. De arra, amire másnap a magát undorító módon folyton dícsérgető, önjelölt „blog-író, tehát író” (Ez a saját státuszának a meghatározása) hölgy freudi elszólalásaiból, határozottan gyanakodni kezdtem, messze alul múlta a gyakorlati valóságot! Csak akkor derült fény az elképesztőn sokszínű perverziójára, amikor Vadgalamb Léna engem áttételesen a lányaimmal szembeni pedofiliával rágalmazni kívánván, az ő ide vonatkozó, erős pedofil sóvárgásait óvatlanul kibökte, a rejtett pedofil sóvárgásait elkottyintotta. Nevezetesen azt, hogy ez, az állítólag az ő szabad akarata ellenére három gyermekes szülővé, majd szabad víg- özveggyé vált „nőt” az anális (fenéklyukas) szexuális élvezetek sem képesek már kielégíteni és titokban annál izgatóbb, betegesen perverz vágyak gyötrik, és az ő leszbikus szexuális természete egyértelműen keveredik, a titkos pedofiliás sóvárgásaival. II.

Mondom, én addig csak az erős személyiség- és maszkulinitás-ellenes (Az általam felfedezett anyai ági örökletes karma-programok leírásában egyes számmal megjelölt.) és a szerelmi-szexuális zavarokkal keveredő, feltűnően erős valóságferdítési, önkényes valóságértelmezési és sima hazudozási – hajlamaira (Az anyai ági örökletes karma-programokban 2 számmal jelölt), illetve e kettőnek a Nagy Attila Pulinál is észlelt, kombinációjára: az ösztönös rágalmazási késztetésekre, és más ilyen jellegű tudattalan – karmikus meghatározódására kerestem magyarázatot. Mindkettő, azonnal és nyilvánvalóan „adta magát”. - Hiszen azok számára is szemet szúr a Geri Kos – Lilithje és a Bika Sárkányfarka, meg a teljesen negatív Bika-napja, valamint a Bikában együtt álló teljesen negatív Jupiter-Vénusz párosa, aki amatőr szinten ért az asztrológiához. Azt ugyan megírtam már az első jellemzésben, hogy szerelmi érzésekhez és szexuális öröm-érzethez hasonló lelki élményekhez jutatja őt a puszta hazudozás és a rágalmazás is, valamint az általános erkölcsi mocskolás, a tudatos erkölcsi fertőzés, amire ez a két karma pont, valamint a Bikában álló, teljesen negatívan fényszögelt Jupiter-Vénusz enged következtetni. (Én egy zseniális asztrológus vagyok, hiszen teljesen elméleti szinten abszolút biztosan ráéreztem arra, hogy ez a nő szereti ha az általa annyira utált férfiak a kakás végbelébe dugják a péniszeiket! – Persze, hogy „leszarja” az egészet, és elvetemülten gátlástalan, nem érdekli, hogy férfi szülők tönkretételével azok gyermekeit is tönkre teszi! ) De annak, hogy mit jelez ennek a lándzsahegy nevű karmikus alakzat csúcsán álló bolygópárosnak (Vénusz-Jupiter), valamint Bika Sárkányfarkának és az ugyancsak teljesen negatív Bika napjának a Skorpióban található, és ugyancsak teljesen negatív Holdjával és Uránuszával való szembenállása(!), akkor még nem láttam okát, hogy miért kellene részletesebben foglalkozzak. Pedig kellett volna és akkor rengeteg kellemetlen meglepetéstől megóvom magam! De hát még január közepén is, még Violának is kétségbeesetten kellett magyarázzam, hogy ez tényleg eladta a lelkét a sátánnak, és ezért a szó szoros értelmében vetten gátlástalan a bűnözésnek akár utolsó stádiumáig elhatolni képesen, mivel senki nem volt aki a felelősség- érzetet nevelés útján belévésse.

De mivel a fenéklyukával élvező női szatír másnap, tehát December 14- én, pedofiliás „cselekményekre” utaló jeleket vélt felfedezni a gyermekeinkkel készített videó-felvételeimen, azonnal tudtam, hogy milyen nehéz mentalitás-javítási, illetve sors-korrekciós szükséglet miatt provokált engem korábban öntudatlanul. Vagyis, hogy nem csak a vérszomjas feminizmusa miatt kötött belém és szólongatott önkéntelenül. Ennek a gyermekeit állítólag „csak kényeztető” és a „nem-nevelés” liberális módszerével nevelgető vígözvegynek ugyanis, a sorsképletében a szexuális perverzióra való hajlamok egymás hegyén-hátán halmozódnak és egymásra ható és visszaható „titkos” jelentésükben hatványozódnak! Amellett tehát, hogy a Vénusz által uralt Bikában áll a Sárkányfarka, amely szemben áll a Skorpióban található és teljesen negatív Holdjával (Gyermekek, de főként lány-gyermekekhez való perverz vonzalom!) és a szintén Skorpióban található Uránuszával (Szexuális játékok teljes skálájára és tárházára való teljes „nyitottság„ – Úgy-e, hogy megírtam? És még ez a segglyukazó K tiltakozott a „bosszú-horoszkóp” ellen! - illetve gazdag ötletesség és féktelenség, valamint erős vizualizációs képesség és kényszer – tehát pedofil fantáziálási hajlam! – ebbe az irányba!), és, hogy mindez a Ráknak a gyakorlati megvalósulási erőterében: a 4. házban találhatók, még ott van a Lándzsahegy-alakzatot képező két, illetve négy negyed-szembenállás is. Tehát Galamb Lénának a „veszélyes”, mert teljesen negatív Skorpió-Holdja ott áll a lándzsahegy alapzatát képező Neptunusz és Plútó között! Ugyanakkor a Bikában található a Miskár Madonna sorsképletében az imént említett Uránusz és a Plútó által is negatívan fényszögelt és kimondottan csak ezek által (tehát csak negatívan!) fényszögelt Bika-Napja is. – Hát, ha valamilyen egymással szoros összefüggésben álló, negatív bolygó- és karma- pontrendszerre ki lehet mondani az asztrológiában, hogy egyértelműen karmikus determinációból eredő, szexuális perverzióra és különösen pedofiliára utaló, sorsképleti jel-halmaz, akkor az a jelhalmaz, ez az! III.

Ez viszont még csak a felét képezi a szexuális perverziókra és azonos nemű személyekkel való szexuális élményekre való egyértelmű és határozott vágyakra, valamint és főként a kislányokra való pedofíliás „játékokra” való ellenállhatatlan sóvárgásokra utaló jelek gazdag motívumrendszerének. (És mondom: mindez, az otthon és a család életkörében.) Mert a fentieket fokozza és hatványra emeli még, az a rengeteg ide vonatkozó perverz valóság-hamisítás segítségével elérhető gyönyör-érzet szerzési hajlam is, amit a Vénusz-Jupiter szoros együttállásban csúcsosodó lándzsa-alakzatból, bárki tapasztalt asztrológus szemékbe ötlik: A sorsképletből első rápillantásra is, kiemelten szembe ötlik, hogy a tulajdonosa, amennyiben nem sikerült őt még zsenge gyermekkorában erről le szoktatni szigorú apai neveléssel, egy nem is betegesen, hanem egyenesen kéjelegve hazudozó – hízelgő személyiség. Olyan, aki akkor boldog, hogyha valakit félre vezethet, akárcsak kegyes kíméletességből is, vagy, ha vastagon hazudhat egy ellenségnek látott személy (Persze, lehetőleg férfi!) rágalmazása érdekében. Illetve, ha amolyan nőiesen felületes, csevegő liberális szókezeléssel másokat (Az ő esetében főként férfiakat), igazságtalanul meggyanúsíthat, megrágalmazhat, elítélhet, lesújtó negatív kritikában részesíthet, nyilvánosan (Bika Sárfarok és Bika-bolygók a X. házban!) meggyalázhat. Ez az ő "veleszületett" szexuális öröm-érzet szerzési lehetősége, erről senki nem tehet. És, mivel a hazugság, tudatos információ-ferdítés, vagyis verbális valóság-hamisítás neki úgymond lelki-szügséglet, a dolog fordítva is igaz: Ennek az embernek felmérhetetlenül nagy (vele született: karmikusan adott) szellemi és erkölcsi zavar lakozik a tudattalan képzeleti- és érzelmi világában, csúnya kifejezéssel: ő egy két lábon járó „moral inasnity”. IV. Ripacs Gerle Éva „írónő” tehát nem csak azért hazudik és „valóság- hamisít”, mert ő így találja élvezetesnek a világot és az életet, hanem

azért is mert veleszületetten gőze nincs az egyetemes törvények szerinti, egyetemes alap-rendről, az egyetemes lét és az élet fundamentális erkölcséről. És ha meg is magyaráznak valamit erről neki, az, amit „meg kell tudnia erről” őt lelkileg erősen zavarja, ezért az ilyen közléseket mindig gyorsan elvicceli, szét-„poénkodja”. Képtelen tehát a helyes értékítéletre, és a tárgyilagos felelősségvállalásra attól függetlenül is, hogy a valóság-hamisítás lelki örömet, vagy testi gyönyört okoz-e neki, vagy sem: Az abszolút negatívan fényszögelt Vénusszal együtt álló Jupiter a Bikában és a IX. házban (A metafizikai ismeretszerzés, illetve az egyetemes törvények és a megváltás logikája megértésének az életkörében!), kétszeresen fényszögelve és egymással szorosan együtt állva (Egyé válva!), egy-egy lándzsahegy nevű (hegyes szögű háromszög) karma-alakzat csúcsán áll! Már önmagában ez a képlet- motívum is elegendő, ahhoz, hogy a teljes "ineptia mysti", vagyis a szellemi - spirituális értelemre való képtelenségét megállapíthassuk. És ez ugyancsak a fent említett, ösztönös kaotikus valóságlátásából, téves nyers ítélkezési késztetéseiből adódik. - Hát akkor még, az ide vonatkozó, és a perverzitásig elmenő beteges szexuális sóvárgásokkal is párosuló „nyakas” spekuláció, illetve spekulánsi (Júdási)-nyakasság, amire ez, a teljesen negatív Bika Napjával együttálló, bolygópáros enged következtetni! – Lát valamit a „lelki szemeivel”, és hiába, hogy a tárgy valóság ennek a szubjektív látványnak teljesen ellentmond, ő nyakasan arra alapozza az ok-okozati levezetéseit, „perdöntő” következtetéseit (Másokat, főként férfiakat válaszképtelenné faragni kívánó rágalmait, inszinuációit, aljas célzásait.) V. És mindez még nem elég..., mert az egész karma-felhozatal (Bika Sárkánfarok, abszolút negatív Bika-Nap, és ez, a második Lilithnek is beillő bolygópáros (Kupiter-Vénusz) a lándzsahegy csúcsán, együttáll, ugyanott, a Bikában. (És emlékezzünk: mindez szemben áll a Skorpióban található Holddal és Uránusszal!), ami egyértelműen utal az eleresztési – megbocsátási képtelenséggel együtt járó fenéklyukas

perverziózási késztetésekre, ilyen extra-élvezetekre való titkos sóvárgásokra! – Naná, hogy „kölcsönös” sőt: éppen, hogy általa elvárt volt nála már az első „játékban” is a dolog, nem kellett őt még csak finoman manipulálni sem ehhez, nem, hogy bántalmazni! Sőt: ő volt az, aki a férfit „finom nőiséggel kényeztetve” rávezette a „kulturális” mocskolkodásra, lélek-szennyezésre ! Azt is tudjuk, hogy a „feltámadás”, vagyis az egyetemes kiegyenlítődés elérési lehetősége elérésének az útjára való rálépés és azon való haladás konstellációnak, vagyis a Nyilasnak, az uralkodó bolygója éppen a Jupiter! - Vagyis, hogyha a Jupiter ilyen halmozottan „Bikásan – Vénuszos” konjunktúrában áll a sorsképletben, az annak a jele, hogy Gerle Évában, mér vele születetten teljes volt a káosz, vagyis a Perverzióra való hajlam, mind a spirituális képzetek szintjén, mind az érzelmekben, és mind a testi vágyakban. (Többek között a péniszeknek és a vibrátoroknak az ő fenék-lyukába kerülésére való vágyakozásban!) És ez a kaotikus „használati zavar”, vagyis a minden jellegű perverzióra való hajlam főként a mély- tudattalan vágy- sugallatokban és izgalmas élmény-sóvárgásokban nyilvánult meg. Az is a gyógyíthatatlan perverziójának a jele, hogy startból mindenkire, akivel akárcsak ötlet szinten is baja akad, vagy nem tetszik neki akár csak ránézésre is, azonnal rá keni azt, hogy azokat az ördögien mocskos aljasságokat, amiket ő egyébként simán és „kényeztetve” el szokott követni. Már csak azon csodálkozok, hogy miért nem olvasta startból a fejemre a fenéklyukas szexet is, hozzá fűzve, hogy emiatt is milyen csaló asztrológus vagyok! VI És ehhez jön a Vénuszi (szerelmi - szexuális örömszerzési vágy és sóvárgás, és a vonatkozó sugallati sejtelem szintű vonzódás), a gyönyör- vágy alapú, erős (Sőt: erőszakos!) birtoklási ösztön mindenhez, ami nőkkel, nőiséggel, gyermekkel, gyermekekkel, női gyengédséggel és gyengeséggel, ártatlansággal, kiszolgáltatottsággal, és ugyanakkor és

ezeken keresztül, a teljes lelki és testi öröm- és gyönyörszerzési lehetőségekre való nyitottsággal, megnyílással, valamint helyzet- és személy- kihasználással, kizsákmányolással. De főként, ami a birtoklási vággyal együtt járó gyönyör-szerzési, sőt: gyönyör-zsákmányolási lehetőséggel kapcsolatos! Ez, a veleszületetten, spirituálisan zavarodott (perverz) nő, addig, amíg Violába a maga sértő, felületes ítélkezési stílusával bele nem kötött, majd vele civakodni, és engem provokálni el nem kezdett, minderről semmit nem tudott, és azt képzelte, hogy őt mindig és kizárólag csak a "jogos" igazságvédési-érzetei hajtják, a létezés Jang- részét az emberi nemen belül megtestesítő férfiak megbüntetésében, illetve az általa szeretett fiatal nőknek és lányoknak, a férfiaktól való megmentési akcióiban. És persze, a neki nem behódoló, felelős és következetes férfiasságnak a minden nemű megnyilvánulási formájának az azonnali és mélységes elítélésében, kiirtási vágyában. A férfiak és a férfiasságnak a bármi áron és bármi módon való, eszelős elitélési ambíciójában (Akár az aljas magrágalmazás árán is!), és a férfiaknak a lehetőleg minden szintű meggyalázásában. Vagyis: minél nagyobb hazugságok és csúsztatások szöveg- értelmezési hamisítások árán érheti el azt, hogy egy – egy fiatal nőt, vagy lány gyermeket meg menthet a gonosz férfiak karmaiból, és persze, a megmentettet besorozhatja a saját feminista csapatába, neki annál nagyobb élvezetet jelent. Holott, ennek az egész férfi-világra szóló, sötét gyűlölködésének és gyűlöletes agressziónak, agresszív megmentési és a megmentés után való birtoklási akciózásának, a feminista internetes hadjárat-szervezésének, egyrészről a nőkre való alantas szexuális és birtoklási sóvárgása, meg a lányokra való beteges féltékenysége (Ami tehát a nőknek a férfiaktól féltésében öltött számra "jogos" testet) volt az oka, és persze: a velük, - és lehetőleg a minél fiatalabb lányokkal! - való szexuális élményekre való sóvárgás. És itt kiemelődik még a világ összes fiatal nőjének a birtoklási vágya is (Nem csak szexuális, hanem birtoklási féltékenység is: Bika karma, teljesen negatívan fényszögelt Bika-nap).

És a másik ok, ami a Kos-Lilithből olvasható ki: a férfiak és a férfiasság határtalan, ösztönös (zsigeri!) gyűlölete, még akkor is, ha akadt a környezetében, a férjén kívül néhány "halk szavúan szelíd” liliomfi, aki neme szerint férfiinak született ugyan, de nála és előtte főként, maximális gyávasággal viselkedő, előtte meghunyászkodó és neki meghódoló, sőt a férfi mivoltát lehetőleg szégyellni valónak képzelő tökfilkó. Ami a képlete ilyen jellegű alaposabb vizsgálatára késztetett tehát, egy tipikusan frajdi elszólalása, egy engem "az állat férfit vádló" és ugyanakkor számon kérő, „celebsége” magasából kérdőre vonó óvatlanságában annál beszédesebb, megjegyzése volt. Ez, az engem az egyszerű, (tudatosan és ezért nehezen megszerzett!) férfias viselkedésem miatt gyűlölő, és Violát nekem alárendelt, és a fentiek értelmében is, de a valóságban is, tőlem megmenteni való, „a hülye hímtől” elkábult szerencsétlen nőtársának (áldozatnak) képzelő, férfi-lelkű nő, Violától kért számon egy általam készített videofilm egyik részletet! Ennek a filmnek az egyik jelenetében az ő, alantas pedofil sóvár ösztönei, azt sugallták a „lelki szemeinek”, hogy én a videokamera lencséjét "rá közelítettem" Etelkának (Ő összetévesztette Turulával) a fürdőruha alatti szeméremdombjára. – Holott, bárki számára, aki azt a videót megnézi, teljesen világos, hogy a "ráközelítés", csak az ő, mélységesen perverz képzeletvilágában gyökerező agyrém, a lencse fókuszálási gombhoz egyáltalán nem nyúltam. Hiszen végig azonos távolságból filmeztem a kislányaimat (tehát még csak véletlenül sem lett volna okom, hogy kép- távolságot változtassak), akik gyermeki természetes - okossággal előadták, hogy miként fogták el azt a két vonagló vízisiklót (ártalmatlan kis kígyókat), amelyet éppen a kezükben tartottak. Figyeljük, csak meg, hogy mitől indult be tudattalan képzelet- és ösztönvilága szintjén, a fentiekben leírt meghatározódásai szerint, a kislányokkal való törvénytelen érintkezésre epekedő hölgy: a kígyók spirituális szimbolikus jelentése úgy-e fallikus jellegű, akkor is, ha csak vízi siklókról van szó? Ez nekem eddig eszembe nem is jutott, nem, hogy direkt így „megrendezzem” a pedofil Tubica-féléket tudattalanul erős izgalomba hozó „film-jelenetet”. Én egyszerűen úgy igyekeztem tartani és irányítani a kamerát, hogy a gyermekek feje - főként a szája! -

is látszódjon lehetőleg, de a háromnegyedre le eresztett kezükben fogott és fejükkel lefelé vonagló csodálatos színekben pompázó siklók is látszódjanak. Persze, a kígyók kamera-lencse szemszögébe való tartása közben háttérben látszott főként Etelkának a fürdőruhás teste, és rajta többet időztem a kamerával, mivel a Plútóval erősített Nyilas Sárkányfarkával, ő a családban a "nagy dumás". És akkor ez, a tudattalan és törvénytelen szexuális vágy- és sóvárgási késztetésekkel rendelkező személy, írd és mond: úgy látta, az ő perverz lelki szemeivel, hogy én - Tehát a bűnös férfi és apa ugyebár! -, szerinte ugyanolyan alantas szándékoktól indíttatva, mint az ő titkos és bűnös sóvárgásai, a kislányom szemérem-dombját filmeztem és arra "rá is közelítek" ugyebár, mert ő szerinte, édesapaként az egész internetes világgal meg akartam osztani eme voájörködő „titkos” élvezetemet! A bökkenő, ami a liberálisan Turbékoló Madonnára a gyanút rólam vissza fordítja az, hogy nekem egyáltalán nincsenek titkaim, ő viszont, mint minden becsületes nő-jogvédő, folyamatosan és tüntetően kiköveteli magának a titkokhoz és a titkolózáshoz való jogot. Sőt: a titkaival henceg, még Violát is arra biztatja, hogy legyenek velem szemben titkai. Nem csoda, ha Feminista Lénát a saját apja feljelentette, állítólag „csak azért”, amiért „egész nap a testén hordozta a kisgyermekét”. Egészen biztos, hogy az apja megsejtett valamit a lánya divatos anyáskodás alá rejtett, tudattalan, vagy féltudatos, gyermekekkel való titkos kéjelgéseiről, még ha nem is lehetett abban konkrétan biztos. Vagy az apja többet tudott ezekről a „titkokról”, a lánya gyermekkori ösztönös „oda nyúlásaira” emlékezve? Hiszen én is többször rá kellett verjek az egy éves Medárda kis kezére, hogy ne gyötörje a szegény kis csiklóját és ezzel önmagát, már egy évesen. – Nem érdekel, ha most a Libi Madonna és sleppje, a törvényes bezáratásomért teszi hangossá az internetet, aláírásos petíciókat fogalmazva, mivel egészen biztos, vagyok, ma is, mint akkor, hogy abszolút jól cselekedtem 14 évvel ezelőtt. Hiszen rengeteg, a hozzá hasonló, „felvilágosult szülők” felelőtlen engedékenységéből következő, gyermekkori önkielégítés miatt, szexuális nyomorékká (Hüvelyi orgazmusra teljesen képtelenné, sőt: a férji hímvesszőnek annak a legtermészetesebb és törvényesebb „helyére” való behatolásra, belső hüvely-felületi sebesülésig menően,

allergiássá!) vált felnőtt nőt kellett már az idők folyamán ellátnom a természetes állapotukat helye állítani hivatott asztrológusi tanáccsal. – Vele ellentétben ugyanis, az én lányaim, nyugodtan és egészségesen átalusszák az éjszakákat, reggel frissen és pihenten ébredve. Sőt, ha a gyakorló asztrológusi tapasztalataimra alapozott apai tanácsaimat is megfogadják arra vonatkozóan, hogy 18 éves korukig továbbra is óvakodjanak az ilyen jellegű, olcsó örömszerzéstől, nekik semmi gondjuk nem lesz majd a majdani szerelmeikkel és élettársaikkal – férjeikkel folytatandó intim életükben. Nem kell majd nekik is, a természetes női képességeik visszaszerzése érdekében asztrológusi tanácsokat osztogatnom… És mindezt csak annak köszönhetően, hogy már akkor, amikor Medárda csak egy éves volt, asztrológusként a sok ide vonatkozó női – Vénuszi! - nyomorúságot észlelve, teljesen világos volt előttem az, hogy az, amit a pszichológusok nem elfojtandó, sőt: amit azok minél hamarabb felszabadítandó „természeti ösztönnek” neveznek, az tulajdonképpen olyan karmikus késztetésnek a testi megjelenése, amelyet majd csak, a testileg egészséges felnőtté vált személyek feladatában áll(na!), lehetőleg minél teljesebb körű, tudatos ráfigyeléssel és felnőtti felelősség-tudattal, feloldani. De térjek vissza a szakemberi objektivitásomhoz: Az viszont mindenképp segítség lehet, ha előbb a saját horoszkópunkat, majd az élettársunk (férjünk – feleségünk) és a gyermekeink horoszkópját megvizsgálva, a helyes és őszinte karmikus jel-értelmezések segítségével, tudatosítjuk az ide vonatkozó esedékes veszélyeket. Vagyis, ha a tudattalanunkban settenkedő karmikus vágyak és titkos sóvárgások feltárásával, őszinte beismerésével és konkrét megnevezésével, elejét vesszük annak, hogy holmi, „véletlenszerűen” bekövetkező (Valójában a karmikus képzeletünk által mágikusan beidézett), vagyis, a „sajátos körülmények” között és „megfelelő” alkalmakkor menthetetlenül előálló zavaros érzelmi-lelki, vagy tudati állapotunkban a pedofilia, vagy más szexuális perverzitás hálójába kerüljünk. És ez annál is inkább fontos, mivel nem csak az agresszor felnőtt képletében találhatóak meg az imént felsorolt asztrológiai elemek, hanem szükségszerűen a pedofilia, illetve a szexuális agresszió

áldozatául eső gyermekek képletében is! Sőt: a gyermekek még erősebb ösztönös késztetések formájában „kapják meg” ezeket a „furcsa” karma- csomagokat, amelyekkel félünk szembenézni, mint amekkora intenzitással jelen vannak azok az édesanyák aurájájában (–Tudattalan képzeleti és érzés-világában.) Nehogy úgy járjunk mint a fiatal Liberális Özvegy, akinek egészen biztos, hogy azért vannak „fehér” éjszakái, mert a mélytudattalanját izgatja a gyermekeinek a vele egy födél alatti jelenléte, de főként a középső gyermeké, aki kislány. Nagyon üdvös lenne tehát, hogy amennyiben akad az ismerősi körében egy, a család bajain ténylegesen is, segíteni akaró, bátor és őszinte személy, legalább a Miskár Madonna édesapjának, vagy édesanyjának, de lehetőleg a nagyobb fiúnak is szóljon, hogy ne engedjék az alkohol fogságában vergődő lányukat, illetve az anyukájukat, a kis testvérekkel egy ágyban aludni. Az anyai ági női felmenőktől való karma-öröklődés ténye szerint és annak az alapján ugyanis, egészen biztos, hogy ezek a gyermekek, de főként a kisebbek, úgymond „telibe kapták” az anyjuk asztrológiai sorsképletéből a tízszeres hatványon álló, szexuális perverzióra való hajlamait. Nem arra jó tehát egy ilyen jellegű sors-képlet értelmezés, hogy azok fölött, akinek szexuális zavarra utaló jeleket lehet találni benne, azonnal elítéljük, hanem arra, hogy a lehetséges veszélyekkel szembe nézve, „a titkos megvalósulási lehetőségeket” megelőzhessük első sorban, és másod sorban azért, hogy az ide vonatkozó karmikus képzelődési reflexeinket megfigyelve, ezeket a képzeleti reflexeket, minél hamarabb feloldjuk, és ez által a karmánknak ezt a részét meghaladjuk, illetve a megfelelő pozitív képességeinket kifejlesszük. Ezt az alkímiai eljárást nevezik a kauzális asztrológiában a „megváltás műveletének” Kozma Szilárd Gerle Éva freudi elszólása a következő videó első perce kapcsán történt: A kígyó évében született asztrológus lányai:

http://www.youtube.com/watch?v=4OFO9qc3RQ8

Add a comment

Related presentations

Related pages

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés ...

Kozma Botond Szilárd ... értelmének és rendeltetésének a megfogalmazása az asztrológia tükrében., ... a feminista Gerle Éva nevű ...
Read more

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés ...

Kozma Botond Szilárd ... beágyazásának és a hétköznapi életemben való ... Gerle Éva komprommitálja a feministák által ...
Read more

Asztrológia, horoszkópértelmezés Kozma Botond Szilárd ...

Kozma Szilárd asztrológus honlapja. FŐOLDAL; Asztrológia; ... Kedves Szilárd! Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a ...
Read more

Asztrologosz, Kozma Szilárd (Kozma Botond Szilárd) és ...

... GERLE ÉVA ripacs ... Kozma Szilárd (Kozma Botond Szilárd) ... az ő sorsképlete alapján kiválogatott, ...
Read more

Asztrologosz, Kozma Szilárd (Kozma Botond Szilárd) és ...

... (Kozma Botond Szilárd) ... és a valós felelősségtől való félelem karmája. Kozma Szilárd: ... háborúkat folytató Gerle Éva, ...
Read more

Kozma Szilárd - Interjú termékenységről ...

Kozma Szilárd - Ez egy igen ... A minket megtámadó Gerle Éváról; ... Kozma Botond Szilárd Karma- és családasztrológus közlése:
Read more

Asztrológia, horoszkópértelmezés Kozma Botond Szilárd ...

Kozma Szilárd asztrológus honlapja. FŐOLDAL; Asztrológia; ... Kedves Szilárd! Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a ...
Read more

Csíkszeredai asztrológus pár kattant rá egy budapesti ...

... Gerle Éva ezt az ... nőnek a sorsképlete a szexuális perverzióra való hajlamok ... Kozma Szilárd válasza a Transindexnek Gerle ...
Read more