Köy Okulu Yardım Kampanyası 2013 - Broşür

75 %
25 %
Information about Köy Okulu Yardım Kampanyası 2013 - Broşür
Templates & Forms

Published on March 5, 2014

Author: Tokageder

Source: slideshare.net

Description

2013 yılına ait iki sayfalık bilgilendirme broşürüdür.

KÖY OKULLARINA YARDIM KAMPANYASI Son Gün: 25 Nisan Perşembe Taşlıca ilköğretim okulu Kızıltepe-MARDĠN Üçdirek Köyü ilköğretim okulu Bozova-ŞANLIURFA ĠHTĠYAÇ LĠSTESĠ; ĠLK VE ORTAOKULLAR ĠÇĠN UYGUN KĠTAPLAR (Okuma setleri, Boyama kitapları, Test kitapları) KIRTASĠYE MALZEMELERĠ (Defter, silgi, kalem, cetvel çeĢitleri, abaküs, kuru-sulupastel boya türleri, resim defteri, resim fırçası, oyun hamurları, müzik aletleri) KIYAFET VE AYAKKABI (7-15 yaĢ arası için uygun kıyafetler ve ayakkabılar) EĞĠTĠM MATERYALLERĠ (Dünya küresi, harita, biyolojik eğitim maketleri, matematikgeometrik aletler, eğitici oyuncaklar, laboratuvar malzemeleri, Atatürk köĢesi için malzemeler) TEMĠZLĠK MALZEMELERĠ (DiĢ fırçası, diĢ macunu, mendil, sıvı sabun, ıslak mendil)

ĠletiĢime geçtiğimiz öğretmenimizin bize yazmıĢ olduğu yazı.. Ġlgilendiğiniz için sonsuz teĢekkür ediyorum. Beni nasıl mutlu ettiğinizi anlatamam. Sesimizi bir gün birilerinin duyduğunu bilmek beni ciddi olarak duygulandırdı. Siz ve sizin gibi duyarlı insanlarımıza bu ülkenin özelliklede bu çocukların ciddi olarak ihtiyacı var. Sizi ve arkadaĢlarınızı okulumuzda görmek bizim için onurdur. Zira sizleri çocuklarımıza taktim edip ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı bilmenizi isterim. Ġhtiyaçlarımız çok. Yazmakla bitmez. Öncelikli olarak kırtasiye malzemelerimiz var. Bunun yanında sınıflarda kullandığımız duvara asılan haritalar Atatürk posterleri çerçeveler büyük cetveller var. Bunun yanında bir laboratuvarımız yok ama en azından temel derslerde kullanabileceğimiz bir iskelet maketi, sizde bilirsiniz sosyal derslerde kullanılan büyük bir dünya küresi vardır kendi etrafında döner. En azından bunlardan birer tane temin etme Ģansımız olursa çok mutlu oluruz. 4+4+4 sistemine geçtik ama maalesef bizde her iĢte olduğu gibi alt yapı hazırlanmadan büyüklerimiz bir Ģeyleri baĢarmanın mutluluğunu yaĢıyorlar. Bu yıl okulumuza ana sınıfı da eklendi. Sağ olsun hayır sever bir iĢadamı ana sınıfının her Ģeyini üstlendi. Ama kitap ve kırtasiye gurubuna ciddi olarak ihtiyacımız var. Bir bilgisayar laboratuvarımızda yok :) ama keĢke mümkün olsa da bir projeksiyon cihazı bize temin etmiĢ olacaksınız. Bunu hem derslerde hem de önemli günlerde kullanma Ģansımız olur. Hatta okulumuzun bahçesine bir beton bile döktüremedik. Toprak olarak duruyor ve öğretmen arkadaĢlar sağ olsunlar biraz toprağı eĢeleyip düzeltmeye çalıĢtılar. Ama ağacımız eksik bahçede çiçek olarak sadece öğrencilerimiz var. Hele yağmurlu günlerde onları görmeniz lazım. Çamura bulanmıĢ bir halde geliyorlar sınıflara. Hepsi o halleriyle bile birbirinden renkli ve güzel kokan birer çiçek. Belki geldiğinizde arkadaĢlarınızla bahçeye birlikte fidan ve çiçek dikeriz. Ağaçlar büyüdükçe çiçekler açtıkça bizde sizleri örnek alacak çocuklar yetiĢtirmeye devam ederiz. Beden eğitimi için branĢ topları minder ihtiyacımızda var. Yani ihtiyaç çok. Size çocuklarımın fotoğraflarından gönderiyorum. Eminim beni anlayacaksınız. Sevgi ve saygılarımla Gülten Çulfa TAġLICA ĠLKÖĞRETĠM OKULU TAġLICA KÖYÜ KIZILTEPE-MARDĠN ĠLETĠġĠM ĠÇĠN; Yavuz Selim Öğrenci yurdunda; Hülya Özcan: 0537 812 74 56 Hilal Özçelik: 0554 721 63 96 Bayındırlık; Sevcan ġenkaya: 0554 884 01 57 Ercan Aybirdi: 0507 221 63 31 Yuvamakarca; Sena Burcu: 0537 811 83 74 Dünyabankası; Kadir Erol: 0554 321 35 81 Ġzmit Merkez; Hüseyin Karademir: 0531 524 52 22 BüĢra Gökçeer: 0506 260 29 32 Akçakoca; Cansu Arslanoğlu: 0506 529 19 08 KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ KULÜBÜ 6.KALE STANTLARI

Add a comment

Related presentations

Consent Form 2014 SW FL Rheem Team Peopleʼs Choice Scholar-Athlete Giveaway

This sample California Irrevocable Trust has a specific provision that states that...

This sample California motion to compel attendance at deposition and produce docum...

A really simple time management chart that we all use and love. We hope you find i...

Related pages

Bir Silgi Bir Kalem Yardım Kampanyası - anakentkoleji.net

Bir Silgi Bir Kalem Yardım Kampanyası ... adlı internet sitesinden ihtiyacı olan bir köy okuluna Lise öğrencilerimiz ... Yaz Okulu ...
Read more

HABERLER - Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi

... Köy Okulu Yardım kampanyasını 29 Ekim ... sevinsin düşüncesiyle organize edilen yardım kampanyası Temmuz ayında başka bir ...
Read more

Yıldızeli - Son Dakika Haber | En son haberler - Güncel ...

... Gülsün Diye' Okulu ... tarafından yardım kampanyası fikriyle ... Sağlığı Merkezi broşür ...
Read more

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri ...

Yardım zarflarının bu sene ilgili başka ... destek sağlanması Kardeş köy okulu kampanyası için kıyafet yardımının ... 14/11/2013. MÜD.YARD ...
Read more

OSMAN ERGÜN HABERLERİ | Osman Ergün Kimdir - Haberler

OSMAN ERGÜN 25.4.2013. ... öğrencilere yardım kampanyası Konya Selçuk ... Yücekapı İlköğretim Okulu öğrencileri için yardım ...
Read more

eve haberleri - Siverek Haberleri I Siverek Haber

... Köyü Destek Mezrası köy okulu ... Gülabibey İlköğretim Okulu çevresinde broşür ... yardım faaliyetleri ile halkın ...
Read more

Midyat'da (Mardin) bir go öğretmeni-Merdiven

Bugün, Midyat'da (Mardin) bir köy ... mevcudu 400’e yakın olan bir köy okulu. ... bulma konusunda yardım istedikten sonra ...
Read more

İzmir Büyükşehir Belediyesi - Anasayfa

... broŞÜr. kardeŞ kentlerİmİz. muhtarliklar. ukome kararlari. ab ve proje ÇaliŞmalarimiz . bİrİm hakkinda yÜrÜtÜlen projeler tamamlanan ...
Read more