Köy Okullu Yardım Kampanyası 2013 - Sunum dosyası

60 %
40 %
Information about Köy Okullu Yardım Kampanyası 2013 - Sunum dosyası
Templates & Forms

Published on March 5, 2014

Author: Tokageder

Source: slideshare.net

Description

2013 yılına ait çok sayfalı sunum dosyasıdır.

KÖY OKULLARINA YARDIM KAMPANYASI Son Gün: 25 Nisan Perşembe Taşlıca ilköğretim okulu Kızıltepe-MARDİN Üçdirek köyü ilköğretim okulu Bozova-ŞANLIURFA 1

TOPLUMSAL KONULARI ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME DERNEĞĠ Derneğimiz, sosyo-ekonomik toplumsal çalıĢmaların etkinleĢtirilmesi ve geliĢtirilmesini sağlamak, toplumsal ve ekonomik geliĢmeyi sağlayan her türlü sektöre / tüzel kiĢilere / kamusal sektöre direk veya dolaylı uygulama ve araĢtırma desteğini verebilmek amacıyla kurulmuĢtur. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ KULÜBÜ Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü (KOUEMK), öncelikle mühendislik fakültesi olmak üzere tüm üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı eğitimler, söyleĢiler ve teknik gezilerle adını duyurmuĢ; düzenlediği Türkiye çapındaki organizasyonlarla kısa zamanda tanınmıĢ bir üniversite kulübü olmuĢtur. 2

KÖY OKULLARINA YARDIM KAMPANYASI ġanlıurfa ve Mardin’de ihtiyaçlarını tespit ettiğimiz kardeĢ okullarımızın tüm eksiklerini, gönüllü arkadaĢlarımız, destek veren kiĢi ve kurumlarla karĢılamak amacındayız. Bir çok imkana sahip olan bölgemizdeki okullara karĢın doğudaki okullarımızın eksiklerinin fazlalığı okulun aslında eğitim ihtiyacının karĢılanmadığını gösteriyor. Kalemi, kitabı olmayan çocukların hayallerini kurdukları mesleğe sahip olmaları imkânsızında ötesinde… Gönüllü arkadaĢlarımızın çalıĢmaları ve destekçilerin yardımlarıyla köy okullarındaki kardeĢlerimizin ihtiyaçlarını temin edeceğiz. 3

KARDEġLERĠMĠZ… 4

Recep KAHAN Üçdirek köyü Bozova / ġanlıurfa Bu eĢsiz ve sonsuz bir yolculuktur eğitim ve ülkemiz adına. Bu binaya kim bir taĢ koyarsa biliniz ki o bina o kadar sağlam olacak. Ġleride daha güzel bir ülke ve daha refah içinde yaĢayan bir nesil hayal edip yaĢayan bunun bilincinde olan herkese adına saygılarımı sunuyorum. ġimdiden yapacağınız etkinlik ve faaliyetler için ülkem ve tüm eğitimciler adına teĢekkür ediyorum. Sevgi saygı ile kalın. 23 nisanda gelmeniz mümkün olsa çok güzel olurdu programımıza renk katmıĢ olurdunuz. Biz sizi 26 nisan 2013 tarihinde bekliyoruz. 5

ĠletiĢime geçtiğimiz öğretmenimizin bize yazmıĢ olduğu yazı.. Ġlgilendiğiniz için sonsuz teĢekkür ediyorum. Beni nasıl mutlu ettiğinizi anlatamam. Sesimizi bir gün birilerinin duyduğunu bilmek beni ciddi olarak duygulandırdı. Siz ve sizin gibi duyarlı insanlarımıza bu ülkenin özelliklede bu çocukların ciddi olarak ihtiyacı var. Sizi ve arkadaĢlarınızı okulumuzda görmek bizim için onurdur. Zira sizleri çocuklarımıza taktim edip ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı bilmenizi isterim. Ġhtiyaçlarımız çok. Yazmakla bitmez. Öncelikli olarak kırtasiye malzemelerimiz var. Bunun yanında sınıflarda kullandığımız duvara asılan haritalar Atatürk posterleri çerçeveler büyük cetveller var. Bunun yanında bir laboratuvarımız yok ama en azından temel derslerde kullanabileceğimiz bir iskelet maketi, sizde bilirsiniz sosyal derslerde kullanılan büyük bir dünya küresi vardır kendi etrafında döner. En azından bunlardan birer tane temin etme Ģansımız olursa çok mutlu oluruz. 4+4+4 sistemine geçtik ama maalesef bizde her iĢte olduğu gibi alt yapı hazırlanmadan büyüklerimiz bir Ģeyleri baĢarmanın mutluluğunu yaĢıyorlar. Bu yıl okulumuza ana sınıfı da eklendi. Sağ olsun hayır sever bir iĢadamı ana sınıfının her Ģeyini üstlendi. Ama kitap ve kırtasiye gurubuna ciddi olarak ihtiyacımız var. Bir bilgisayar laboratuvarımızda yok :) ama keĢke mümkün olsa da bir projeksiyon cihazı bize temin etmiĢ olacaksınız. Bunu hem derslerde hem de önemli günlerde kullanma Ģansımız olur. Hatta okulumuzun bahçesine bir beton bile döktüremedik. Toprak olarak duruyor ve öğretmen arkadaĢlar sağ olsunlar biraz toprağı eĢeleyip düzeltmeye çalıĢtılar. Ama ağacımız eksik bahçede çiçek olarak sadece öğrencilerimiz var. Hele yağmurlu günlerde onları görmeniz lazım. Çamura bulanmıĢ bir halde geliyorlar sınıflara. Hepsi o halleriyle bile birbirinden renkli ve güzel kokan birer çiçek. Belki geldiğinizde arkadaĢlarınızla bahçeye birlikte fidan ve çiçek dikeriz. Ağaçlar büyüdükçe çiçekler açtıkça bizde sizleri örnek alacak çocuklar yetiĢtirmeye devam ederiz. Beden eğitimi için branĢ topları minder ihtiyacımızda var. Yani ihtiyaç çok. Size çocuklarımın fotoğraflarından gönderiyorum. Eminim beni anlayacaksınız. Sevgi ve saygılarımla Gülten Çulfa TAġLICA ĠLKÖĞRETĠM OKULU TAġLICA KÖYÜ KIZILTEPE-MARDĠN 6

Temin etmekte sıkıntı yaşadığımız ihtiyaçlar için sizlerden desteklerini beklemekteyiz.. Ġhtiyaç listesi aşağıda belirtilmiştir. - Projeksiyon - Kitaplık - Trafik işaretleri levhası - Tarayıcı - 40 adet ağaç - Matematik işaretleri - Yangın ekipmanları - Boya - Deney malzemeleri - Ses sistemi - Pano - Fen dolabı ve malzemeleri - Eczane dolabı - Laptop - Kıyafet ve ayakkabı - Kırtasiye malzemeleri - Kitap - Çeşitli hediyeler 7

Ufacık bir yardımla kocaman bir gelecek kurulabilir… 8

YARDIM TOPLAMA ĠLETĠġĠM EKĠBĠ; Yavuz Selim Öğrenci yurdunda; Hülya Özcan: 0537 812 74 56 Hilal Özçelik: 0554 721 63 96 Yuvamakarca; Sena Burcu: 0537 811 83 74 Ġzmit Merkez; Hüseyin Karademir: 0531 524 52 22 BüĢra Gökçeer: 0506 260 29 32 Bayındırlık; Sevcan ġenkaya: 0554 884 01 57 Ercan Aybirdi: 0507 221 63 31 Dünyabankası; Kadir Erol: 0554 321 35 81 Akçakoca; Cansu Arslanoğlu: 0506 529 19 08 KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ KULÜBÜ 6.KALE STANTLARI 9

İletişim Bilgilerimiz Adres: Ömerağa Mah. Hürriyet Cad. Gökseller ĠĢhanı No:85/4 Ġzmit/KOCAELĠ Telefon/Faks: 00 90 262 321 23 90 00 90 262 322 68 25 E-mail/Web site: info@tokageder.org www.tokageder.org 10

Add a comment

Related presentations

Consent Form 2014 SW FL Rheem Team Peopleʼs Choice Scholar-Athlete Giveaway

This sample California Irrevocable Trust has a specific provision that states that...

This sample California motion to compel attendance at deposition and produce docum...

A really simple time management chart that we all use and love. We hope you find i...

Related pages

3. Sınıf Okul Heyecanım Sunuları 2015-2016

Okul Yardım; İlkokuma; Videolar; Arama; İndir! ... Sınıf Hayat Bilgisi Şimdi Okullu Olduk ... (18 Aralık 2013) 3.
Read more

23 Nisan Kutlama Programları 2015-2016 - egitimhane.com

Okul Yardım; İlkokuma; Videolar; Arama; ... birleştirilmiş sınıflar ve köy okullarında tek öğretmenli okullar için ... 2013 ... Gönderen ...
Read more

Yardım-Hattı!! | Full Program İndir | Full program | Full ...

YARDIM Hattı !! Merhaba istek ... Office 2003 2007 2010 2013 2016; ... Alt kısımda çıkan “Metin Dosyası” seçeneğini “Tüm Dosyalar ile ...
Read more

Hekim İbn-i Sina 2013 Türkçe Dublaj BDRip İndir | Full ...

Hekim İbn-i Sina 2013 Türkçe Dublaj BDRip İndir Hekim İbn-i Sina 2013 Türkçe ... Lisans Kampanyası. Sonraki ... Köy Kaçamağı Apk ...
Read more

Fransa'nın Afrika çıkartması / Dosya | Afrika | Dünya ...

18:09 Kadirov yeniden adaylığını ilan etti; 17:58 Musul'da üç köy IŞİD'den alındı; 17:53 Cansuyu'ndan Lübnan'daki Suriyelilere yardım; 17:45 ...
Read more

Mali Dosyası | Çok Okunanlar - Press Medya

Fransa ve Batı ülkelerinin işgale başladıkları Mali'deki savaşın arka planı, süreci hazırlayan siyasi, sosyal ve ekonomik nedenleri...
Read more