Korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 m. programos vertinimas

50 %
50 %
Information about Korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 m....

Published on December 4, 2016

Author: arnasNarbutas

Source: slideshare.net

1. Korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 m. programos vertinimas Tarptautinė konferencija “Kaip kovoti su korupcija sveikatos sistemoje?” 2016 m. lapkričio 25 d.

2. 2 Turinys ► Sveikatos apsauga Lietuvos korupcijos žemėlapyje 2010-2014 m. ► Korupcijos sveikatos sektoriuje poveikio ekonomikai vertinimas ► Privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo poreikis ir svarba kovoje su korupcija sveikatos apsaugos srityje ► Sveikatos apsaugos sektoriaus korupcijos prevencijos priemonių vertinimas ► Apibendrinančios mintys Korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 m. programos vertinimas Tarptautinė konferencija “Kaip kovoti su korupcija sveikatos sistemoje?”

3. 3 Sveikatos apsauga Lietuvos korupcijos žemėlapyje 2010-2014 m. 2010 m. Valstybiniu lygmeniu problemiškiausiomis sritimis buvo pripažintos: ► 1. Teisėkūra ► 2. Teismų ir teisėsaugos institucijų veikla ► 3. Ūkio subjektų veiklos priežiūra ► 4. Viešieji pirkimai (korumpuočiausiais laikomi viešieji pirkimai statybų ir sveikatos priežiūros srityse (korupcija dažniausiai pasireiškia pirkimų dokumentuose nustatant specifinius reikalavimus perkamoms prekėms ir paslaugoms taip, kad juos galėtų atitikti tik pirkimą vykdančių asmenų propaguojamos įmonės) ► 5. Sveikatos priežiūra (gydytojams neteisėtai atsilygina kas antras gydymo įstaigos klientas (48,8 proc.); nepakankamai tiksliai reglamentuotos ligų, kompensuojamųjų vaistų, centralizuotai perkamų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų sudarymo (atnaujinimo) ir keitimo procedūros) ► 6. Teritorijų planavimas ir statybos valstybinė priežiūra 2014 m. sveikatos apsauga įvardijama kaip: ► Viena aktualiausių problemų Lietuvoje  29% gyventojų  18% įmonių  27% valstybės tarnautojų ► Vienas labiausiai korumpuotų institucijų turinti sritis  55% gyventojų  40% valstybės tarnautojų ► Gyventojų atsakymuose daugiausia vertinimų “labai korumpuota” surinko Sveikatos apsaugos ministerija (26%) ► Tačiau - lyginant su 2011 m. vertinimų “labai korumpuota institucija” SAM ženkliai sumažėjo (nuo 44% iki 15%) įmonių lygmenyje 2010 m. 2014 m. Korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 m. programos vertinimas Tarptautinė konferencija “Kaip kovoti su korupcija sveikatos sistemoje?”

4. 4 Korupcijos sveikatos sektoriuje poveikio ekonomikai vertinimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 m. programos vertinimas Tarptautinė konferencija “Kaip kovoti su korupcija sveikatos sistemoje?” Svarbios pastabos: - Iš 13 dažniausiai įvardintų kyšių, net 9 yra susiję su sveikatos apsaugos sritimi! - Net ir “smulkioji korupcija” dar milžinišką įtaką Lietuvos biudžetui ir kiekvienam piliečiui!

5. 5 Privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo poreikis ir svarba 2. Priežiūros institucijos 3. Įmonės ir organizacijos STT FNTT VMI VPT KT VK ... + Viešojo sektoriaus institucijos Privataus sektoriaus institucijos 1. Politiką formuojantys subjektas SAM Organizacijos prie SAM Platesnis sisteminių tyrimų taikymas ir bendradarbiavimas Korupcijos prevencijos ir vidaus kontrolės sistemų stiprinimas Skaidrumo principų skatinimas ir reguliacinės aplinkos tobulinimas Korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 m. programos vertinimas Tarptautinė konferencija “Kaip kovoti su korupcija sveikatos sistemoje?”

6. 6 Sveikatos apsaugos sektoriaus korupcijos prevencijos priemonių vertinimas ► Numatytos 88 priemonės ► Išskirta 18 uždavinių ► Didelis dėmesys: ► korupcijos rizikos veiksnių analizei ► būsimų priemonių parengimui ► edukacijai ir viešinimui ► geresniam bendradarbiavimui ► Išskirtos jautriausios sritys: ► vaistinių preparatų kompensavimas ir kainodara ► viešieji pirkimai ► neoficialūs mokėjimai sveikatos sistemoje ► Dalis Programoje numatytų priemonių – ypatingai smulkios (pvz., skalbimo paslaugų pirkimas per CPO), tiesiogiai nesusijusios su korupcijos prevencija (pvz., kokybės valdymo standartų diegimas) ► Programa orientuota į procesą (pvz., pasiūlymų rengimas), bet ne rezultatą (nėra numatytų aiškių rodiklių) ► Nėra numatyto nė vieno veiklos audito, sisteminės jautriausių sričių analizės, galimo korupcijos rizikos vertinimo tyrimo! Pastarieji turėtų būti atlikti visose sveikatos apsaugos sektoriaus įstaigose ir apimti jautriausias sritis: ► viešieji pirkimai (tame tarpe - galimi interesų konfliktai) ► skiriama / gaunama parama ► SA specialistų darbo užmokesčio ir kitų išlaidų (pvz., komandiruotės) sisteminė analizė ► vaistinių preparatų kompensavimas ir kainodaros skaidrumo vertinimas Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015–2019 metų programa Tobulintinos sritys Korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 m. programos vertinimas Tarptautinė konferencija “Kaip kovoti su korupcija sveikatos sistemoje?”

7. 7 Apibendrinančios mintys Kas galėtų pakeisti status quo? ► Glaudesnis bendradarbiavimas tarp (i) priežiūros institucijų, (ii) viešo ir privataus sektoriaus tyrimų metu ► Sisteminiai tyrimai (VPT, VMI, KT, VK, kitos institucijos) ir duomenų prieinamumas ► Baudžiamumo neišvengiamumas ► Skaidrumo principų skatinimas ir realių skatinimo mechanizmų kūrimas (pvz., pranešimai apie galimus korupcijos atvejus, skaidrumo sistemų diegimas, pan.) ► Modernių tyrimų metodų taikymas ir skatinimas tyrimuose (pvz., duomenų analitika, e. erdvės tyrimai, pan.) Korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 m. programos vertinimas Tarptautinė konferencija “Kaip kovoti su korupcija sveikatos sistemoje?”

8. Ernst & Young Assurance |Tax |Transactions |Advisory About Ernst & Young Ernst& Young isa globalleaderin assurance, tax,transaction and advisoryservices.Worldwide, our 130,000 people are unitedby our shared valuesand an unwaveringcommitment toquality.We make a differenceby helpingour people, our clientsand our wider communitiesachieve potential. For more information, please visit www.ey.com © 2011Ernst &Young AllRightsReserved. In linewithErnst & Young’s commitment to minimiseitsimpactonthe environment, this document hasbeenprintedonpaperwithahighrecycledcontent. Information inthis publicationisintendedtoprovideonlyageneraloutlineof the subjectscovered.It shouldneitherberegardedas comprehensivenorsufficient for makingdecisions,norshoulditbeused inplaceof professionaladvice.Ernst & Young Pvt.Ltd. acceptsnoresponsibilityforanyloss arisingfromanyactiontakenornot takenbyanyoneusingthis material. Kontaktinė informacija Liudas Jurkonis, CFE, CAMS Neteisėtų veiksmų tyrimų ir prevencijos paslaugų vadovas Baltijos šalyse Ernst & Young Baltic UAB Tel. +370 5 274 2320 Mob. +370 620 74022 Liudas.Jurkonis@lt.ey.com

Add a comment