Korleis få verda (Noreg) til å bli meir attacsk

50 %
50 %
Information about Korleis få verda (Noreg) til å bli meir attacsk
How-to & DIY

Published on March 11, 2014

Author: AttacNorge

Source: slideshare.net

Description

Innledning om

Korleis få verda (Noreg) til å bli meir Attacsk

Utgangspunkt: urettferdig • Årsaker, kvifor er det sånn? • Beslutningstakarar, kven kan forandre? -Ministrar, parti, departement, folk flest • Handlingsalternativ for støtte og engasjement

Politisk situasjon • Mindretalsregjering • Støttepartia V og KrF • Samarbeidserklæringa • Første budsjettforlik

Stortinget • 169 vanlege menneske • Vil bli meir kjent, framstå aktiv, spørjetime • Vil profilere positive saker, Dok8-forslag • Opposisjon – bruke til å setje dagsorden Posisjon – bruke til å løyse saker i det stille • Tenk som målet

Regjering og departement • Lovforslag • NOU • Stortingsmelding • Embetsverket råd • Kor ligg makta?

Media • 22% på Stortinget meiner dei set agenda • 71% meiner det er journalistar • 67% meiner media har stor eller noko betydning for standpunkt • 1% meiner det er ideelle organisasjonar Meiningsmåling blant stortingsrepresentantane, Respons 2009nt av representantene på Stortinget mener det er økonomiske interesser som oftest setter dagsorden,mens én prosent mener det er ideelle organisasjoner.

Kva må til? • Kva for type endring. Lov, ideologi, pengeflytting? • Politikar-eigarskap, kvifor skal det gjere vondt å seie nei til vår sak? • Ver konstruktiv, gjer det lett for målet med bakgrunnsinfo, ferdigskrivne spm. • Vel kanal. Ikkje alltid mediakonflikt. • Jobb langsiktig, ta dei unge

Påverke lokalt • FairTrade-kommunar • Skatteparadisfrie soner

Påverke lokalt •Partiorganisasjonar -lokalt-fylke-nasjonalt-Landsmøte •Stortingsrepresentantar kjem frå ein stad -møte, avtalt/stunte -lesarinnlegg i lokalavis •Fagrørsla som partiorganisasjonane, tenk lokalt

Add a comment

Related presentations

Belief comes through hearing. In order to have belief, we must listen, but we also...

Presentation held at the Etsy Team Captain Summit in Berlin, March 14-16, 2014

Download hack tool @ http://dragoncity.cooldownloadz.com

An how-to build an inexpensive Arduino Board for 5 USD.

step by step guide on how small businesses can start payroll software in -mid-year.

CLC Trendspotting - The Technologies of Makerspaces, presented by Edward Iglesias ...

Related pages

Hvordan få forbrukerne til å bry seg - Education

1. Hvordan kan vi hjelpe forbrukerne til å bry seg?
Jarle Holm, forretningsutvikling
Asbjørn Hønsvall, kommunikasjon
2. Sosiale medier ...
Read more

Presentasjoner fra landsseminaret 2014 | Attac Norge

Bli med; Attac Norge ... Introduksjon til gjeld og gjeldsslette ved Maria Dyveke Styve, ... til å bli meir Attacsk – innledning om å jobbe politisk ved ...
Read more

Fra å ha rett - til å få rett. Å holde det lovene lover ...

Fra å ha rett–til å få rett Å ... Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn ...
Read more