Kontrola kvalitete

50 %
50 %
Information about Kontrola kvalitete
Automotive

Published on March 5, 2014

Author: NenadDrvar

Source: slideshare.net

Description

Pročitajte kako GEDIA provodi kontrola kvalitete dijelova za automobilske karoserije korištenjem GOM ATOS 3D skenera.

UTRIP TUJINE ›› Študija primera: Kontrola kakovosti pri avtomobilskem dobavitelju GEDIA Podjetje GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH, ki je bilo ustanovljeno leta 1910, razvija in proizvaja konstrukcijske dele in sestave za proizvodnjo avtomobilskih karoserij. Sedež podjetja je v Attendornu v Nemčiji, upravljajo pa tudi več proizvodnih lokacij na Poljskem, v Španiji, Kitajski in Mehiki. V vseh tovarnah izdelujejo dele za avtomobilsko industrijo po postopkih preoblikovanja s stiskanjem, štancanjem in globokim vlekom. Podjetje ima inženirske ekipe v Franciji, ZDA in na Švedskem. Cilj podjetja je biti vodilni v tehnologiji GEDIA je za nadzor kakovosti sestavov in pri izdelavi orodij včasih uporabljala predvsem meritve na dotik s koordinatnimi merilnimi stroji in merili. Tak pristop k meritvam se je izkazal za nezadostnega, ko se je obseg dela v podjetju zelo povečal. Zlasti kontrola pločevinastih delov je postala preveč zamudna in delovno intenzivna, saj so morali vse izdelke transportirati od stiskalnic oz. varilske opreme do osrednje merilnice. Da bi optimizirali svoj proces, so se v podjetju odločili prenehati s transportom komponent do merilnega sistema. Namesto tega so približali merilni sistem komponentam. Za to pa so potrebovali mobilno merilno opremo, ki je primerna za delo v proizvodnem okolju. Nov pristop h kontroli kakovosti je bil pomemben korak do ure- sničitve cilja podjetja GEDIA, da ostane vodilno proizvodno podjetje v svojem segmentu trga. Danes na vseh proizvodnih lokacijah, kjer izvajajo operacije preoblikovanja, spajanja in montaže, izvajajo prehod s tradicionalnih merilnih sistemov na dotik na površinske optične 3D-koordinatne meritve (Slika 1).   Povečan obseg proizvodnje zahteva skrajšanje časa meritev Kot mnoga druga podjetja, ki so morala prilagoditi svoje procese zaradi povečanja obsega proizvodnje, se je tudi podjetje GEDIA znašlo pred izzivom, kako skrajšati čas meritev. Hkrati so morali ohraniti kakovost, čeprav so se cikli skrajšali, produktivnost pa se je povečala. Razmeroma počasne meritve delov kompleksnih oblik z dotikanjem zahtevajo veliko časa in spremljajočo logistiko, vseeno pa omogočajo kontrolo le nekaj točk na izdelku. Da bi obvladali vse večje količine izdelkov in s tem povezan obseg merilnih nalog, je vodstvo GEDIE del merilnih nalog najprej zaupalo zunanjim izvajalcem. Tak potek dela pa ima dve slabosti: večje stroške in deljenje svojega znanja z drugimi. Cilj novega pristopa h kontroli kakovosti je bil torej spet pokriti vse potrebe po meritvah in digitalizaciji z lastnimi silami v podjetju. Strokovnjaki za kontrolo kakovosti in merilno tehniko družbe GEDIA so si postavili štiri glavna izhodišča. Sistemi morajo biti sposobni premeriti celotno površino dela, morajo biti tudi mobilni in hitri, vse kompetence na področju meritev pa morajo biti zbrane v lastni hiši. Optična merilna tehnika »»Slika 1: GEDIA uvaja površinske optične 3D-koordinatne meritve v vseh proizvodnih obratih, kjer izvajajo preoblikovanje, varjenje in montažo. Po več neuspešnih preskusih mobilnih naprav na zglobnih rokah, ki merijo na dotik, je postalo jasno, da tehnika merjenja na dotik ne more izpolniti zahtev podjetja. Napočil je torej čas za temeljit premislek o merilni tehniki, in GEDIA se je od meritev na dotik Februrar • 49 (1/2014) • Letnik 9 129

UTRIP TUJINE preusmerila v optično merilno tehniko ter kupila mobilni 3D-skener ATOS za površinsko optično 3D-koordinatno skeniranje. To je bil hkrati tudi zelo pomemben prvi korak podjetja k ohranitvi vodilnega mesta v tehnologiji (Slika 2). Visokoločljivostni optični 3D-skener ATOS je s hitrim zajemom natančnih merilnih podatkov izpolnil kriterije podjetja. Optični sistem namreč zagotavlja naslednje značilnosti pri merjenju komponent različnih velikosti, površin in kompleksnosti, ki jih izdeluje GEDIA: • natančno merjenje 3D-koordinat z visoko kakovostjo podatkov • parametrična kontrola in sledljivo vrednotenje • določanje odstopanja površine od CAD-modela in določanje odstopanj med posameznimi izdelki • vrednotenje glede na 2D-risbe • kontrola prerezov, geometričnih dimenzij in toleranc (GD&T), analiza trendov • popolna in pregledna merilna poročila Pregledno in enostavno berljivo merilno poročilo, ki se pripravi na osnovi podatkov površinskega skeniranja, je bistveno priročnejše od množice preglednic s podatki o posameznih merilnih točkah. Taka poročila skrajšajo obravnavo rezultatov ter omogočajo hitre in učinkovite korekture. Naslednji korak: Avtomatizirane optične meritve GEDIA je z dobrimi izkušnjami kmalu identificirala novo zahtevo. Za fleksibilnejši proces, manjšo porabo časa in manjše stroške mora biti optična meritev avtomatizirana, a vseeno mobilna. Inženirji pri GEDII so razvili merilno celico z integrirano opremo GOM, ki se je izkazala kot korak v pravo smer (Slika 4). Podjetje se je nato odločilo za nakup standardizirane avtomatske merilne celice ATOS ScanBox (Slika 5). ATOS ScanBox za razliko od rešitve po meri vključuje vse elemente, ki so potrebni za popolnoma samodejno 3D-digitalizacijo in kontrolo. Sistem ima strojno in programsko opremo, podporo za uporabnike po vsem svetu, varnostno opremo in dokumentacijo. Dobaviteljem avtomobilske industrije tako ni več treba skrbeti za dodatno načrtovanje in naložbe – za delujočo merilno celico na ključ sta potrebna samo prostor in napajanje. »»Slika 2: Podjetje GEDIA se je preusmerilo v optično merilno tehniko z nakupom mobilnega 3D-skenerja ATOS za površinske optične 3D-koordinatne meritve. Podatke meritev je mogoče analizirati takoj in jih primerjati s podatki CAD-modela. Odstopanja od CAD-modela so barvno označena za enostavno prepoznavo problematičnih delov in izboljšavo proizvodnega procesa. Ročni sistem ATOS je uporaben tako za merjenje orodij za preoblikovanje kakor tudi za pločevinaste izdelke, GEDIA pa je med njegovo uporabo prepoznala prave koristi optičnih merilnih tehnologij. Od razvoja prototipov do meritev v serijski proizvodnji, od analize delov do digitalizacije in navideznega sestavljanja komponent – vse te naloge je za razliko od mnogo manj fleksibilnih merilnih tehnik na dotik mogoče opraviti z eno samo optično tehnologijo. Korist površinskih meritev je še, da omogočajo učinkovite korekture orodij, s tem pa se zmanjša število iteracij do odobritve orodja. Ko je orodje dokončano, ATOS premeri njegovo konturo, podatki v obliki CAD pa se shranijo za prihodnjo rabo oz. za kopirno rezkanje novih orodij (Slika 3). »»Slika 4: Prva avtomatizirana rešitev pri GEDII: Merilna celica po meri z integrirano opremo GOM Za GEDIO je še posebno pomembno, da je GOM partner, s katerim se lahko dogovori za načrtovanje, pripravo, usposabljanje in podporo. Odpravljene so tudi običajne varnostne odobritve, saj industrijsko ohišje merilne celice varuje osebje pred vsemi tveganji. Tveganje škode na sestavih in komponentah je odpravljeno s funkcijami zaščite pred trkom. Standardizirane merilne celice na več lokacijah »»Slika 3: Optični merilni sistem poenostavi korekture orodij in zmanjša število iteracij do odobritve orodja. 130 Februrar • 49 (1/2014) • Letnik 9 Prvi ATOS ScanBox podjetja GEDIA opravlja naloge kontrole kakovosti v proizvodnji na liniji stiskalnic v Attendornu. Srce merilne

UTRIP TUJINE celice, ki je bila razvita prav za naloge te vrste, je robotsko vodena 3D-glava ATOS Triple Scan. Korist za avtomobilskega dobavitelja je še, da z ATOS ScanBoxom lahko upravlja osebje v proizvodnji, saj se vsi merilni in kontrolni postopki opravijo hitro in enostavno, enako pa velja tudi za izdelavo merilnega poročila. Vse to omogoča standardna programska rešitev VMR (Virtual Measuring Room oz. virtualna merilnica), v kateri je delovni prostor ATOS ScanBoxa mogoče reproducirati do najmanjših podrobnosti. Za upravljanje robota se tako uporabljajo enostavne operacije povleci-in-spusti, poseben upravljalni pult pa ni potreben. VMR omogoča tudi programiranje brez dejanskih delov, torej samo s podatki CAD. Skrajšanje časa merjenja z ATOS ScanBoxom v Attendornu za več kot polovico je preseglo vsa pričakovanja, GEDIA pa lahko zdaj dela tudi brez dragih meril. Drugi ATOS ScanBox že kontrolira kakovost enega najpomembnejših izdelkov družbe GEDIA – popolnoma sestavljenega zadka nemškega avtomobila višjega razreda. Ta merilna celica namreč sprejme tudi velike komponente. Serija ATOS ScanBox sicer vključuje modele različnih velikosti za merjence različnih dimenzij. GEDIA že načrtuje postavitev tretjega ATOS ScanBoxa na liniji stiskalnic na Poljskem, sledili mu bodo ScanBoxi v Španiji in na Madžarskem. Čeprav merilne celice delujejo na različnih lokacijah, je GEDII uspelo centralizirati upravljanje s kakovostjo – merilni in kontrolni procesi z ATOS ScanBoxom so standardizirani in jih lahko uveljavljajo na različnih mestih za sledljivost in transparentnost celotnega procesa kontrole kakovosti. GEDIA bo v prihodnje dokončala reorganizacijo svoje kontrole »»Slika 5: Standardizirani ATOS ScanBox ima vse elemente, potrebne za popolnoma samodejno 3D-digitalizacijo in kontrolo. Na liniji stiskalnic v Attendornu se je čas merjenja v primerjavi s prejšnjimi rešitvami merjenja na dotik skrajšal za več kot polovico. kakovosti in vse svoje lokacije opremila z optičnimi merilnimi sistemi. To bo hkrati tudi zadnji korak k uresničitvi cilja ohranitve položaja vodilnega proizvodnega podjetja. › www.gom.com › www.topomatika.hr Februrar • 49 (1/2014) • Letnik 9 131

Add a comment

Related presentations

Il 24 Ottobre 2014 si è svolta la Capitale Automobile CARS - #Cap2014Auto , il sum...

Manual diagramas eléctricos del OPEL CORSA 2002 en español. Cortesía de la pagin...

Colorado Springs, CO. Unbeatable Specials during the Phil Long’s l-25 Statewide Ve...

Colorado Springs, CO - Get ready for Hyundai MONSTER DEALS in Colorado Springs fro...

Related pages

Top 25 Kontrola Kvalitete profiles | LinkedIn

Here are the top 25 Kontrola Kvalitete profiles on LinkedIn. Get all the articles, experts, jobs, and insights you need.
Read more

Kvaliteta - Wikipedija

Kontrola kvalitete je dio sustava upravljanja kvalitetom fokusiran na ispunjavanje osnovnih zahtjeva vezanih za kvalitetu. Značajke kvalitete. Značajke ...
Read more

Kontrola kvalitete - Wikipedija

Kontrola kvalitete tijekom upravljana projektima. Prilikom upravljanja projektima, kontrola kvalitete zahtijeva da menadžer projekta, kao i njegova grupa ...
Read more

Plan Osiguranja i Kontrole Kvalitete (2)

Kontrola kvalitete osnovnih aktivnosti Osiguranje kvalitete osnovnih aktivnosti QA/AC plan provodi se kontinuirano svake godine, ...
Read more

Kontrola kvalitete - FSB Online

Suvremena kontrola kvalitete zahtijeva izvršitelje koji posjeduju posebna znanja i sposobnosti. Česta pojava u prošlosti, a nažalost u mnogim ...
Read more

Kontrola kvaliteta proizvoda | VICTORIAOIL

Kontrola kvaliteta proizvoda se sprovodi u jednoj od najsavremenijih laboratorija ove vrste, koja je osposobljena za sve analize neophodne za praćenje ...
Read more

Kontrola kvalitete | Radin print

Automatska kontrola boje u tisku. Grafikontrol (nanos boje) QuadTech CCS with System Brunner Instrument flight (nanos boje, sivi balans, prirast rasterske ...
Read more

kontrola kvalitete | Biochemia Medica

Ožvald I 1, Šurina B 1, Flegar-Meštrić Z 1, Vidas Ž 2. P12-1: Prednosti određivanja takrolimusa na Abbott Architect analizatoru. Biochemia Medica ...
Read more

KONTROLA KVALITETE | Veleučilište u Rijeci

Okvirni sadrzaj predmeta Uloga kontrole u sustavu osiguranja kvalitete, svrha i cilj. Faze kontrole kvalitete. Metode kontrole kvalitete: ne razarajuca ...
Read more

Dalekovod d.d. - Kontrola kvalitete Dalekovod d.d.

Kontrola kvalitete. Kako bi isporučio kupcu kvalitetni proizvod, Dalekovod d.d. tijekom procesa proizvodnje provodi kontinuiranu kontrolu kvalitete, koja ...
Read more