konsumi dhe investimet 1

50 %
50 %
Information about konsumi dhe investimet 1

Published on December 13, 2008

Author: guest2514d3

Source: slideshare.net

Description

lexoneee

Konsumi dhe Investimet

Shpenzimet agragete Y = AD= C + I + G + NX Shpenzimet e konsumit Shpenzimet investive Shpenzimet qeveritare Neto eksporti

Y = AD= C + I + G + NX

Shpenzimet e konsumit

Shpenzimet investive

Shpenzimet qeveritare

Neto eksporti

E Ardhura e disponueshme E ardhura disponueshme eshte pjesa qe mbetet pas pageses se tatimit. Yd= C + S Eshte shuma e konsumit dhe kursimit.

E ardhura disponueshme eshte pjesa qe mbetet pas pageses se tatimit.

Yd= C + S

Eshte shuma e konsumit dhe kursimit.

A eshte konsumi I lidhur me te ardhurat? Konsumi 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2000 4000 6000 8000 10000 Real GDP

Konsumi dhe Funksioni I konsumit Konsumi perfaqeson shpenzimet e konsumatoreve private per mmallra konsumi te tanishem. . Familjet mund te bejne tri gjera me te ardhurat e tyre. Mund te konsmojne per mallra dhe sherbime, te kursejne, dhe mund te paguajne tatim. Ne cdo vend konsumi eshte komponenti me i madhe ne GDP

Konsumi perfaqeson shpenzimet e konsumatoreve private per mmallra konsumi te tanishem. .

Familjet mund te bejne tri gjera me te ardhurat e tyre. Mund te konsmojne per mallra dhe sherbime, te kursejne, dhe mund te paguajne tatim.

Ne cdo vend konsumi eshte komponenti me i madhe ne GDP

Funksioni I konsumit Percaktuesi kryesore I nivelit te konsumit ne nje periudhe te dhene eshte niveli YD Lakorja e konsumit dhe kursimit shprehe lidhjen pozitive midis te YD dhe konsumit dhe kursimit Konsumi autonom eshte niveli I konsumit I cili nuk varet nga te ardhurat

Percaktuesi kryesore I nivelit te konsumit ne nje periudhe te dhene eshte niveli YD

Lakorja e konsumit dhe kursimit shprehe lidhjen pozitive midis te YD dhe konsumit dhe kursimit

Konsumi autonom eshte niveli I konsumit I cili nuk varet nga te ardhurat

Konsumi dhe kursimi AD Kosumi Kursim 0 30 - 30 100 100 0 200 170 30 300 240 60 400 310 90 500 380 120 600 450 150 700 520 180

AD Kosumi Kursim

0 30 - 30

100 100 0

200 170 30

300 240 60

400 310 90

500 380 120

600 450 150

700 520 180

Si mund konsumi te jete me i larte se AD Kur familjet shpenzojne me shume se fitojn te ardhura,atehere familjet duhet financojne shpenzimet - duke marr hua ose - duke shfrutezuar kursimet

Kur familjet shpenzojne me shume se fitojn te ardhura,atehere familjet duhet financojne shpenzimet

- duke marr hua ose

- duke shfrutezuar kursimet

Grafiku

Kursimi Kursimi eshte pjese e te ardhurave qe familjet nuk I konsumojne ne periudhe te dhene Paraqet raportin ne mes te YD dhe kursimit S = Y - C

Kursimi eshte pjese e te ardhurave qe familjet nuk I konsumojne ne periudhe te dhene

Paraqet raportin ne mes te YD dhe kursimit

S = Y - C

Prirja margjinale per konsum C = a + bY Kur te ardhurat rriten , kosumi rritet Kjo marredhenie ne mes ndryshimit te YD dhe ndryshimit te konsumit eshte PMC PMC mat ndryshimin ne konsum si rezultat I shteses se ndryshimit te YD MPC = ndryshimi ne konsum ndryshimi ne YD MPC + MPS = 1

C = a + bY

Kur te ardhurat rriten , kosumi rritet

Kjo marredhenie ne mes ndryshimit te YD dhe ndryshimit te konsumit eshte PMC

PMC mat ndryshimin ne konsum si rezultat I shteses se ndryshimit te YD

MPC = ndryshimi ne konsum

ndryshimi ne YD

MPC + MPS = 1

Prirja margjinale per kursim Kjo marredhenie ne mes ndryshimit te YD dhe ndryshimit te kursim eshte MPS PMS mat ndryshimin ne kursim si rezultat I shteses se ndryshimit te YD Kur te ardhurat rriten , kursimi rritet MPS = ndryshimi ne kursim ndryshimi ne YD

Kjo marredhenie ne mes ndryshimit te YD dhe ndryshimit te kursim eshte MPS

PMS mat ndryshimin ne kursim si rezultat I shteses se ndryshimit te YD

Kur te ardhurat rriten , kursimi rritet

MPS = ndryshimi ne kursim

ndryshimi ne YD

MPC - MPS AD Kosumi Kursim MPC PMS 0 30 - 30 - - 100 100 0 .70 .30 200 170 30 .70 .30 300 240 60 .70 .30 400 310 90 .70 .30 500 380 120 .70 .30 600 450 150 .70 .30 700 520 180 .70 .30 MPC = 70 / 100 = .70 MPS = 30 / 100 = .30 MPC + MPS = 1

AD Kosumi Kursim MPC PMS

0 30 - 30 - -

100 100 0 .70 .30

200 170 30 .70 .30

300 240 60 .70 .30

400 310 90 .70 .30

500 380 120 .70 .30

600 450 150 .70 .30

700 520 180 .70 .30

MPC = 70 / 100 = .70 MPS = 30 / 100 = .30

MPC + MPS = 1

APC dhe APS Prirja mesatare per konsum- APC Shpreh raportin midis konsumit total dhe AD totale APC = konsumi / YD Prirja mesatare per kursim- APS Shpreh raporin midis Kursimit total dhe YD totale APS = kursimi / AD APC + APS = 1

Prirja mesatare per konsum- APC

Shpreh raportin midis konsumit total dhe AD totale

APC = konsumi / YD

Prirja mesatare per kursim- APS

Shpreh raporin midis Kursimit total dhe YD totale

APS = kursimi / AD

APC + APS = 1

APC dhe APS AD Kosumi Kursim APC APS 0 30 - 30 - - 100 100 0 1.00 0 200 170 30 .85 .15 300 240 60 .80 .20 400 310 90 .78 .22 500 380 120 .76 .24 600 450 150 .75 .25 700 520 180 .74 .26

AD Kosumi Kursim APC APS

0 30 - 30 - -

100 100 0 1.00 0

200 170 30 .85 .15

300 240 60 .80 .20

400 310 90 .78 .22

500 380 120 .76 .24

600 450 150 .75 .25

700 520 180 .74 .26

Cilet jane faktoret qe ndikojne ne konsum Ardhurat e disponueshme te ardhurat e familjeve zakonisht shprehe si YD te tanishme Te ardhurat e kalura dhe te ardhshme sigurisht mund te ndikojne ne shpenzimet e familjeve por efekti I tyre eshte gjate pasurise apo parashikimeve te familjeve e jo ne te ardhura Ndryshimet ne taksa do te ndikojne ne YD

Ardhurat e disponueshme

te ardhurat e familjeve zakonisht shprehe si YD te tanishme

Te ardhurat e kalura dhe te ardhshme sigurisht mund te ndikojne ne shpenzimet e familjeve por efekti I tyre eshte gjate pasurise apo parashikimeve te familjeve e jo ne te ardhura

Ndryshimet ne taksa do te ndikojne ne YD

Pasuria Kur pasuria e familjeve rritet, familjet kane me shume burime te mundeshme per shpenzim keshtu qe konsumi rrite per cdo nivel te GDP Rritja autonome ne konsum

Kur pasuria e familjeve rritet, familjet kane me shume burime te mundeshme per shpenzim keshtu qe konsumi rrite per cdo nivel te GDP

Rritja autonome ne konsum

Popullesia Ekonomistet parashikojn nivel te larte te konsumit me rritjen e popullsise Numeri I popullsise ndikon ne pozicionit e funksionit te konsumit Mosha e popullsise ndikon ne pjerrresin e funksionit te konsumit

Ekonomistet parashikojn nivel te larte te konsumit me rritjen e popullsise

Numeri I popullsise ndikon ne pozicionit e funksionit te konsumit

Mosha e popullsise ndikon ne pjerrresin e funksionit te konsumit

Investimet Investimi eshte shpenzim qe I bejne bizneset ne mallra kapitale dhe inventare Te mallrat kapitale jane ndertesat dhe paisjet e bizneseve qe nevojiten qe te prodhojne produkte . Inventaret jane mallra perfundimare qe nuk jane shitur Ndryshimet ne inventare = prodhimi – shitja

Investimi eshte shpenzim qe I bejne bizneset ne mallra kapitale dhe inventare

Te mallrat kapitale jane ndertesat dhe paisjet e bizneseve qe nevojiten qe te prodhojne produkte .

Inventaret jane mallra perfundimare qe nuk jane shitur

Ndryshimet ne inventare = prodhimi – shitja

Norma e kamates Vlera e kthimit nga investimi eshte fitimi I zbritur nga kostoja e tij Firma kerkon shume prej 100 euro e qe do te fitoj 120 ne prodhim Vlera E kthimit i nga investimi = (120-110)/110= .09 Nese norma e kamates rritet NK – 20 (120-120)/120 = 0 Nese norma e kamates ulet ne 5% (120- 105)/105 = 14 Pra norma e ulet e kamates rrite kthimin nga investimi dhe nxit shpenzimet per investime.

Vlera e kthimit nga investimi eshte fitimi I zbritur nga kostoja e tij

Firma kerkon shume prej 100 euro e qe do te fitoj 120 ne prodhim

Vlera E kthimit i nga investimi = (120-110)/110= .09

Nese norma e kamates rritet NK – 20

(120-120)/120 = 0

Nese norma e kamates ulet ne 5%

(120- 105)/105 = 14

Pra norma e ulet e kamates rrite kthimin nga investimi dhe nxit shpenzimet per investime.

Faktoret tjere Parashikimet per fitime Ndryshimet teknologjike Kostoja e mallrave kapitalre Shkalla e shfrutezimi I kapaciteve

Parashikimet per fitime

Ndryshimet teknologjike

Kostoja e mallrave kapitalre

Shkalla e shfrutezimi I kapaciteve

Add a comment

Related pages

Ligjërata III KONSUMI DHE INVESTIMET - VALMIR NUREDINI

KONSUMI DHE INVESTIMET Çështjet kyçe: Koncepti i konsumit dhe kursimit ... KONSUMI DHE KURSIMI Tabela 15.1: Shperndarja e YD per konsumit (C) dhe
Read more

MAKROEKONOMI-Konsumi Dhe Investimet - scribd.com

Kreu XV. Konsumi dhe investimet Konsumi dhe kursimi. Te ardhurat e disponueshme dhe funksioni I konsumit YD=C+S Ne vendet e zhviluara ...
Read more

Konsumi dhe investimet - Documents

Konsumi dhe investimet 1. Në këtë ligjëratë do të njihemi me: Konceptin e Konsumit dhe Investimeve. Të ardhurat e disponueshme dhe funksioni I…
Read more

Konsumi Dhe Investimet i. Konsumi Dhe Kursimi. - Documents

KONSUMI DHE INVESTIMET I. Konsumi dhe kursimi. Të ardhurat e disponueshme dhe funksioni i konsmit Konsumi përfaqëson shpenzimet e bëra për mallra që ...
Read more

Raporti i KE: Konsumi privat dhe publik në Shqipëri në ...

Raporti i KE: Konsumi privat dhe publik në Shqipëri në rënie, borxhi arrin në 72.3% të PBB-së
Read more

Read Microsoft PowerPoint - Makro1_Ligj03 ...

1. Dr. Avdullah Hoti KONSUMI DHE INVESTIMET. Konsumi (C) përbën rreth 2/3 e AD Investimet (I) komponenti me variabil i AD C dhe I ndikojnë në nivelin ...
Read more

Mes Nesh Gjermania dhe investimet ne Kosove 1 - YouTube

Mes Nesh Gjermania dhe investimet ne Kosove 1 ... Standard YouTube License; ... Mes Nesh Gjermania dhe investimet ne Kosove 2 - Duration: ...
Read more

Hyrje në makroekonomi - Ballina

Ligjërata III KONSUMI DHE INVESTIMET Prof.as. Avdullah Hoti Çështjet kyçe: Konsumit dhe kursimi: defimi Të ardhurat e disponueshme Funksioni i konsumit
Read more

Investimet si Koncept Ekonomik | Jusuf Qarkaxhija ...

Investimet si koncept ekonomik Autori:Jusuf Qarkaxhija - Universiteti AAB , jusuf.qarkaxhija@universitetiaab.com Abstrakti Sipas raporteve të përditshme ...
Read more