Konspekt treningu gry doskonalace technike specjalna

46 %
54 %
Information about Konspekt treningu gry doskonalace technike specjalna
Sports

Published on June 5, 2014

Author: wojtekmaqmakowski

Source: slideshare.net

Miejsce : ½ boiska piłkarskiego Sprzęt : 15 piłek, słupki wysokie 12 szt. , talerze 50 szt. , oznaczniki w 3 kolorach TEMAT : Gry i zabawy doskonalące technikę specjalną młodych piłkarzy . Czas : 1’15’’ 1. Rozgrzewka w kwadratach z elementami doskonalenia techniki pracy nóg. ( 12 ‘ ) Piłka jest zagrywana po podłoŜu po obwodzie kwadratu, zawodnik po podaniu biegnie do środka gdzie na talerzach wykonuje ćwiczenia techniki pracy nóg : a) krok dostawny przodem w slalomie między talerzami 3’ b) krok dostawny tyłem w slalomie między talerzami 3’ c) ćw. koordynacji dostawiając dwie nogi w kaŜdej przerwie między kwadratami 3’ d) „pajacyk” na kwadratach 3’ Po wykonanym ćwiczeniu zawodnik biegnie na miejsce gdzie podał piłkę do swojego partnera-zmiana miejsca za piłką . 2. „ Dziadek” 4x1 ( 12’) a) 1 piłka – zawodnicy grają na max. 2 kontakty ( 3 ‘) b) 2 piłki – zawodnicy grają na max. 3 kontakty ( 4’) c) 3 piłki – dwie piłki zagrywane nogami i jedna piłka podawana rękoma – zawodnicy grają na dowolną liczbę kontaktów. (5’ ) Gra „w dziadka” dwoma piłami pozwala na zwiększoną intensywność ćwiczenia i powoduje ,Ŝe zawodnicy muszą zwiększyć swoje pole widzenia na dwóch piłkach!

3. Berek „Latarnia” – kaŜdy zawodnik prowadzi piłkę dowolną nogą, dowolnym sposobem ; zawodnik goniący- berek- musi dotknąć ręką zawodnika uciekającego. Złapany zawodnik staje w pozycji rozkrocznej trzymając piłkę oburącz nad głową , wyglądając jak „Latarnia”– jest to sygnał dla jego partnerów ,Ŝeby takiego zawodnika wybawić . Chcąc wybawić swojego kolegę , partner musi przejść pod nogami zawodnika złapanego. Zabawa kończy się kiedy berek złapie wszystkich zawodników. ( 10’)

4. Zabawy z prowadzeniem piłki i zmianą kwadratów . ( 15’ ) a) prowadzenie piłki w róŜnych kierunkach w swoim kwadracie – na sygnał trenera zawodnicy stają przy talerzu. Ostatni zawodnik robi np. 5 przysiadów b) prowadzenie piłki w róŜnych kierunkach w swoim kwadracie – na sygnał trenera zmiana kwadratów w sposób ustalony przez trenera. c) To samo co w poprzednim ćwiczeniu ale poprzedzone szybkim prowadzeniem piłki wokół talerza. d) Zmiana kwadratu po zatrzymaniu swojej piłki podeszwą i szybki bieg do piłki zostawionej w innym kwadracie. e) Zmiana kwadratów z piłkami po uprzednim wykonaniu ćwiczenia podanego przez trenera. 5. Gra na utrzymanie piłki 3x3 + 4 Zawodnicy neutralni – podanie piłki bez przyjęcia ( 10 ‘ )

a) zawodnicy grający na utrzymanie muszą jak największą ilość razy przeprowadzić piłkę przez małe rameczki ułoŜone w środku pola. 6. Gra uproszczona 7x7 + 1 na cztery bramki ( 10’ ) 7. Ćwiczenia rozciągające w parach ( 5’ )

Add a comment

Related presentations

Related pages

KONSPEKT treningu gry doskonalace technike specjalna(1 ...

Plik KONSPEKT treningu gry doskonalace technike specjalna(1).pdf na koncie użytkownika wiaterm • folder piłka nożna • Data dodania: 10 sty 2011
Read more

Pliki konspekt seniorzy - chomikarnia.net

KONSPEKT treningu gry doskonalace technike specjalna.pdf ... Plik KONSPEKT treningu gry doskonalace technike specjalna.pdf na koncie użytkownika ...
Read more

Pliki konspekt ćwiczeń w terenie dla dzieci z mpd ...

KONSPEKT treningu gry doskonalace technike specjalna.pdf ... Plik KONSPEKT treningu gry doskonalace technike specjalna.pdf na koncie użytkownika ...
Read more

gra obronna ka╛dy swego.pdf - trening - Piłka nożna ...

KONSPEKT TRENINGU BRAMKARSKIEGO pi.pdf. KONSPEKT treningu - gry doskonalace technike specjalna.pdf. trening indywidualny dla pilkarzy.pdf.
Read more