Konnektivista óravázlat

0 %
100 %
Information about Konnektivista óravázlat
Education

Published on February 14, 2014

Author: vajasnagymonika

Source: slideshare.net

Aggteleki Nemzeti Park Az Aggteleki Nemzeti Park az azonos földtörténeti múlttal rendelkező és egymással szervesen összefüggő, mintegy 60 ezer hektár nagyságú Gömör-Tornai-karszt magyarországi oldalán hivatott megteremteni a különleges természeti értékek védelmét. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Veszprém és Zala megye rendkívül változatos földrajzi adottságai kiemelkedően sok természeti értéket őriztek meg számunkra. A Balaton északi partvonalától a Rába síkjáig, a Marcal folyó völgyétől a Tési-fennsíkig, a Mura-mentétől a Kis-Balatonig számos geológiai, botanikai, zoológiai és tájképi érték érdemelte ki a természetvédelmi oltalmat. Tihany Magyarország első tájvédelmi körzetét az ország egyik legváltozatosabb, legattraktívabb, ugyanakkor természettudományos szempontból az egyik legjobban megkutatott területén hozták létre 1952-ben. Területe 1562 ha1. Pécselyi-medence A növénytakaró összetételére döntő hatással vannak a balkáni-szubmediterrán flóraelemekben gazdag száraz tölgyesek és karsztbokorerdők. Jellemzőek a sziklagyepek2, sziklacserjések. A botanikai 1 2 Ebből fokozottan védett 195 ha. Zárt dolomit sziklagyep, pusztafüves- és sziklafüves lejtősztyepp.

értékek közül említést érdemel a jelentős számú nagy ezerjófű, tavaszi hérics vitézvirág, vagy a helyenként előforduló vetővirág, mocsári nőszőfű és mocsári kosbor. Káli-medence A terület kimagasló botanikai értékei a láprétek. A Köveskáltól nyugatra elterülő Sásdi-réteken él hazánk legnagyobb lisztes kankalin populációja. Ez az alhavasi növény nedves, hűvös termőhelyen tud csak megmaradni. Bükki Nemzeti Park A Bükk az Északi-középhegység vulkánikus hegyeitől eltérő földtörténeti múlttal rendelkező tagja. Hatalmas mészkőtömbje tengeri üledékekből jött léttre. 800 méternél magasabb fennsíkját meredek sziklaszirtek, a Bél-kő, a Pes-kő, a Tar-kő, a Vörös-kő és társai ölelik körül. Duna-Ipoly Nemzeti Park Az Országgyűlés 1991. Áprilisában fogadta el azt a határozatát, amely a Dunával kapcsolatos egyes nemzetközi környezetvédelmi feladatokról szól. Ezek között szerepelt az érintett térségben egy nemzeti park létesítése.

Hortobágyi Nemzeti Park A Hortobágy, a "Magyar Puszta" a legtöbb ember képzeletében a fátlan, végeláthatatlan füves síkságot jelenti, amelyen gulyák legelnek, juhászok terelgetik nyájaikat, és a csárdákban jóízű, csípős birkapaprikás várja a fáradt utast. Kétségtelen, hogy az "ezerarcú" Hortobágynak van egy ilyen arca is, de első nemzeti parkunk, az 1973-ban életre hívott 75.000 ha nagyságú Hortobágyi Nemzeti Park mégsem azonosítható a "délibábok" és a "hídvásárok" pusztájával. Valójában a természeti kincsek gazdag tárháza ez a terület, amely itt, Közép-Európában felidézi a keleti sztyeppék hangulatát. Kiskunsági Nemzeti Park A Duna-Tisza köze természeti értékeinek, múlt századi nagy költőinket is megihlető jellegzetes kiskunsági kultúrtáj megőrzése érdekében alapították meg 1975-ben második nemzeti parkunkat. Az évszázados emberi tevékenység e tájegységet már oly mértékben megváltoztatta, hogy a nemzeti park törzsterületét egyetlen egységben nem látszott célszerűnek kijelölni. Csupán a legértékesebb, a hagyományos gazdálkodási formákat őrző, a természetes jellegüket megtartott élőhelyeket, a táj arculatára jellemző vizeket, felszínalaktani formációkat vonták védelem alá. A nemzeti park 7 különálló egységének együttes területe 35.800 ha. A Kiskunsági Nemzeti Park így a legkülönbözőbb típusú élőhelyek kaleidoszkópja, a vízhatás alatt álló területek – árterek, mocsarak, láprétek, nedves kaszálók, szikes tavak – és a száraz biotópok – homoki és szikes gyepek, löszpuszta reliktikumok – egyaránt megtalálhatók itt.

Körös-Maros Nemzeti Park A Dél-Kelet Alföld sajtos hangulatú tájain számtalan országos, sőt nemzetközi jelentőségű természeti érték található. A természetföldrajzi adottságok különösen a Körösök és a maros folyó természetalakító tevékenysége során kialakult jellegzetes tájszerkezet szükségessé tette e területek egységes természetvédelmi kezelését.

Tartalomjegyzék Aggteleki Nemzeti Park ...................................................................................2 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park ....................................................................2 Tihany .............................................................................................................2 Pécselyi-medence ...........................................................................................2 Káli-medence ..................................................................................................3 Bükki Nemzeti Park .........................................................................................3 Duna-Ipoly Nemzeti Park ................................................................................3 Hortobágyi Nemzeti Park ................................................................................4 Kiskunsági Nemzeti Park .................................................................................4 Körös-Maros Nemzeti Park..............................................................................5

Add a comment

Related presentations

Related pages

Az óravázlat elkészítése a tanítási óra tervezése

Forgó Sándor Az óravázlat elkészítése a tanítási óra tervezése A szaktanári tervező munka során az óravázlat-készítés, az óra tudatos ...
Read more

István Nagy - Google+

István Nagy hasn't shared anything on this page with you. ... Halozati oravazlat www.slideshare.net. Elektronikus médiumok és tananyagok (konnektivista) ...
Read more

7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése ...

7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8 ...
Read more