Konferenca o zavzetosti boštjančič 9_2014

26 %
74 %
Information about Konferenca o zavzetosti boštjančič 9_2014

Published on October 1, 2014

Author: grgi44

Source: slideshare.net

Psihološki uvid v zavzetost zaposlenih Dr. Eva Boštjančič Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 1

Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 2

Spremembe v organizacijah VČASIH DANES • Stabilnost • Enotnost • Zgodnja upokojitev • Zadovoljstvo zaposlenih • Hierarhična organiziranost • Zunanji nadzor in kontrola • Odvisnost od organizacije • Določeni urniki in vzorci vedenja • Nenehne spremembe • Različnost • Pozno upokojevanje • Motiviranje zaposlenih • Horizontalne mreže • Samokontrola • Odgovornost za svoja dejanja • Brez mej Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 3

Zavzetost v času ekonomske krize • ekonomska kriza predstavlja za posameznika grožnjo, Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 4 vpliva na njegov odnos in vedenje na delovnem mestu (npr. varnost in dostopnost dela, nagrade in priznanja). • Raziskava Hewitt Associates, čez 400 organizacij (2008 in 2009): v večini organizacij zavzetost upadla, hkrati je v 40 % vkjučenih organizacij zavzetost celo narasla, kljub recesiji.  Ustrezni ukrepi (npr. dobra komunikacija s strani vodstva, možnost izobraževanja v različnih poklicnih smereh za zaposlene) – zavzetost poveča

DELOVNA ZAVZETOST – ZAVZETOST ZAPOSLENEGA Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 5 KOLEKTIVNA DELOVNA ZAVZETOST – več kot le vsota delovne zavzetosti vsakega posameznega zaposlenega »Naš tim je močan in živahen« ali »Na mojem delovnem mestu se počutim močan in živahen« ZAVZETOST ZAPOSLENEGA = Odnos do dela + Odnos do vloge, ki jo posameznik ima + odnos do organizacije, v kateri dela DELOVNA ZAVZETOST

Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 6 ZAVZETOST ZAPOSLENIH: pozitivno, izpopolnjujoče, z delom povezano stanje, ki ga opisuje vitalnost, predanost in vpetost ter osredotočenost, čas pa jim pri tem mineva zelo hitro (Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma in Bakke, 2002) OSEBNA ZAVZETOST: fizično, miselno in čustvena vpetost v delo in delovne naloge (Simpson, 2008) ZAVZETI ZAPOSLENI: fizično vključen, kognitivno buden in čustveno vpleten (Kahn in Heaphy, 2014)

Se zavzetost spreminja? • Delovni pogoji se spreminjajo iz dneva v dan • Delovne naloge se med seboj razlikujejo • Včasih delamo individualno, včasih v skupini • Spreminja se posameznikovo dnevno Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 7 razpoloženje in čustva. Delovna zavzetost bistveno niha znotraj osebe in se spremnija iz ure v uro – STANJE

POSAMEZNIK – ZAPOSLENI 8

= = Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 9 ZANOS HARMONIČNA STRAST ZAVZETOST OSEBNOST OKOLJE - Delovno - Domače Motivacija Zavzetost ZANOS (angl. Flow) Situacija, naloga

Osebnostne lastnosti zavzetega zaposlenega Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 • primerno in hitro 10 prilagodljiv • energičen, družaben, izraža predvsem pozitivna čustva • visoka samoučinkovitost, optimizem in samospoštovanje • proaktiven

Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 11 POZITIVNA ČUSTVA ZAPOSLENEGA Bolj fleksibilen, kreativen in kritičen proces mišljenja Razširi se področje pozornosti in že naučenih znanj Bolj odprti za nove izkušnje

ZAVZETOST – DELOHOLIZEM Deloholiki delajo Zavzeti delajo Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 • Ker morajo • Zaradi negotovosti in 12 nizkega samospoštovanja • Ker težijo k popolnosti • Zaradi drugih • Zaradi statusa, da jih kolegi občudujejo in vodja odobrava • Ker si želijo • Ker se spoštujejo, so samoučinkoviti, optimistični in zaupajo v svoje sposobnosti • Niso zelo odvisno od okolja • Sledijo ciljem, v katere verjamejo

Katera generacija dela najbolj zavzeto? Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 13 • starejši zaposleni – pri mlajših višja stopnja izgorelosti na delovnem mestu (pomanjkanje spretnosti za spoprijemanje z vsakodnevnimi stresi, mladi soočeni z zahtevami prve službe, šok ob prihodu v novo delovno okolje) • pri zaposlenih v finančnem sektorju: bolj zavzeti starejši zaposleni – starejši zaposleni na delovnem mestu preživeli več časa in je zaradi tega nivo pripadnosti organizaciji višji, kar vodi do višje zavzetosti (Haley idr., 2013)

• VITALNOST - visoka raven energičnosti in Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 14 mentalne stimulacije med delom, delovnim nalogam zaposleni lahko in radi posvečajo svoj čas in trud, vztrajajo pa tudi v primeru težav • PREDANOST - doživljanje dela kot izziv, pomembnost in smiselnost • VPETOST - doživljanje dela, kot nekaj, čemur zaposleni posvečajo veliko pozornosti in osredotočenosti, čas pa jim pri tem hitro mineva

ORGANIZACIJA Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 15

Slovenska raziskava Oddelka za psihologijo 2014 • N = 826 • Spol: M = 155 (18,8 %); Ž = 536 (64,9 %) • Starost: M = 41,3 (SD = 9,9) • Stopnja izobrazbe: Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 16 – Osnovna in srednja šola: 20,6 % – Višja šola, visoka šola, 1. bolonjska stopnja: 14,9 % – Univerzitetni program, 2. bolonjska stopnja: 26,2 % – Specializacija, magisterij, doktorat znanosti: 16,9 %

Čas zaposlitve: M = 13,9 (SD = 9,9) Delovno razmerje: • Pogodbeno delo: 5,4 %, Redna zaposlitev – določen čas: 9,1 %, Redna zaposlitev – nedoločen čas: 64,2 % Vodstveni položaj: • Da: 9,0 %, Ne: 72,9 % Področje dela: – G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil: 10,7 % – N – druge raznovrstne poslovne dejavnosti: 4,6 % – P – izobraževanje: 64,3 % – Q – zdravstvo in socialno varstvo: 17,2 % – R – kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti: 3,3 % Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 17

Zavzetost in delovno okolje (UWES in vprašalnik DZR) • Najvišja povezanost se kaže med stopnjo Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 18 avtonomije na delovnem mestu in delovno zavzetostjo; vsi štirje dejavniki delovnih pogojev so pozitivno povezani z delovno zavzetostjo.

Ugotovitev raziskave Najvišjo delovno zavzetost kažejo zaposleni na področju kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti. Najnižjo na področju zdravstva in socialnega varstva. Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 19

POGOJI V DELOVNEM OKOLJU Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 20 DELOVNO OKOLJE: Smiselnost Varnost Dostopnost Percepcija koristi, ki jih bo prejel z opravljanjem določene delovne vloge Občutek vračila vloženega izhaja tudi iz zunanjih nagrad in priznanj ZAVZETOST

Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 21

Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 22 OSEBNOST DELO PRIVATNO ŽIVLJENJE DELOVNO OKOLJE

Kako povečati zavzetost? Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 23 Pozitivno usklajevanja dela in privatnega življenja Boljše zavedanje o pomenu dela Povečana zavzetost - Zaposleni lahko uporabi svoja znanaja - Usklajenost med delovnimi nalogami in vlogo zaposlenega - Organizacijska kultura, ki temelji na vrednotah - Socializacijski proces - Skrb za zaposlene - Podpora zaposlenim - Možnost učenja (Munn, 2013)

TEMNA PLAT ZAVZETOSTI • preveliko prepletanje zasebnega in delovnega Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 24 življenja, občutek frustriranosti (ko je delo potrebno postaviti na drugi tir) in postavljanje previsokih zahtev do samega sebe • Raziskave: – Če zavzeti zaposleni prevzema druge, nove vloge, lahko to ogrozi njegovo privatno življenje (Halbesleben idr., 2009): • + za organizavijo • – za privatno življenje

Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014 25

Add a comment

Related pages

Konferenca o zavzetosti zupan - Recruiting & HR

1. konferenca o zavzetosti, 30.9.2014. Documents.tips. Upload Login / Signup. Leadership; ... Konferenca o zavzetosti boštjančič 9_2014
Read more

Uspešna Konferenca o zavzetosti zaposlenih • Slovenska ...

Program sta začeli dr. Nada Zupan (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani) in dr. Eva Boštjančič ... Konferenca o zavzetosti.JPG; Od leve proti desni ...
Read more

Konferenca o zavzetosti domel - Recruiting & HR

1. konferenca o zavzetosti, 30.9.2014. Download Konferenca o zavzetosti domel. Transcript. 1. Zavzetost zaposlenih,inovativnost inorganizacijska ...
Read more

Konferenca o zavzetosti: »Avtonomnost zaposlenega je tisto ...

Konferenca o zavzetosti: ... (KOKA), organizirali Konferenco o zavzetosti. ... Dr. Eva Boštjančič, ...
Read more

Konferenca o zavzetosti 2016 » Društvo za marketing Slovenije

Konferenca o zavzetosti 2016. ... Na letošnji 3. konferenci o zavzetosti bo osrednja tema iskanje zavzetosti skozi medgeneracijsko sodelovanje in vodenje ...
Read more

3. Konferenca o zavzetosti | Tehnološki park Ljubljana

Konferenca o zavzetosti . 3. ... Na letošnji 3. konferenci o zavzetosti bo zato beseda tekla o iskanju zavzetosti skozi medgeneracijsko sodelovanje in ...
Read more

Konferenca o zavzetosti: ker se trajna uspešnost na trgu ...

9. 2014 / v kategoriji ... 30. septembra 2014 na prvi konferenci o zavzetosti v ... Začutite tudi vi pozitivno energijo zavzetosti. Konferenca je ...
Read more

PPT - Psihološki uvid v zavzetost zaposlenih PowerPoint ...

Psihološki uvid v zavzetost zaposlenih. Dr. Eva Boštjančič Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Spremembe v organizacijah. VČASIH ...
Read more