Komunikacja w bibliotece

60 %
40 %
Information about Komunikacja w bibliotece
Education

Published on December 20, 2008

Author: mallin

Source: slideshare.net

Description

Prezentacja dra Stefana Kubowa, dyrektora biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu przedstawiająca temat komunikacji w bibliotece.

Komunikacja w bibliotece Dr Stefan Kubów Tel. 504 066 795 Mail: [email_address] GG 1020 520

Komunikacja w bibliotece Kompetencje menedżerów w opinii ich samych (wg badań amerykańskich) Komunikacja ustna 95 % Komunikacja pisemna 94 % Podejmowanie decyzji 86 % Budowanie strategii firmy 66 % Zarządzanie czasem 56 % Używanie komputera 27 % Przeprowadzanie rekrutacji 19 %

Kompetencje menedżerów w opinii ich samych (wg badań amerykańskich)

Komunikacja ustna 95 %

Komunikacja pisemna 94 %

Podejmowanie decyzji 86 %

Budowanie strategii firmy 66 %

Zarządzanie czasem 56 %

Używanie komputera 27 %

Przeprowadzanie rekrutacji 19 %

Komunikacja w bibliotece Komunikacja w zarządzaniu Zajmuje wg różnych opinii 60 – 80 % czasu pracy, a wg innych nawet do 90 % I służy głównie: Rozpowszechnianiu informacji, Integrowaniu pracowników, Koordynacji działań, Rozwiązywaniu problemów, Podejmowaniu decyzji, Zarządzaniu konfliktami (gł. ich rozwiązywaniu)

Komunikacja w zarządzaniu

Zajmuje wg różnych opinii 60 – 80 % czasu pracy, a wg innych nawet do 90 %

I służy głównie:

Rozpowszechnianiu informacji,

Integrowaniu pracowników,

Koordynacji działań,

Rozwiązywaniu problemów,

Podejmowaniu decyzji,

Zarządzaniu konfliktami (gł. ich rozwiązywaniu)

Komunikacja w bibliotece System komunikacji w bibliotece… … to zasady, kto z komunikuje się w celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji we wszystkich kierunkach Dwa typy systemów: - Oficjalny (organizacyjnie wyznaczany, np. odprawy, narady, sprawozdawczość), - Nieoficjalny (nie wyznaczany formalnie, spontaniczny, często bezrefleksyjny

System komunikacji w bibliotece…

… to zasady, kto z komunikuje się w celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji we wszystkich kierunkach

Dwa typy systemów:

- Oficjalny (organizacyjnie wyznaczany, np. odprawy, narady, sprawozdawczość),

- Nieoficjalny (nie wyznaczany formalnie, spontaniczny, często bezrefleksyjny

Komunikacja w bibliotece Przebieg procesu komunikacyjnego Potrzeba (która określa) - > Zadanie (które określa) - > wybór środka, miejsca, czasu i celu komunikacji (np. Pouczenie, informowanie, motywowanie), który wywołuje - > skutek Model Procesu komunikacyjnego Nadawca ---- kodowanie – Kanał komunikacyjny, komunikat, szum informacyjny – dekodowanie ----- Odbiorca Także informacja zwrotna

Przebieg procesu komunikacyjnego

Potrzeba (która określa) - > Zadanie (które określa) - > wybór środka, miejsca, czasu i celu komunikacji (np. Pouczenie, informowanie, motywowanie), który wywołuje - > skutek

Model Procesu komunikacyjnego

Nadawca ---- kodowanie – Kanał komunikacyjny, komunikat, szum informacyjny – dekodowanie ----- Odbiorca

Także informacja zwrotna

Model komunikacji w bibliotece Nadawca Odbiorca biblioteka, - użytkownik Użytkownik, - biblioteka Dyrektor, - pracownik Pracownik - dyrektor Pracownik - pracownik Dyrektor - inny członek dyrekcji ew. szczeble pośrednie Czyli Komunikacja pionowa – „w górę” i „w dół” Komunikacja pozioma – wśród członków zarządu lub wśród współpracowników Ew. też „ukośna”

Model komunikacji w bibliotece

Nadawca Odbiorca

biblioteka, - użytkownik

Użytkownik, - biblioteka

Dyrektor, - pracownik

Pracownik - dyrektor

Pracownik - pracownik

Dyrektor - inny członek dyrekcji

ew. szczeble pośrednie

Czyli

Komunikacja pionowa – „w górę” i „w dół”

Komunikacja pozioma – wśród członków zarządu lub wśród współpracowników

Ew. też „ukośna”

Komunikacja w bibliotece Wzory komunikacji Koło, gwiazda (scentralizowany) Y (mniej scentralizowany, „w dół” od nie jednego nadawcy, w górę do nie jednego odbiorcy), Łańcuchowy (zdecentralizowany), Każdy z każdym, przy braku pozycji centralnej, z ogniwami pośrednimi lub bez nich

Wzory komunikacji

Koło, gwiazda (scentralizowany)

Y (mniej scentralizowany, „w dół” od nie jednego nadawcy, w górę do nie jednego odbiorcy),

Łańcuchowy (zdecentralizowany),

Każdy z każdym, przy braku pozycji centralnej, z ogniwami pośrednimi lub bez nich

Komunikacja w bibliotece Rodzaje komunikacji Werbalna Mówiona (formy wypowiedzi) Pisana (formy wypowiedzi b) Niewerbalna (mowa ciała) Postawa ciała, Intonacja, dźwięki paralingwistyczne Mimika Kontakt wzrokowy Gestykulacja Odległość Aparycja, strój Czas

Rodzaje komunikacji

Werbalna

Mówiona (formy wypowiedzi)

Pisana (formy wypowiedzi

b) Niewerbalna (mowa ciała)

Postawa ciała,

Intonacja, dźwięki paralingwistyczne

Mimika

Kontakt wzrokowy

Gestykulacja

Odległość

Aparycja, strój

Czas

Komunikacja w bibliotece Formy wypowiedzi ustnych: Publiczne, w zespole: Prezentacja, Szkolenie, Przemowa, Przewodniczenie zebraniu, naradzie, Zabieranie głosu w dyskusji, Dialog, rozmowa w małej grupie: - Ocena okresowa lub bieżąca, Pouczenie, konsultacja, Omówienie planów pracownika lub w stosunku do pracownika, Zgłoszenie problemu przez pracownika,

Formy wypowiedzi ustnych:

Publiczne, w zespole:

Prezentacja,

Szkolenie,

Przemowa,

Przewodniczenie zebraniu, naradzie,

Zabieranie głosu w dyskusji,

Dialog, rozmowa w małej grupie:

- Ocena okresowa lub bieżąca,

Pouczenie, konsultacja,

Omówienie planów pracownika lub w stosunku do pracownika,

Zgłoszenie problemu przez pracownika,

Komunikacja w bibliotece Główne formy wypowiedzi pisemnych: „ W dół” do ogółu lub części pracowników: Plan strategiczny lub okresowy, Określenie misji biblioteki, Sprawozdania okresowe, Regulacja zasad funkcjonowania biblioteki lub jej części, Instrukcja, Regulamin pracy „ W dół” do indywidualnych pracowników: Ocena okresowa, bieżąca lub okazjonalna (np. do konkursu, awansu itp..) Zmiana zasad zatrudnienia lub wynagrodzenia, Nagroda, Kara

Główne formy wypowiedzi pisemnych:

„ W dół” do ogółu lub części pracowników:

Plan strategiczny lub okresowy,

Określenie misji biblioteki,

Sprawozdania okresowe,

Regulacja zasad funkcjonowania biblioteki lub jej części,

Instrukcja,

Regulamin pracy

„ W dół” do indywidualnych pracowników:

Ocena okresowa, bieżąca lub okazjonalna (np. do konkursu, awansu itp..)

Zmiana zasad zatrudnienia lub wynagrodzenia,

Nagroda,

Kara

Komunikacja w bibliotece Główne formy wypowiedzi pisemnych „w górę”: Wnioski i podania, Petycje i postulaty grupowe, Opis projektu sugerowanych zmian lub innowacji, Notatki z rozmów w zespole, Protokoły narad, Opracowania zlecone przez zwierzchników, np. stanu wiedzy w wybranej kwestii lub zreferowanie wyniku pracy zespołu, Sprawozdania z podróży służbowych, szkoleń itp.

Główne formy wypowiedzi pisemnych „w górę”:

Wnioski i podania,

Petycje i postulaty grupowe,

Opis projektu sugerowanych zmian lub innowacji,

Notatki z rozmów w zespole,

Protokoły narad,

Opracowania zlecone przez zwierzchników, np. stanu wiedzy w wybranej kwestii lub zreferowanie wyniku pracy zespołu,

Sprawozdania z podróży służbowych, szkoleń itp.

Komunikacja w bibliotece Komunikacja „w dół” Cele: - Informowanie (np. o celach i zasadach organizacji) Powiadomienie o praktyce i procedurze Przekazywanie szczegółowych dyrektyw zadaniowych Wyrażanie ocen Motywowanie Doradzanie, pouczanie Zachęcanie do wyrażania opinii

Komunikacja „w dół”

Cele:

- Informowanie (np. o celach i zasadach organizacji)

Powiadomienie o praktyce i procedurze

Przekazywanie szczegółowych dyrektyw zadaniowych

Wyrażanie ocen

Motywowanie

Doradzanie, pouczanie

Zachęcanie do wyrażania opinii

Komunikacja w bibliotece Warunki skuteczności komunikacji „w dół”: Pracownicy znają zasady i kanały przepływy informacji Drogi komunikacji są bezpośrednie lub możliwie krótkie Komunikaty maja cechy autentyczności Informacja przebiega ścieżką „najmniejszego oporu” Wiadomości są zgodne z wartościami i wyobrażeniami pracowników Informacje powinny powodować zmiany w otoczeniu (w sferze faktów lub świadomości) Informacja zaspokaja potrzebę jej uzyskania Informacja nadchodzi we właściwym czasie (nie za wcześnie i nie za późno w stosunku do oczekiwań)

Warunki skuteczności komunikacji „w dół”:

Pracownicy znają zasady i kanały przepływy informacji

Drogi komunikacji są bezpośrednie lub możliwie krótkie

Komunikaty maja cechy autentyczności

Informacja przebiega ścieżką „najmniejszego oporu”

Wiadomości są zgodne z wartościami i wyobrażeniami pracowników

Informacje powinny powodować zmiany w otoczeniu (w sferze faktów lub świadomości)

Informacja zaspokaja potrzebę jej uzyskania

Informacja nadchodzi we właściwym czasie (nie za wcześnie i nie za późno w stosunku do oczekiwań)

Błędy w komunikowaniu „w dół”: Niepodawanie racji, argumentów Brak troski o komunikację zwrotną Brak jasności wypowiedzi Niewłaściwy czas przekazu komunikatu Zbyt wiele ogniw pośredniczących Informacje sprzeczne ze sobą lub z wiedza pracowników Nieznajomość celów firmy przez pracowników Niekompletność lub ukrywanie informacji, Różny styl komunikacji zależnie od płci, Nadmierne okazywanie emocji, Brak zgodności między słowami a mowa ciała

Błędy w komunikowaniu „w dół”:

Niepodawanie racji, argumentów

Brak troski o komunikację zwrotną

Brak jasności wypowiedzi

Niewłaściwy czas przekazu komunikatu

Zbyt wiele ogniw pośredniczących

Informacje sprzeczne ze sobą lub z wiedza pracowników

Nieznajomość celów firmy przez pracowników

Niekompletność lub ukrywanie informacji,

Różny styl komunikacji zależnie od płci,

Nadmierne okazywanie emocji,

Brak zgodności między słowami a mowa ciała

Komunikacja w bibliotece Komunikowanie „w górę” Cele w sprawach biblioteki lub jej części: Informowanie o problemach w realizacji zadań, Informowanie w lukach technologicznych i organizacyjnych Cele w sprawach indywidualnych: Plany i rozwój osobowy pracownika (np. informacja o zamiarze szkolenia się), Powiadomienie o poglądach, sugestiach, osiągnięciach lub sukcesach, Wyrażenie oczekiwań, skarg lub próśb, Informacja o postawach wobec pracy w zespole

Komunikowanie „w górę”

Cele w sprawach biblioteki lub jej części:

Informowanie o problemach w realizacji zadań,

Informowanie w lukach technologicznych i organizacyjnych

Cele w sprawach indywidualnych:

Plany i rozwój osobowy pracownika (np. informacja o zamiarze szkolenia się),

Powiadomienie o poglądach, sugestiach, osiągnięciach lub sukcesach,

Wyrażenie oczekiwań, skarg lub próśb,

Informacja o postawach wobec pracy w zespole

Komunikacja w bibliotece Warunki skuteczności komunikacji „w górę”: Świadomość ryzyka, Atmosfera otwartości, Właściwy czas, Szczerość, Uważne wysłuchiwanie komunikatów Bariery komunikacji „w górę”: Nieosiągalność, niedostępność przełożonych, Niechęć menedżerów do otwartości przed podwładnymi, Pracownicy nie przekazują informacji, których przełożeni nie chcą słyszeć, Odległość fizyczna

Warunki skuteczności komunikacji „w górę”:

Świadomość ryzyka,

Atmosfera otwartości,

Właściwy czas,

Szczerość,

Uważne wysłuchiwanie komunikatów

Bariery komunikacji „w górę”:

Nieosiągalność, niedostępność przełożonych,

Niechęć menedżerów do otwartości przed podwładnymi,

Pracownicy nie przekazują informacji, których przełożeni nie chcą słyszeć,

Odległość fizyczna

Komunikacja w bibliotece Komunikacja pozioma Cele (na poziomie menedżerów i/lub pracowników): Koordynacja działań, Dzielenie się informacjami, Upowszechnianie potrzebnych informacji, Zaspokajanie potrzeby przynależności, akceptacji, Rozwiązywanie problemów, Rozwiązywanie konfliktów, Budowanie więzi między pracownikami Bariery i ograniczenia: Rywalizacja w zespole, Specjalizacja i co za tym idzie trudności w rozumieniu się), Brak motywacji, Przeładowanie informacji, Bariera fizyczna

Komunikacja pozioma

Cele (na poziomie menedżerów i/lub pracowników):

Koordynacja działań,

Dzielenie się informacjami,

Upowszechnianie potrzebnych informacji,

Zaspokajanie potrzeby przynależności, akceptacji,

Rozwiązywanie problemów,

Rozwiązywanie konfliktów,

Budowanie więzi między pracownikami

Bariery i ograniczenia:

Rywalizacja w zespole,

Specjalizacja i co za tym idzie trudności w rozumieniu się),

Brak motywacji,

Przeładowanie informacji,

Bariera fizyczna

Komunikacja w bibliotece Komunikowanie a satysfakcja pracowników Pracownicy cenią sobie zwłaszcza: Możliwość wypowiadania się oficjalnego i nieoficjalnego, poziomego i ze zwierzchnikami, Klimat porozumienia, Jakość i szeroka gamę kanałów komunikacji, Integrację organizacyjną

Komunikowanie a satysfakcja pracowników

Pracownicy cenią sobie zwłaszcza:

Możliwość wypowiadania się oficjalnego i nieoficjalnego, poziomego i ze zwierzchnikami,

Klimat porozumienia,

Jakość i szeroka gamę kanałów komunikacji,

Integrację organizacyjną

Add a comment

Related presentations

Related pages

Komunikacja interpersonalna a wizerunek bibliotekarza w ...

Publication » Komunikacja interpersonalna a wizerunek bibliotekarza w nowoczesnej bibliotece.
Read more

Komunikacja w bibliotece - "Ogólnopolski Katalog ...

Do podzielenia się swoimi uwagami na temat komunikacji w bibliotece skłoniła mnie lektura książki Małgorzaty Kisilowskiej o znamiennym tytule "Już ...
Read more

Komunikacja interpersonalna a wizerunek bibliotekarza w ...

Komunikacja w bibliotece Jest to zagadnienie bardzo szerokie – dotyczy zarówno stosunków w gronie pracowników, jak i obsługi czytelników oraz ...
Read more

Komunikacja w bibliotece akademickiej i jej rola jako ...

Komunikacja w bibliotece akademickiej i jej rola jako narzędzia promocji zasobów i usług w środowisku akademickim Lepkowska, Emilia and Jeszke ...
Read more

Techniki komunikacyjne w bibliotece by a s on Prezi

Komunikacja wizualna zewnetrzna 1. ... Żółte Ponadto w bibliotece umieszczone sa tabliczki z nazwami pomieszczeń, np. Czytelnia Czasopism
Read more

Komunikacja w bibliotece - Education - Discover, share ...

Komunikacja interpersonalna w bibliotece Prezentacja mgr Bogumiły Urban, dyrektor biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu, wydziału zamiejscowego ...
Read more

Komunikacja interpersonalna w bibliotece - Education

Komunikacja w bibliotece Prezentacja dra Stefana Kubowa, dyrektora biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu przedstawiająca temat ...
Read more

Komunikacja interpersonalna. Empatia.

Komunikacja niewerbalna Skuteczność przekazu Komunikacja interpersonalna w bibliotece Bibliotekarz jako zawód społeczny często jest związany z typowo ...
Read more