Komunikacija 2

67 %
33 %
Information about Komunikacija 2

Published on January 26, 2008

Author: acerin

Source: slideshare.net

V POGOVORU VSAK OD NAS RAZPOLAGA S ŠTIRIMI USTI PREDMETNA USTA USTA SAMOPREDSTAVITVE ODNOSNA USTA USTA POZIVA

VSAK OD NAS RAZPOLAGA S ŠTIRIMI USTI

PREDMETNA USTA

USTA SAMOPREDSTAVITVE

ODNOSNA USTA

USTA POZIVA

V POGOVORU VSAK OD NAS RAZPOLAGA S ŠTIRIMI UŠESI PRVO JE USMERJENO NA OSEBNOST POŠILJATELJA SPOROČILA DRUGO JE USMERJENO NA VSEBINO TRETJE JE USMERJENO NA ODNOS POŠILJATELJA DO VSEBINE IN DO PREJEMNIKA ČETRTO JE USMERJENO NA VPLIV SPOROČILA

VSAK OD NAS RAZPOLAGA S ŠTIRIMI UŠESI

PRVO JE USMERJENO NA OSEBNOST POŠILJATELJA SPOROČILA

DRUGO JE USMERJENO NA VSEBINO

TRETJE JE USMERJENO NA ODNOS POŠILJATELJA DO VSEBINE IN DO PREJEMNIKA

ČETRTO JE USMERJENO NA VPLIV SPOROČILA

PRISPELO SPOROČILO JE DELO PREJEMNIKA Sporočilo ima v sebi več “pod-sporočil” Ko pride do prejemnika, ni več isto, kot je bilo pri pošiljatelju V sprejem sporočila so vključena vsa štiri ušesa Včasih prejemnik sprejme vest na napačen način

Sporočilo ima v sebi več “pod-sporočil”

Ko pride do prejemnika, ni več isto, kot je bilo pri pošiljatelju

V sprejem sporočila so vključena vsa štiri ušesa

Včasih prejemnik sprejme vest na napačen način

Prejemnik je v dekodiranju svoboden Lahko se zgodi, da nekatera sporočila do prejemnika sploh ne pridejo v taki obliki, kot je želel pošiljatelj

Prejemnik je v dekodiranju svoboden

Lahko se zgodi, da nekatera sporočila do prejemnika sploh ne pridejo v taki obliki, kot je želel pošiljatelj

Zaznamovani v odnosu

miren dejaven GLEDE NA INTENZIVNOST SEM V ODNOSU :

nalog o na ljudi GLEDE NA CILJ SEM V ODNOSU OSREDO T OČ EN NA:

Naše vedenje ima območje običajnega, območje mejnega in območje težavnega . običajno običajno običajno meja meja meja meja meja meja težavno težavno težavno težavno

Območje običajnega miren dejaven naloge ljud je Območje težavnega Mejne oblike

Območje običajnega miren dejaven naloge ljud je Območje težavnega Čimprej opraviti nalogo Dobiti priznanje Čim bolje opraviti nalogo Razumeti se z drugimi

Območje običajnega miren dejaven naloge Lju dje Območje težavnega potreba po obvladovanju pritegovanje pozornosti iskanje odobravanja perfekcionizem

Vsako vedenje, tudi težavno, je posledica pozitivnih namenov. Č e pozitivnega namena ne prepoznamo ali ga ne spoštujemo, si lahko nakopljemo velike težave.

Območje običajnega miren dejaven naloge ljud je Ostrostrelec Čimprej opraviti nalogo potreba po obvladovanju Vsevednež Tank ČE KAŽE, DA NALOGE NE BO MOGOČE OPRAVITI ČIMPREJ

Območje običajnega miren dejaven naloge ljud je ČE KAŽE, DA NALOGE NE BO MOGOČE OPRAVITI ČIM BOLJE Čim bolje opraviti nalogo perfekcionizem Negativist Revček Molčečnež

Območje običajnega miren dejaven naloge ljud je ČE KAŽE, DA NE BO MOGOČE DOBITI PRIZNANJA pritegovanje pozornosti Granata Dobiti priznanje Ostrostrelec Pametnjakovič

Območje običajnega miren dejaven naloge ljud je ČE KAŽE, DA SE NE BO MOGOČE RAZUMETI Z DRUGIMI Razumeti se z drugimi iskanje odobravanja Obotavljivec Molčečnež Kimavec

Območje običajnega naloge Razumeti se z drugimi iskanje odobravanja Obotavljivec Molčečnež Kimavec Čimprej opraviti nalogo Dobiti priznanje Čim bolje opraviti nalogo potreba po obvladovanju pritegovanje pozornosti perfekcionizem Granata Ostrostrelec Pametnjakovič Negativist Revček Molčečnež Ostrostrelec Vsevednež Tank ljudi miren dejaven

Do težavne oblike vedenja pride, ko želimo za vsako ceno uresničiti svoj namen.

CILJ Mt 5,48: “Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.” Jn 15,12: “To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.”

Mt 5,48: “Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.”

Jn 15,12: “To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.”

KDO ME BO OBLIKOVAL? - DRUŽINA - BOŽJA BESEDA - SPOVED IN IZPRAŠEVANJE VESTI - DUHOVNI POGOVOR

- DRUŽINA

- BOŽJA BESEDA

- SPOVED IN IZPRAŠEVANJE VESTI

- DUHOVNI POGOVOR

DVE PODOBI: KAMEN (trd, se upira spremembam, ko se zgodijo so boleče) GLINA (mehka, dovoljuje spremembe, narediti jih je možno brez bolečin)

POT SPREOBRNJENJE “Spreobrnite, približalo se je Božje kraljestvo” (Mt 4,17)

SPREOBRNJENJE “Spreobrnite, približalo se je Božje kraljestvo” (Mt 4,17)

Add a comment

Related pages

Komunikacija - Wikipedija

Komunikacija je proces razmjene informacija preko dogovorenog sistema znakova, ... 2. Teorije interpersonalne komunikacije. Dramaturška perspektiva;
Read more

New Code NLP - učinkovita komunikacija 2. del - YouTube

Predavanje "Trije principi učinkovite komunikacije" je potekalo v sklopu Microsoft NT konference 2007 v Portorožu. Na predavanju je Milan ...
Read more

2.1.kinestetička komunikacija - VRSTE KOMUNIKACIJE

Kinestetička komunikacija. Kinestetička komunikacija obuhvata: -pokrete tela (kao što su npr. sleganje ramenima, udaranje nogom ...
Read more

Croduino lekcija 10: Serijska komunikacija 2 - YouTube

e-radionica donosi zanimljive i podučne lekcije o Croduino platformi i osnovama elektronike. Kroz ovu seriju lekcija naučite o Croduinu i ...
Read more

2.2.proksemička komunikacija - VRSTE KOMUNIKACIJE

Proksemička komunikacija. Proksemika izučava distancu između komunikatora, korišćenje prostora i teritorijalnost. Čovek u odnosu na okruženje ...
Read more

komunikacija

Communication - Komunikacija - Комуникација - Komunikácia - Kommunikation 11090 Beograd, Pere Velimirovića 50/2 ¤ Phone (+381-11)-358-15-15
Read more

Komunikacija | Spletna stran o sodobnem sporazumevanju

Poli­tične obljube in oportunizem. četr­tek, 2. okto­ber 2014 0. Biti opor­tu­ni­sti­čen, v smi­slu kori­sto­lo­vskega pri­la­ga­ja­nja ...
Read more

250505pgk_rana Komunikacija (2) - Scribd

Hand-picked favorites from our editors. Scribd Selects Sheet Music. Hand-picked favorites from our editors
Read more

Communication - Komunikacija - Комуникација ...

Communication - Komunikacija - Комуникација - Komunikácia - Kommunikation 11090 Beograd, Pere Velimirovića 50/2 ¤ Tel. (+381-11)-358-15-15
Read more