Kompozicija

67 %
33 %
Information about Kompozicija
Education

Published on February 23, 2014

Author: razrednamarina

Source: slideshare.net

Description

Kompozicija i komponovanje u delima likovnih umetnosti

  Kompozicija je skladan raspored i smisleno uređen odnos likovnih elemenata – elemenata kompozicije unutar nekog prostora ili formata, u kojem vlada jedinstvo korišćene tehnike, materijala, ideje, opažajnih svojstava i primenjenih estetskih načela – principa komponovanja. 

Površina na koju je slikar ograničen fizički predstavlja  dvodimenzionalnu ravan koja ima  samo širinu i  dužinu. Ovakva površina bez dubine naziva se prostor  dela, dizajn- polje, odnosno format slike. Format je definisan odnosom  vertikalne i  horizontalne stranice. Pre nego što se pristupi komponovanju neke slike  potrebno je odlučiti se kako organizovati jedinstvo formata i oblika u njemu. 

Za postavljanje objekata u skladnu i oku prijatnu celinu  koriste se pravila, kao što su: Geometrijski centar Optički centar Pravilo trećina …

Centar formata nalazi se u preseku dijagonala formata ili u preseku “linija polovina”.  Elementi raspoređeni oko centra interesa treba da su  raspoređeni tako da vode oko posmatrača iz  perifernih mesta ka centru.  Ipak, centar kompozicije nije baš najbolje mesto gde  bi oko posmatrača mirovalo. Sa glavnim objektom  postavljenim u centar,  posmatrač neće biti motivisan  da prouči ostatak slike.

Mesto na kojem se seku dva zlatna preseka - vertikalni i horizontalni- naziva se optički centar (nije isto što i geometrijski!). Oblik postavljen u optički centar  postaje  dominantan, a kompozicija deluje jedinstveno. 

Vrlo često se koristi pravilo 3 trećine : sa dve  horizontale i i dve vertikale format se deli na 9  jednakih delova, u preseku vertikala i horizontala  dobijaju se četiri važne tačke u koje treba smestiti  glavne objekte kompozicije.

Po načinu grupisanja objekata sledeće vrste kompozicija: centralna horizontalna vertikalna dijagonalna ovalna ili kružna piramidalna - trougaona kombinovana haotična

U ovoj vrsti kompozicije glavni, ili većina likovnih elemenata se nalazi ili gravitira sredini.

Likovni elementi svojim položajem, rasporedom i oblicima prate horizontalne ose formata. Takva kompozicija deluje mirno i opuštajuće, a koristimo je kada želimo da prikažemo širinu prostora, neku scenu, grupne portrete, pejsaže, panorame, mrtvu prirodu i slična, uglavnom pasivna i statična stanja. Horizontalna postavka omogućuje gledaocu da mirno posmatra sadržaj i pojedine elemente na slici. Horizontalnoj kompoziciji odgovara format postavljen po širini.

Kod ove kompozicije likovni elementi prate vertikalne ose formata. Vertikala prikazuje rast u visinu, spuštanje ili pad naniže, odnos onog što je gore (glava), prema onom što je dole (telo, noge). Visoka stabla, vrhovi planina, katedrale, tornjevi, obelisci i neboderi u velikim gradovima, najbolji su primer za to.To je aktivna postavka, koja sugeriše ozbiljnost, odlučnost, čvrstoću, autoritet i sl., pa je koristimo kada upravo te osobine želimo da pridružimo elementima na slici, ili istaknuti njihovu važnost. Vertikalnoj kompoziciji odgovara format postavljen po visini.

Ova vrsta kompozicije koristi dijagonalne ose formata i kosine za pretežni raspored i komunikaciju među likovnim elementima na slici. To je živa i i dinamična kompozicija koja odmah privlači pažnju, jer sugeriše pokret i određenu napetost. Osim toga kosi pravci stvaraju utisak prostora, te služe za neformalno povezivanje elemenata kompozicije. Snažniji utisak dijagonale postižu na vertikalnom, a blaži na horizontalno postavljenom formatu

Kada se likovni elementi u prostoru ili unutar pravouglog formata povezuju po vidljivoj ili zamišljenoj liniji kružnice ili elipse, nastaje ovalna ili kružna kompozicija, koja sugeriše okupljenost različitih elemenata oko jedne ideje. U ovoj vrsti kompozicije elementi mogu biti raspoređeni i po spirali, kao jednom od kružnici bliskih arhetipskih oblika u prirodi. To je topla i blaga kompozicija, a koristimo je kada želimo da naglasimo porodičnu povezanost i zajedništvo elemenata na slici (sklad, jedinstvo).

U ovoj vrsti kompozicije se kao osnovni oblik za raspored elemenata unutar formata koristi trougao ili piramida. Elementi postavljeni u njima čine dominantnu grupu, kojoj su elementi izvan njih podređeni. To je graditeljska kompozicija koja se jednako dobro može upotrebiti kako na vertikalnom, tako i na horizontalnom formatu.

 Ovo je najprirodnija i najčešće korišćena vrsta kompozicije, koja na formatu udružuje i kombinuje dva ili više navedenih osnovnih položaja i rasporeda likovnih elemenata. Ona je istovremeno i najzahtevnija u smislu postizanja dobre ravnoteže. Pri gradnji kombinovane kompozicije nastoji se da se stvori jedinstvo i sklad suprotnih položaja, smerova i oblika, kao što su vertikalno-horizintalno (arhitektonska kompozicija), horizontalno-vertikalno-dijagonalno, ovalno ili spiralnoravno itd. U kombinovanom rasporedu osim položaja i oblika, značajnu ulogu imaju opažajna svojstva (tonovi svetla i tame, boje itd.), kao i odnosi različitih veličina, količina i intenziteta likovnih elemenata.

U ovoj kompoziciji, kao što joj i ime kaže, elementi su razbacani haotično - bez ikakvog rasporeda.

Add a comment

Related presentations

Related pages

KOMPOZICIJA by Danijela Davidovic on Prezi

KOMPOZICIJA NAČINI KOMPONOVANJA Svaka umetnost ima svoja sredstva kroz koja se izražava. Muzika to čini kroz ton i melodiju, književnost i pozorište ...
Read more

Kompozicija – Vikipedija

Kompozicija – meno kūrinio elementų išdėstymas, jų tarpusavio ryšys ir santykis su visuma. Dailės ir architektūros kompozicija sukuriama ...
Read more

Kompozicija (likovna) - Wikipedija

Kompozicija (lat. con = sa, ponere = staviti, dakle sastaviti, tj. staviti jedno pored drugoga) predstavlja raspored i odnos dijelova neke cjeline.
Read more

Kompozicija slike — Vikipedija, slobodna enciklopedija

Kompozicija ili pravila kompozicije jeste zbir pravila i preporuka na uređenje elemenata u umetničkom delu u slici, grafičkom dizajnu, filmu ...
Read more

Kompozicija funkcija 01 - YouTube

Kompozicija funkcija: U uvodnom videopredavanju naučit ćete što je kompozicija funkcija, te kako izračunati kompoziciju funkcija na ...
Read more

Kompozicija I (image) [WorldCat.org]

Kompozicija I. [Micá Popović] Home. WorldCat Home About WorldCat Help. Search. Search for Library Items Search for Lists Search for Contacts Search for a ...
Read more

kompozicija - YouTube

Lithuanian folk project "Laiminguo". Video takes part in Viking festival, Biskupin, Poland, 2014.
Read more

kompozicija/ Komposition

Pśizjawjenje za wuběźowanje “Młoda serbska hudźba – Młoda serbska muzika – Junge sorbische Musik” Wettbewerb junger Musiktalente 2014
Read more

2.1. Kompozicija - Scribd

Kompozicija. Upload Sign in Join. Books Audiobooks. Scribd Selects. Hand-picked favorites from our editors. Scribd Selects Audio. Hand-picked favorites ...
Read more

Kompozicija Gorskog vijenca. (Book, 1969) [WorldCat.org]

Additional Physical Format: Online version: Deretić, Jovan. Kompozicija Gorskog vijenca. Beograd, Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike ...
Read more