Koc-yetkinlik-kilavuzu

41 %
59 %
Information about Koc-yetkinlik-kilavuzu
Education

Published on February 3, 2014

Author: Cabuk

Source: slideshare.net

Description

Koç seçerken, ne tür yetkinliklere sahip olduğunu bilmek oldukça önemlidir. Bu sunumda, size adım adım koç yetkinliklerini aktardık.

KOÇ YETKiNLiK KILAVUZU Hazırlayan: Çağlar Çabuk

Koçluk, yetkinlik gerektirir! Çünkü… KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

KOÇLUK, ARTIK BİR MESLEK! KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

KOÇLUK MESLEK STANDARDI’NA GÖZ ATALIM: Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu onayı ve 22.5.2013 tarihli ve 2013/41 sayılı kararıyla, “Koçluk Meslek Standartları” 29/6/2013 – 28692 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Koç, hizmet verdiği kişilerin, kişisel ve profesyonel potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik farkındalık, gelişim ve çözüm seçeneklerini artırıcı ve bu yönde destekleyici çalışmaları yürütür. Tüm bu çalışmalar ve hizmetin kalitesini sağlamak, koçun sahip olduğu yetkinliklerini sürekli geliştirmesini zorunlu kılmaktadır. KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

YETKİNLİK NEDİR? KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

“Genel anlamda, yetkin olma durumunu, yani belirli bir alandaki sorumluluk ve/veya görevleri yerine getirebilmeyi ifade eder.”* *(Wikipedia) KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

KOÇUN ANA YETKİNLİKLERİ KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

Duygusal Zekaya Dayalı Yetkinlikler ● ● ● ● Koçun hizmet verdiği kişiyi tanıması, anlaması, empati kurabilmesi, Bunları başarabilmek için önce kendini tanıması, Karar ve tercihlerini yüksek farkındalıkla yapabilmesi, Sahip olduğu gücün ve kaynakların bilincinde olması. KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

Bilişsel Zekaya Dayalı Yetkinlikler ● ● ● Bir durumu ya da olayı parçalara ayırarak analiz edebilmesi, Kısa, orta ve uzun vadeli düşünebilmesi, Yeni ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilmesi. KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

Mesleki Yetkinlikler ● Koçluk mesleğini icra edebilmek için, koçluğun olmazsa olmazları olan akademik, teknik ve etik bilgiye sahip olması ve her durumun farklılıklarına bunları başarıyla uygulayabilmesi. KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

KOÇUN ANA YETKİNLİKLERİ Duygusal Zekaya Dayalı Yetkinlikler Bilişsel Zekaya Dayalı Yetkinlikler Mesleki Yetkinlikler Empatik İletişim Detay odaklılık Teknik Uzmanlık Uyumlanma Sonuç odaklılık Danışan odaklılık Başkalarını ve kendini motive etme Stratejik düşünme İş standardı Duygusal kontrol Analitik düşünme Etik Stres yönetimi Yaratıcılık Zaman yönetimi KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

EMPATİK İLETİŞİM Hizmet verdiği kişinin duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını doğru olarak gözlemlemek, anlamak ve uygun davranışı göstermek. KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

UYUMLANMA Farklı müşterilere, farklı gündemlere kolayca uyum sağlamak, yapılandırılmış görüşme akışında meydana gelen beklenmedik durumlarla baş edebilmek. KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

ANALİTİK DÜŞÜNME Bir bilgiyi, veriyi, bir durum ya da olayı parçalarıyla birlikte anlamak, sebep-sonuç ilişkilerini kurarak, mantıklı sonuçlara varmak. KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

BAŞKALARINI MOTİVE ETME Hizmet verdiği kişiyi, gerçekleştirmek istediği hedeflerine yönelik gerçekçi bir biçimde cesaretlendirmek ve harekete geçirmek. KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

DETAY ODAKLILIK Durum ve olaylardaki detayları eksiksiz bir şekilde görebilmek, kritik olanları belirleyerek önceliklendirebilmek ve geribildirim sırasında hizmet verdiği kişiye aktarmak. KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

DUYGUSAL KONTROL Duygularını kontrol ederek sakin, dengeli ve objektif davranmak. KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

İŞ STANDARDI VE ETİK Kişisel ve profesyonel anlamda yüksek etik standartlara sahip olmak, ahlaki ve etik değerleri savunmak, kişiler arası ilişkilerde dürüst ve adil davranış sergilemek, güvenilir olmak. KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

Hizmet verdiği kişinin ihtiyaçlarını, isteklerini doğru anlayarak en etkin şekilde koçluk hizmeti sunmak, müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürekli olarak geliştirmek. DANIŞAN ODAKLILIK KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

SONUÇ ODAKLILIK Kendisinden beklenilenleri doğru bir şekilde uygulayarak, zamanında, hatasız, kaliteli ve güvenilir şekilde süreci sonlandırmak. KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

Meslekte uzun vadeli bakış açısına sahip olmak, geniş düşünebilmek, gelişim ve değişimlerin koçluk üzerindeki olası tehdit ve fırsatlarını öngörebilmek. STRATEJİK DÜŞÜNME KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

TEKNİK UZMANLIK Koçluk mesleğini icra edebilmek için gerekli olan teknik bilgi, deneyim ve donanıma sahip olmak, işine yansıtmak. KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

YARATICILIK Durum ve olaylara yeni bir bakış açısıyla bakmak, koçluk sürecinde gerektiğinde yeni bir yöntem veya sistem oluşturabilmek. KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

Stres ve baskı altında iyimserliğini, profesyonelliğini ve mesleki sorumluluğunu korumak, sakin ve dengeli olabilmek, kendini kontrol altında tutabilmek. STRES YÖNETİMİ KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

ZAMAN YÖNETİMİ Görev ve sorumluluklarını zamanında tamamlamak için, zamanını ve diğer kaynakları etkin bir şekilde kullanmak. KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

bu sunumda: ❏ Amacımız, profesyonel koçların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, koçluk hizmeti almak isteyen bireylere veya koçluğu merak eden herkese koçluk yetkinlikleri hakkında bilgi vermek. KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

bİz buradayız! Her türlü soru ve öneriniz için bize ulaşabilirsiniz. 4B Akademi çalışmalarınızda başarılar diler. bilgi@4bakademi.com www.4bakademi.com KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU

Add a comment

Related presentations

Related pages

4B Akademi

Koçlukta Hedef Türleri. KOÇ YETKİNLİK KILAVUZU. KOÇ SEÇME KILAVUZU. 4B. Koçluk Modelleri - CIGAR. Koçluk Modelleri - OSKAR. Koçluk Modelleri - STEER
Read more

4B Akademi - HubSlide

HubSlide is the easiest way to upload & share PowerPoint & PDF presentations online; embed in Blogs, Slideshows, Transcript & more
Read more