Knygos lietuvių kalba. 1918-1940: kontrolinis sąrašas T.1-2 (1997-2013)

60 %
40 %
Information about Knygos lietuvių kalba. 1918-1940: kontrolinis sąrašas T.1-2 (1997-2013)
Books

Published on February 21, 2014

Author: nacionalinebiblioteka

Source: slideshare.net

Knygos lietuvių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas T. 1-2 (1997–2013) 2014 metų vasario mėnesio 21 diena Vilnius Ringailė Bagušytė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Bibliografijos ir knygotyros centras Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos skyrius

Kontrolinis spaudinių sąrašas – lietuvių nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos rodyklių rengimo praktikoje atsiradusi bibliografinių leidinių rūšis. Kontrolinių sąrašų pagrindiniai uždaviniai:  išaiškinti ir suregistruoti tam tikro laikotarpio spaudinius;  nustatyti jų saugojimo vietas;  atskleisti nežinomus spaudinius;  užpildyti bibliografinės informacijos spragą.

Kontroliniai sąrašai sudaromi remiantis spaudinių saugyklų fondais: bibliotekų, archyvų, muziejų, mokslo įstaigų; Bibliografiniais šaltiniais: bibliografijos leidiniais, leidyklų bei knygų prekybos katalogais, rankraštinėmis bibliografijos rodyklėmis. 3

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, išaugo mokslininkų ir visuomenės susidomėjimas 1918–1940 m. spaudos produkcija.

Lietuvos nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos redakcinės kolegijos posėdžio, įvykusio 1990 m. gegužės 24 d., protokole užfiksuotas redakcinės kolegijos nario J. Tumelio pasiūlymas: „kuo skubiau parengti 1918–1927 m. spaudos kontrolinį sąrašą“.

Lietuvos nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos redakcinės kolegijos posėdyje, įvykusiame 1992 m. rugsėjo 15 d. patvirtintos chronologinės ribos: 1918 m. sausio 1 d. – 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos redakcinės kolegijos posėdyje, įvykusiame 1992 m. gruodžio 9 d., aptartos įvairios 1918–1940 m. lietuviškų knygų kontrolinio sąrašo rengimo problemos.

Lietuvos nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos redakcinės kolegijos posėdyje, įvykusiame 1993 m. kovo 4 d., galutinai nutarta:  sukaupti 1918–1940 m. išleistų knygų lietuvių kalba duomenų bazę;  išleisti kontrolinį sąrašą.

Knygos lietuvių kalba, 1918–1940 T. 1 Knygos Sąsiuviniai Publikavimo data A–Č 1997 D–J 1997 K 1998 L–M 1999 N–R 2000 S–T 2001 U–Ž, papildymai, taisymai 2002 Pagalbinės rodyklės 2003 9

1918–1940 m. knygų lietuvių kalba bibliografiniai įrašai pradėti kaupti 1993 m. kompiuterinėje duomenų bazėje, naudojant CDS/ISIS programinę įrangą. Bazėje užregistruoti 22 772 spaudiniai.

Knygos lietuvių kalba, 1918–1940 T. 2 Smulkūs spaudiniai Sąsiuviniai Publikavimo data A–J 2005 K–O 2007 P–Š 2010 T–Ž 2013 12

1918–1940 m. smulkiųjų spaudinių lietuvių kalba bibliografiniai įrašai nuo 2003 m. kaupiami Nacionalinės bibliografijos duomenų banke. Užregistruoti 14 352 smulkieji spaudiniai.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Pastabas ir papildymus prašytume siųsti adresu: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Bibliografijos ir knygotyros centras Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos skyrius K. Sirvydo g. 4, LT-01101 Vilnius El. paštas: r.bagusyte@lnb.lt

Knygos lietuvių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas T. 1-2 (1997–2013) 2014 metų vasario mėnesio 21 diena Vilnius Ringailė Bagušytė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos skyrius

Add a comment

Related presentations

Related pages

Leidinio „Knygos lietuvių kalba, 1918–1940 ...

Leidinio „Knygos lietuvių kalba, 1918–1940: ... 1918–1940: kontrolinis sąrašas“ (T. 1-2). ... Susirinkusiems didelį įspūdį paliko 1997 ...
Read more

Daugaravičienė, Alma [WorldCat Identities]

Knygos lietuvių kalba : 1918-1940 : ... Knygos lietuvių kalba, 1918-1940. kontrolinis sąrašas ... WorldCat Identities is covered by the ...
Read more

Lietuvių kalba - textarchive.ru - документы ...

Lietuvių kalba: Spalvotyra ... daugiau "Idėjų knygos" / Fredrik Härén. ... Knygos lietuvių kalba, 1918-1940 : kontrolinis sąrašas / Lietuvos ...
Read more

Valstybinės ir nacionalinės bibliografijos leidinių ...

Knygos lietuvių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas / Lietuvos nacionalinė Martyno ... Knygos lietuvių kalba = Books in Lithuanian = Bücher in ...
Read more

Lietuvos istorijos bibliografija 1999

... knygos / LNB, BKC; ats. red ... Knygoslietuvių kalba, 1918–1940: kontrolinis sąrašas / LR kultūros m ... Lietuviųkalbotyros klausimai = Acta ...
Read more

2003 m. gaunami periodiniai leidiniai

Knygos lietuvių kalba 1918-1940: kontrolinis sąrašas: T.1: knygos U-Z: papildymai, taisymai/ Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, ...
Read more

Leonas Gudaitis. Uždusinti žodžiai: Sovietinė cenzūra ...

Serija A: Knygos lietuvių kalba 1905–1917. – T. 3, kn. 1–2. – Vilnius, 2006; Knygos lietuvių kalba 1918–1940: Kontrolinis sąrašas. – T. 1 ...
Read more

TITUS Bibliographia: Query result

Bibliografijos žinios. Knygos/Bibliographical News. Books. Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė/Lithuanian National Bibliographic Index ; ...
Read more