advertisement

Klokken: Jeanne Devos (B 2009 04de vastenzondag)

50 %
50 %
advertisement
Information about Klokken: Jeanne Devos (B 2009 04de vastenzondag)
Business

Published on December 22, 2009

Author: TenBos

Source: slideshare.net

Description

Jeanne Devos. Liederen bij de 4de vastenzondag (B 2009, Ten Bos). Hierin werkten we rond het thema van de klokken: beeld van de profeten, van de sterke figuren in onze wereld die als klokken klinken.
advertisement188

Als in de buurt twee mensen samengaanen elk het aandurft niet alleen te staan,dan wint de liefde weer van angst de strijd:zo komen mensen tot barmhartigheid 188

Als wij hier samen delen onze krachten leren hoe de minste wordt geacht,dan bouwen wij weer verder aan het Rijken mogen daarmee zijn aan God gelijk. 188

Het evangelie zegt: hoe meer dat je geeft, hoe meer dat je krijgt. En ik denk dat dat in alle liefdesverhoudingen zo is. Als je in liefde jezelf zoekt, ja, dan sluit je de andere al af. Maar als ge uzelf verliest, als ge uzelf geeft, komt er ipsofactoeen stroom van gaven naar u toe en ontvangt ge het leven. En het leven, denk ik, is gegeven óm te geven. Maar het is eerst die gave. In het is maar in die leegte van jezelf verliezen dat die gave naar je toe kan komen. Anders zit je al vol van jezelf. En een mens die vol zit van zichzelf daar kan niets meer bij… - Jeanne Devos-² 257

Pr. Laten we dan samen bidden: Al. Vader, wat Jij van oudsher doet, doe dat vandaag ook aan ons:spreek uw woord van bevrijding, leid ons weg uit ieder slavenhuis en bevrijd ons uit alle ballingschap.Leer ons eerbied voor alles wat leeft en groeit,opdat wij en alle volgende generaties toekomst mogen hebben en het feest van het leven mogen vieren, van gedeelde vreugde en ware solidariteit.Nu de Weg jou komt groetenzal de wind weer waaien in je rug.Laat Gods licht jou dragenwarm als de zon,als regen die je zachtjes kust.En we zien elkaar ooit weer,we zien elkaar ooit weer,blijf nu maar even in de palm van Gods hand.Pr. Ik geloof in God, Vader - Moeder - Vriend. Al. Ik geloof in God, Bron - Licht - Vuur.

Pr. Ik geloof in God die weet wat met mensen gebeurt,die hun klagen hoort, die hun tranen zieten die neerdaalt om een mantel te zijn rond hun kwetsbaarheid. Al. Ik geloof in God die weet, hoort en ziet en zich ons lot aantrekt.

Pr. Ik geloof in God die zijn zoon Jezus van Nazarethheeft gezonden om met ons mens te worden,tochtgenoot, bondgenoot, lotgenoot.Brood van leven, wijn van vriendschap. Al. Ik geloof in God die roept en zendt, ook elk van ons,om mens te zijn, om naaste te zijn, tegen beter weten in.

Pr. Ik geloof in God, Zijn Zoon, Zijn Geest,die woont bij mensen die zorg dragen en licht zijn,die zegen zijn voor mekaar en voor de kleinsten. Al. Ik geloof in God die niet zal rusten zolang één mens op de dool is.

Pr. Ik geloof in god, Vader - Moeder – Vriend, Bron - Licht - Vuuren in de gemeenschap van mensen. Al. Raak ons daarom aan met Jouw liefde, Vaderzodat wij hoopvol kunnen leven vanuit dit geloof.Daar waar vriendschap isen liefdedaar is God 176Breek uit die kleine droomverbreed je horizonDoe weg die oude schroomvooruit en zie niet omJij kent allang die pijnvan teveel zelfverliesDurf nu jezelf te zijnaanvaard je vrouw-zijn, kies!!

Breek uit in blij gezangvan nieuwe fantasieWij zijn niet langer bangzien nieuwe kansen die,ons samen sterk doen zijnvoor vrede mettertijdWij trekken zij aan zijop naar gerechtigheid

Add a comment

Related presentations

Boat chandlery

Boat chandlery

October 26, 2014

http://ecommerce-for-business.com/shackles-boats-theboatonlinestore/ We offer a ...

http://vendere-su-internet.com/shackles-for-boats-from-theboatonlinestore/ Moori...

Silver bar!

Silver bar!

October 21, 2014

Pretty similar to gold bars are these silver slabs. Silver is considered as the mo...

Gold coin prices!

Gold coin prices!

October 21, 2014

If you are an investor of gold bars and coins, one of the major things that you ou...

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 21st 2014

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 28th 2014

Related pages

Klokken: vijfde Vastenzondag (B 2009) - Spiritual

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de 4de vastenzondag (B 2009) ... Klokken: Jeanne Devos (B 2009 04de vastenzondag) Jeanne Devos.
Read more

Tweede Paaszondag ( B 2009 ) - Spiritual

Klokken: Jeanne Devos (B 2009 04de vastenzondag) ... (Klokken leegte B 2009 start vastenproject) Liederen bij de aswoensdagviering (B 2009, Ten Bos).
Read more

Licht in het donker (Lichtmisviering voor de ouders van de ...

Klokken: Jeanne Devos (B 2009 04de vastenzondag) Business. Tweet. 14. 02. 2014 0 views ... Klokken: vijfde Vastenzondag (B 2009) Business. Tweet. 16. 03 ...
Read more

Verenigd in Mijn Naam (A23 Drieëntwintigste zondag door ...

Klokken: Jeanne Devos (B 2009 04de vastenzondag) Business. Tweet. 14. 02. 2014 0 views ... Klokken: vijfde Vastenzondag (B 2009) Business. Tweet. 16. 03 ...
Read more

Gezinsvieringen op Ten Bos (4ingen voor de advent, vasten ...

Derde vastenzondag: ... Jeanne Devos--- --- ... VASTEN --> profeten als klokken in een nieuwe tijd. januari 2009 Kerstklokken (Kerstmis) ...
Read more

2011 november — LangsVlaamseWegen.be

het Belfort met de bekende Klokke Roeland; ... Musée Jeanne Devos; ... december 2009; september 2009; augustus 2009;
Read more

bloggen.be/medjugorje

Nieuws m.b.t. het blog: ... Mirjana Dragicevic [2009] Vicka Ivankovic [2008] Vicka Ivankovic ... Jeanne Le Royer. Giacchino di Fiore.
Read more