Kliniczne sposoby obniżania poziomu cholesterolu

50 %
50 %
Information about Kliniczne sposoby obniżania poziomu cholesterolu
Health & Medicine

Published on January 27, 2014

Author: ununpent

Source: slideshare.net

Description

Kliniczne sposoby obniżania poziomu cholesterolu.
Clinical ways of lowering the level of cholesterol.

Kliniczne sposoby obniżania poziomu cholesterolu

Dosłownie i w przenośni – CHOLESTEROL – Z CZYM TO SIĘ JE?

Cholesterol – właściwości chemiczne Wzór sumaryczny: C27H46O Masa molowa: 386,65 g/mol Temp. topnienia: 148 °C Nazwa wg IUPAC: (3β)-​cholest-​5-​en-​3-​ol Gęstośd: 1,05 g/cm³ Temp. wrzenia: 360 °C

Cholesterol – właściwości biologiczne • amfipatyczny lipid, składnik tkanek, struktury błon, oraz zewnętrznej warstwy lipoprotein osocza • występuje • jako wolny cholesterol • lub w połączeniu z długołaocuchowymi kwasami tłuszczowymi jako estry cholesterolu (forma zapasowa) • syntetyzowany w wielu tkankach z acetylo-CoA • wydalany z organizmu z żółcią jako cholesterol, lub sole kwasów żółciowych

Cholesterol – właściwości biologiczne • prekursor steroidów, np.: • • • • kortykosteroidy hormony płciowe kwasy żółciowe witamina D • obecny w produktach jak np.: • • • • żółtko jaj mięso wątroba mózg • typowy produkt metabolizmu zwierzęcego – nieco ponad 50% cholesterolu w organizmie człowieka pochodzi z syntezy z acetyloCoA (700 mg/doba), reszta dostarczana w diecie

Skoro cholesterol ma tyle znaczących funkcji w organizmie człowieka i tak pożyteczne właściwości, odpowiedzmy sobie na pytanie: DLACZEGO MIELIBYŚMY WŁAŚCIWIE OBNIŻAĆ POZIOM CHOLESTEROLU?

Cholesterol w ujęciu fizjologicznym • lipoproteiny transportują wolny cholesterol w krążącej krwi, gdzie wymienia się on na zasadzie równowagi z cholesterolem innych lipoprotein i błon • frakcja LDL to pośrednik w przenoszeniu cholesterolu i jego estrów do wielu tkanek • wolny cholesterol usuwany jest przez frakcję HDL i transportowany do wątroby, tam przekształcany w kwasy żółciowe w procesie znanym jako odwrócony transport cholesterolu

Zły i dobry cholesterol

Patogenne właściwości cholesterolu • Jest głównym składnikiem kamieni żółciowych. • Stanowi czynnik uczestniczący w powstawaniu miażdżycy życiowo ważnych tętnic, stając się przyczyną chorób naczyo mózgowych, tętnic wieocowych i naczyo obwodowych. Nasilenie miażdżycy wykazuje korelację ze wzrostem stosunku LDL:HDL.

Skoro wiemy już po co, możemy wreszcie spróbowad odpowiedzied na pytanie będące sensem tej prezentacji: JAK OBNIŻYĆ POZIOM CHOLESTEROLU?

Jak obniżyć poziom cholesterolu? Na stężenie cholesterolu we krwi największy wpływ mają czynniki dziedziczne. Na nie, niestety, nie mamy bezpośredniego wpływu. Pożądany efekt możemy jednak uzyskad działając czynnikami środowiskowymi i pokarmowymi. I tak, zmniejszanie poziomu cholesterolu we krwi będziemy osiągad przede wszystkim: 1. modyfikacją diety 2. zmianą stylu życia 3. farmakoterapią i leczeniem chirurgicznym.

1. Zmiany w składzie diety Należy zastąpid pewną ilośd nasyconych kwasów tłuszczowych (np. palmitynianu, hamującego przekształcanie cholesterolu w kwasy żółciowe) zawartych m.in. w: • maśle • tłuszczu wołowym • oleju kokosowym wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi (WNKT).

1. Zmiany w składzie diety Wielonienasycone kwasy tłuszczowe zawarte są w dużych ilościach w naturalnie występujących olejach: • oleju słonecznikowym • olej z nasion bawełny • oleju kukurydzianym • oleju sojowym. Jednonienasycone kwasy tłuszczowe zawiera natomiast oliwa z oliwek.

Dlaczego WNKT powodują spadek poziomu cholesterolu? • Mechanizm działania WNKT na zmniejszanie stężenia cholesterolu we krwi nie jest do kooca wyjaśniony, ale podejrzewa się, że pobudzają one wydalanie cholesterolu do jelita i jego utlenianie do kwasów żółciowych. • Byd może wskutek wzrostu szybkości katabolizmu LDL przesuwane jest rozmieszczenie cholesterolu z osocza do tkanek. • Nasycone kwasy tłuszczowe w przeciwieostwie do wielonienasyconych kwasów tłuszczowych powodują tworzenie mniejszych cząsteczek VLDL, a te, ponieważ zawierają więcej cholesterolu, są zużywane przez tkanki pozawątrobowe z mniejszą szybkością aniżeli większe cząstki; to sprzyja rozwojowi miażdżycy.

2. Zmiana stylu życia – ale po co? Wykazano, że na wzrost wydzielania VLDL z wątroby wpływa zwiększone stężenie wolnych kwasów tłuszczowych osocza. Wówczas także wątroba wyrzuca dodatkowe ilości triacylogliceroli i cholesterolu do krwi.

2. Zmiana stylu życia – ale po co? Do wzrostu stężenia wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu krwi prowadzą także: stres emocjonalny picie kawy nikotyna z papierosów spożywanie kilku dużych posiłków zamiast wielu mniejszych

Czynniki predysponujące do powstawania choroby niedokrwiennej serca nadciśnienie tętnicze palenie tytoniu płed męska otyłośd (zwł. brzuszna) brak ruchu picie miękkiej, zamiast twardej wody

2. Zmiana stylu życia – kogo dotyczy? Kobiety w okresie premenopauzalnym wydają się byd chronione przed działaniem niektórych z wymienionych czynników miażdżycogennych, w przeciwieostwie do mężczyzn czy kobiet w okresie pomenopauzalnym. Dzieje się tak prawdopodobnie z uwagi na duże stężenie HDL u kobiet w okresie premenopauzalnym.

2. Zmiana stylu życia Prawdopodobnie korzystny wpływ ochronny przed chorobą niedokrwienną serca ma umiarkowane spożywanie alkoholu. Szczególnie korzystnie działa czerwone wino i zawarte w nim antyoksydanty. Mechanizm działania opiera się na indukcji przez alkohol wzrostu stężenia HDL. Należy jednak pamiętad o ewentualności uzależnienia się od picia alkoholu!

2. Zmiana stylu życia: i w końcu - ćwiczenia Regularne dwiczenia fizyczne wpływają korzystnie na profil lipidów osocza. Stężenie całkowitego cholesterolu zostaje obniżone jako wynik zmniejszenia LDL, zaś stężenie HDL rośnie. Stężenia triacylogliceroli zostają również zmniejszone najprawdopodobniej na skutek wzrostu wrażliwości na insulinę, która wzmaga ekspresję lipazy lipoproteinowej.

3. Farmakoterapia i leczenie chirurgiczne U podstaw teoretycznych tej metody leczenia hipercholesterolemii leży przerwanie krążenia jelitowo-wątrobowego kwasów żółciowych.

3. Farmakoterapia i leczenie chirurgiczne Zablokowaniu reabsorbcji kwasów żółciowych służą: • podawanie żywicy kolestyraminy • operacje chirurgiczne wyłączające jelito kręte. Dzięki temu przemiana cholesterolu do kwasów żółciowych zostaje znacznie zwiększona w wątrobie, zwiększa się w niej też liczba receptorów LDL, które jest intensywniej wychwytywane, a to finalnie powoduje spadek stężenia cholesterolu w osoczu krwi. kolestyramina operacja chirurgiczna

3. Farmakoterapia i leczenie chirurgiczne Sitosterol zmniejsza cholesterolemię zmniejszając wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego.

3. Farmakoterapia i leczenie chirurgiczne • inhibitory reduktazy HMGCoA – mewastatyna i lowastatyna zmniejszają stężenie cholesterolu we frakcji LDL poprzez zwiększenie dostępności receptorów LDL • klofibrat i gemfibrozil zawracają drogę wolnych kwasów tłuszczowych napływających do wątroby ze szlaku estryfikacji na szlak utlenienia, co prowadzi do zmniejszenia frakcji VLDL. Stymulują także hydrolizę triacylogliceroli VLDL pod wpływem lipazy lipoproteinowej mewastatyna lowastatyna klofibrat gemfibrozil

3. Farmakoterapia i leczenie chirurgiczne probukol kwas nikotynowy • Probukol wzmaga kataboizm LDL drogą szlaków niezależnych od receptorów, ale ważniejsze wydają się byd jego właściwości antyoksydacyjne zapobiegające odkładaniu się w ścianach naczyo utlenionych postaci LDL mogących byd pierwotną przyczyną miażdżycy. • Kwas nikotynowy zmniejsza napływ do krwi i wątroby wolnych kwasów tłuszczowych, hamuje bowiem lipolizę w tkance tłuszczowej i wytwarzanie VLDL w wątrobie.

Bibliografia • Murray R., Granner D., Mayes P., Rodwell V., Biochemia Harpera, Wydawnictwo Lekarskie PWZL, Warszawa 2006. • Baokowski E., Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2004. • Konturek S. (red.), Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, wyd. ELSEVIER Urban & Partner, Wrocław 2007.

Dziękuję za uwagę.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Obniżenie cholesterolu - Documents

Kliniczne sposoby obniżania poziomu cholesterolu Kliniczne sposoby obniżania poziomu cholesterolu.
Read more

Porady dotyczące obniżania poziomu cholesterolu / www.flora.pl

... przepisy i proste wskazówki dotyczące sposobów obniżania cholesterolu. ... Inne sposoby na utrzymanie prawidłowego poziomu ... kliniczne ...
Read more

Redukcja cholesterolu bez użycia leków dostępnych na ...

... właściwości do obniżania cholesterolu. ... przeprowadzono badania kliniczne nad nim ... sposoby na obniżenie poziomu cholesterolu bez ...
Read more

Zdrowa Rodzina: Obniżanie cholesterolu bez preparatów ...

... które umożliwiają kontrolę poziomu cholesterolu u ... Istnieją sposoby na obniżenie poziomu cholesterolu ... obniżania poziomu cholesterolu bez ...
Read more

Jak obniżyć cholesterol? | abcZdrowie.pl

Wiesiołek oprócz wspomagania obniżania cholesterolu ma jeszcze ... poziomu cholesterolu, ... Potwierdzają to badania kliniczne.Fasola Fasola ...
Read more

złego cholesterolu LDL - leczeniepro.pl

... że ryzyko podwyższonego poziomu cholesterolu dotyczy dwa razy ... Było to pierwsze badanie kliniczne, ... Skuteczne sposoby obniżania cholesterolu:
Read more

cholesterol | Cholesterol

... właściwości do obniżania cholesterolu. ... przeprowadzono badania kliniczne nad nim ... sposoby na obniżenie poziomu cholesterolu bez ...
Read more