Klimamysteriet, ITU workshop

25 %
75 %
Information about Klimamysteriet, ITU workshop

Published on September 9, 2009

Author: jhskaug

Source: slideshare.net

Description

Presentasjon fra workshop med skoler og høgskoler hos ITU 9.9.2009 i forbindelse med norsk lansering og tilretteleggelse av Klimamysteriet.

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Klimamysteriet - Bakgrunn, mål og forventninger Jørund Høie Skaug, ITU 09/09/2009 Oslo www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G ITU  Nasjonal FoU-enhet innen feltet IKT og utdanning.  premissleverandør og dialogpartner innen utdanningspolitikk og IKT, både internasjonalt og nasjonalt.  ITU fokuserer spesielt på den nasjonale kunnskapsbygging om digital dannelse og digital kompetanse. www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G ITU - Microsoft - Congin www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Mål for workshopen  Presentere pilotprosjektet og den større lanseringen, nasjonalt og internasjonalt  Bruk av Klimamysteriet i naturfag  + andre fag: samfunnsfag, engelsk, mediefag, geografi, matte  Hvordan planlegger dere å ta i bruk Klimamysteriet i fag, klasser, på skolene?  ITUs mål og evaluering av spillet  Tekniske spesifikasjoner og utfordringer  Gruppediskusjoner www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G www.ap.no/klimamysteriet  Norsk inngangsside  Lærerveiledning  Feed med artikler om miljø/ klima/Cop 15  Operativ i neste uke www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Hva er Klimamysteriet?  Edu-gaming: educational gaming  Spill med læring som formål  Eksempler: Global conflicts: Palestine, Utviklingsinvestoren.  ARG: alternate reality game  interaktive fortelling styrt av spillutviklere basert på spillernes respons  Eksempel: Aschehoug bruker Twitter, Youtube, Facebook for å få hjelp til å løse Harry Holes forsvinningsnummer.  “Nettbasert læringsunivers” - en hybrid av edu- gaming og ARG? www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G ITUs mål for Klimamysteriet  Undersøke elevenes motivasjon for læring og bruk av Web 2.0 - verktøy i undervisningen  både i spesifikke fag og på tvers av fag  Bidra til å styrke lærernes kompetanse i praktisk bruk av Web 2.0 -verktøy i undervisningen.  Utforske samarbeid mellom offentlig og private aktører i utviklingen av digital kompetanse i skolen. www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Hvordan vil elever oppleve spillet?  16 episodefilmer på nettet  Sosial web, minispill,bearbeiding av informasjon i klassen og i sosial web (MSN, Facebook)  Med ulike web 2.0-verktøy skapes en læringssituasjon som skal engasjere elever i forhold til miljø- og klimaproblematikk.  Spillere må ta aktivt del i å løse de løpende utfordringene hovedpersonen Axel møter. Klimamysteriet følger oppkjøringen til FNs klimatoppmøte i København, og historien når sitt klimaks ved møtets slutt i desember.  En hard kjerne deltar ekstra aktivt inn i sluttfasen www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Fra lærerens synsvinkel  Forberedelser: ca. 4 timer  Lærerveiledning på norsk, koblinger til norske læreplanmål i naturfag  omfattende engelskspråklig episodeguide med planlegging av undervisning, pedagogiske vurderinger, oversikt over aktuelle problemløsninger  Lærere kan velge nivå av involvering for seg selv og elevene www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Læreplan-/kompetansemål Klimamysteriet www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Læreplan-/kompetansemål www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Norsk lærerveiledning – knyttet til læreplanmål i kunnskapsløftet www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Skolene som deltar i regi av ITU  Nysæter ungdomsskule  samarbeider med Høgskolen Stord/Haugesund  Kongsberg videregående skole  Sandvika videregående skole  Stovner videregående skole  Fag: Naturfag og samfunnsfag.  Høgskolen i Vestfold  SITS, Tromsø (Skolenes IT-senter) www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Hvorfor ITU tror på Klimamysteriet  Koblinger til konkrete læreplanmål  Naturfag  Også relevant for: samfunnsfag, geografi, engelsk, matematikk, mediefag.  Tverrfaglig læring  Pedagogisk bruk av IKT som felles rammeverk rundt fagene  Utvikling av digital kompetanse i skolen - for elever og lærere. www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Milepæler for Klimamysteriet www.itu.no

Add a comment

Related pages

Klimamysteriet | Digitale læringsressurser

Klimamysteriet er et tverrfaglig, ... ITU og Naturfagsenteret har blant annet utarbeidet en norsk ... Multimedial konkurranse og workshop for ...
Read more

Klimamysteriet - delogbruk.no

Klimamysteriet ble tilbudt alle skoler gratis mellom september 2009 ... ITU tilrettelegger sammen med Naturfagsenteret og Microsoft Klimamysteriet som ...
Read more

ITU

Klimamysteriet er særlig relevant for naturfag, ... ITU avholder 13. august en workshop i forbindelse med utvikling av etterutdanningstilbud inklusive ...
Read more

Oppdatert program NVU-konferansen

Oppdatert program NVU-konferansen 8. mars 2010 mÅndag 15. ... 12.15 Klimamysteriet ... NUV/ITU Aud 12.45 Oppsummering, avslutting Aud
Read more

Aktuelt

ITU inviterer alle norske skoler, ... Klimamysteriet er særlig relevant for naturfag, ... Invitasjon til workshop for etterutdanningstilbud IKT i fagene.
Read more

List of magazine articles written by Odd de Presno

An Index/Bibliography of some published articles written by Odd de Presno (Norway). This is not a complete index. In many cases, prints of published ...
Read more