Klimaatoorlogen

50 %
50 %
Information about Klimaatoorlogen
Books

Published on August 17, 2009

Author: LeenLambrechts

Source: slideshare.net

Description

Deze presentatie is een persoonlijke samenvatting van highlights van het boek De Klimaatoorlogen van Harald Welzer, aangevuld met eigen tips.

Klimaat oorlogen Highlights uit het boek: Waarom in de 21ste eeuw gevochten wordt Harald Welzer Isbn 9 789026 321849 Door Leen Lambrechts – 0477 62 62 32

Klimaatverandering • Evolutie van CO in onze atmosfeer: – Einde van de ijstijd: 600 miljard – Jaar 2000: 800 miljard CO – Per jaar: 400 000 CO erbij – + 10 jaar verder = 850 miljard COC • Het gevolg van onze industriële revolutie minimum 500 jaar geleden was toen niet te voorspellen : – Stijgend zeewaterpeil = verdwijnen van vruchtbaar land – Drinkwater vermindert – Voortschrijdende woestijn – Infectieziekten vermeerderen – Overstromingen – Soortenrijkdom neemt af – Extremere weersomstandigheden, stormen, aardverschuivingen, enz.

Oorzaak en Gevolgen • Het Westen die meeste broeikassen heeft uitgestoten zal minste getroffen worden: – Uitstoot in Industrielanden: 12.6 ton CO (gemiddeld) – Uitstoot in armste landen: 0.9 ton CO • Gevolgen voor: • Afrika is meest kwetsbare continent ivm drinkwatertekort. Zeespiegel stijgt: Lagos, kusten van Mozaminque, Tanzania, Angola verdwijnen • Azië: smelten van Himalaya, grote natuurstormen; India en Bangladesh overstromen + tekort aan drinkwater! • Australië en NZ: stormen en overstromingen nemen toe, diersoorten verminderen • Zuid Amerika: dalende grondwater = woestijnvorming; kappen van regenwoud = bodemerosie = woestijnvorming • Poolgebieden: smelten van ijs = meer land = meer toegang tot grondstoffen => internationale conflicten over wie er aanspraak op mag maken • Caraïbische zee eilanden: worden onbewoonbaar • Zuid Europa: toenemende droogte • Amerika: meer wervelwinden, minder wintersport, gebrek aan water

Samenhang gevolgen • Stijgende lucht ten oceaantemparatuur laat gletsjers smelten – In 150 jaar tijd vielen de 11 warmste jaren tussen 1995 en 2006 – Stijgende zeespiegel (tussen 18 en 59 cm tegen eind vd eeuw) – Verschuiving van de regenzones, regenvalfrequentie – Voorschrijdende woestijnvorming – Meer extreme weersomstandigheden (hittegolf, storm, enz) – Uitsterving van vissoorten en diersoorten

Feiten - voorbeeld • 1.1 miljard mensen hebben geen of onvoldoende drinkwater • 850 miljoen mensen zijn ondervoed • Wereldbevolking groeit met 9 miljard mensen in 50 jaar • Vb. Soedan: meer dan 50 jaar oorlog – 70% vd 30 miljoen mensen leeft van landbouw; – de woestijn breidt zich snel uit ; 40% minder bos; – Tekort aan basisvoedsel en hulpbronnen => oorlog, vechten – 5 miljoen mensen op de vlucht + in kampen – Tot 500.000 mensen gedood

Oorlog en klimaatverandering • Normen veranderen door behoeftentekort – Plunderen na verlies van eigendom (orkaan Katrina New Orleans) – Steeds duidelijker verdeling van winnaars / verliezers in wereld => gevoeld onrecht vergroot => vrijheidsbeproeving en betekenisproblemen: “wat ben ik waard?” • Vandaag: meer dan 24 miljoen ‘binnenlandse’ vluchtelingen • Etnische zuiveringen staan in verband met moderniseringsprocessen – Ontstaan van klassen beter/minder - zij/wij – ‘Mindere klassen’ zijn een bedreiging vd levensstandaard voor “beteren” – Bedreiging van de wij-groep leidt scherpere “identificatie” van wie “wij” wel/niet is. – Deze identificaties of onderscheidingen leiden tot rassentheorie, massamoorden, etnische zuiveringen, enz. want de anderen zijn ‘anders’ dus een bedreiging – Onrusten zijn heviger als de getroffenen zeer arm zijn en hard getroffen worden

De zin van oorlog (?) • Doden heeft nut en is zinvol • Diverse drijfveren: – Doden van de ‘zij’ groep creeert orde, meer kans op overleving – Ik dood voor een hoger doel, voor de komende generaties – Vermindering van eigen angst en onzekerheid – Beter economisch vooruitzicht bij tekort aan bronnen – Anderen doen het ook – dus waarom zou ik wachten tot ...

Herkadering van moord en oorlog • Moord en oorlog worden gevoed door – Concepten en denkbeelden die leiders vooropzetten – Gebruik van metaforen • Omschrijving van wapens als ‘werktuigen’ • Doden van Tutsi’s: schoonmaken van het ‘veld’ ‘onkruid wieden’ • Martelaren en zelfmoordaanslagen – Feit: Koran veroordeelt zelfmoord – Herkadering: matelaren zijn helden – ze vervullen een zinvolle taak en krijgen hiernamaals de beloning • Terroristen – 84% was student in het westen en lid van de 2de generatie allochtonen – Moeten minder vechten voor hun overleving => meer aanvoelen van onrecht tov hun volk => geeft hen meer cognitieve redenen tot plegen van aanslagen en vernietigen van het Westen

Oorlogen blijven duren ... • Ontstaan van jurische manieren van conflictoplossing (rechtbanken enz) – Gevolg: de traditionele manieren van bijleggen in volkerengroepen verdwijnen => minder zelf regulering => Kleine conflicten monden nu ook sneller uit in geweld • Overheid heeft belang bij oorlog – Hulpgoederen komen massaal toe • Geweldseconomie ontstaat – Aanzetten van plunderen, vernielen en verkrachten van troepen = manier om hun behoeften te vervullen. Soldaten die niets te kort hebben moeten niet/minder vergoed worden – Hoe meer plunderen en problemen => meer hulpgoederen => meer beslag op hulpgoederen => meer rijkdom voor enkelen – Hoe zwaarder geweld => hoe meer mensen naar kampen => hoe meer land onbewerkt => schaarsere bronnen => meer hulp – Na plunderen, ook platbranden = verhinderen van terugkomst van mensen naar ‘huis’ – Vluchtelingenstromen = bron voor dwangarbeiders – Hoe meer mensen in kampen => miserie – weinig zingeving => recrutering van mensen uit kampen voor oorlog – Vluchtelingekamp = arena voor religeuze en politieke beinvloeding – Elke vredepoging = verstoring van de huidige economische cyclus gebaseerd op de hulpgoederen

Onze (West Europese) kijk op oorlog • Huidige jonge generaties zien ‘oorlog’ bij ons eerder als “abnormaliteit” – Oorlogen = ver van mijn bed <-> Feiten na 1954 werden al meer dan 200 oorlogen gevoerd: • Azie Afrika + midden oosten: meer dan 50 oorlogen • Amerika: 30 • Europa: 14 – Nieuwe potentiele oorlogen ivm: • gaspijpleidingen; • drinkwater tekort • smelten ijskap en nieuwe economie/ toegangswegen die ontstaan • ...

Hoe we kijken vanuit het westen naar klimaatveranderingen en de gevolgen • Klimaatverandering heeft ook voordelen – Nieuwe gebieden voor toerisme – Hernieuwbare energie = nieuwe economie – Hoger gelegen gebieden = meer waard • We denken in ‘wij’. – ‘wij’ veronderstelt dat we allen hetzelfde perspectief hebben – ‘wij’ hebben het nog niet zo slecht, dus ....? • Omgaan met tegenstellingen in onze waarnemingen doen we via dissonantie en herkadering: – We zoeken andere manieren van kijken zodat we kunnen blijven geloven wat we geloven – Hoe onvermijdelijker een dreiging is, des te groterere mate van dissonantie, des te noodzakelijker de mate van verdringing van onheilgedachten of afweer

Waarom we niet in actie komen • We veranderen onze instelling tov het probleem (herkadering) en niet de oorzaken – we zeggen dat we het beseffen, dat we bewust zijn, dat het ons raakt, maar doen weinig • Shifting baselines: – We nemen onze ‘natuurlijke’ omgeving waar als de ‘normale’ omgeving – Als er voor ons niets chockerend verandert, blijven we gelaten • We vergelijken het eigen gedrag met het nog erger gedrag van anderen – dus we zijn nog niet zo slecht bezig ... • We voelen ons verantwoordelijk voor onze daden, niet voor die van anderen – De problemen werden veroorzaakt voordat we geboren werden – De oplossingen zullen er pas zijn als wij dood zijn • Onze waarneming beperkt zich tot de veranderingen in “onze generaties” – We registreren alleen abrupte veranderingen in onze leefwereld, niet de sluipende veranderingen – Wat er vandaag stilaan verandert krijgt pas nadien een ‘historische’ betekenis. • De beheersbaarheid van het probleem is klein – het te verwachten resultaat twijfelachtig

Wanneer worden we wakker? • Pas als gebeurtenissen en belevenissen niet meer in ons begripsvermogen of ons referentiekader passen – Enkel ‘gevoelde’ chaos nodigt uit om te willen begrijpen – Onbegrip leidt tot wens naar overzicht en transparantie, tot orde, tot actie

Processen die elkaar versterken • Vergroting van kloof tussen arm – rijk • Vragen over zingeving en iets ‘waard’ zijn stijgen. Radicale religie neemt toe. • Klimaatveranderingen met grote effecten in armere regionen met weinig bestuurskracht • Tekort aan hulpbronnen => gevecht voor overleving, recht op land, water en voedsel • Langdurige oorlogen en ethnische oorlogen voeden de geweldeconomie die gebaseerd is op hulpgoederen • Grensbescherming / afsluiting door rijke landen • Onrechtsgevoel neemt toe => meer terrorisme • Meer gevaar => meer controlemechanismen => minder vrijheid => geweldsniveau stijgt • Shifting baselines: waarnemingsverandering en verandering van normen en waarden leiden tot relativering van de gebeurtenissen

De uitweg? • Geen eenvoudige mondiale oplossing omdat zoveel processen elkaar versterken • Onze capaciteit tot reflecteren over verleden-heden-toekomst geeft enige hoop. We blijken in staat te herkaderen en te kiezen hoe we de wereld willen zien en beleven. • Vanuit ons beroep als coach en vanuit onze menselijke kunnen we bijdragen aan een globalere bewustwording zodat we samen: - Meer de grote impact leren zien over generaties heen - Meer bewust worden van harde feiten, ook ver van ons bed - Onze overtuigingen en onbewuste herkaderingen ten opzichte van geweld, oorlog en behoeftentekort onder de loupe nemen • Persoonlijke initiatieven nemen die bijdragen aan een steeds groter evenwicht tussen ons geven/nemen van hulpstoffen van onze moeder aarde, voor ons en de volgende generaties. • Neem actief deel aan acties van organisaties die bewustzijnsverruimend werken:

Links • Wil je bijdragen en acties ondersteunen, dan kan je terecht via volgende links: Symposia organisations: Awakening the Dreamer www.awakeningthedreamer.org Pachamama Alliance – www.pachamama.org • Taking Action Avaaz – ‘voice of the world people’ – www.avaaz.org Kiva – Loans that Change Lives – www.kiva.org Be the Change Earth Alliance – follow-on group programs for the symposium: bethechangeearthalliance.org Mulli Children’s Family – helping Kenyan children mcfcf.ca Low Carbon Diet - www.empowermentinstitute.net/lcd The Better World Shopping Guide – choose where you shop www.betterworldshopper.com/ Wombat Cartoon – ‘Symposium in 60 seconds’ for the kids globalcommunity.org/flash/wombat.shtml • Staying informed ECO-Spots used in the Symposium - www.oneearth.org Global Footprint Network calculate your own eco-footprint- www.footprintnetwork.org The Earth Charter – www.earthcharter.org • En vele andere sites ... En actie-groepen.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Klimaatoorlogen / druk 1: Amazon.de: Jaap-Wim van der ...

Jaap-Wim van der - Klimaatoorlogen / druk 1 jetzt kaufen. ISBN: 9789049104252, Fremdsprachige Bücher - Geschichte
Read more

De klimaatoorlogen / druk 1: waarom in de 21ste eeuw ...

De klimaatoorlogen / druk 1: waarom in de 21ste eeuw gevochten wordt: Amazon.de: H. Welzer, C. van Bree: Fremdsprachige Bücher
Read more

Klimaatoorlogen eBook: Gwynne Dyer, Jaap-Wim van der Horst ...

Klimaatoorlogen eBook: Gwynne Dyer, Jaap-Wim van der Horst, Huub Stegeman: Amazon.de: Kindle-Shop
Read more

Klimaatoorlogen? | African Studies Centre Leiden

Title: Klimaatoorlogen? Publication Type: Journal Article: Year of Publication: 2010: Authors: A.J. Dietz: Secondary Title: Geografie: Volume: 19: Issue: 1 ...
Read more

De klimaatoorlogen Amsterdam: Ambo| Anthos, 2009

De klimaatoorlogen Amsterdam: Ambo| Anthos, 2009 De schrijver analyseert de relatie tussen geweldsconflicten, oorlogen en vluchtelingenstromen enerzijds en ...
Read more

De klimaatoorlogen PDF eBook - Www.hollandbooks

Download De klimaatoorlogen PDF eBook De klimaatoorlogen DE KLIMAATOORLOGEN EBOOK AUTHOR BY HARALD WELZER De Klimaatoorlogen eBook - Free of Registration
Read more

Klimaatoorlogen? - Leiden Repository

This item appears in the following Collection(s) African Studies Centre African Studies Centre
Read more

De klimaatoorlogen : waarom in de 21e eeuw gevochten wordt ...

Get this from a library! De klimaatoorlogen : waarom in de 21e eeuw gevochten wordt. [Harald Welzer; Corry van Bree] -- Toekomstvisie op de noodlottige ...
Read more

Klimaatoorlogen / druk 1 : Gwynne Dyer : 9789049104252

Klimaatoorlogen / druk 1 by Gwynne Dyer, 9789049104252, available at Book Depository with free delivery worldwide.
Read more

Radio Series | Gwynne Dyer

CBC Radio -The Best of Ideas – Climate Wars Climate Wars – Part One. Global warming is moving much more quickly than scientists thought it would.
Read more