Kirjandusallikate otsing, viitamine ja haldamine

50 %
50 %
Information about Kirjandusallikate otsing, viitamine ja haldamine
Education

Published on February 15, 2014

Author: hanspoldoja

Source: slideshare.net

Description

Esitlus Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe seminaris

Kirjandusallikate otsing, viitamine ja haldamine Hans Põldoja

http://scholar.google.com

Teadusartiklite andmebaasid

http://www.tlulib.ee

TLULIB andmebaasid haridustehnoloogia alal • • • • ScienceDirect SpringerLink IEEE Computer Society Digital Library Taylor & Francis

http://www.sciencedirect.com

http://link.springer.com

http://www.computer.org/portal/web/csdl

http://www.tandfonline.com

Muud olulised andmebaasid haridustehnoloogia alal • • • ACM Digital Library Wiley Online Library EdITLib

http://dl.acm.org

http://onlinelibrary.wiley.com

Eesti raamatukogud

http://tallinn.ester.ee

http://ise.elnet.ee

http://www.digar.ee

Viitamine

Viited • Viited koosnevad kahest osast: • • tekstisisene viide viitekirje kasutatud kirjanduse loetelus

Viitamissüsteemid • Nimi-aasta viitamisüsteemid — teose tekstis on viide autori nimele ja teose avaldamise aastale, täielikud viitekirjed autorite järgi tähestikulises järjekorras teose lõpus • Numbriviitamissüsteemid — teose tekstis on allika number, täielikud viitekirjed kasutamise järjekorras teose lõpus • Joonealune viitamine — teksti sees number ülaindeksina, viitekirjed lehekülje või teose lõpus

Tuntumad viitamissüsteemid • • • • • American Psychological Association (APA) Modern Language Association (MLA) The Chicago Manual of Style Harvard ...

APA viitamissüsteem

http://www.apastyle.org

http://htmag.tlu.ee

APA6 viitamissüsteemi lühikokkuvõte Nr Allika tüüp Viide Mendeley allika tüüp Perioodikaväljaanded (Periodicals) 1. Teadusajakirja artikkel koos digitaalobjekti identifikaatoriga (Journal article with DOI) Väljataga, T., & Laanpere, M. (2010). Learner control and personal learning environment: a challenge for instructional design. Journal of Interactive Learning Environments, 18(3), 277–291. doi:10.1080/10494820.2010.500546 Journal Article 3. Teadusajakirja artikkel ilma digitaalobjekti identifikaatorita (Journal article without DOI) Põldoja, H., Leinonen, T., Väljataga, T., Ellonen, A. & Priha, M. (2006). Progressive Inquiry Learning Object Templates (PILOT). International Journal on E-Learning, 5(1), 103–111. Journal Article 7. Ajakirja artikkel (Magazine article) Kaljurand, R. (2010, oktoober). Mõtteid möödunud valimistest Rootsis. Diplomaatia, 10, 10–12. Magazine Article 10. Ajalehe artikkel (Newspaper article) Reier, L. (2012, 26. oktoober). Õppematerjalid: õhinapõhisus versus metoodilisus. Õpetajate Leht, lk 2–3. Newspaper Article 11. Ajalehe artikkel veebis (Online newspaper article) Ross, M. (2012, 9. november). Õpikute kvaliteeti ei taga riik. Õpetajate Leht. Loetud aadressil http://opleht.ee Newspaper Article Terve raamat, trükiversioon (Entire book, print version) Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2010). Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina. Book Toimetatud raamat Pata, K., & Laanpere, M. (toim). (2009). Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat. Tallinn: TLÜ informaatika instituut. Book Raamatupeatükk, trükiversioon (Book chapter, print version) Sillaots, M., Tammets, P., & Tammets, K. (2009). Sotsiaalse tarkvara võimalused õpiprotsessis. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 181–198). Tallinn: TLÜ informaatika instituut. Book Section Raamatud ja raamatupeatükid (Books, Reference Books, and Book Chapters) 18. 25. Koostanud: Hans Põldoja Viimati muudetud: 22. november 2012

Nr Allika tüüp Viide Mendeley allika tüüp Konverentsiartiklid (Meetings and Symposia) 39. Kogumikus avaldatud konverentsiartiklid (Proceedings published in book form) Põldoja, H., Väljataga, T., Tammets, K., & Laanpere, M. (2011). Web-based Selfand Peer-assessment of Teachers’ Educational Technology Competencies. H. Leung, E. Popescu, Y. Cao, R. Lau, & W. Nejdl (toim), Advances in Web-Based Learning – ICWL 2011: 10th International Conference, Hong Kong, China, December 2011. Proceedings (lk 122–131). Berlin / Heidelberg: Springer. Conference Proceedings Paju, H. (2012). Innovatsiooni leviku tegurid Eesti kutseõpetajate seas e-õppe näitel (magistritöö). Loetud aadressil http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/ Thesis Doktori- ja magistritööd (Doctoral Dissertations and Master’s Theses) Magistritöö institutsionaalsest andmebaasist Veebiallikad (Internet Message Boards, Electronic Mailing Lists, and Other Online Communities) Veebilehekülg Web Page Veebilehekülg, ilma avaldamiskuupäevata 76. Põldoja, H., & Laanpere, M. (2011). Viitamine ja viidete haldamine e-õppes: põhimõtted, mõisted, reeglid. Loetud aadressil http://lemill.net/content/webpages/ viitamine-ja-viidete-haldamine-e-oppes-pohimotted-moisted-reeglid Tiigrihüppe Sihtasutus. (kuupäev puudub). DigiTiiger põhikursus. Loetud aadressil http://www.tiigrihype.ee/et/digitiiger-pohikursus Web Page Ajaveebipostitus (Blog post) Põldoja, H. (2012, 2. juuni). Kursuse kokkuvõte (ajaveebipostitus). Loetud aadressil http://oppematerjalid.wordpress.com/2012/06/02/kursuse-kokkuvote/ Web Page Viited on vormistatud APA käsiraamatu 6. trükis toodud näidete eeskujul. Numbrid näidete ees tähistavad täpseid allika tüüpe APA käsiraamatus. American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (6. trükk). Washington, DC: American Psychological Association. ! See materjal on avaldatud Creative Commons Autorile viitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga ! tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/ Koostanud: Hans Põldoja Viimati muudetud: 22. november 2012

Teadusajakirja artikkel koos digitaalobjekti identifikaatoriga Väljataga, T., & Laanpere, M. (2010). Learner control and personal learning environment: a challenge for instructional design. Journal of Interactive Learning Environments, 18(3), 277–291. doi: 10.1080/10494820.2010.500546

Teadusajakirja artikkel ilma digitaalobjekti identifikaatorita Põldoja, H., Leinonen, T., Väljataga, T., Ellonen, A., & Priha, M. (2006). Progressive Inquiry Learning Object Templates (PILOT). International Journal on ELearning, 5(1), 103–111.

Ajakirja artikkel Kaljurand, R. (2010, oktoober). Mõtteid möödunud valimistest Rootsis. Diplomaatia, 10, 10–12.

Ajalehe artikkel Reier, L. (2012, 26. oktoober). Õppematerjalid: õhinapõhisus versus metoodilisus. Õpetajate Leht, lk 2–3.

Ajalehe artikkel veebis Ross, M. (2012, 9. november). Õpikute kvaliteeti ei taga riik. Õpetajate Leht. Loetud aadressil http://opleht.ee

Terve raamat, trükiversioon Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2010). Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina.

Toimetatud raamat Pata, K., & Laanpere, M. (toim). (2009). Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat. Tallinn: TLÜ informaatika instituut.

Raamatupeatükk, trükiversioon Sillaots, M., Tammets, P., & Tammets, K. (2009). Sotsiaalse tarkvara võimalused õpiprotsessis. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 181–198). Tallinn: TLÜ informaatika instituut.

Kogumikus avaldatud konverentsiartikkel Põldoja, H., Väljataga, T., Tammets, K., & Laanpere, M. (2011). Web-based Self- and Peer-assessment of Teachers’ Educational Technology Competencies. H. Leung, E. Popescu, Y. Cao, R. Lau, & W. Nejdl (toim), Advances in Web-Based Learning – ICWL 2011: 10th International Conference, Hong Kong, China, December 2011. Proceedings (lk 122–131). Berlin / Heidelberg: Springer.

Magistritöö institutsionaalsest andmebaasist Paju, H. (2012). Innovatsiooni leviku tegurid Eesti kutseõpetajate seas e-õppe näitel (magistritöö). Loetud aadressil http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/

Veebilehekülg Põldoja, H., & Laanpere, M. (2011). Viitamine ja viidete haldamine e-õppes: põhimõtted, mõisted, reeglid. Loetud aadressil http://lemill.net/content/webpages/ viitamine-ja-viidete-haldamine-e-oppes-pohimottedmoisted-reeglid

Veebilehekülg, ilma avaldamiskuupäevata Tiigrihüppe Sihtasutus. (kuupäev puudub). DigiTiiger põhikursus. Loetud aadressil http://www.tiigrihype.ee/ et/digitiiger-pohikursus

Ajaveebipostitus Põldoja, H. (2012, 2. juuni). Kursuse kokkuvõte (ajaveebipostitus). Loetud aadressil http:// oppematerjalid.wordpress.com/2012/06/02/kursusekokkuvote/

http://blog.apastyle.org

http://libguides.library.curtin.edu.au/referencing

Books (Print & Online) In-Text Example Reference List Examples Single author The theory was first considered in 2000 (Pash, 2008) OR Pash  (2008)  claimed  that… Pash, C. (2008). The last whale. North Fremantle, WA: Fremantle Press. 2 authors Roitman  and  LaFontaine  (2012)  … OR “…  to  achieve  consistency”  (Roitman & LaFontaine, 2012, p. 45) 3,4,5 authors Conking, Alley, Broecker, and Denton (2011) Cite all authors the first time the reference occurs. Roitman, J. L., & LaFontaine, T. P. (2012). The  exercise  professional’s  guide  to  optimizing       health: Strategies for preventing and reducing chromic disease. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health. Conking, P. W., Alley, R. B., Broecker, W. S., & Denton, G. H. (2011). The fate of Greenland: Lessons from abrupt climate change. Cambridge, MA: MIT Press. In subsequent citations, include only the surname of the first author followed by et al. Conking et  al.  (2011)  suggested  that  … OR (Conking et al., 2011) 6,7 authors Bulliet et  al.  (2011)  found  that… OR (Bulliet et al., 2011) Bulliet, R. W., Crossley, P. K., Headrick, D. R., Hirsch, S. W., Johnson, L. L., & Northrup, D. (2011). The earth and its peoples: A global history (5th ed.). Boston, MA: Wadsworth. Cite only the surname of the first author followed by et al. 8 or more authors (Gradel et al., 2007, p. 35) OR Gradel et al. (2007, p. 35) stated... Cite only the surname of the first author followed by et al. No author (Employment the professional way, 2000) OR the book Employment the professional way (2000) Gradel, E., Kolaitis,  P.  G.,  Libkin,  L.,  Marx,  M.,  Spencer,  J.,  Vardi,  M.  Y.,  …  Weinstein,  S.   (2007). Finite model theory and its applications. Berlin, Germany: Springer. For works with 8 or more authors, list the first 6 authors, followed by 3  full  stops  (…)   then the  last  author’s  name. Employment the professional way: A guide to understanding the Australian job search process for professionally qualified migrants. (2000). Carlton, Vic: Australian Multicultural Foundation. Shorten title Page 5 of 14

Lühendite ja fraaside tõlkimine viidetes • 3rd ed. — 3. trükk • Retrieved from — Loetud aadressil • Eds. — toim • pp. — lk • et al. — jt • (2010, April 23) — (2010, 23. aprill) • [Web log post] — [Ajaveebi postitus]

Viidete haldamise vahendid

http://www.mendeley.com

Teised viidete haldamise vahendid • • • • • • Zotero: http://www.zotero.org ReadCube: http://www.readcube.com Papers: http://www.papersapp.com EndNote: http://endnote.com Microsoft Word ...

Kasutatud fotod • Glyn Lowe, http://www.flickr.com/photos/glynlowe/8495349616/

Hans Põldoja hans.poldoja@tlu.ee Haridustehnoloogia magistriõpe http://htmag.tlu.ee Tallinna Ülikool Informaatika Instituut See materjal on avaldatud Creative Commons Autorile viitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kirjandusallikate otsing, viitamine ja haldamine - Education

Share Kirjandusallikate otsing, viitamine ja haldamine. ... Download Kirjandusallikate otsing, viitamine ja haldamine. Transcript. 1.Kirjandusallikate ...
Read more

Viitamine ja viidete haldamine - Education - documents.tips

Viitamine ja viidete haldamine ...
Read more

Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes

Kolmandaks teemaks on praktiline tutvumine allikate ja viidete haldamise abivahenditega. Teeme sellega algust kontaktpäevas, kuid lõpetada jääb see kodus.
Read more

EduFeedr

Kirjandusallikate otsing, viitamine ja haldamine from Hans Põldoja. http://rrandoja.wordpress.com/2014/02/15/magistritoo-seminar-1-sissejuhatus-15-02-14 ...
Read more

Referaat-arvutiõpetus - Kuidas teha referaati

... l Toc231304090 Nimede haldamine dialoogiboksis Nimehaldur ... Viitamine ja kasutatud kirjandus Tsitaat ... Google otsing, täpsem otsing ...
Read more

Õpetaja esmaharidus. Olukord ja probleemid 21. sajandi ...

Title: Õpetaja esmaharidus. Olukord ja probleemid 21. sajandi algul ... et USA haridussüsteemi haldamine on kogu oma ajaloo vältel taotlenud ...
Read more

0 kinnisvara haldamine - Documents

kinnisvara haldamine Roode Liias professor Tallinna Tehnikaülikool 1 KINNISVARA HALDAMINE 3 AP 4 EAP EPJ3810 6 tundi; 8 nädalat; 48 tundi BCU1140 4 tundi ...
Read more

3. praktikum – IFI6001.DT – Arvuti töövahendina

Jätka tööd dokumendiga Imetajad.docx ja korrasta see kasutades pealkirju. Pealkirjad peaksid olema nummerdatud. Laadide loomine, kasutamine ja muutmine.
Read more