Kiosk teknologi masa kini - Kajian Soalan

50 %
50 %
Information about Kiosk teknologi masa kini - Kajian Soalan
Education

Published on February 4, 2014

Author: iamsharper

Source: slideshare.net

Description

Dokumen ini adalah dokumen kajian mengenai mesin KIOSK. Berdasarakan dokumen, fakta kajian pemasaran dan kepentingan pemasaran telah diselitkan bagi merungkai sebuah idea mesin KIOSK yang baru,.

KIOSK TEKNOLOGI MASA KINI Mesin Kiosk Makanan Segera BASIC OF MULTIMEDIA TECHNOLOGY Open University Malaysia Authored by: Khairi Aiman

1. PENGENALAN Dalam kajian kes ini, saya memilih jenis perniagaan Mesin Jualan Makanan Segera dengan aplikasi KIOSK. Makanan yang dipilih adalah Mee Maggie Segera (Maggie Cup) dengan tiga (3) jenis perisa dan Bubur Segera dengan dua (2) perisa Ayam dan Ikan. Mesin KIOSK ini juga menyediakan elemen tambahan seperti telur, serbuk sayuran, udang kering dan juga ikan bilis. Makanan Segera dipilih kerana ianya murah dan boleh dinikmati ole berbagai lapisan masyarakat. Harga yang dirancangkan hanyalah RM 1.50 setiap satu cawan Maggie/Bubur tidak termasuk elemeen makanan lain. Hal ini kerana, jika kos makanan rendah, maka sasaran pelanggan akan menjadi lebih meluas. 2. APA ITU KIOSK? KIOSK adalah sebuah mesin perantaraan antara pelanggan dan juga penjual. Ianya adalah sebuah mesin yang dikerahkan di tempat-tempat awam seperti kedai runcit, bank, Pusat Komunikasi, lapangan terbang dan lain-lain lagi. Mesin ini dinamakan KIOSK kerana ianya adalah Komputer yang mengaplikasikan Pragra KIOSK. KIOSK tidak serupa dengan komputer persendirian yang lain walaupun mesin diperbuat daripada computer biasa. Hal ini kerana Komputer Aplikasi KIOSK diubahsuai dengan pelbagai fungsi grafik lain seperti Skrin Sesentuh, Aplikasi Flash dan lain lagi. 3. SIAPA PENGGUNA KIOSK? KIOSKadalah yang paling seringdigunakandalam situasi di manamasalahboleh diselesaikan denganmemberi orangaksesalatlayan diri.Sebagai contoh, bayangkansebuah syarikat perkapalanyang besar denganberpuluh-puluhgudangdi seluruh negara,dan beratusratuspekerja yang bekerja disetiap satu. Untuk mengetahui tentangbakihari cuti, cuti sakit atau maklumatpencen,setiappekerja akanperlu menghubungiwakilsumber manusia,yang kemudiannyaakanmencarifailpekerja,dan menghantarmaklumat tersebutmelalui faksatau telefon.Sistem iniadalah mahal, tidak cekap dan kesilapanyang sering berlaku. Satupenyelesaian yang mudahadalah dengan menggunakanKIOSKinteraktifdiletakkan ditingkatgudanguntuk membenarkanpekerja untukmencarijawapankepada soalansoalanmereka sendiri.Berbeza dengankakitangantambahan,KIOSKmemberikan akses segeramaklumat peribadi pekerja,boleh didapati 24jam sehari,dan tidak perlu bayaranlebih masa kepada mesin tersebut. 1

4. ANATOMI KIOSK KIOSKInteraktifdatang dalambanyak bentuk dansaiz,dan sering dibina untuk fungsi yang tertentu.Oleh itu,KIOSKyang dinyatakan di atasdiletakkan di atas tingkatgudangmungkindibuat daripadakulitkeluliindustri, manakala KIOSKpadakosmetikuntuk memaparkantip kecantikanmungkindatang dalam bentuk yangbergayadan menarik. Dalam keadaan ini, di manakekakuandan rupatidak penting, keranaKIOSKadalah sepertiPCbiasa tetapi hanya diubahsuai. Tanpa mengirabagaimana bentukKIOSK dilihat,KIOSKlebih kepada ciri-ciri yang sama.Paling mudahyang jelas ialahkabinet(petiyang menempatkanbenda yang adadalamKIOSK).KabinetmemegangCPU,papan utama,dan manamanaperalatanyangKIOSKmungkinperlu untukmenjalankan tugasnya. CPU (Central Processing Unit) adalah komputer yang akan menjalankan atau mengaktifkan program KIOSK. Dalam kebiasaannya, mesin KIOSK diperbuat daripada komputer yang biasa dan berjenama yang sama seperti komputer lain seperti Dell, IBM, Acer dan lain lagi, ataupun, ianya diubahsuai oleh pemilik sendiri, tetapi tetap mempunyai komponen yang sama dalam komputer biasa seperti Processor, Hard Disk, RAM dan komponen lain. Skrin KIOSK akan memaparkan aplikasi kepada pengguna KIOSK. Seperti biasa, skrin KIOSK itu juga adalah skrin komputer, televisyen yang diubahsuai ataupun skrin sesentuh yang berhubung dengan CPU. Walaubagaimanapun, kebanyakan kelainan skrin KIOSK adalah seperti Plasma berformat-besar (Large-format plasma) menjadi lebih banyak digunakan dalam dunia teknologi KIOSK untuk pengguna ataupun sebagai papan Sebuahstrukturmesin KIOSK yang iklan. biasadigunakan. (1) Kabinet (2) CPU Mesin KIOSK selalunya mempunyai peralatan tambahan (3) Skrin (4) Peralatan lain (5) untuk meningkatkan aplikasi fungsi mesin tersebut. Sebagai Papantandatambahan. contoh, sebuah perpustakaan yang membuat semakan sendiri, memerlukan satu alat pembaca kod bar untuk mengesan buku ataupun kad keahlian perpustakaan itu. Sementara itu, sebuah mesin tiket KIOSK wayang mempunyai printer dan pembaca kad kredit untuk membuat transaksi pembayaran dan print tiket keluar utnuk pengguna. Tambahan pula, input komponen lain yang istimewaseperti skrin sesentuh dan animasi lain selalu digunakan untuk menghasilkan sebuah mesin KIOSK. Perbandinagn ini amat jelas bahawa penggunaan mesin KIOSK adalah amat efektif. 2

Sebuah KIOSK yang dipasang lengkap dengan kabinet, CPU, skrin dan peralatan lain adalah tetap lebih daripada sebuah komputer. Satu aplikasi yang istimewa diperlukan untuk menghidupkan fungsi-fungsi sebuah KIOSK supaya menjadi sebuah mesi KIOSK yang efektif dan berkualiti tinggi. Aplikasi ini selalunya menyediakan sistem kalis gangguan dalaman, penyesuaian pengguna dan sistem kawalan fungsi pengurusan. 5. PERISIAN APLIKASI KIOSK (KIOSK SOFTWARE) Ianya dibahagikan dengan tiga (3) bahagian bagi Program Aplikasi KIOSK yang berupaya menjalankan sebuah mesin KIOSK yang interaktif: Perisian Sistem Operasi (Operating System Software) Aplikasi Perisian(Software Application) Pengurusan PerisianKIOSK (KIOSK Management Software) 1. Perisian Sistem Operasi(OS) Seperti komputer desktop yang biasa, sebuah mesin KIOSK perlu mempunyai satu Sistem Operasi yang mana Sistem Operasi ini sebagai satu asas yang membenarkan sebuah komputer untuk mengesan perkakasan komputer dan menjalankan aplikasi yang tersendiri. Selain itu, kebanyakan pemilik mesin KIOSK akan menggunakan OS yang sama seperti komputer yang lian. Sebagai contoh Microsoft Windows, dan menggunakan perisian 3rd Party untuk menutup kecelaan komputer itu dan disamping itu ia akan dimasukkan dengan perisian yang berciri-cirikan mesin KIOSk yang khusus seperti kalis gangguan dalaman dan kawalan pengurusan. Baru-baru ini, ada sebuah OS yang telah dibina khas untuk menjalankan mesin KIOSK dan OS ini telah digunakan oleh beberapa syarikat. WireSpring’s FireCast OS adalah satusatunya OS yang dibina untuk mesin KIOSK. 2. Perisian Aplikasi (Application Software) Perisian KIOSK hadir dalam banyak jenis dan pengeluar, dan selalunya ianya akan disuaikan dengan setiap projek mesin KIOSK. Dalam sesetengah isu, pemilik mesin KIOSK akan hanya mengebahsuai sau perisian yang sedia ada untuk dijadikan ia lebih mudah diakses oleh orang awam. Sementara itu, KIOSK yang digunakanuntuk melayari laman webawammungkin hanya bolehmenjalankanpelayar webdandisuaikandengan butangkhasdan imej. Tetapi, aplikasi kiosklebih canggih dan ianyabiasanya ditulisdari awal,dantujuan dibina untuk mengendalikan aplikasi untukkegunaan awam.Sebagai contoh, kebanyakan penjual lagu 3

membenarkan pelanggan untuk “mencari” inventori mereka dengan menggunakan mesin KIOSK yang mana mesin tersebut boelh memainkan lagu yang dipilih pelanggan tersebut daripada katalog album lagu yang dipaparkan. Perisian yang memainkan lagu tersebut akan memaparkan muka hadapan album dan menyediakan medium seperti informasi ringkas mengenai pemuzik tersebut. Selain itu, satu lagi aplikasi yang popular adalah aplikasi KIOSK bagi jualan tiket wayang. Mesin KIOSK adalah antara mesin KIOSK yang terawal dikeluarkan. Daripada baratur di kaunter tiket, pelanggan boleh terus ke mesin KIOSK tiket wayang, masukkan kad kredit atau tunai, pilih cerita, dan tiket akan dikeluarkan dengan segera. Selain dari penjimatan masa bagi pelanggan, pemilik tempat wayang juga akan berpuas hati kerana kesilapan daripada pekerja dapat dikurangkan dengan serta-merta. 3. Pengurusan Perisian KIOSK (KIOSK Management Software) Pengurusan Perisian KIOSK adalah bertanggungjawab untuk mengurus beberapa tugas yang amat penting dalam sesebuah mesin KIOSK. Semua tugas itu dibahagikan kepada Tugas Keselamatan, Tugas Aplikasi dan Tugas Pengurusan. Tugas Keselamatan(Security Task) Pertama sekali, perisian KIOSK direka khas untuk menyediakan satu sistem keselamatan bagi pengguna KIOSK. Dalam kebanyakan isu, KIOSK diletakkan dalam satu situasi dimana ada segelintir penggondam (Hackers) akan cuba membuat serangan dalam bentuk eletronik dan mencacatkan (Electronically Attack and Deface) sistem dalaman sebuah KIOSK. Sebagai contoh, serangan yang membuatkan kecelaruan sistem dengan gangguan pada papan kekunci (keyboard) akan tertekan butang Ctrl+Alt+Del dan menyebabkan sistem akan mati dan hidup semula (restart). Bagi kebanyakan mesin KIOSK, sistem keselamatan seperti ini adalah dianggap sebagai satu adat yang perlu ada bagi setiap sistem. Tugas Aplikasi(Application Task) Bagi setiap pakej sistem KIOSK juga bertanggungjawab bagi sistem “Lock-andFeel”. Kebanyakan pakej perisian KIOSK boleh digunakan untuk mereka sebuah pengubahsuaian paparan untuk pengguna dengan kelihatan lebih berjenama, grafik berkualiti, butang menarik dan ikon-ikon istimewa. Ini bermakna, pemilik mesin KIOSK boleh mengubah paparan dan kemudian sistem “Lock-and-Feel” akan diaktifkan supaya paparan yang diubahsuai itu dikunci dan dapat dirasai oleh pelanggan. 4

Tugas Pengurusan (Management Task) Deisebabkan mesin KIOSK dikerahkan di pelbagai jenis tempat dan fungsi berlainan tanpa sokongan teknikal berhampiran, sistem Kawalan Pengurusan menjadi satu perkara yang amat penting dalam industry KIOSK. Hal ini kerana, tanpa sistem kawalan ini, sebuah mesin KIOSK yang rosak dengan memaparakan BSOD (Blue Screen of Death) akan kekal tidak boleh digunakan dan berfungsi dengan baik sehingga juruteknik atau pekerja industri KIOSK tiba untuk menetapkan semula. Sistem Kawalan ini akan memberi notis kepada Sistem Kawalan Utama (CRKM) bertempat di industri bahawa mesin KIOSK telah rosak. Selain itu, sistem kawalan ini juga membantu dalam menaik taraf perisian yang lain seperti sistem keselamatan Anti-Virus dan lain lagi. 6. PROTOTAIP MESIN KIOSK MAKANAN SEGERA Berikut adalah panduan pengguna bagi sebuah mesin KIOSK makanan segera bagi syarikat Makan Segera Faris. 1 2 6 3 180 cm 4 7 5 8 100 cm 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ruanganiklan Mesinpembacakadkredit Kabinet Ruanguntukmasukkantunai Ruangprinted resit Skrinsesentuh Pembesarsuara Ruanganuntukmengambilmakan an

Spek dan ciri-ciri mesin KIOSK Makanan Segera Faris Diaplikasikan dengan skrin sesentuh. Pelanggan mudah menggunakan mesin ini kerana operator mesin akan memberikan panduan melalui pembesar suara. Bayaran boleh dibuat dalam bentuk tunai dan kad kredit/debit. Kabinet diperbuat dari logam membuatkan mesin lebih tahan lama. Saiz yang agak kecil boleh ditempatkan dimana-mana sahaja. Binaan yang, mesin kalis air. Mempunyai ruangan iklan bagi menambah pendapatan. Kos penyelenggaraan perisian yang rendah kerana perisian direka sendiri. Panduan Pengguna: 1. Pengguna perlu memilih jenis bahasa yang ingin digunakan. Mesin akan mengeluarkan bunyi untuk bimbing pelanggan: “Sila pilih bahasa, Please select you language”. Dengan perkakasan skrin sesentuh, pelanggan yang perlu sentuh bahasa yang ingin digunakan. 2. Seterunya, pelanggan perlu memilih makanan. Mesin akan mengeluarkan bunyi untuk bimbing pelanggan: “Sila pilih makanan anda dan bahan tambahan” Pelanggan perlu memilih makan yang diminatai, kemudian pilih elemen tambahan seperti telur, sayuran dan uadang. Kemudian pelanggan perlu pilih berapa kuantiti yang ingin. Setiap sekali belian makanan, pelanggan tidak boleh memilih lebih empat(4) makanan dalam satu masa. Jika makanan atau elemen itu telah habis, maka warna yang pada setiap butang sesentuh itu akan menjadi hitam, begitu juga jika pilihan pelanggan lebih dari empat(4). 6

3. Seterusnya, pelanggan diminta membayar sekian jumlah yang dipaparkan pada skrin sesentuh. Mesin akan mengeluarkan bunyi untuk bimbing pelanggan:”Sila masukkan tunai ataupun kad kredit atatupun kad debit anda” Pelanggan perlu memasukkan duit secukupnya kedalam mesin. Setiap dulu sen yang lebih tidak akan dipulangkan semula. 4. Pelanggan boleh mengambil makanan dan resit makanan daripada ruangan mesin yang disediakan. 5. Sistem perisian KIOSK ini akan kembali kepada paparan memilih bahasa semula. 7

7. KONKLUSI Secara keseluruhannya, kita dapat melihat bahawa mesin KIOSK adalah jauh lebih efektif daripada sistem perniagaan lain. Hal ini kerana mesin KIOSK hanya perlu tanggung kos permulaan dan servis setiap beberapa bulan sekali berbanding membayar gaji setiap bulan dan risiko kesilapan terhadap pelanggan dapat dielakkan. Selain itu, penggunaan mesin KIOSK yang meluas dapat menarik zaman teknologi lebih jauh tinggi dari hari ini. 8. RUJUKAN a. Khairi Aiman Mohd Zaki i. i-Corez Computer Service Center Technician ii. Network Security Penetrating Testing Auditor iii. Webs Designing iv. http://itcom.activeboard.com b. Wiresring Technology i. KIOSK OS Provider ii. http://www.wirespring.com c. Sheffied Hallam University Research Archive i. Http://shura.shu.ac.uk d. Frances and Rowley, J. (2001) i. A new Role For Information KIOSKS? ii. Internatiomal Journal of Information Management e. Griffin i. KIOSKS ™ from Griffin Technology Secure Display mount for iPad. 8

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kiosk teknologi masa kini - Kajian Soalan - Education

1. KIOSK TEKNOLOGI MASA KINI Mesin Kiosk Makanan SegeraBASIC OF MULTIMEDIA TECHNOLOGY Open University Malaysia Authored by: Khairi Aiman
Read more

Teknologi Masa Kini - Documents

Teknologi Masa Kini & Masa Depan Teknologi Masa Kini ... Kiosk teknologi masa kini - Kajian Soalan Dokumen ini adalah dokumen kajian mengenai mesin KIOSK.
Read more

TAHAP DISIPLIN PELAJAR SEKOLAH MASA KINI - eprints.utm.my

TAHAP DISIPLIN PELAJAR SEKOLAH MASA KINI : SATU KAJIAN ... Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian yang ... Kajian rintis terhadap soalan kajian ...
Read more

Kekangan Terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat Dan ...

Perkembangan teknologi pada masa kini sedikit sebanyak telah ... tersebut mempunyai kepentingan kepada kajian ini. Set soalan selidik ...
Read more

Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan - scribd.com

OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan SOALAN 1 ... PERMAINAN Telah kita ketahui masa kini, ... Mata pelajaran major saya ialah kajian sosial ...
Read more

Kajian Penggunaan Bahasa SMS Dalam Kalangan Pelajar

6 .SOALAN KAJIAN Soalan ... akan digunakan dalam kajian ini. Teknologi Komunikasi Alat ... pada masa kini adalah facebook.8 kali ...
Read more

Contoh Format Proposal-Tahap penggunaan internet | emram ...

... PENDAHULUAN Pendidikan masa kini mengalami perubahan yang ... dapat mengeksploitasi teknologi ... Soalan Kajian: Kajian ini berhasrat ...
Read more

CIRI DAN KUALITI GURU DALAM MENGHADAPI CABARAN MASA KINI

Guru juga harus memperlengkapkan diri secara global kerana dalam era teknologi maklumat masa kini masyarakat ... kajian tentang prinsip ... SOALAN UJIAN ...
Read more

Penggunaan Komputer Dan Internet Dalam Pengajaran Dan ...

Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran semakin penting pada masa kini. ... soalan peperiksaan ... pada masa akan datang. Kajian ini juga ...
Read more