KINH NGUYỆN HÀNG NGÀY

38 %
62 %
Information about KINH NGUYỆN HÀNG NGÀY
Spiritual-Inspirational

Published on March 5, 2014

Author: doright

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: Xin Lòng Thương xót Chúa cho gia đình chúng con chúc phúc lành PPS: Pauldohuu PowerPoint Presentation: <NGÀY LẼ > >> Kinh Đức Chúa Thánh Thần/ Hay hát bài “CÂU XIN CHÚA THÁNH THẦN” Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. - Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. PowerPoint Presentation: >> Kinh Tin Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.  >> Kinh Cậy Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. >> Kinh Kính Mến Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen . >> 1 kinh Lạy Cha > Ngắm 5 Sự Thương >1 kinh Kính Mừng > 1 kinh Sáng Danh > Đọc Phúc Âm >> KINH DÂNG GIA THẤT > Hát bài về Thánh Giuse PowerPoint Presentation: NĂM SỰ VUI                     + Thứ nhất thì ngắm:  Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. Hát bài “ĐK: Ave Maria con dâng lời chào mẹ…” / 1 KINH KÌNH MỪNG                     + Thứ Hai thì ngắm:  Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người. Hát bài “ĐK: Ave Maria con dâng lời chào mẹ…/ 1 KINH KÌNH MỪNG                     + Thứ Ba thì ngắm:  Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn. Hát bài “ĐK: Ave Maria con dâng lời chào mẹ…/ 1 KINH KÌNH MỪNG                     + Thứ Tư thì ngắm:  Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. Hát bài “ĐK: Ave Maria con dâng lời chào mẹ…/ 1 KINH KÌNH MỪNG                     + Thứ Năm thì ngắm :  Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh . Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn . - Kinh Sáng danh …. PowerPoint Presentation: Suy Niệm 5 Sự Mừng: NĂM SỰ MỪNG                     + Thứ nhất thì ngắm:  Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn. Hát bài “ĐK: Ave Maria con dâng lời chào mẹ…/ 1 KINH KÌNH MỪNG                     + Thứ Hai thì ngắm:  Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. Hát bài “ĐK: Ave Maria con dâng lời chào mẹ…/ 1 KINH KÌNH MỪNG                     + Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. Hát bài “ĐK: Ave Maria con dâng lời chào mẹ…/ 1 KINH KÌNH MỪNG                     + Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. Hát bài “ĐK: Ave Maria con dâng lời chào mẹ…/ 1 KINH KÌNH MỪNG                     + Thứ Năm thì ngắm :  Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời . Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng . > Kinh sáng danh … PowerPoint Presentation: CHÚA NHẬT 8 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME "Các con chớ áy náy về ngày mai". PowerPoint Presentation: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 6, 24-34). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".  Đó là lời Chúa. PowerPoint Presentation: KINH DÂNG GIA ĐÌNH Lạy Chúa là Cha chúng con,/ chúng con tin thật Chúa là Đấng dựng nên mọi sự, và hằng chăm sóc ,mọi loài./ Xin Chúa nhậm lời gia đình chúng con cầu nguyện./ Chúa đã muốn cho chúng con làm thành một gia đình Công giáo,/ một cộng đoàn yêu thương,/ để làm bằng chứng tình thương của Chúa đối với mọi gia đình. Xin Chúa cho mọi người trong gia đình chúng con sốt sắng thờ phượng kính mến Chúa/, và hết lòng hòa thuận thương yêu nhau./ Xin Chúa cho chúng con nhiệt thành sống đức tin,/ hôm sớm cầu nguyện chung với nhau,/ làm cho gia đình trở thành một đền thờ sống động của Chúa, / siêng năng tham dự phụng vụ của Hội Thánh,/ chuyên cần học hỏi lời Chúa và đem ra thực hành. PowerPoint Presentation: Trong khi mỗi người chúng con ra sức làm việc,/ cũng như lúc gia đình được vui mừng hoặc gặp thử thách,/ xin Chúa cho chúng con biết luôn luôn tin tưởng vào Chúa quan phòng.Đối với mọi gia đình xung quanh,/ xin Chúa cho chúng con biết thật tình yêu mến,/ sẵn sàng chia sẻ vật chất cũng như tinh thần,/ nhất là chia sẻ Tin mừng tình thương của Chúa. Lạy Chúa,/ chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Chúa./ Chúng con nguyện xin luôn sống theo gương Thánh Gia thất mỗi ngày./ Xin Chúa chúc lành cho mọi người trong gia đình chúng con,/ có mặt cũng như vắng mặt,/ còn sống hay đã qua đời,/ hầu bây giờ chúng con trở nên ánh sáng tình thương của Chúa,/ và ngày sau được phước sum họp với Chúa muôn đời./ Amen. CÁC BÀI HÁT VỀ ĐỨC MẸ SAU ĐÂY CÓ NHẠC VÀ LỜI CHỈ LÀ GỢI Ý. CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO NGÀY. TẮT NHẠC KHI KHÔNG CẦN PowerPoint Presentation: Cung Chúc Trinh Vương _St: Lm. Hoài Đức _ Cs: Lm JB Nguyễn Sang Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền, thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng, Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại. ÐK. Mẹ Maria ai là không được Mẹ thương đến, khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền tạ yêu mến, muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền. 2. Cung chúc Trinh Vương Mẹ quyền phép khôn lường, vì Mẹ đầy ơn Thiên Chúa, Mẹ Nữ Vương muôn loài. Cung chúc Trinh Vương Mẹ nhân ái yêu thương, Mẹ cứu giúp ai lạc bước ai khốn khổ trên đời. 3. Con muốn vang cung với Thần Thánh trên trời và bao người lành dưới thế ngợi chúc Mẹ thiên đình. Cung chúc Trinh Vương chiều hôm với ban mai, con muốn mến yêu Mẹ mãi, con mến yêu tận tình. 4 . Nhưng đáng thương thay nhân loại đã trở lòng. Làm nên mạo gai nhon sắc rạch nát tim Mẹ lành. Mong ước Trinh Vương lượng tha thứ bao dung cho thế nhân bao tội lỗi xin Đức Mẹ thương tình. BẤM SANG TRANG ĐỂ NGHE NHẠC Ave Maria…: Ave Maria… ĐK: Ave Maria con dâng lời chào mẹ. Ave Maria con dâng lời chào mẹ. Khi tàn màu nắng chiều, và khi sương đêm nặng gieo. Con say sưa lời ca chào: Ave Maria. Pk1: Con dâng lên Mẹ lời mừng Maria đầy phúc. Maria đầy ơn. Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria mẹ hiền từ xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa. (ĐK) Pk2: Maria Mẹ dịu dàng , xin nghe con cầu khấn: cho nhân dân Việt Nam được mau thoát ách quỷ thần. Maria Mẹ hiền từ xin đưa tay gìn giữ, cơn gian nan dần qua đoàn con yên vui gần xa. (ĐK) Pk: Qua bao năm lạc đường đời, bao đêm sương mờ tối. Maria Mẹ ơi, hồn con héo úa rã rời. Con trông lên Mẹ dịu dàng, ôi Sao Mai bừng sáng. Maria Mẹ ơi, xin thương hồn con. (ĐK) BẤM SANG TRANG ĐỂ NGHE NHẠC PowerPoint Presentation: “XIN VÂNG”_ St:  Mi Trâm _Ca sĩ Elvis Phương 1. Mẹ ơi !! Đời con dõi bước theo Mẹ. Lòng con quyết noi gương Mẹ. Xin Mẹ dạy con 2 tiếng Xin Vâng . Mẹ ơi !! Đường đi trăm ngàn gian khó. Hiểm nguy dâng tràn đây đó. Xin Mẹ dạy con 2 tiếng Xin Vâng . ĐK: Xin Vâng, Mẹ dạy con 2 tiếng Xin Vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin Vâng, Mẹ dạy con 2 tiếng Xin Vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời . 2. Mẹ ơi !! Đời con dõi bước theo Mẹ. Lòng con quyết noi gương Mẹ. Xin Mẹ dạy con 2 tiếng Xin Vâng . Mẹ ơi !! Đường đi phủ đầy bóng tối. Bẫy chông dâng tràn muôn lối Xin Mẹ dạy con 2 tiếng Xin Vâng (ĐK) 3. Mẹ ơi !! Mẹ tin nơi Chúa an bài . Mẹ nên phúc ân muôn loài. Nên này đoàn con thương đến nương thân. Mẹ ơi , niềm vui bên Mẹ rạng rỡ . Lòng con sao con bỡ ngỡ . Xin Mẹ dạy con 2 tiếng Xin Vâng (ĐK ) BẤM SANG TRANG ĐỂ NGHE NHẠC Ave Maria con dâng lời chào Mẹ-Sáng tác: Huyền Linh  : Ave Maria con dâng lời chào Mẹ-Sáng tác: Huyền Linh   1. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Khi tàn màu nắng chiều, và khi sương đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào: Ave Maria. Con dâng lên Mẹ lời mừng Maria đầy phúc. Maria đầy ơn, Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria Mẹ hiền từ xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca: Mẹ tươi hơn muôn loài hoa.  2. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Khi trời gặp nắng hồng bình minh êm vui trời đông. Con hân hoan lời ca mừng: Ave Maria. Maria Mẹ dịu dàng , xin nghe con cầu khấn: cho nhân dân Việt Nam được mau thoát ách quỷ thần. Maria Mẹ hiền từ xin đưa tay gìn giữ, cơn gian nan dần qua đoàn con yên vui gần xa.  3. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Khi đời đầy môi cười, và khi cô đơn lệ rơi, con say sưa đọc lên lời: Ave Maria. Qua bao năm lạc đường đời, bao đêm sương mờ tối. Maria Mẹ ơi, hồn con héo úa rã rời. Con trông lên Mẹ dịu dàng, ôi Sao Mai bừng sáng. Maria Mẹ ơi, xin thương hồn con. Bấm VÀO ĐÂY để nghe nhac PowerPoint Presentation: KINH NGUYỆN RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG Ôi ! Lạy Chúa Giêsu, con hướng về nhà Tạm, nơi Chúa đang ẩn mình, vì yêu thương chúng con. Ôi! Thiên Chúa của chúng con, con mến yêu Chúa hết lòng, con khao khát Chúa hết sức. Con không thể rước Chúa qua Bánh Thánh. Mặc dầu vậy, con kính xin Chúa viếng thăm hồn con, với các ân sủng của Chúa. Xin Chúa hãy ngự đến cách thiêng liêng vào trái tim con, giống như Thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào lòng con. Nhưng xin Chúa phán một lời, linh hồn con liền thanh sạch. PowerPoint Presentation: + Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ…. - Hằng chữa chúng con cho mọi sự dữ. Amen + Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con. + Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con. + Lạy thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con. + Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. - Cầu cho chúng con. + Nữ Vương ban sự bằng an. - Cầu cho chúng con. + Thánh …….(CÁC THÁNH NAM BỔN MẠNG TRONG GIA ĐÌNH) - Cầu cho chúng con. + Thánh …….(CÁC THÁNH NỮ BỔN MẠNG TRONG GIA ĐÌNH) - Cầu cho chúng con. + Cầu nguyện chung : - Lạy Chúa chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con 1 ngày bằng an. Xin Chúa chúc phúc lành cho đêm nay. Xin Chúa tiếp tục ban bằng an cho GD chúng con. + Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn …..(các linh hồn thân nhân trong gia đình) cùng các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng . Amen > 1 phút cầu nguyện riêng…trước khi kết thúc. PowerPoint Presentation: Xin Lòng Thương xót Chúa cho gia đình chúng con chúc phúc lành PPS: Pauldohuu PowerPoint Presentation: <NGÀY CHẴN > >> Kinh Đức Chúa Thánh Thần/ Hay hát bài “CÂU XIN CHÚA THÁNH THẦN” Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. - Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. PowerPoint Presentation: >> Kinh Tin Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.  >> Kinh Cậy Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. >> Kinh Kính Mến Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen . >> 1 kinh Lạy Cha > Ngắm 5 Sự Thương >1 kinh Kính Mừng > 1 kinh Sáng Danh >> KINH DÂNG GIA THẤT > Hát bài về Thánh Giuse PowerPoint Presentation: NĂM SỰ THƯƠNG                    + Thứ nhất thì ngắm:  Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Hát bài “ĐK: Ave Maria con dâng lời chào mẹ…/ 1 KINH KÌNH MỪNG                    + Thứ hai thì ngắm:  Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Hát bài “ĐK: Ave Maria con dâng lời chào mẹ…/ 1 KINH KÌNH MỪNG                    + Thứ ba thì ngắm:   Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. Hát bài “ĐK: Ave Maria con dâng lời chào mẹ…/ 1 KINH KÌNH MỪNG                    + Thứ tư thì ngắm:  Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. -Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa. - Hát bài “ĐK: Ave Maria con dâng lời chào mẹ…/ 1 KINH KÌNH MỪNG                    + Thứ năm thì ngắm :  Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá . - Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa . >> Sáng danh …. PowerPoint Presentation: NĂM SỰ SÁNG                    + Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa. Hát bài “ĐK: Ave Maria con dâng lời chào mẹ…/ 1 KINH KÌNH MỪNG                    + Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài. Hát bài “ĐK: Ave Maria con dâng lời chào mẹ…/ 1 KINH KÌNH MỪNG                    + Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng. Hát bài “ĐK: Ave Maria con dâng lời chào mẹ…/ 1 KINH KÌNH MỪNG                    + Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa. Hát bài “ĐK: Ave Maria con dâng lời chào mẹ…/ 1 KINH KÌNH MỪNG                    + Thứ Năm thì ngắm :  Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể . Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể . Hát bài “ĐK: Ave Maria con dâng lời chào mẹ …/ 1 KINH KÌNH MỪNG Suy Niệm 5 Sự Sáng: PowerPoint Presentation: CHÚA NHẬT 8 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME "Các con chớ áy náy về ngày mai". XIN DÙNG PHÚC ÂM HÀNG NGÀY THEO LỊCH PHỤNG VỤ PowerPoint Presentation: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 6, 24-34). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".  Đó là lời Chúa. PowerPoint Presentation: KINH DÂNG GIA THẤT Lạy Chúa Giêsu/ xin hãy dủ lòng thương đoái đến gia đình chúng con đang sấp mình dưới chân Chúa./ Xin hãy biến đổi gia thất chúng con/ nên một đền thờ bình an, trong sạch, tin cậy, mến yêu./ Xin hãy giữ gìn chúng con,/ chúc phúc cho mọi người trong gia đạo,/ hiện diện hay vắng mặt;/ xin hãy đoái thương những người quá cố. PowerPoint Presentation: Lạy Mẹ thánh Maria,/ Mẹ Chúa Giêsu và mẹ chúng con,/ xin mẹ cầu bầu cho gia thất chúng con,/ cùng mọi gia đình trong thế giới, trước tòa con Mẹ. Xin Mẹ trông nom con cái chúng con,/ còn nằm trong nôi hoặc ở học đường,/ xui khiến nhiều em dâng mình làm linh mục hoặc vào dòng tu. PowerPoint Presentation: Lạy thánh cả Giuse,/ là đấng bảo vệ Chúa Giêsu và Mẹ Maria,/ xin phù trì gia thất chúng con,/ và giúp đỡ chúng con trong cơn ngặt nghèo./ Xin hãy ủi an những người bệnh tật và người hấp hối./ Xin cầu bầu cho chúng con được ơn sông với Người đời đời,/ hợp mặt cùng Chúa Giêsu và Mẹ Maria./ Amen. LỜI NGUYỆN TẮT Giêsu, Maria, Giuse/ con xin phú dâng lòng trí và sự sống trong tay Ba Đấng. Giêsu, Maria, Giuse/ xin giúp chúng con trong giờ lâm tử. Giêsu, Maria, Giuse/ xin cho con chết lành bằng an trong tay Ba Đấng Cầu Xin Thánh Gia - Noi gương Thánh Gia (Giuse Xóm Nhỏ): Cầu Xin Thánh Gia - Noi gương Thánh Gia (Giuse Xóm Nhỏ) ĐK: Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo Thuở xưa, miền Nagiarét Thánh gia Người vui sống Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao Tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo. 1. Cho người Cha hết sức yêu mến tận tình Biết nêu gương sáng chốn gia đình Dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui Vững tay đưa thuyền qua sóng đời. (ĐK) 2. Cho người thân mẫu giữ hạnh phúc gia đình Sống vui trong chí hướng trung thành Nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ dấu yêu Lớn lên trong tình yêu Chúa nhiều. (ĐK) 3. Cho đoàn em bé biết thảo kính vâng lời Biết noi gương mến Chúa yêu người Hồn luôn giữ gìn được màu hoa Thánh ân Xưng nên ngôi đền Chúa Thánh Thần. (ĐK) BẤM SANG TRANG ĐỂ NGHE NHẠC Nguyện Xin Thánh Cả Giuse_Sáng tác: Đạo Minh: Nguyện Xin Thánh Cả Giuse _ Sáng tác: Đạo Minh 1. Lạy Thánh Giu-se vinh hiển trên nơi diệu quang, Người được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao sang. Nhớ khi sinh tiền, Cha đã giữ gìn Thánh Thất, dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. ĐK: Mừng lạy cha chí nhân chí lành, là bạn thanh sạch Đức Nữ Trinh. Nhân đức Cha rạng ngời, soi chiếu muôn ngàn đời nguyện cho con noi dấu Người liên, để sau được vinh phúc vô biên. (ĐK) 2. Lạy Thánh Giu-se khi sống trên nơi trần ai, Người hằng chiêm ngắm tôn nhan Chúa Trời Ngôi Hai. Dám xin Cha lành cho chúng con rày ở thế vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai. (ĐK) 3. Lạy Thánh Giu-se, gương mẫu cho người cần lao. Mặc dù vất vả, Cha luôn giữ lòng thanh cao. Dám xin Cha lành thương giúp thợ thuyền lao khổ biết đem thanh bần dọn ngày phúc vinh đời sau. (ĐK) BẤM SANG TRANG ĐỂ NGHE NHẠC PowerPoint Presentation: + Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ…. - Hằng chữa chúng con cho mọi sự dữ. Amen + Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con. + Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con. + Lạy thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con. + Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. - Cầu cho chúng con. + Nữ Vương ban sự bằng an. - Cầu cho chúng con. + Thánh …….(CÁC THÁNH NAM BỔN MẠNG TRONG GIA ĐÌNH) - Cầu cho chúng con. + Thánh …….(CÁC THÁNH NỮ BỔN MẠNG TRONG GIA ĐÌNH) - Cầu cho chúng con. + Cầu nguyện chung : - Lạy Chúa chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con 1 ngày bằng an. Xin Chúa chúc phúc lành cho đêm nay. Xin Chúa tiế tục ban bằng an cho GD chúng con. + Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn …..(các linh hồn thân nhân trong gia đình) cùng các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng . Amen > 1 phút cầu nguyện riêng…trước khi kết thúc. PowerPoint Presentation: Cung chúc trinh vương 1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền, thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng, Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại. ÐK. Mẹ Maria ai là không được Mẹ thương đến, khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền tạ yêu mến, muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền. 2. Cung chúc Trinh Vương Mẹ quyền phép khôn lường, vì Mẹ đầy ơn Thiên Chúa, Mẹ Nữ Vương muôn loài. Cung chúc Trinh Vương Mẹ nhân ái yêu thương, Mẹ cứu giúp ai lạc bước ai khốn khổ trên đời. (ĐK) 3. Con muốn vang cung với Thần Thánh trên trời và bao người lành dưới thế ngợi chúc Mẹ thiên đình. Cung chúc Trinh Vương chịều hồm với ban mai, con muốn mến yêu Mẹ mãi, con mến yêu tâm tình. (ĐK) 4. Nhưng đáng thương thay nhân loại đã trở lòng. Làm nên mạo gai nhon sắc rạch nát tim Mẹ lành. Mong ước Trinh Vương lượng tha thứ bao dung cho thế nhân bao tội lỗi xin Đức Mẹ thương tình. (ĐK) Bấm VÀO ĐÂY để nghe nhac

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kinh nguyện hằng ngày bằng song ngữ anh-việt - English ...

Kinh nguyện hằng ngày bằng song ngữ anh-việt B ộ kinh nguyện hằng ngày bằng song ngữ anh việt do Giới trẻ Giáo xứ Lộc ...
Read more

Các kinh thường đọc hằng ngày | GIÁO XỨ LỘC THỦY

Bộ kinh nguyện hằng ngày bằng song ngữ anh việt do Giới trẻ Giáo xứ Lộc Thủy biên soạn dựa trên bản kinh tiếng anh của ...
Read more

KINH HÀNG NGÀY - GIÁO LÝ CHO TÔI - Google Sites

KINH NGUYỆN CHO TÔI. Kình Hàng Ngày; Hiệp thông cầu nguyện; PHÚC HẠNH GIA ĐÌNH. Hôn Nhân và Gia Đình; ... KINH HÀNG NGÀY--- A-P ---
Read more

Kinh Nguyện Hằng Ngày Public Group | Facebook

Kinh Nguyện Hằng Ngày has 19,885 members. Hiệp nhất trong tình yêu Thiên Chúa, Nhóm Kinh Nguyện Hằng Ngày được lập trong ý ...
Read more

Tụng Kinh Sám Hối Hàng Ngày - YouTube

Tụng Kinh Sám Hối Hàng Ngày dattangful. ... Con nguyện thành tâm sám hối trước Tam-Bảo không tái phạm nữa, ...
Read more

Kinh Đọc Hàng Ngày - Duc Me Lo Duc Seattle

KINH ĐỌC HÀNG NGÀY. DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. ... hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện.
Read more

Tĩnh Nguyện. Kinh Thánh Hằng Ngày | HOITHANH.COM

Thánh Kinh Hàng Ngày; Chuyên ... 22/10/2016 0 Ngày 22 – Những Lời Khấn Nguyện (1): Con Người, Súc Vật Và Nhà Cửa. Tin Lành.
Read more

Sám nguyện - Nhật tụng thiền môn - YouTube

Sám nguyện Trang nghiêm đài sen ngự tọa Đại hùng từ phụ Thích Ca Đệ ... Tụng Kinh Sám Hối Hàng Ngày ...
Read more

BAI HOC KINH THANH - Bài học Kinh Thánh hằng ngày!

ài Học Kinh Thánh Hằng Ngày là một nguồn tài liệu tĩnh nguyện quý báu dựa theo quyển Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày của Văn ...
Read more

Kinh Tung Hang Ngay - Thich Nhat Tu bien soan

KINH TỤNG HẰNG NGÀY. ... Phát Nguyện Trì Kinh 5 6. Tán Dương Giáo Pháp ... Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Hàng Bồ-tát 481. 36. Kinh ...
Read more