Kienthuccannhokhilamketoan

50 %
50 %
Information about Kienthuccannhokhilamketoan
Education

Published on March 10, 2014

Author: dayketoanthuchanh

Source: slideshare.net

Description

Toàn bộ nội dung đã được hệ thống về kết cấu giúp các bạn hình dung hiểu rõ hơn để định khoản, tiền lương, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, Báo cáo tài chính...
Hướng dẫn lập báo cáo tài chính.
Định khoản.
Bút toán cuối tháng.

TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1. Các khoản trích theo lương Chỉ tiêu BHXH (26%) Trừ vào CP của 18% DN Trừ vào lương 8% BHYT (4,5%) 3% BHTN(2%) 1% 1,5% 1% 2. Hạch toán  Lương phải trả các bộ phận của DN Nợ 154/6421/6422 Có 334  Trích các loại bảo hiểm tính vào chi phí của DN Nợ 154/6421/6422 (18% x lương cơ bản Có 3383  Nợ 154/6421/6422 (3% x lương cơ bản) Có 3384  Nợ 154/6421/6422 (1% x lương cơ bản) Có 3389  Nợ 154/6421/6422 (2% x lương cơ bản) Có 3382 Trích các loại bào hiểm , thuế TNCN trừ vào lương của người lao động  Nợ 334 Có 3383 KPCĐ(2%) 2%

Add a comment

Related presentations

Related pages

Khóa kế toán nhà hàng khách sạn | Facebook

http://bit.ly/kienthuccannhokhilamketoan. Kiến thức cần nhớ khi làm kế toán. Mua hàng N 152,153,155,156,211,641,642.....;
Read more

Học kế toán thực hành - kinh nghiệm từ kế toán trưởng ...

http://bit.ly/kienthuccannhokhilamketoan. Kiến thức cần nhớ khi làm kế toán. Mua hàng N 152,153,155,156,211,641,642.....;
Read more