Khib interaksjon-3

50 %
50 %
Information about Khib interaksjon-3
Education

Published on February 19, 2014

Author: liksom

Source: slideshare.net

Description

Interaksjonsdesign, flyt / flow, interakitvitet, nye media

Introduksjon til Interaksjon 3

Hello again. Kjartan Michalsen Mail: kjartan@liksom.no Mobil: 40454554 Skype: kjartan.michalsen

Nye media

Skjermen blir en slagmark for flere inkompatible definisjoner – Dybde / overflate, transparens / gjennomsiktighet og bilde som romlig illusjon / instrumentpanel for handling

Nye media • Unik tilpasset informasjon kan samtidig leveres til uendelig mange mennesker. • Alle individene involvert i kommunikasjonen har lik kontroll over innholdet.

Nøkkelegenskaper - Nye media 1. Nummerisk Representasjon: Kan beskrives matematisk. Et nye media objekt kan manipuleres algoritmisk.

Nøkkelegenskaper - Nye media 2. Modularitet: Mediaelementer er samlinger av kvantifiserbare diskret målinger. Disse objektene kan igjen danne større objekter uten å miste sine identiteter.

Nøkkelegenskaper - Nye media 3. Automatisering: Den nummeriske representasjone og den modulære strukturen tillater automatisering av mange av operasjonene involvert i skapingen og manipulering av mediainnhold. Det tillater også indexering og strukturering av mediaobjekt, og dermed nye muligheter for å søke etter objekt.

Nøkkelegenskaper - Nye media 4. Variasjoner: Et nye media objekt er ikke noe som er fiksert, det er noe som kan eksistere i ulike, potensielt uendelige variasjoner. Dette er en konsekvens av den nummeriske representasjonen.

Nøkkelegenskaper - Nye media 5. Transkoding: Nye media objekt har to ulike lag: Det kulturelle laget og det digitale laget. Den kulturelle forståelsen av mediaobjektet, og den digital datastrømmen som tilsammen lager mediaobjektet.

Det digitale laget påvirker det kulturelle laget, ved at datamaskinen modellerer verden, representerer data og gir oss mulighet til å manipulere innholdet. Transkoding oppstår når man man tar media objektet og presenterer det samme digitale innholdet på nye måter i det kulturelle laget. De to lagene påvirker hverandre, og henger sammen.

Interaktivitet

Interaktivitet - interaksjon Respons til menneskelig fysisk manipulering som berøring, bevegelse, kroppsspråk, lyd eller andre endringer i fysiologiske status.

Interaktivitet I interaksjonsprosessen bestemmer brukeren hvilke element man skal vise eller hvilken sti man skal følge.

Interaktivitet Med dette oppstår en unik variasjon av arbeidet. Brukeren blir således medskaper av arbeidet.

Interaktivitet – Åpen / lukket Åpen – Elementene og strukturen blir enten modifisert eller generert der og da. Lukket – Fikserte elementer arrangert i en satt tre-struktur.

Åpen interaktivitet

Lukket interaktivitet

Flyt

Flyt (Flow) Den mest interaktive formen for bruker til datamaskin kommunikasjon kalles ofte flow. Når brukeren oppnår flow, kontrollerer de datamaskinen med en slik flyt at datamaskinen blir transparent.

Flyt (Flow) Mål: Digital redaksjonell design som er så bra at brukeren glemmer at han leser på en datamaskin/iPad/mobil/tablet/ kindle/...

Dette er kontrollert av bevisstheten. Men hva er bevisstheten?

Bevisstheten er som fenomen et konstrukt

[..] en egenskap ved sinnet som i alminnelighet anses å romme slike kvaliteter som subjektivitet, selvbevissthet, sansing og klokskap samt evnen til å oppfatte forholdet mellom en selv og miljø

Orden i bevisstheten = god brukeropplevelse Uorden i bevisstheten = dårlig brukeropplevelse

Mestring av bevisstheten = lykke

Optimal opplevelse er avhengig av evnen til å kontrollere hva som skjer i bevisstheten til enhver tid.

Brukerens handlinger baseres på følelser. Hva vi føler er et rasjonelt godt valg.

Informasjonsteori hjelper i forståelsen av hva som virkelig skjer i bevisstheten.

Hvordan sanseinntrykk blir samlet, prosessert, lagret og brukt.

Bevisstheten er et sted for ordnet informasjon. Vi reagerer på en subjektivt opplevd virkelighet.

Kognitiv overbelastning = for mye informasjon å prosessere = opplevd kaos

Ikke alt vi blir presentert for blir behandlet av bevisstheten.

Våre intensjoner bestemmer oppmerksomheten og tiden vi bruker på en oppgave.

Begrensninger i bevisstheten = Hvor mye informasjon kan den mennesklige hjerne prosessere?

Korteste tid menneskets hjerne klarer å skille mellom to ulike deler av informasjon er 1/18. sekund.

Film er 24 bilder i sekundet og oppleves levende

Vi kan prosessere opptil 126 informasjonsbiter i sekundet = 7560 biter i minuttet = Nesten halv million i timen

For å forstå hva noen sier, prosesserer vi 40 informasjonsbiter i sekundet.

Dette betyr..

Informasjon blir prosessert av bevisstheten fordi vi gir det oppmerksomhet.

Oppmerksomheten er psykisk energi som bestemmer hvilke informasjonsbiter som trenger å prosesseres og bestemmer hva bevisstheten skal gjøre.

Jo mer komplisert informasjon, jo vanskeligere er det for bevisstheten å prosessere den.

Kompleksitet er et resultat av differensiering og integrering av informasjon.

Differensiering = Hvor unik er informasjonsbiten

Integrasjon = Gammel vs ny informasjon / andre idéer / forhåndsinntrykk

Kompleksitet = Uorden i bevisstheten = Psykisk entropi

Fjern psykisk entropi i bevisstheten = Optimal opplevelse og leder til flyt (flow)

Design for flyt = bedre interaksjonsdesign = bedre brukeropplevelse

Hvordan?

Tenk på bevisstheten når du designer

La målet være å mestre bevisstheten gjennom gode designvalg

Hvordan kan man kontrollere brukerens intensjoner? Design for de

Tenk på hvor mye oppmerksomhet som må gis til hver oppgave.

Tenk på hvilke og hvor mange informasjonsbiter bevisstheten må behandle.

Reduser kognitiv belastning ved å fjerne kaos i bevisstheten.

Unngå kompleksitet og reduser psykisk entropi

Fjern brukerens angst.

Hjelp dem å ta kontroll over opplevelsen.

Spre gleden og oppnå lykke.

Naturlige grensesnitt

CLI Kommandolinjegrensesnitt Strengt Kodespråk

GUI Musbasert Metaforer Forklarende Direkte

NUI Naturlige brukergrensesnitt Direkte ” Intuitive ”

Naturlige brukergrensesnitt og opplevelser

Organiske brukergrensesnitt Input og output i samme objekt // Form er lik funksjon. Formen forsterker og forklarer funksjon //Flyt følger form.

Håndgripelige brukergrensesnitt Fysisk representasjon er koblet til underliggende informasjon // Fysiske objekter har mekanismer for interaktiv kontroll // Fysiske objekter har, kan få, eller være fysisk representasjon av en digital tilstand

Til slutt: -  Status oppgaven -  Husk møtet med Kate kl 14 -  Fredag: Gjennomgang kl 13

Add a comment

Related presentations

Related pages

Khib interaksjon-3 - Education - documents.tips

1. Introduksjon til Interaksjon 3. 2. Hello again. Kjartan MichalsenMail: kjartan@liksom.no Mobil: 40454554 Skype: kjartan.michalsen. 3. Nye media
Read more

⭐Kommunikasjon som virkemiddel for læring - docplayer.me

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Kommunikasjon som virkemiddel for læring Et kvalitativt case-studie som belyser ulike faktorer knyttet til ...
Read more